Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatsioonihüviste ökonoomika: võrguefekt

501 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatsioonihüviste ökonoomika: võrguefekt

 1. 1. Võrguefekt 2. loeng aines “ Majandusteooria erikursus”
 2. 2. Räägime <ul><li>Mis juhtub, kui tarbijatele meeldib see, et teised kasutavad sama toodet? </li></ul><ul><li>Võrguefekt, liigitus </li></ul><ul><li>Kriitiline mass </li></ul><ul><li>Lisaks tootjatepoolsele mastaabiefektile on ka tarbimispoolne mastaabiefekt! </li></ul>
 3. 3. Mis on võrguefekt? <ul><li>Ühe toote/standardi kasutajate hulk = võrk </li></ul><ul><li>Võrguefekt tähendab, et võrgu suurenemine: </li></ul><ul><ul><li>Suurendab olemasolevate tarbijate kasulikkust </li></ul></ul><ul><ul><li>Suurendab uute liitujate motivatsiooni liituda </li></ul></ul><ul><li>Inglise keeles: </li></ul><ul><ul><li>Võrguefekt - network effect </li></ul></ul><ul><ul><li>Võrguline välismõju - network externality </li></ul></ul>
 4. 4. Mis on võrguefekt? <ul><li>Otsene võrguefekt </li></ul><ul><ul><li>Iga liituja suurendab kasu, mida tarbijad tootest saavad. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nt rohkem inimesi kellele faksi saata, faile vahetada vms. </li></ul></ul><ul><li>Kaudne võrguefekt </li></ul><ul><ul><li>Suurem tarbijate arv parandab toote ja selle kaashüviste kättesaadavust, mis omakorda suurendab tarbijate heaolu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nt operatsioonisüsteem </li></ul></ul><ul><li>Negatiivne võrguefekt </li></ul><ul><ul><li>Nt internetiühendus – kiirus väheneb </li></ul></ul>
 5. 5. Mudel ilma võrguefektita <ul><li>Tarbijate kasulikkus: </li></ul>, kui ei osta , kui ostab <ul><li>Tarbijate rikkus on jaotunud ühtlaselt: </li></ul><ul><li>Viimane tarbija, kes ostab </li></ul><ul><li>Nõudlus </li></ul>
 6. 6. Mudel ilma võrguefektita <ul><li>Nõudlus </li></ul><ul><li>Kasum = tulu ehk muutuvkulu=0 ja püsikulu pole oluline </li></ul><ul><li>Kasumit maksimeeriv hind </li></ul><ul><li>Mida teeks monopolist? </li></ul>
 7. 7. Mudel võrguefektiga <ul><li>Kasulikkus võrguefektiga: </li></ul>, kui ei osta , kui ostab <ul><li>Viimane tarbija, kes ostab </li></ul><ul><li>Nõudlus </li></ul>
 8. 8. Mudel võrguefektiga <ul><li>Pakkumine - (“turuhind”), kui q>0 </li></ul>Pessimistlike ootuste tasakaal ja Tasakaalupunktid
 9. 9. Mudeli dünaamika Kui tarbijad on nõus turuhinnast rohkem maksma, siis nende hulk suureneb ja vastupidi. <ul><li>Järeldus: </li></ul><ul><li>2 stabiilset tasakaalu: </li></ul><ul><li>“ pessimistlike ootuste tasakaal” </li></ul><ul><li>“ optimistlike ootuste tasakaal” </li></ul>- kriitiline mass
 10. 10. Mudeli dünaamika Kui turuhind on väga kõrge => keegi ei osta
 11. 11. Mudeli dünaamika Kui turuhind on väga madal => ostavad kõik
 12. 12. Kokkuvõte <ul><li>Tüüpiline protsess: </li></ul><ul><li>Mõeldakse välja toode </li></ul><ul><li>Esialgu kõrge hind ja vähe tarbijaid </li></ul><ul><li>Hind langeb, lisanduvad üksikud tarbijad </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Tarbijate hulk ületab kriitilise massi </li></ul><ul><li>Tarbijate hulk kasvab plahvatuslikult, kuni jõutakse kõrgema tasakaaluni </li></ul>
 13. 13. Küsimusi? Kohtumiseni homme!

×