Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 1 af 5
Curriculum Vita...
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 2 af 5
Resultater
 Me...
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 3 af 5
Resultater:
 N...
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 4 af 5
Resultater:
 O...
Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry
Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk
Side 5 af 5
Uddannelser
Feb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CV Tonny Mikkelsen

Jeg har mere end 10 års erfaring med HR, konceptudvikling, rekruttering, herunder via sociale medier (jobsøgning med LinkedIn; rekruttering med LinkedIn) og personaleledelse. Jeg har kendskab til funktionærlovgivning, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, overenskomster samt personale- og lønadministration.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

CV Tonny Mikkelsen

  1. 1. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 1 af 5 Curriculum Vitae Jeg har mere end 10 års erfaring med HR, konceptudvikling, rekruttering, herunder via sociale medier (jobsøgning med LinkedIn; rekruttering med LinkedIn) og personaleledelse. Jeg har kendskab til funktionærlovgivning, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, overenskomster samt personale- og lønadministration. https://www.linkedin.com/in/tonnymikkelsen Ansættelsesforhold: Januar 2015 - DD Konsulenthuset ballisager A/S Researcher / Konsulent med fokus på LinkedIn med følgende ansvarsområder:  Markedsføring og branding samt rådgivning og workshops i brugen af linkedin, herunder; o Eksternt: LinkedIn rådgivning til kunder, herunder foredrag, workshops og undervisning. o Internt: Sikre, at interessenter oplever en sammenhængende klar kommunikation og brandidentitet på LinkedIn. o Koordinere og supportere aktiviteter som branding, content marketing og lignende på LinkedIn samt sikre effektivitet og kvalitet. o Videreudvikle og vedligeholde en fælles strategi/politik for alle medarbejderes tilstedeværelse på LinkedIn. o Producere og formidle indlæg til diverse sociale medier.  Researcher Understøtte seniorkonsulenter med searchprocesser ved specialistrekrutteringer.  Karriere rådgivning Gennemførelse af undervisning og karriererådgivningsopgaver med fokus på kundens tilfredshed. November 2014- december 2014 Operis ApS (virksomheden gik konkurs 5/12-14) Rekrutterings- og HR chef med fokus på rekruttering via LinkedIn. Marts 2011 – oktober 2014 Ikast-Brande Kommune, arbejdsmarkedsafdelingen April 2012 – oktober 2014 Rekrutterings- og Virksomhedskonsulent i Jobservice med følgende ansvarsområder:  Rekrutteringskonsulent, branding og salg af rekrutteringsydelser til virksomheder ved anvendelse af sociale medier og direkte kontakt.  Jeg udarbejder stillingsprofil til alle brancher og stillingsniveauer til faste stillinger (fuldtid/deltid), projektansættelser, vikariater mv. Jeg matcher jobsøgers profil med stillingsprofil og foretager sortering.  Jeg er ansvarlig for vedligeholdelse af Ikast-Brande Kommunes arbejdsmarkedsafdelings LinkedIn netværksgruppe og administrator af kommunens virksomhedsside.  Jeg underviser i og er ansvarlig for undervisningen af ledige i jobsøgning på de sociale medier, primært i jobsøgning og networking med LinkedIn.  Jeg underviser kommuners medarbejdere i LinkedIn som salgskanal. Resultater: Ny model for kommunernes rekrutteringsproces. Marts 2011 - marts 2012 Job- og virksomhedskonsulent i jobservice med følgende ansvarsområder:  Opsøgende kontakt til virksomheder i Ikast Brande Kommune med henblik på at finde jobåbninger og fremskaffe flere praktik- og løntilskudspladser.  Matche ledige kandidater til job og praktik- og løntilskudspladser i virksomhederne.  Oprette, opbygge og vedligeholde netværksgruppe på Linkedin for ledige jobsøgere i Ikast-Brande kommune.  Gruppesamtaler samt individuelle kontaktsamtaler med forsikrede ledige under 30 år.  Følge op på indgåede aftaler med de ledige og virksomhederne jf. lovgivningen.  Diverse administrative opgaver.
  2. 2. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 2 af 5 Resultater  Medvirkende til en væsentlig udbygning af samarbejdet til virksomhederne i Ikast- Brande samt nærliggende kommuner. (øget kontakten fra ca. 20 faste virksomheder til 150 virksomheder i perioden 1/3 til 1/10-11)  Øget tilgang af virksomheder der ønsker at rekruttere via Ikast-Brande Jobcenter  Implementeret Linkedin som salgskanal (for medarbejdere) samt jobsøgningsværktøj i rådgivningsprocessen i arbejdsmarkedsafdelingen.  Opbygning og vedligeholdelse af fælles "jobliste" som benyttes af alle Jobcentermedarbejdere, mhp. styring/koordinering af ledige job og praktik/løntilskudspladser. Dette har medført stort set 100% besættelse af virksomhedernes rekrutteringsbehov.  Indførelse af gruppesamtaler med fokus på jobsøgningsportaler, aktivering af netværk med vægt på de sociale medier, generelt hvad de ledige selv kan gøre for at komme i job. Dette har betydet at flere er kommet i arbejde inden de opnår 3 måneders ledighed. Tilegnede erfaringer:  Forbedret mine rekrutteringskompetencer inden for de forskellige brancher, herunder matchning på mange forskellige stillingstyper, samt anvende de sociale medier i rekrutteringsprocessen.  Kendskab til virksomhedernes udfordringer og erhvervsstrukturen i Ikast-Brande Kommune.  Detailkendskab til ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats” primært forsikrede ledige.  Opbygge, planlægge og gennemføre gruppesamtaler for forsikrede ledige. August 2009 – februar 2011 ISS Facility Services A/S Projektleder i Personalehusets Jobudviklingscenter med følgende ansvarsområder:  Har i samarbejde med jobcenter Århus været tovholder vedrørende aktivering, vejledning, undervisning og jobformidling for arbejdsledige.  Har afholdt visitationssamtaler og opfølgningssamtaler med henblik på (behovsafklaring/kompetenceafklaring/out-placement) af arbejdsledige.  Målgruppen var primært matchgruppe 1 (dvs. jobklare personer, der kan være ude af systemet indenfor 3 måneder). Sekundære målgruppe var førtidspensionister, fleksjobbere samt matchgruppe 2 (dvs. personer, der er indsatsklare til alternative tilbud).  Iværksat praktikforløb på ISS´s arbejdspladser og andre virksomheder i Århus området. Resultater:  Resultater 83 % af de ca. 300 arbejdsledige er i job, målt i perioden 1/8-09 til 28/2-11.  En væsentlig udbygning af netværk til virksomheder i Århus området Tilegnede erfaringer:  Afholdelse af svære samtaler  Et stort kendskab til ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats”  Planlægge og gennemføre undervisning  Kendskab til de interne processer i Jobcenter Århus  Håndtere mange sideløbende opgaver af forskellig karakter August 2008 – juni 2009 Mascot International A/S HR Konsulent ved Mascot International A/S med følgende ansvarsområder:  Forberedt og gennemført hele rekrutteringsprocessen af funktionærer og timelønnet personale i Danmark.  Udarbejdet fraværsstatistik og gennemført fraværssamtaler.  Ansvarlig for videreudvikling og gennemførelse af introduktionsseminar for nye medarbejdere.  Koordineret opfølgning på nye medarbejdere i samarbejde med nærmeste leder, herunder opfølgningssamtaler i Danmark og udlandet, samt sparring med lederne om trivsel og håndtering af konfliktsituationer.  Været uddannelseskoordinator  Stået for kontakt til kommune/jobcenter om arbejdsprøvning, fleksjob, praktikforløb mv.  Rådgivet om og opdateret lovgivning, koordineret personaleadministrative opgaver, herunder udarbejdet og vedligeholdt kontrakter, månedsnyt og ændringer i organisationsdiagrammer, vedligeholdt og udbygget dokumenter på HR ISO-net, koordineret vedrørende pension, barsel mv.
  3. 3. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 3 af 5 Resultater:  Nedsættelse af sygefraværet, herunder videreudvikling af sygefraværs-politikken.  Forbedring og videreudvikling af introduktionsforløbet for nyansatte.  Opbygget, forbedret og videreudviklet de administrative procedurer. Tilegnede erfaringer:  Væsentlig opgradering af mine kompetencer på rekrutteringsområdet generelt  Deltagelse i netværksgrupper  Udarbejde og koordinere praktikforløb  Forberedelse og gennemførelse af introduktionsforløb  Betydelig videreudvikling af min viden omkring juridiske forhold  Forståelse for det sociale ansvar, bl.a. i forbindelse med samarbejde med Jobcenter og virksomhedskonsulenter  Konflikthåndtering og sparring med ledere Stopper ved Mascot International A/S pga. jeg er afskediget ifm. Finanskrisen. Dec 2007 – Juni 2008 Dansk Supermarked A/S Personalesekretær ved Dansk Supermarked Non-Food Lager med følgende ansvars- områder:  daglig administration vedrørende virksomhedens medarbejdere herunder, op- rette/afmelde/ajourføre medarbejdere i Lessor, personalearkiv, skrivning og journalisering af udgående korrespondance, refusioner, lønkørsel  Vikarbestillinger, herunder kontrol af timesedler og faktura  Statistikker, herunder løn- og timeforbrug, syge- og fraværsstatistik  Jobopslag  Rådgivning af ledere og medarbejdere ifm. overenskomstfortolkning.  Afholde og score test ”PI”. Resultater:  Forbedring af diverse dokumentskabeloner Tilegnede erfaringer:  Kommunikation med vikarbureauer, herunder bestilling og modtagelse af vikarer, samt det generelle samarbejde  Formulere jobopslag  Lessor, herunder oprette medarbejdere og lønkørsel  Overenskomst med HK Lager Stopper ved Dansk Supermarked, da jeg blev headhuntet til Mascot International A/S Juli 2003 – Maj 2007 Premiere Security A/S Januar 2005 – maj 2007 HR Manager i Premiere Security A/S, med følgende ansvarsområder:  overordnet personaleansvar, herunder ansættelser, kontraktforhold, sygdom, ferie og medarbejderudvikling  opbygning og udvikling af virksomhedens HR funktion og administrative rutiner herunder personalehåndbog, statistikker samt diverse administrative redskaber med relevans for HR  al daglig administration vedrørende virksomhedens medarbejdere  implementering af og rådgivning i forbindelse med overenskomsten med Dansk Industri samt sikkerhedsbranchens ISO 9001 certificering af vagt-området  kontrol af faktureringsgrundlag og timesedler samt udfærdigelse af løngrundlag  uddannelsesansvarlig  Udfærdigelse og udsendelse af virksomhedens nyhedsbreve. I hele perioden fungerer jeg sekundært som leder/sikkerhedsfunktionær med ansvar for kundens sikkerhedsforhold samt oplæring og on-the-job træning af sikkerhedsfunk- tionærer. Januar 2004 – december 2004 Operation Supervisor med ansvar for vagtplaner og den daglige drift hos virksomhe- dens kunder, personaleledelse og sikkerheden ved arrangementer. Juli 2003 – december 2003 Teamleader med ansvar for vagtplaner og personaleledelse.
  4. 4. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 4 af 5 Resultater:  Opbygget og videreudviklet de administrative procedurer, herunder bl.a. oprettelse af medarbejderdatabase, standardkontrakter og diverse dokumentskabeloner  Implementeret ISO 9001 certificering med topkarakter, i det virksomheden ingen anmærkninger fik  Implementering af Industriens Overenskomst i virksomheden og i denne forbin- delse forhandle lokalaftale, til såvel virksomhedens ledelse og medarbejdere store tilfredshed  Opbygget og videreudviklet vagtinstruks, til kundens tilfredshed  Opbygget standardvagtplan for virksomhedens ansatte Tilegnede erfaringer:  Erfaring med rekruttering  Videreudvikling af mine ledelseskompetencer  Deltagelse i ledermøder og medindflydelse på virksomhedens strategiske beslut- ninger  Overenskomst med Dansk Industri og Funktionærloven  Forhandling med ledelse og medarbejdere  Lønadministration  Konflikthåndtering  Styring og koordinering af en større gruppe medarbejdere ved arrangementer  Koordinering af vagtplaner for virksomhedens ansatte  Håndtering af kundeklager Juli 2002 – juni 2003 EuroVagt Sikkerhedsfunktionær, som receptionsvagt i Nykredits Hovedsæde. August 1989 – juni 2002 Flyvevåbnet Herunder: Maj 2001 - juni 2002 Kontrol- og Luftforsvarscenter Øst. Administrationskontoret som varetager den daglige administration for 202 medarbejdere. Ansvarlig for daglig ledelse af administrationstjenesten 5 medarbejdere samt personaleadministration og bud- get/budgetopfølgning. Derudover var jeg Leder af Administrationen ved Rapid Reaktion Force (mobilt missil batteri), hvor jeg varetager al administration for 250 mennesker. April 1999 - april 2001 Eskadrille 500. Administrationskontor som daglig leder for 5 medarbejdere. Admini- strationskontoret varetager den daglige administration for 180 medarbejdere. Juli 1998 - februar 1999 Flyveskolen i Karup. Personaleafdeling hvor jeg varetager personaleadministration, herunder rejseordrer, referatskrivning, eliminationsforretning, kursusadministration, arbejdstidsregler. Februar 1992 - juni 1998 Kontrol- og Varslingsgruppen i Vedbæk. Personaleafdeling hvor jeg varetager diverse personaleadministration. August 1989 – januar 1992 Kontoruddannelse i flyvevåbnet. Resultater:  Opbygget og videreudviklet administrationskontoret, herunder bl.a. opgaveforde- ling, medarbejder- og brugertilfredshed  Opbygget og videreudviklet den administrative funktion tilknyttet Rapid Reaktion Force Tilegnede erfaringer:  Udvikling af mine ledelseskompetencer  Konflikthåndtering  Budgetstyring  Medarbejderudvikling  Gennemføre introduktionsforløb  Personaleadministration
  5. 5. Tonny Kjær Mikkelsen, Bøgevej 30, 8680 Ry Mobil: 26 84 83 32. E-mail: tonnymikkelsen@mailme.dk Side 5 af 5 Uddannelser Februar 2009 – juni 2009. Human Resources et af fagene til Akademiuddannelsen 1997 Videreuddannelsestrin 1 for mellemledere i flyvevåbnet. 1995 Sergentuddannelse i flyvevåbnet. 1989 – 1992 Kontoruddannelse (flyvevåbnet). 1987 – 1988 Efg handel og kontor. 1987 10. klasse afsluttes. Kurser Marts 2010 Mentorkursus - Virksomhedscenter Marts 2009 Mentorkursus November 2008 - marts 2009 Jurakurser i opsigelse og varsling, sygefraværs- og dagpengereglerne og personalenyt 2008/2009. September - november 2008 Certificeret bruger i testsystemerne Master Person Analysis, Master Competence Analysis og Master Sælger Analyse September 2006 Hjertestarterkursus. Marts 2006 Kursus i Dansk Industri Overenskomst. IT-kompetencer MS officepakken Bruger niveau. Lotus notes Bruger niveau. Easycruit rekrut- teringssystem Bruger niveau Lessor Bruger niveau. Sprogkundskaber Engelsk Læse, skrive og forstå på middel niveau. Norsk/svensk Forstå. Fritid og familie Jeg er 44 år, gift og har 2 piger på 3 og 10 år. Min fritid går med min familie og venner, karate, løb og styrketræning. Referencer Udleveres efter nærmere aftale.

×