Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 b. 1.märts, egiptus

369 views

Published on

Published in: Education, Travel, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

6 b. 1.märts, egiptus

  1. 1. Reena Laur ÕpKu-2 Tunnikava 1) Aine: Kunstiõpetus 2) Klass: 6A ja 6B 3) Maht: 2 x 45 min 4) Toimumisaeg: 1. märts 2011 5) Teema: Egiptuse kunst (teooria ja praktiline töö) ning õues savist valmistatud looma käppadega käpajälgede vajutamine 6) Tunni eesmärk: * Õpetada õpilastele kunstiajalugu – Egiptuse kunsti. Pärast teooria kuulamist saavad ka õpilased luua fantaasiapildi - ,,egiptuse poosis,, ja selles perioodis oleva ,,Mina,,. * Käia õpilastega õues ning koos proovida, kuidas jäävad lumele käpajäljed (guaššvärvide sisse kastetud käppadega jäljed). 7) Põhimõisted: Kõrgreljeef, madalreljeef, pinnakunst, mastaba, püramiid, püloon, obelisk, hieroglüüf, sarkofaag, ,,egiptuse poos,, , skarabeus, mumifitseerimine, sfinks. 8) Põhimaterjalid: * Egiptuse töö jaoks: A4-paberid, harilikud pliiatsid, kustukummid, markerid ja viltpliiatsid (kontuuride joonistamiseks), värvilised pliiatsid. * Käpajälgede jaoks guaššvärvid, alus (kuhu asetada svammid ning pintslid), pintslid, anum vee jaoks (vesi). 9) Meetodid: * Egiptuse ülesande juures individuaalne töö, õpetaja juhised ja abi. * Käpajälgede ülesande juures rühmatöö ning õpetaja juhised ja abi. 10) Õppevahendid: Näidistöö (tähestik - hieroglüüfid) ja töölehed. Raamat: L.Leesi ,,Kunstilugu koolidele,,. 1
  2. 2. 11) Struktuur: I tund 1) Häälestus: • Õpetaja tervitab õpilasi ning alustab tunniga (aega kulub umbes 1 min). • Õpetaja annab õpilastele teada, mida tänases tunnis tegema hakatakse. Teemaks on kunstiajalugu – Egiptuse kunst, millele järgneb ka praktiline töö. (aega kulub umbes 3 minutit). 2) Õppimine: • Õpetaja jagab lastele töölehed Egiptuse kunsti kohta. • Õpetaja asub tutvustama/rääkima Egiptuse kunstist. Samal ajal saavad õpilased jälgida ka oma töölehti, millele on kirjutatud selle perioodi kohta käivat informatsiooni ja mõisteid. • Pärast teooria kuulamist räägib õpetaja lastele ülesannetest, mida nad asuvad teostama(aega kulub umbes 20 minutit). • Õpetaja jagab lastele ka paberid, mille peale nad hakkavad looma oma joonistust. • Õpilased teostavad kaks ülesannet: joonistavad/kujutavad ennast egiptlasena ,,egiptuse poosis,, (kandes sellele ajastule vastavaid riideid, ehteid, peakatteid jne., ning joonistavad/kirjutavad oma nime (kui nimi on lühike, siis ka oma perekonnanime) hieroglüüfide abil. Kuna näidisena toodud tähestik on väga lihtsustatud, siis õpilased peaksid oma nimetähtedele (hieroglüüfidele) näiteks mustreid ja huvitavaid detaile lisama. (aega kulub umbes 25 minutit) II tund 1) Häälestus: • Õpetaja jagab juhiseid, kuidas minnakse koos õue (kes mida saab kanda ning mida väljas üldse vaja oleks kasutada). • Õpilased võtavad oma käpad ning abistavad ka õpetajat (aitavad kanda värve, aluseid jne.). (aega kulub umbes 5 min) 2) Õppimine: • Õues otsitakse kena lumine plats, kuhu oleks hea hakata käpajälgi vajutama. Õpilased saavad jagada ennast nelja rühma (kuna olemas on neli svammi ja kaks alust). 2
  3. 3. • Svammidele ( mis on eelnevalt veega niisutatud) valatakse värvi (punane või sinine) ning õpilased saavad hakata katsetama, kuidas käpajäljed tulevad. Noored jälgivad ka töölehti, kus on joonised ja vastava looma jäljed ning liikumismustrid. • Kui jäljed on vajutatud, suundutakse tagasi klassiruumi ning tegeletakse edasi Egiptuse kunsti ülesandega. (aega kulub umbes 25 minutit) 3) Reflektsioon: • Õpilased on nende kahe tunni jooksul tegelenud kahe erineva ülesandega ja teemaga. • Klassiruumis joonistatakse edasi Egiptuse kunsti pilti, püütakse see selle tunniga valmis saada. Kui juhtub, et õpilased ei jõus oma täid lõpetada, toimub see järgmine nädal.(aega kulub umbes 15 minutit). 12) Hindamine: * Egiptuse ülesanne: õpetaja hindab töö puhtust, õpilase töö/pildi fantaasiat ning korrektsust. * Õues käpajälgede vajutamise juures hindab õpetaja õpilaste aktiivsust, rühmatööst osavõtlikkust ning üksteise abistamist. 13) Kodutöö: Kodutöö puudub 3

×