Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Models didàctics amb la PDI

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Models didàctics amb la PDI

 1. 1. <ul>Principals models didàctics amb les pissarres digitals i les pissarres digitals interactives </ul>Traduït al català i adaptat de l'original de
 2. 2. <ul>MODELS CENTRATS EN L'ACTIVITAT I INICIATIVA DEL PROFESSOR </ul><ul>1. El professor explica i fa preguntes a classe amb el recolzament de la PDI. </ul><ul>2. Realització de síntesis a classe amb la PDI. </ul><ul>3. Realització d'exercicis “entre tots” a classe. </ul><ul>4. Correcció col·lectiva d'exercicis a classe. </ul><ul>5. Presentació amb la PDI del blog diari de classe. </ul><ul>6. Improvisant a classe: documentar-se i debatre. </ul><ul>7. Xats i videoconferències a classe. </ul>
 3. 3. <ul>El professor explica i fa preguntes a classe amb el recolzament de la PDI </ul><ul>Recolzament multimèdia de les explicacions del professor mitjançant: </ul><ul>Projecció de pàgines web </ul><ul>Recursos digitals </ul><ul>Imatges </ul><ul>Esquemes </ul><ul>Simulacions </ul><ul>Vídeos </ul><ul>Presentacions </ul><ul>Etc... </ul><ul>Es pot repassar fàcilment la classe anterior, si es van desar les pissarres que es van utilitzar. </ul>
 4. 4. <ul>Realització de síntesis a classe amb la PDI </ul><ul>Introducció explicativa del professor </ul><ul>Debat i diàleg amb els alumnes </ul><ul>Alumne relator </ul><ul>Esquema sintètic a la PDI </ul><ul>genera </ul>
 5. 5. <ul>Realització d'exercicis “entre tots” a classe </ul><ul>Mitjançant projecció de recursos educatius multimèdia </ul><ul>Mitjançant l'escriptura dels alumnes sobre la pissarra </ul><ul>Esquemes </ul><ul>Dictats </ul><ul>Operacions matemàtiques </ul>
 6. 6. <ul>Correcció col·lectiva d'exercicis a classe </ul><ul>Format Digital </ul><ul>Quadern de l'alumne </ul><ul>mitjançant </ul>
 7. 7. <ul>Presentació amb la PDI del blog diari de classe </ul>
 8. 8. <ul>Improvisant a classe: documentar-se i debatre </ul>
 9. 9. <ul>Xats i videoconferències a classe </ul><ul>es comunica per </ul><ul>amb </ul><ul>Estudiants </ul><ul>Professors </ul><ul>Experts </ul><ul>Etc... </ul><ul>Catalunya </ul><ul>Resta del món </ul><ul>de </ul>
 10. 10. <ul>MODELS CENTRATS EN L'ACTIVITAT I INICIATIVA DELS ALUMNES </ul><ul>1. Els estudiants cerquen informació i recursos didàctics a Internet i els presenten i comenten a classe. </ul><ul>2. Els estudiants presenten els seus treballs (monografies, webquest...) públicament a classe amb la PDI. </ul><ul>3. Els estudiants presenten els seus treballs col·laboratius intercentres amb la PDI i per videoconferència. </ul><ul>4. Els estudiants fan de professors amb la PDI. </ul><ul>5. Els estudiants creen materials didàctics i els presenten amb la PDI. </ul><ul>6. Revisant i comentant la premsa a classe entre tots: l'actualitat entra a les aules. </ul><ul>7. Debats amb recolzaments multimèdia. </ul><ul>8. Presentació amb la PDI del blog/wiki portafolis personal dels alumnes. </ul><ul>9. Treballs col·laboratius amb wikis. </ul>
 11. 11. <ul>Els estudiants cerquen informació i recursos didàctics a Internet i els presenten i comenten a classe </ul>
 12. 12. <ul>Presentats mitjançant la PDI </ul><ul>Els estudiants presenten els seus treballs públicament amb la PDI: A classe - Intercentres per videoconferència </ul><ul>Creació de monogràfics </ul><ul>A l'aula </ul><ul>Intercentres per videoconferència </ul>
 13. 13. <ul>Els estudiants fan de professors amb la PDI </ul><ul>Recolzament multimèdia de les explicacions dels alumnes mitjançant... </ul><ul>Projecció de pàgines web </ul><ul>Recursos digitals </ul><ul>Imatges </ul><ul>Esquemes </ul><ul>Simulacions </ul><ul>Vídeos </ul><ul>Presentacions </ul><ul>Etc... </ul>
 14. 14. <ul>Els estudiants creen materials didàctics <li>i els presenten amb la PDI </li></ul>
 15. 15. <ul>Revisant i comentant la premsa a classe entre tots </ul><ul>Per a diaris no digitals </ul>
 16. 16. <ul>Debats amb recolzaments multimèdia </ul><ul>Relator </ul>
 17. 17. <ul>Presentació amb la PDI del blog/wiki portafolis personal dels alumnes </ul><ul>Portafolis digital de l'alumne </ul><ul>Blog de l'alumne </ul><ul>Wiki de l'alumne </ul>
 18. 18. <ul>Treballs col·laboratius amb wikis </ul>
 19. 19. <ul>* El professor explica i presenta materials (imatges, vídeos...) amb la PDI. </ul><ul>* Els alumnes i/o el professor fan cerques a Internet amb la PDI. * Realització d'exercicis i/o debats entre tots amb el recolzament de la PDI. * Correcció d'exercicis entre tots amb la PDI. * Els alumnes presenten amb la PDI treballs fets de forma individual o grupal. * Alumnes presenten informació amb la PDI (que han cercat abans de la classe). * Comentaris a partir del visionat amb la PDI de diaris digitals. * Elaboració de síntesis durant la classe per part d'un estudiant utilitzant la PDI. </ul><ul>ACTIVITATS MÉS UTILITZADES </ul>

×