Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anatomía ee.ss i ee.ii

1,729 views

Published on

 • Be the first to comment

Anatomía ee.ss i ee.ii

 1. 1. <ul><li>ANATOMÍA ÒSSIA </li></ul><ul><li>ANATOMÍA MUSCULAR </li></ul><ul><li>ESTUDI DE L’ARTICULACIÓ </li></ul><ul><li>ESTUDI ANALÍTIC DELS MOVIMENTS ARTICULARS </li></ul>
 2. 2. ANATOMÍA ÒSSIA Ossos de l’extremiat superior <ul><li>CLAVÍCULA </li></ul><ul><li>OMOPLAT O ESCÀPULA </li></ul><ul><li>HÚMER </li></ul><ul><li>RADI </li></ul><ul><li>CÚBIT </li></ul>
 3. 3. ANATOMÍA ÒSSIA Ossos de l’extremiat superior <ul><li>CLAVÍCULA </li></ul>
 4. 4. ANATOMÍA ÒSSIA Ossos de l’extremiat superior <ul><li>OMOPLAT O ESCÀPULA </li></ul>
 5. 5. ANATOMÍA ÒSSIA Ossos de l’extremiat superior <ul><li>HÚMER </li></ul>
 6. 6. ANATOMÍA ÒSSIA Ossos de l’extremiat superior <ul><li>RADI </li></ul>
 7. 7. ANATOMÍA ÒSSIA Ossos de l’extremiat superior <ul><li>CÚBIT </li></ul>
 8. 8. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors Articulaci ó Funci ó M ú scul Acromioclavicular i Esternocostoclavicular Ascendents Esternocleidomasto ï dal, Trapezi i Angular de l ’ omòplat Descendents Pectoral major, Romboide i Subclavi Escapulohumeral Avantversors Pectoral major i Serrat lateral Abductors Deltoide Adductors els retroversors Rotadors inversos Retroversors i abductors Rotadors Supraespinal, Infraespinal i Rod ó menor
 9. 9. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 10. 10. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 11. 11. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 12. 12. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitat superiors
 13. 13. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 14. 14. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 15. 15. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 16. 16. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 17. 17. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 18. 18. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 19. 19. ANATOMÍA MUSCULAR Extremitats superiors
 20. 20. ESTUDI DE L’ARTICULACIÓ ARTICULACIÓ DE L’ESPATLLA <ul><li>ESTERNO-COSTO-CLAVICULAR </li></ul><ul><li>ACROMIO-CLAVICULAR </li></ul><ul><li>ESCAPULO-HUMERAL </li></ul>
 21. 21. ARTICULACIÓ DE L’ESPATLLA <ul><li>ESTERNO-COSTO-CLAVICULAR </li></ul>
 22. 22. ARTICULACIÓ DE L’ESPATLLA <ul><li>ACROMIÓ-CLAVICULAR </li></ul>
 23. 23. ARTICULACIÓ DE L’ESPATLLA <ul><li>ESCAPUL-HUMERAL </li></ul>
 24. 24. ESTUDI DEL MOVIMENT DE L’ARTICULACIÓ DE L’ESPATLLA
 25. 25. ANATOMÍA MUSCULAR DEL BRAÇ Articulació Funció Múscul Colze Flexors Braquial anterior i Bíceps braquial Extensors Tríceps braquial i Anconi Supinador Bíceps braquial Tensor de la càpsula Anconi
 26. 26. ANATOMÍA MUSCULAR DEL BRAÇ <ul><li>BRAQUIAL ANTERIOR </li></ul>
 27. 27. ANATOMÍA MUSCULAR DEL BRAÇ <ul><li>BICEPS BRAQUIAL </li></ul>
 28. 28. ANATOMÍA MUSCULAR DEL BRAÇ <ul><li>TRICEPS BRAQUIAL </li></ul>
 29. 29. ANATOMÍA MUSCULAR DEL BRAÇ <ul><li>ANCONI </li></ul>
 30. 30. ESTUDI DE LES ARTICULACIONS DEL COLZE
 31. 31. ESTUDI DE LES ARTICULACIONS DEL COLZE
 32. 32. ESTUDI DE LES ARTICULACIONS DEL COLZE
 33. 33. ESTUDI DE LES ARTICULACIONS DEL COLZE
 34. 34. ESTUDI DE LES ARTICULACIONS DEL COLZE
 35. 35. ESTUDI DEL MOVIMENT DE L’ARTICULACIÓ DEL COLZE
 36. 36. ANATOMÍA ÓSSIA DEL CANELL <ul><li>CARP </li></ul><ul><li>METACARP </li></ul><ul><li>FALANGES </li></ul>
 37. 37. ANATOMÍA ÓSSIA DE LA MÀ FILERA DISTAL
 38. 38. ANATOMÍA MUSCULAR DEL CANELL
 39. 39. ANATOMÍA MUSCULAR DEL CANELL <ul><li>FLEXOR LLARG DIT POLZE </li></ul>
 40. 40. ANATOMÍA MUSCULAR DEL CANELL <ul><li>ABDUCTOR LLARG DIT POLZE </li></ul>
 41. 41. ANATOMÍA MUSCULAR DEL CANELL <ul><li>FLEXOR PROFUND DITS </li></ul>
 42. 42. ANATOMÍA MUSCULAR DEL CANELL <ul><li>FLEXOR SUPERIOR DITS </li></ul>
 43. 43. ANATOMÍA MUSCULAR DEL CANELL <ul><li>EXTENSOR DITS </li></ul>
 44. 44. ANATOMÍA MUSCULAR DEL CANELL <ul><li>EXTENSOR CURT POLZE </li></ul>
 45. 45. ANATOMÍA MUSCULAR DEL CANELL <ul><li>EXTENSOR LLARG POLZE </li></ul>
 46. 46. ARTICULACIÓ DEL CANELL
 47. 47. ESTUDI DE L’ARTICULACIÓ DEL CANELL
 48. 48. ANATOMÍA ÓSSIA DEL MELUC
 49. 49. ANATOMÍA ÓSSIA DEL MELUC
 50. 50. ANATOMÍA ÓSSIA DEL MELUC <ul><li>SACRE </li></ul>
 51. 51. ANATOMÍA MUSCULAR DEL MELUC Articulació Funció Múscul Maluc Avantversors Psoas-ilíac i Pectini Rotador Gluti menor Abductor Gluti mitjà Retroversors Gluti major i Tensor de la fàscia lata Adductors Adductor menor, Adductor mitjà, Adductor major i Recte intern Rotadors externs Obturador extern, Obturador intern i Quadrat crural
 52. 52. ANATOMÍA MUSCULAR DEL MELUC
 53. 53. ANATOMÍA MUSCULAR DEL MELUC
 54. 54. ANATOMÍA MUSCULAR DEL MELUC <ul><li>ADDUCTOR CURT </li></ul><ul><li>ADDUCTOR LLARG </li></ul><ul><li>ADDUCTOR MITJÀ </li></ul>
 55. 55. ANATOMÍA MUSCULAR DEL MELUC <ul><li>TENSOR DE LA FÀSCIA LATA </li></ul><ul><li>OBTURADOR EXTERN </li></ul><ul><li>OBTURADOR INTERN </li></ul>
 56. 56. ESTUDI DE L’ARTICULACIÓ DEL MELUC
 57. 57. ESTUDI DE L’ARTICULACIÓ DEL MELUC <ul><li>SINFISI PUBIANA </li></ul>
 58. 58. ESTUDI DE L’ARTICULACIÓ DEL MELUC
 59. 59. ESTUDI DEL MOVIMENT DE L’ARTICULACIÓ DEL MELUC
 60. 60. ANATOMÍA ÓSSIA DEL GENOLL
 61. 61. ANATOMÍA MUSCULAR DEL GENOLL Articulació Funció Múscul Genoll Extensors Quàdriceps i Sartori Flexors Popliti i Isquiotibials
 62. 62. ANATOMÍA MUSCULAR DEL GENOLL
 63. 63. ANATOMÍA MUSCULAR DEL GENOLL
 64. 64. ANATOMÍA MUSCULAR DEL GENOLL
 65. 65. ARTICULACIÓ DEL GENOLL
 66. 66. FEMORO-TIBIAL
 67. 67. ESTUDI DEL MOVIMENT DE L’ARTICULACIÓ DEL GENOLL
 68. 68. ANATOMÍA ÓSSIA DEL TORMELL <ul><li>TARS </li></ul><ul><li>METATARS </li></ul><ul><li>FALANGES </li></ul>
 69. 69. ANATOMÍA ÓSSIA DEL TORMELL TARS
 70. 70. ANATOMÍA MUSCULAR DEL TORMELL <ul><li>FLEXOR LLARG DEL POLZE </li></ul><ul><li>FLEXOR LLARG DITS </li></ul><ul><li>EXTENSOR LLARG POLZE </li></ul><ul><li>EXTENSOR LLARG DITS </li></ul><ul><li>PERONÈO ANTERIOR </li></ul><ul><li>TIBIAL ANTERIOR </li></ul><ul><li>TIBIAL POSTERIOR </li></ul><ul><li>PERONEO LATERAL CURT </li></ul><ul><li>PERONEO LATERAL LLARG </li></ul><ul><li>SOLI </li></ul><ul><li>BESSONS </li></ul>
 71. 71. ANATOMÍA MUSCULAR TORMELL
 72. 72. ESTUDI ARTICULACIÓ TORMELL <ul><li>TORMELL </li></ul><ul><li>CHOPART </li></ul><ul><li>LISFRANC </li></ul><ul><li>DITS </li></ul>
 73. 73. ESTUDI ARTICUALCIÓ TORMELL

×