Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PINO !Een docent ondersteunend instrument bij het ontwerp        van nieuw onderwijs       Conference by the...
DNA vs. PINO• DNA bevat unieke      PINO bevat unieke  (erfelijke) informatie  informatie over een  over een lev...
Onderwerpen   presentatie  Waarom dit instrument?Grondslagen van dit instrument    Hoe werkt het?   Wat levert he...
Waarom dit     instrument?Achtergrond: discussie internekwaliteitszorg(1) BA-MA structuur: diverse opleidingspaden+ i...
Waarom dit    instrument?• kwaliteit meten:  • niet alleen a posteriori    (gerealiseerd studentniveau),  •  ...
Grondslagen van het    instrument• Europees Kwalificatie Kader (EQF/  EKK - NLQF)•  Dublin Descriptoren  (kennis e...
Het werkt het?    (organisatorisch)• commissie PINO (3 a 4 leden)  • vakinhoudelijk deskundige (b.v. docent uit   ...
Het werkt het?     (inhoudelijk)• vragenlijst 32 indicatoren• waardering per item op een  5-punt Likert-schaal•  8...
Hoe werkt het?   (inhoudelijk)(Voorbeelden van) Bronnen voor‘bewijs’:• studiegids tekst• studiewijzer (course manual)• ...
Wat levert het op?   (organisatorisch)• advisering per onderwijseenheid (in  score en grafiek)•  bewustwording bij doc...
Wat levert het op?   (inhoudelijk)• “Totaal” score van de onderwijseenheden cesuur op vier niveaus: • onvoldoende < 71...
PINO scoreopleidingsonderdeel  Sport & Spel    datum       10 Mar 2011opleiding       Sport & Bewegenja...
Verdere ontwikkeling• organisatorisch: • schooljaar 10/11 verdere pilot naar  aantal onderwijseenheden • schooljaar 11...
Resultaten eerste       analyse          schaal          alpha-score       opleidingsdoelen...
Vervolg acties (1)  interne discussie    opleidingcesuur • ligt de cesuur (o.a. 71) juist? • moet elke module in elk...
Vervolg acties (2) interne  discussie opleiding gebruik • ervaringen van ‘respondenten’ bij invullen  meetinstrument ...
Vervolg acties (3)  Onderzoek & marktvervolg onderzoek naar:•validiteit en betrouwbaarheid•mogelijkheid voor online gebru...
Vragen / discussie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie pino

777 views

Published on

ROC Leiden verhuist haar onderwijs. Conceptueel wordt verhuisd naar Het Leids Onderwijs Model. Dit instrument helpt docenten bij het ontwerp van nieuw onderwijs. Het levert een bijdrage aan de interne kwaliteitszorg en bevorderd de discussie over onderwijs(ontwikkeling)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie pino

 1. 1. PINO !Een docent ondersteunend instrument bij het ontwerp van nieuw onderwijs Conference by the Sea 6 & 7 april 2011 De docent als eigenaar van het onderwijsproces? De Managementconferentie 2011 Programmalijn Leiding geven aan Onderwijsvernieuwing Ton Kallenberg - Directeur Onderwijs ROC Leiden
 2. 2. DNA vs. PINO• DNA bevat unieke PINO bevat unieke (erfelijke) informatie informatie over een over een levend cursus organisme• Een DNA streng is Een PINO streng is de ‘ruggengraat’ van de ‘ruggengraat’ van een levend een cursus organisme.• DNA is een PINO is een ‘abstracte’ weergave ‘abstracte’ weergave van b.v. een persoon. van een cursus• DNA is bruikbaar in PINO is bruikbaar in medische en onderwijswereld juridische wereld
 3. 3. Onderwerpen presentatie Waarom dit instrument?Grondslagen van dit instrument Hoe werkt het? Wat levert het op? Invoeringstraject
 4. 4. Waarom dit instrument?Achtergrond: discussie internekwaliteitszorg(1) BA-MA structuur: diverse opleidingspaden+ instituten (b.v. HBO - WO)(vraag: kun je niveaus van onderwijseenhedenabstract classificeren?)(2) Course Level Assessment Instrument(AAC&U)(3) Historie in HOAanleiding (2011):(1) Nieuw Onderwijsconcept(2) Nieuwbouw ROC Leiden Miller, R. & Leskes, A. (2005). Levels of assessment, from the student to the institution. Washington DC: AACU
 5. 5. Waarom dit instrument?• kwaliteit meten: • niet alleen a posteriori (gerealiseerd studentniveau), • maar ook a priori (moduleniveau)• bijdrage aan systeem van kwaliteitszorg.
 6. 6. Grondslagen van het instrument• Europees Kwalificatie Kader (EQF/ EKK - NLQF)• Dublin Descriptoren (kennis en inzicht; toepassen kennis en inzicht; oordeelsvorming; communicatie; leervaardigheden)• Descriptoren voor MBO-niveaus complexiteit in aard van het werk; complexiteit in aard van kennis en vaardigheden; rol; verantwoordelijkheid; zelfstandigheid• Leids Onderwijs Model Maatwerk; Werkplekleren; Samen Leren; Beroepscontext• geoperationaliseerd in 32 indicatoren
 7. 7. Het werkt het? (organisatorisch)• commissie PINO (3 a 4 leden) • vakinhoudelijk deskundige (b.v. docent uit de vak/taakgroep) • docent uit andere discipline • kwaliteitscoordinator • (evt.) externe (b.v. bedrijfsleven)• elk lid geeft advies over een onderwijseenheid m.b.v. instrument• kwaliteitscoördinator voegt samen en maakt rapportage voor docent(en) en teamleider
 8. 8. Het werkt het? (inhoudelijk)• vragenlijst 32 indicatoren• waardering per item op een 5-punt Likert-schaal• 8 gewogen schalen: • opleidingsdoelen • leerinhoud • opbouw curriculum • didactische strategieen • begeleiden en monitoren • toetsing en beoordeling • leeromgeving • leermateriaal en media
 9. 9. Hoe werkt het? (inhoudelijk)(Voorbeelden van) Bronnen voor‘bewijs’:• studiegids tekst• studiewijzer (course manual)• onderwijsvoorbereiding• geformuleerde opdrachten• “powerpoint” sheets• literatuur (lijst + fysiek)• materiaal op ELO• (voorbeelden van) toetsen• roosteringsgegevens (tijden / groepen)
 10. 10. Wat levert het op? (organisatorisch)• advisering per onderwijseenheid (in score en grafiek)• bewustwording bij docent over de kwaliteit onderwijseenheid• score levert aanleiding om gesprek aan te gaan met docent(en) van de onderwijseenheid• bijdrage aan kwaliteitsverbetering• gesprek tussen docenten over onderwijs!
 11. 11. Wat levert het op? (inhoudelijk)• “Totaal” score van de onderwijseenheden cesuur op vier niveaus: • onvoldoende < 71 (M < 3.00) • optimaliseren 72-83 (M = 3.00-3.49) • voldoende 84-96 (M = 3.50-3.99) • excellent > 96 (M > 4.00) (gebaseerd op 24 * gem. 3.0)• “Schaal” score van de onderwijseenheden
 12. 12. PINO scoreopleidingsonderdeel Sport & Spel datum 10 Mar 2011opleiding Sport & Bewegenjaar 1docenten xxxx beoordelaar 1 beoordelaar 2 beoordelaar 3 gem. scoreopleidingsdoelen 4.00 4.00 3.33 3.78leerinhoud 2.00 4.00 4.00 3.33opbouw curriculum 4.67 3.33 4.00 4.00didactische strategieen 2.50 4.00 3.00 3.17begeleiden en monitoren 4.00 4.00 2.50 3.50toetsing en beoordeling 2.67 3.00 2.33 2.67leeromgeving 3.33 2.67 2.67 2.89leermateriaal en media 2.67 2.00 1.67 2.11 totaal advies score 25.84 27.00 23.50 76.34 score < 71 72 - 83 84 - 95 > 96 waardering onvoldoende optimaliseren voldoende excellent gemiddelde gem < 3.0 gem > 3.0 gem. > 3.5 gem. > 4.0 4.0 3.2 2.4 1.6 0.8 0 opleidingsdoelen leerinhoud opbouw curriculum didactische strategieen begeleiden en monitoren toetsing en beoordeling leeromgeving leermateriaal en media
 13. 13. Verdere ontwikkeling• organisatorisch: • schooljaar 10/11 verdere pilot naar aantal onderwijseenheden • schooljaar 11/12 100% meting alle onderwijseenheden • verder: iedere 2 jaar meting • modulen met score < 71 ieder jaar• inhoudelijk • invoer: (eerst) Excel, (nu) SPSS • bewerking / analyses SPSS• En ... vanzelfsprekend bijstelling van modulen !
 14. 14. Resultaten eerste analyse schaal alpha-score opleidingsdoelen 0.84 leerinhoud 0.68 opbouw curriculum 0.75 didactische strategieen 0.71 begeleiden en monitoren 0.83 toetsing en beoordeling 0.69 leeromgeving 0.67 leermateriaal en media 0.73N = 11 onderwijseenheden, 44 beoordelingen
 15. 15. Vervolg acties (1) interne discussie opleidingcesuur • ligt de cesuur (o.a. 71) juist? • moet elke module in elke fase aan de cesuur voldoen? • moet elke module alle kwalificaties realiseren? (indien niet: kan dan het instrument gebruikt worden om te bepalen of alle kwalificaties per jaar/fase (en/of per vakgebied aan bod komen?) • gaat de score per fase (jaar) omhoog?
 16. 16. Vervolg acties (2) interne discussie opleiding gebruik • ervaringen van ‘respondenten’ bij invullen meetinstrument • kan dit meetinstrument gebruikt worden door een objectief iemand a.d.h.v. het materiaal? (of moet iemand “in” de module zitten?) • is het mogelijk een advies over een module te geven aan de hand van geleverd materiaal?
 17. 17. Vervolg acties (3) Onderzoek & marktvervolg onderzoek naar:•validiteit en betrouwbaarheid•mogelijkheid voor online gebruikmarkt•pilot bij andere opleidingen in ROC Leiden•idem, bij andere MBO-instellingenpotentie•instrument voor alle MBO-opleidingen•op opleidings / institutioneel niveau
 18. 18. Vragen / discussie

×