Successfully reported this slideshow.

SCORM

449 views

Published on

Presentació de la tecnologia SCORM per a la xerrada de cloenda de la Jornada Píndoles 2.0 de l'ICE de la UdL.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SCORM

 1. 1. SCORM Sharable Content Object Reference ModelModel de Referència d’Objectes de Contingut Compartible
 2. 2. Conjunt d’estàndards iespecificacions que permet crear objectes pedagògics estructurats
 3. 3. Els sistemes de gestió de continguts enweb originals utilitzaven formatspropietaris per als continguts quedistribuïen. Com a conseqüència, noera possible l’intercanvi d’aquestscontinguts.Amb SCORM es fa possible crearcontinguts que es puguin importar dinsde sistemes de gestió d’aprenentatgediferents, sempre que aquests suportinla norma SCORM.
 4. 4. Els principals requeriments que elmodel SCORM tracta de satisfer són: ● Accessibilitat ● Adaptabilitat ● Durabilitat ● Interoperabilitat ● Reusabilitat
 5. 5. AccessibilitatCapacitat d’accedir alscomponents d’ensenyamentdes d’un lloc distant a travésde les tecnologies web, aixícom distribuir-los a altresllocs.
 6. 6. AdaptabilitatCapacitat de personalitzar laformació en funció de lesnecessitats de les persones iorganitzacions.
 7. 7. DurabilitatCapacitat de resistir a l’evolució de la tecnologiasense necessitar unareconcepció, unareconfiguració o unareescriptura del codi.
 8. 8. InteroperabilitatCapacitat d’utilitzar-se en unaltre emplaçament i amb unaltre conjunt d’eines o sobreuna altra plataforma decomponents d’ensenyament.
 9. 9. ReusabilitatFlexibilitat que permetintegrar components d’ensenyament dins demúltiples contexts iaplicacions.
 10. 10. OBJECTESDAPRENENTATGE ● Definicions ● Avantatges dels OA ● Característiques dels OA ● Tipus d’OA ● Formats dels OA ● Usos dels OA ● Els OA serveixen per a... ● Requisits d’un OA ● Metadades i estàndards ● Repositoris d’OA
 11. 11. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Definicions· Qualsevol recurs digital que pot ser reutilitzat per a recolzarl’aprenentatge.· Qualsevol entitat, digital o no digital, que pot ser utilitzada ireutilitzada o a la que es fa referència durant l’aprenentatgerecolzat per les tecnologies.· Fitxer digital (imatge, vídeo, etc.) que s’utilitza ambpropòsits pedagògics i inclou, ja sigui internament o perassociació, suggeriments del contingut apropiat en el que espot utilitzar l’objecte.· Entitat digital que requereix un conjunt de metadades quedescrigui el context potencial en el que es pot utilitzar.
 12. 12. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Avantatges ● Accessibilitat ● Flexibilitat ● Reutilitzables ● Personalització ● Durabilitat ● Granularitat
 13. 13. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Característiques ● Autocontinguts ● Interoperables ● Reutilitzables ● Duradors i actualitzables ● De fàcil accés i maneig ● Seqüenciables amb altres objectes ● Breus i sintetitzats ● Han de complir amb les lleis de drets d’autor existents
 14. 14. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Tipus ● simulacions ● minitutorials ● resums ● descripcions ● demostracions ● models ● exemples ● problemes i estudis de casos ● eines ● exercicis de repetició, test i avaluació
 15. 15. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Formats Tot tipus de format multimèdia: ● Presentacions ● Text ● Flash ● Vídeo ● HTML
 16. 16. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Usos ● Educació presencial ● Educació semipresencial ● Educació a distància ● Entrenament i ensinistrament
 17. 17. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Serveixen per a...● Motivar l’autoaprenentatge● Possibilitar l’accés remot a la informació (en línia)● Desenvolupar l’anàlisi i la reflexió● Mecanismes per a aclariment de dubtes● Eines per a la transferència i aplicació d’allò après● Eines per a diàleg simulat● Mecanismes de control i avaluació
 18. 18. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Requisits (I)● Ha de ser un nucli d’informació indivisible, de forma que no es pugui subdividir en unitats més petites (granularitat).● Ha de ser independent d’altres unitats d’ aprenentatge i tenir sentit en si mateix.● Pot ser combinat amb altres unitats d’aprenentatge per a composar una unitat major (capítol, bloc, unitat didàctica, etc.)
 19. 19. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Requisits (II)● Accessible dinàmicament a través d’una base de dades en línia.● Ha de ser dissenyat de tal forma que pugui ser utilitzat en diferents plataformes i suports.● Ha de ser una unitat duradora i capaç de suportar canvis tecnològics sense necessitat de tornar a ser redissenyada.● Reutilitzable i flexible per a incorporar components de diverses aplicacions.
 20. 20. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Metadades i estàndards (I)Tot OA està compost de dues parts:el contingut de l’objecte i la metadada.Metadades● “Informació de la informació”.● Descripció del contingut de l’OA.● A la metadada el contingut de l’OA es descriu sota una sèrie de camps en els quals s’indexen termes controlats i específics.● Permet la cerca del document i el fa accessible i recuperable per als usuaris i reutilitzable en altres àrees acadèmiques.
 21. 21. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Metadades i estàndards (II)Estàndards● IEEE Standards (Institute of Electrical and Electronic Engineers Learning Technology Standards Committee) - és un dels comitès més coneguts en la indústria de les tecnologies i ha iniciat i produït molts estàndards en diversos camps de la tecnologia (desenvolupa LOM - Learning Object Metadata).● Dublin Core Metadata Element Set● SCORM
 22. 22. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Repositoris (I)Els repositoris d’OA permeten emmagatzemar, cercar,recuperar, consultar i baixar objectes d’aprenentatge detotes les àrees de coneixement.Per a que l’objecte pugui ser emmagatzemat i localitzat pera qualsevol ús posterior, ha de ser prèviament etiquetat comho faríem amb qualsevol material en una biblioteca.El procés d’etiquetat segueix una sèrie d’estàndardsinternacionals que inclouen l’identificador de l’objecte, el seutítol, autor, resum, descriptors, drets d’autor...
 23. 23. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Repositoris (II)● El fitxer metadada es converteix en llenguatge XML.● Un cop creats, tant l’objecte com el fitxer metadada del seu etiquetat, es genera un tercer fitxer anomenat manifest. El manifest integra els dos anteriors en format comprimit.● Aquest últim fitxer es puja al repositori per a ser emmagatzemat, compartit, consultat, reutilitzat, etc.
 24. 24. OBJECTES DAPRENENTATGE (OA) Repositoris (III) Exemples de repositoris d’OA:
 25. 25. PROGRAMARI Lliure Gratuït NO lliure Comercial
 26. 26. PROGRAMARI Lliure eXe JClicQuaderns Virtuals scenari Xerte
 27. 27. PROGRAMARI Gratuït NO lliure
 28. 28. PROGRAMARI Comercial
 29. 29. REPOSITORIS
 30. 30. REPRODUCTORS (Players)
 31. 31. MARSUPIALMòduls de Moodle desenvolupats per 3&Punt/IECISA iAventia que faciliten laccés de forma autenticada acontinguts externs i permeten registrar els resultatsdaquesta interacció.
 32. 32. Lloc webhttp://scorm.tonihortal.cat
 33. 33. MOLTES GRÀCIES!!!!III Jornada d’Innovació i Tecnologia ICE-CFC de la UdL Lleida, 6 de juliol de 2012
 34. 34. Aquesta obra del Toni Hortal està subjecta a una llicència de Reconeixement - No comercial - Compartir Igual amb la mateixa llicència 3.0 de Creative Commons toni@hortal.cat @ToniHortal

×