Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

121108 tse

373 views

Published on

Dit is de powerpoint van mijn lezing op 8 november 2012,
in het kader van Professionaliseringspalet Voortgezet Onderwijs TSE

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

121108 tse

 1. 1. Geachte deelnemer,Dit is de powerpoint van mijn lezing op 8 november 2012,in het kader van Professionaliseringspalet Voortgezet Onderwijs TSEDe grote lijn van mijn verhaal:Sociaal verkeer in de 21ste eeuw in werk en in vrije tijd laat zich beschrijven alseen sociaal ontwerpproces. Dat is het gevolg van de ontwikkeling van de mensheid.We leven in een heel bijzondere tijd, een overgangsfase. Naar die ontwikkeling kijk ikdoor 4 brillen, die de noodzaak aantonen van leren ontwerpen, leren omsociaal te ontwerpen:1. eerlijke welvaart2. overprikkeling3. emancipatie, autonomie4. levenslang lerenIn mijn visie zou Sociaal Ontwerpen centraal moeten staan in onderwijs en opvoeding.Ik heb 12 zelfsturingcompetenties onderscheiden, die je al met jonge kinderen kunt oefenen.Het is mijn versie van wat in deze tijd vaak genoemd wordt "de skills van de 21ste eeuw".In de afgelopen 14 jaar heb ik een aanpak ontwikkeld om Sociaal Ontwerpend Leren teimplementeren in elk soort onderwijs.Je bent van harte welkom om er verder met me van gedachte over te wisselen.Met vriendelijke groeTomOosterhuisE: tom@me-volution.netM: +31 6 2 951 6 941
 2. 2. Literatuur:Hoe creativiteit werkt Johan LeehrerNiet voor de winst MarthaNussbaumLogica van het gevoel Arnold CornelisThe brainbook Rita CarterCradle to cradleMichael Braungart, William McDonoughMevolution Tom Oosterhuis (verschijnt in 2013)En zie de links in deze powerpoint
 3. 3. Tom Oosterhuis, onderwijsontwerper, theatermaker, filmer www.mevolution.net www.chatrats.nl mevolution in het TOPprogramma van Pabo Edith Stein bekijk het tv programma bekijk de film
 4. 4. Programma als sociaal ontwerp16.00 – 17.45 uur1. Even kennis maken, de verkenningsfase van de bijenkomst2. De aanpak met elkaar vaststellen, de ideeontwikkelingsfase3. De noodzaak van Sociaal Ontwerpen door 4 brillen, realisatie fase4. De instructie voor de workshop, realisatie fase17.45 – 18.30 uur Diner18.30 – 19.15 uur Workshop, realisatie fase19.15 – 19.30 uurPresenteren van een paar workshop resultaten, oogstfase19.30 – 20.00 uurOogstfase en nieuwe verkenningsfase van de bijeenkomst
 5. 5. Ander proces in de hersenen bij improviserende jazzmusicusdan bij een klassieke orkestmusicus Miles Davis, Sowhat
 6. 6. onderzoek/experiment uit 1993 vanJonathan Schooler, psycholoog University of Californiagrote omgekeerde stalen piramideperfect in evenwicht op de punteronder biljet van 100 dollarHoe verwijder je het biljetzonder de piramide te laten bewegen?
 7. 7. ALFA GOLVENEen man heeft 20 vrouwen in een kleine stad getrouwd.Alle vrouwen leven nog en geen van hen is gescheiden.De man heeft geen wetten verbroken. Wie is die man...?
 8. 8. ALFA GOLVENtrage tijd en de weg naar binnen
 9. 9. Arthur Fry, ingenieur afdeling papier producten 3M, 1974Het belang van geconcentreerd zijn op ongeconcentreerd zijn.
 10. 10. het belang van volharding MiltonGlaser, 1975 Reclamecampagne imago New York Het meest geïmiteerde grafische kunstwerk ter wereld I loveNY
 11. 11. het belang van volharding
 12. 12. Creativiteit, een definitieHet vermogen ons iets voor te stellen wat nooit heeft bestaan.Nieuwe verbanden leggen tussen bestaande ideeën.Verzamelnaam van verschillende denkprocessen:Belangrijke aspecten bij creatief denken:Impulscontrole aan en uit kunnen zetten.Trage tijd nemen.Werkgeheugen:samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft
 13. 13. De hoeveelstewereldburgerben jij?Klik hier
 14. 14. Grondstoffen raken opFossiele brandstoffen raken opNoodzaak tot herontwerp industrieDeel 1 Website van oat-Deel 2 shoes
 15. 15. massa maatwerk3dprinting 3 dprinting Klik hier voor een school tv filmpje
 16. 16. genoeg van de graaicultuur genoeg van kapitalisme:schaalvergroting, winstmaximalisatie en eeuwige groei trailer “Inside Job”
 17. 17. Van consument naar producentSociaal ondernemerschapTegenlicht: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1294724
 18. 18. Bang voor de Chinezen?
 19. 19. Achterbank generatie, de BV Ik, 6jes cultuur
 20. 20. Beroepen verdwijnenGeen baan meer voor je leven Kennis veroudert
 21. 21. Conclusie:We moeten onze kinderen1. opvoeden en opleiden om te gaan leven in een wereld die we zelf niet kennen2. leren om die nieuwe wereld zelf te gaan ontwerpen.
 22. 22. een ontwerpproces, definitieis het proces dat een ontwerper doorlooptvan idee tot de realisatie van dat idee.Voor de ontwerper moet het idee een nieuw idee zijn,zodat het een proces is van iets creëren,van scheppen uit het niets.Het begint met niets en aan het eind van het ontwerpprocesis er iets, iets dat nieuw is voor de ontwerper.
 23. 23. Stil zijn in de menigte
 24. 24. Doe normaal.Gedraag je (dus hou je in, stel je behoeftes uit).Laat jezelf niet gaan, laat jezelf niet kennen.Pas je aan.Denk logisch, van A naar Beter.Zorgen dat het marcheert.Rust, reinheid, regelmaat.Opbrengstgericht i.t.t. procesgericht werken,dus werken voor de toets.Meten is weten, dus alleen wat je kan meten is waar.“waarderen we wat we meten of meten we wat we van waarde vinden?”Controle.
 25. 25. Reisadviseur 25 jr geleden en nu25 jaar geleden: Nu?Een klant kiest vanzelfsprekend hetreisbureau in zijn buurt. De buurt staatvoor zijn sociaal culturele achtergrond.Kleren maken de vrouw/man.Er is relatief weinig concurrentie.De reisverkoper heeft het monopolie opde informatie en op de kennis: alsvanzelf erkent de klant haar/zijnautoriteit.Voor de klant is de keuze beperkt. Er iseen vast en relatief tijdloos aanbodwaar zij/hij uit kan kiezen.
 26. 26. Het sociale ontwerpproces van de huisarts
 27. 27. Metafoor van de rotondeVan normen naar waarden
 28. 28. een waardeeen richtinggevend ideaalVoorbeeld: verkeersveiligheid voor iedereeneen normeen maatstaf van de mate waarin een waardein de praktijk wordt gebracht.Voorbeeld: verkeersveiligheid voor iedereen, dusstoppen voor een rood stoplicht.
 29. 29. Sociaal Ontwerpproces
 30. 30. Sociaal Ontwerpproces
 31. 31. een Sociaal Ontwerpproces, definitieis een ontwerpproces waarbij meerdere mensenvanuit gedeelde waarden tot een "nieuwe" oplossing komenvan een sociaal probleem dat voor hen actueel is.
 32. 32. Ontwikkeling van de mensheid,geschiedenis van de emancipatie Motivatieonderzoek 3 in balans: emancipatie = ik wil autonomie
 33. 33. Emancipatie< Latijn emancipare “zich vrijmaken uit de vaderlijke macht” Jaren 60 20ste eeuw: hoger opgeleiden en kunstenaars
 34. 34. Emancipatie< Latijn emancipare “zich vrijmaken uit de vaderlijke macht” Jaren 60 20ste eeuw: hoger opgeleiden en kunstenaars
 35. 35. Emancipatie< Latijn emancipare “zich vrijmaken uit de vaderlijke macht” Jaren 60 20ste eeuw: hoger opgeleiden en kunstenaars
 36. 36. Emancipatie< Latijn emancipare “zich vrijmaken uit de vaderlijke macht” Jaren 60 20ste eeuw: hoger opgeleiden en kunstenaars
 37. 37. Emancipatie< Latijn emancipare “zich vrijmaken uit de vaderlijke macht” Begin 21ste eeuw: lager opgeleiden
 38. 38. Emancipatie< Latijn emancipare “zich vrijmaken uit de vaderlijke macht” Begin 21ste eeuw: lager opgeleiden
 39. 39. Emancipatie < Latijn emancipare “zich vrijmaken uit de vaderlijke macht”Vrijmaken uit de macht van•de natuurkrachten door de mens•de goden, het magische denken door de ratio•de landeigenaren door de horigen•de slavenhouders door de slaven•de adel door het volk•de dictator door het volk•de koloniale overheersers door het gekoloniseerde volk•de geestelijkheid door de wetenschap•de ouders door de kinderen•de mannen door de vrouwen•de elite/hogere autoriteiten door het volk•het groot kapitaal door de burgers•jou door mij?
 40. 40. Ontwikkeling van de mensheid,geschiedenis van de emancipatie
 41. 41. Ontwikkeling van de mensheid,de geschiedenis van de emancipatie
 42. 42. De aarde staat stil,de mens/de man is het middelpunt…
 43. 43. Galileo Galilei 1564-1642
 44. 44. Van narcisme naar compassie… ikben WEL het middelpunt van het Heelal!!!!!!!!!!!!!!
 45. 45. Geld kan van tafel…Wereldwijd maakt slechts Emancipatie =20% van de werknemers autonomiegebruik van zijn sterkepunten Bekijk hier een geweldig filmpje over de motivatie theorie Relatie = “iets betekenen voor de mensheid”
 46. 46. gesloten opdracht: geeneigenaarschap, ideeontwikkeling en ontwikkeling van metacognitie
 47. 47. open opdracht:eigenaarschap, ideeontwikkeling en ontwikkeling van metacognitie
 48. 48. De 12 zelfsturingcompetentiesDe versie voor kinderen
 49. 49. De 12 zelfsturingcompetentiesDe versie voor het HBO

×