Bilgi Toplumuna Geçiş
     ve
    Sorunları

       Yaşar Tonta
     Hacettepe Üniversitesi
     t...
Plan

• Sanayi Toplumu - Bilgi Toplumu
 Karşılaştırması
• Modern Uygarlığın Aşamaları
• Bilgi Toplumu ile İlgili Hususlar...
Terminoloji
•  “Bilgi toplumu”
•  “Kapitalist ötesi toplum”
•  “Bilgi çağı”
•  “Yeni ekonomi”
•  ...
      ...
Bilgi Toplumuna Giden Yol         Güç Süre (yıl)
 Tarım Devrimi insan  1000
 Sanayi Devrimi makine  300
 ...
Sanayi Toplumu
•  Kitlesel üretim ve kitlesel dağıtım
•  “Üret, depola, sat”
•  Standartlaşma
•  “Mekanistik örgütlenm...
“Dünya Düzdür,” Thomas Friedman

    • Ağların etkisi
    • Mesafenin ölümü
    • Küresel rekabet
     – ...
Dünyayı Düzleştiriciler

•  MS Windows
•  Netscape
•  İş akışı,
•  Açık kaynak yazılımları
•  ...
•  Dijital, gezgin...
Dünyanın Düzleşmesi

• “. . . gezegenimizdeki tüm bilgi
 merkezlerinin tek bir küresel şebekeye
 bağlanması anlamına gel...
“Müthiş Düzen Çağı”


 İstediğimiz mal ya da hizmeti
 en iyi fiyata, dünyanın her
 yerinden anında satın alma
   ...
Servetten Bilgiye

• En temel ekonomik kaynak “bilgi”
• Bilgi “kalkınmanın can damarı”
• Bilgi  rekabetin vazgeçilmez uns...
Bilgi Patlaması - 2002

• 5 Exabyte (5 x 1018 byte)
 • 2002’de dünyada üretilen yeni bilgi miktarı (5
  x 1018 byte)
• ...
Bilgi Patlaması - 2006
   http://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Digital_Universe_IDC_...
5 Exabayt    161 Exabayt
          http://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Di...
Depolama Kapasitesi
           http://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Digital_U...
Internet ve Genişbant Kullanıcı Sayıları
                               15
       ...
Bilgi Toplumu
• Kitlesel özelleştirme ve kişiselleştirme
• “Sat, üret, teslim et”
• “Dinamik örgütlenme”
• Müşteri odaklı ...
Bilgi Toplumunda İşgücü Dağılımı                  “simgesel
      diğer          anal...
Bilgi Toplumu Ölçütleri
• Teknolojik
  – yoğun bilgi teknolojisi kullanımı
• Toplumsal
  – yaşam kalitesini artırıcı öge...
Modern Uygarlığın Üç Aşaması

• Militarizasyon / devlet kurma
• Sanayileşme / şirket kurma
• Enformatizasyon / ”intelprise...
Pazarlık/Müzakere Teknikleri

 • Tehdit
  – “İsteklerimi yerine getirmezsen sana saldırırım”
 • Değişim (Mübadele)
  – “...
Manipülasyon Teknikleri
• Zorlama / Cebir
 – Başkalarını istediğinizi yapmaya zorlama
• İstismar
 – Başkalarının savunma...
Modern Uygarlığın İlk Aşaması

• “Ulusal egemenlik” kutsal kavram
• Modern, bağımsız devletlerin kurulması
• “Prestij oyun...
Modern Uygarlığın 2. Aşaması
• “Özel mülkiyet” kutsal kavram
• Modern sınai teşebbüslerin kurulması
• “Servet oyunu”
 – S...
Modern Uygarlığın 3. Aşaması
• “Bilgi hakları” kutsal kavram
• Modern bilgi “intelprise”larının kurulması
• “Akıl oyunu”
 ...
Akıl Oyununun Ön Koşulları

• Zihinsel uyanış
• Teknolojik gelişmeler
• Kurallar sistemi
               ...
Zihinsel Uyanış
• Servet oyununda kendi kendine yeten,
 bağımsız modern birey anlayışı hakim
• Akıl oyununda birey çoklu ...
Teknolojik Gelişmeler
• “Ağların ağı” Internet aracılığıyla küresel
 düzeyde bilgi işleme ve iletişim olanağı
• Internet,...
Kurallar Sistemi
• Bilgi haklarının düzenlenmesi
• Bilgi hakları diğer mülkiyet haklarından
 farklı
 – Satma, devretme, ...
Servet Oyunu
• Servet oyununda girişimciler
 (entrepreneurs) fabrikalarda belli malları
 üretir ve satarlar
• Mal ve hiz...
Akıl Oyunu
• “İntelpreneur”ler bireysel ve spesifik bilgi
 üretip bu bilgiyi diğerleriyle paylaşırlar
• Bilgi gerçeğin, i...
Küresel Akıl Pazarı (Intelplace)
• Bilginin çoğu zaman ücretsiz sağlanması ve
 kullanımının özendirilmesi
• Bilginin topl...
Bilgi Toplumu ile İlgili
Sorunlar
     Hususlar
                            32
   ...
Bilgi Alt Yapısı
                        http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Information%2...
Bilgi Ekonomisi
• Ekonomi: Kıt kaynakların tahsisi
• “. . . Bilginin yeni rolü tam olarak
 değerlendirilmeden, zenginliği...
Sayısal Uçurum
• Küresel uçurum
 – Sanayileşmiş ülkelerle daha az gelişmiş
  ülkeler arasındaki farklar
• Toplumsal uçu...
Internet, Telefon Değildir

• Internet: Potansiyel bir eşitlik aracı
• Bağlantılılık
• İçerik üretimi ve dağıtımı
  –  W...
Gizlilik
• Büyük bilime dayalı bilgisayarlaşma: Sorun yok
• Yönetime dayalı bilgisayarlaşmada: Çok ciddi
 sorun yok (amaç...
Katılımcı Demokrasi
• Kararlara tüm vatandaşların katılımı
• Sinerji ruhu ve karşılıklı yardımlaşma
• Tüm ilgili bilgileri...
Katılımcı demokrasiyle ilgili sorunlar

• Doğru ve adil bilgi nasıl yaratılacak ve
 herkesin erişimine açılacak.
• Devlet...
Toplumsal ve Yasal Hususlar
•  Kritik bilgi alt yapısının korunması
•  Bilgi okur yazarlığı
•  Bilgi edinme özgürlüğü
•...
Sorunlar
 Dünyada ve Türkiye’de
   Bilgi Toplumu
                           41
    ...
Herkes İçin Bilgi Toplumu
• Dünya Bilgi Toplumu Doruk Toplantısı, Cenevre,
 10-12 Aralık 2003
  – Herkesin bilgi yaratab...
eAvrupa+ 2005
• Modern online kamu hizmetleri
• E-devlet
• E-öğrenme
• E-sağlık
• E-iş
Ve bunları geliştirmek için
• Ucuz ...
i2010: Avrupa Bilgi Toplumu
                             44
      11 Mayıs 2007, Çuku...
2007 e-hazırlıklılık endeksi
              http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20070420205432/graphics....
Türkiye 42. sırada
                             46
      11 Mayıs 2007, Çukurova Ün...
Ölçütlere göre Türkiye’nin puanları
                              47
       11 Mayı...
Source: http://www.weforum.org
                                    48
11 Mayıs 2007, Çu...
D
                                                          ...
DSL
OECD Key ICT indicators
4b. Availability of Digital Subscriber Lines (DSL) in OECD countries

          %  ...
Internet’e erişim

 OECD Key ICT indicators
 6a. Households with access to the Internet (1) 2000-2005 (2), percentage of a...
GEANT2
                            Kaynak: e: http://www.geant2.net/upload/pdf/786_GN2_Topo...
Türkiye’de e-dönüşüm
            http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20TURKEY...
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20TURKEY%20-%20March%202007.pdf
             ...
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20TURKEY%20-%20March%202007.pdf
             ...
E-dönüşüm Stratejisi 2010
             http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20...
E-dönüşüm Stratejisi 2010
             http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20...
Bilgi Toplumunda Politikalar
• “Bilgiyi düzenleme biçimi insanları düzenleme
 biçimini saptar; bunun tersi de geçerlidir....
Sonuç
• Türkiye, AB Bilgi Toplumuyla (eEurope+)
 bütünleşme çabaları sırasında yaşadığı
 toplumsal ayrışmaları (bifurcat...
Bilgi Toplumuna Geçiş
     ve
    Sorunları

       Yaşar Tonta
     Hacettepe Üniversitesi
     t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bilgi Toplumuna Geçiş ve Sorunları

1,496 views

Published on

Yaşar Tonta, “Bilgi Toplumuna Geçiş ve Sorunları.” Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, 11 Mayıs 2007.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bilgi Toplumuna Geçiş ve Sorunları

 1. 1. Bilgi Toplumuna Geçiş ve Sorunları Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html 1 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 2. 2. Plan • Sanayi Toplumu - Bilgi Toplumu Karşılaştırması • Modern Uygarlığın Aşamaları • Bilgi Toplumu ile İlgili Hususlar • Dünyada ve Türkiye’de Bilgi Toplumu • Sonuç 2 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 3. 3. Terminoloji • “Bilgi toplumu” • “Kapitalist ötesi toplum” • “Bilgi çağı” • “Yeni ekonomi” • ... 3 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 4. 4. Bilgi Toplumuna Giden Yol Güç Süre (yıl) Tarım Devrimi insan 1000 Sanayi Devrimi makine 300 Bilgi Devrimi bilgi 100 Toffler (1981) 4 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 5. 5. Sanayi Toplumu • Kitlesel üretim ve kitlesel dağıtım • “Üret, depola, sat” • Standartlaşma • “Mekanistik örgütlenme” • “Sürekli gelişme” • Geleneksel eğitim • Katı/hiyerarşik yönetim • Merkezileşmeye dayanan ekonomik modeller 5 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 6. 6. “Dünya Düzdür,” Thomas Friedman • Ağların etkisi • Mesafenin ölümü • Küresel rekabet – 1492-1800: Ülkeler küreselleşiyor – 1800-2000: Şirketler küreselleşiyor – 2000 ---: Bireyler küreselleşiyor 6 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 7. 7. Dünyayı Düzleştiriciler • MS Windows • Netscape • İş akışı, • Açık kaynak yazılımları • ... • Dijital, gezgin, kişisel, sanal ortamlardan bilgiye erişim 7 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 8. 8. Dünyanın Düzleşmesi • “. . . gezegenimizdeki tüm bilgi merkezlerinin tek bir küresel şebekeye bağlanması anlamına gelmekte” • Bu gelişmeler “şaşırtıcı bir refah ve yenilikler çağı”nı başlatabilir (s. 18). 8 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 9. 9. “Müthiş Düzen Çağı” İstediğimiz mal ya da hizmeti en iyi fiyata, dünyanın her yerinden anında satın alma Kaynak: Reich, 2000, p. 15 9 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 10. 10. Servetten Bilgiye • En temel ekonomik kaynak “bilgi” • Bilgi “kalkınmanın can damarı” • Bilgi rekabetin vazgeçilmez unsuru • “Zenginlik yaratmak için kullanılan kaynakların hiç biri bilgi kadar önemli değil” 10 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 11. 11. Bilgi Patlaması - 2002 • 5 Exabyte (5 x 1018 byte) • 2002’de dünyada üretilen yeni bilgi miktarı (5 x 1018 byte) • 5 Exabyte’lık bilgi = 37,000 yeni Kongre Kütüphanesi! Kaynak: BrightPlanet & Lyman and Varian 11 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 12. 12. Bilgi Patlaması - 2006 http://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Digital_Universe_IDC_WhitePaper_022507.pdf 12 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 13. 13. 5 Exabayt 161 Exabayt http://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Digital_Universe_IDC_WhitePaper_022507.pdf 13 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 14. 14. Depolama Kapasitesi http://www.emc.com/about/destination/digital_universe/pdf/Expanding_Digital_Universe_IDC_WhitePaper_022507.pdf 14 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 15. 15. Internet ve Genişbant Kullanıcı Sayıları 15 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 16. 16. Bilgi Toplumu • Kitlesel özelleştirme ve kişiselleştirme • “Sat, üret, teslim et” • “Dinamik örgütlenme” • Müşteri odaklı eğitim / Sürekli gelişme • Gevşek / yatay yönetim • Özelleşmeye dayanan ekonomik modeller 16 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 17. 17. Bilgi Toplumunda İşgücü Dağılımı “simgesel diğer analistler” %25 %25 kişisel işçiler hizmetçiler %20 %30 Reich (1992) 17 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 18. 18. Bilgi Toplumu Ölçütleri • Teknolojik – yoğun bilgi teknolojisi kullanımı • Toplumsal – yaşam kalitesini artırıcı öge bilgi • Ekonomik – bilgi anahtar ekonomik faktör • Politik – bilgi edinme özgürlüğü, artan katılımcılık ve uzlaşma • Kültürel: – bilginin ulusal ve bireysel gelişmede kültürel değeri William J. Martin, The information society. London: Aslib, 1988, s. 40. 18 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 19. 19. Modern Uygarlığın Üç Aşaması • Militarizasyon / devlet kurma • Sanayileşme / şirket kurma • Enformatizasyon / ”intelprise” kurma Kumon (1992) 19 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 20. 20. Pazarlık/Müzakere Teknikleri • Tehdit – “İsteklerimi yerine getirmezsen sana saldırırım” • Değişim (Mübadele) – “İsteklerimi kabul edersen ben de seninle işbirliği yaparım” • İkna – “İsteklerimi kabul etmen senin yararına” 20 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 21. 21. Manipülasyon Teknikleri • Zorlama / Cebir – Başkalarını istediğinizi yapmaya zorlama • İstismar – Başkalarının savunma boşluklarından yararlanma • Özendirme – başkalarının kendiliğinden sizin istediğiniz durumlara ulaşmaları için ortamlar yaratma 21 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 22. 22. Modern Uygarlığın İlk Aşaması • “Ulusal egemenlik” kutsal kavram • Modern, bağımsız devletlerin kurulması • “Prestij oyunu” – Prestij oyunu tehdit ve zorlamanın bir aracı – İşgalci savaşlar ve “uluslararası toplum”da diplomasi • Uluslararası hukuk 22 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 23. 23. Modern Uygarlığın 2. Aşaması • “Özel mülkiyet” kutsal kavram • Modern sınai teşebbüslerin kurulması • “Servet oyunu” – Servet oyunu değişim ve istismarın aracı – “Dünya pazarı” üretim ve satışlara dayanan rekabetçi oyunun arenası • Ticari ve medeni kanun 23 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 24. 24. Modern Uygarlığın 3. Aşaması • “Bilgi hakları” kutsal kavram • Modern bilgi “intelprise”larının kurulması • “Akıl oyunu” – Akıl oyunu ikna ve özendirmenin aracı – Akıl tedariki ve sergilenmesi için “intelprise”ların küresel akıl pazarında (global intelplace) rekabet etmesi • Bilgi haklarını düzenleyen kurallar sistemi 24 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 25. 25. Akıl Oyununun Ön Koşulları • Zihinsel uyanış • Teknolojik gelişmeler • Kurallar sistemi 25 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 26. 26. Zihinsel Uyanış • Servet oyununda kendi kendine yeten, bağımsız modern birey anlayışı hakim • Akıl oyununda birey çoklu ilişkilerden oluşan ağın bir üyesi • Varlık olarak çevrenin bir parçası 26 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 27. 27. Teknolojik Gelişmeler • “Ağların ağı” Internet aracılığıyla küresel düzeyde bilgi işleme ve iletişim olanağı • Internet, “intelprise”ların çalışma yeri • “İntelprise”lar – toplumsal bir sistem olarak işlev gören ağ örgütleri – küresel akıl pazarına bilgi sağlayarak bilginin sanayileşmesine yardımcı oluyorlar 27 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 28. 28. Kurallar Sistemi • Bilgi haklarının düzenlenmesi • Bilgi hakları diğer mülkiyet haklarından farklı – Satma, devretme, paylaşma sonucu bilgi kaybı söz konusu değil – Bilginin paylaşımı ağ ortamında daha avantajlı – Ağlar bilgi dağıtımı için pazarlardan daha iyi bir toplumsal sistem 28 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 29. 29. Servet Oyunu • Servet oyununda girişimciler (entrepreneurs) fabrikalarda belli malları üretir ve satarlar • Mal ve hizmetler toplumsal yararı ıspatlar • Amaç servet kazanmak ve ticaret yapmak için simgesel ve genel bir güç elde etmek • Pazar, girişimcilerin etkinliklerinin toplumsal yararının değerlendirildiği bir arena 29 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 30. 30. Akıl Oyunu • “İntelpreneur”ler bireysel ve spesifik bilgi üretip bu bilgiyi diğerleriyle paylaşırlar • Bilgi gerçeğin, iyiliğin ve güzelliğin toplumsal değerini ifade eder • Amaç “akıl” üreterek başkaları üzerinde etki yaratma ya da simgesel ve genel ikna etme yeteneği kazanma • Küresel akıl pazarı (global intelplace) “intelpreneur”lerin etkinliklerinin toplumsal yararının değerlendirildiği bir arena 30 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 31. 31. Küresel Akıl Pazarı (Intelplace) • Bilginin çoğu zaman ücretsiz sağlanması ve kullanımının özendirilmesi • Bilginin toplumsal değerinin paylaşıldıkça artması • “Entellektüel merkantilizm”: Paylaşılabilen bilgi ürünlerini mal gibi satarak servet biriktirmek • Mal satışını düzenleyen yasalara göre bilgi paylaşımını düzenlemek uygun değil • Bağımsız ulus-devletler akıl ve servet oyunlarını yöneten güç merkezleri olarak işlev görmeye devam edebilecekler mi? 31 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 32. 32. Bilgi Toplumu ile İlgili Sorunlar Hususlar 32 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 33. 33. Bilgi Alt Yapısı http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Information%20Security%20-%20Safer%20Information%20Society.pdf 33 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 34. 34. Bilgi Ekonomisi • Ekonomi: Kıt kaynakların tahsisi • “. . . Bilginin yeni rolü tam olarak değerlendirilmeden, zenginliğin rolü konusundaki hiçbir tahmin tutarlı olmayacaktır.” • “. . . İşleri hızlandırarak zamanla ilişkimizi değiştirdiğimizde, bilginin bir bölümünü kaçınılmaz bir şekilde eskitiyoruz. Dolayısıyla, etrafımızda sürüklediğimiz eski bilgi miktarını artırıyoruz.” Toffler, Zenginlik Devrimi, s. 185-6 34 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 35. 35. Sayısal Uçurum • Küresel uçurum – Sanayileşmiş ülkelerle daha az gelişmiş ülkeler arasındaki farklar • Toplumsal uçurum – Bir ülkedeki insanlar arasındaki eşitsizlikler • Demokratik uçurum – Kamu yaşamına katılmak için sayısal teknolojileri kullananlarla kullanmayanlar arasındaki farklar Kaynak: Hargittai, p. 828 35 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 36. 36. Internet, Telefon Değildir • Internet: Potansiyel bir eşitlik aracı • Bağlantılılık • İçerik üretimi ve dağıtımı – Web’in etkin ve etkili kullanımı – Web kapsamı – Arama becerilerinin eksikliği – Dil ve okur yazarlık engelleri • Mevcut olma - erişilebilir olma arasındaki fark 36 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 37. 37. Gizlilik • Büyük bilime dayalı bilgisayarlaşma: Sorun yok • Yönetime dayalı bilgisayarlaşmada: Çok ciddi sorun yok (amaç dışı kullanım, tek numara kullanımı, üçüncü partilere kişisel bilgilerin açılması) • Topluma dayalı bilgisayarlaşma: Sorun var: Çünkü bilgiler sadece yönetim için değil toplumsal amaçlarla da kullanılıyor • Bireysel bilgisayarlaşma: Bilgi altyapısının bilgi toplumunda önder rol oynadığı yapı. Sorun var. 37 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 38. 38. Katılımcı Demokrasi • Kararlara tüm vatandaşların katılımı • Sinerji ruhu ve karşılıklı yardımlaşma • Tüm ilgili bilgilerin kamuya sunulması • Getirilerin ve ve fedakarlıkların eşit dağılımı • İkna ve anlaşma yoluyla çözüm bulunması • Karar verildikten sonra çözüme herkesin katkıda bulunması 38 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 39. 39. Katılımcı demokrasiyle ilgili sorunlar • Doğru ve adil bilgi nasıl yaratılacak ve herkesin erişimine açılacak. • Devletin egemenliğini ilgilendiren sorunların hallinde vatandaşların katılımı nasıl sağlanacak • Azınlık gruba saygı duyulsa bile çözülemeyecek sorunlarla nasıl başa çıkılacak 39 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 40. 40. Toplumsal ve Yasal Hususlar • Kritik bilgi alt yapısının korunması • Bilgi okur yazarlığı • Bilgi edinme özgürlüğü • Bilgisayar suçları • Entellektüel mülkiyet hakları (Masuda, s. 54-59) 40 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 41. 41. Sorunlar Dünyada ve Türkiye’de Bilgi Toplumu 41 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 42. 42. Herkes İçin Bilgi Toplumu • Dünya Bilgi Toplumu Doruk Toplantısı, Cenevre, 10-12 Aralık 2003 – Herkesin bilgi yaratabildiği, bilgiye erişebildiği, bilgiden yararlanabildiği ve bilgi paylaşabildiği – insan odaklı, kapsayıcı ve kalkınma yönelimli Bilgi Toplumu kurma ortak arzusu ve adanmışlığı • Herkes İçin Bilgi Toplumunun ana ilkeleri saptandı • Bin Yıl Kalkınma amaçlarını gerçekleştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanılması kararlaştırıldı 42 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 43. 43. eAvrupa+ 2005 • Modern online kamu hizmetleri • E-devlet • E-öğrenme • E-sağlık • E-iş Ve bunları geliştirmek için • Ucuz ve yaygın genişbant erişim • Güvenli bir bilgi alt yapısı http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yayin/eeurope2005_en.pdf 43 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 44. 44. i2010: Avrupa Bilgi Toplumu 44 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 45. 45. 2007 e-hazırlıklılık endeksi http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20070420205432/graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/2007Ereadiness_Ranking_WP.pdf 45 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 46. 46. Türkiye 42. sırada 46 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 47. 47. Ölçütlere göre Türkiye’nin puanları 47 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 48. 48. Source: http://www.weforum.org 48 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 49. 49. D 0 5 10 15 20 25 30 35 N e e nm th a Source: OECD er rk la n Ic d s ela n Sw Ko d i tz r e a er l N o and rw F i ay n Sw l and ed C a en na Un Be d a i te d l giu L u Ki n m x e gd m om bo DSL F r ur g an U n J ce i te a p a d S n A u ta te st s ra Au li a Cable G s tr ia er m an 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana Sp y ai Ne n w Ita Ze ly OECD Broadband subscribers per 100 inhabitants, by technology, Dec. 2006 al Genişbant Abone Yüzdesi Po a n d r tu g Fibre/LAN Ir e a l C z H lan e c un d h g R e ar y pu Sl ov P bli a k ol a c R e nd Other pu G b lic re e OECD average T u ce rk 49 M ey ex ic o http://www.oecd.org/dataoecd/37/39/38449070.xls
 50. 50. DSL OECD Key ICT indicators 4b. Availability of Digital Subscriber Lines (DSL) in OECD countries % 2004 (Coverage, %) 100 Mid-2005 (Coverage, %) 80 60 40 20 0 Belgium Korea* Luxembourg Netherlands UK Denmark Switzerland* Sweden Finland Japan** Iceland New Zealand Portugal France Germany Norway Ireland Italy Austria Spain Poland (TPSA) Australia Czech Rep. USA Canada Hungary Slovak Rep. Mexico* Turkey Greece * Data for 2003 ** Data for March 2004 Source: OECD Key ICT Indicators [www.oecd.org/sti/ICTindicators] http://www.oecd.org/dataoecd/19/43/34082819.xls 50 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 51. 51. Internet’e erişim OECD Key ICT indicators 6a. Households with access to the Internet (1) 2000-2005 (2), percentage of all households % 2000 2001 2003 2004 2005 100 80 60 40 20 0 Australia Austria Belgium Canada (3) Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Japan Korea (4) Luxembourg Mexico (5) Netherlands New Zealand (6) Norway Poland Portugal Slovak Republic Spain Sweden Switzerland (7) Turkey (8) United Kingdom United States 8. Households in urban areas only http://www.oecd.org/dataoecd/19/45/34083073.xls 51 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 52. 52. GEANT2 Kaynak: e: http://www.geant2.net/upload/pdf/786_GN2_Topology_Nov_06-2.pdf 52 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 53. 53. Türkiye’de e-dönüşüm http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20TURKEY%20-%20March%202007.pdf 53 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 54. 54. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20TURKEY%20-%20March%202007.pdf 54 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 55. 55. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20TURKEY%20-%20March%202007.pdf 55 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 56. 56. E-dönüşüm Stratejisi 2010 http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20TURKEY%20-%20March%202007.pdf 56 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 57. 57. E-dönüşüm Stratejisi 2010 http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ab/taiex/Current%20Situation%20in%20TURKEY%20-%20March%202007.pdf 57 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 58. 58. Bilgi Toplumunda Politikalar • “Bilgiyi düzenleme biçimi insanları düzenleme biçimini saptar; bunun tersi de geçerlidir.” (Toffler) • Bilgi politikaları bir toplumun yapısı ve yönetimi hakkında fikir verir • Bilgi toplumunda sorunların %80’i insan kaynaklı • Sanayi toplumunun paradigmalarıyla (tehdit, cebir, servet) Herkes İçin Bilgi Toplumu kurulamaz • Herkes İçin Bilgi Toplumu “akıl” ile kurulur • Sorunları çözmenin biricik yolu “akıl”dır 58 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 59. 59. Sonuç • Türkiye, AB Bilgi Toplumuyla (eEurope+) bütünleşme çabaları sırasında yaşadığı toplumsal ayrışmaları (bifurcations) ve karşılaştığı sorunları Sanayi Toplumunun paradigmalarıyla çözmeye çalışmaktadır • Bilgi toplumu olabilmek için akıl ve bilimin rehberliğine güvenmek, insanları daha iyi eğitmek ve bilim ve teknolojiye daha fazla yatırım yapmak gerekli 59 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana
 60. 60. Bilgi Toplumuna Geçiş ve Sorunları Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html 60 11 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana

×