Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.2.conceptes bàsics

1,348 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3.2.conceptes bàsics

  1. 1. CONCEPTES BÀSICS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT ACTIVITAT FÍSICA EXERCICI FÍSIC FORMA FÍSICA ESPORT SALUT CONCEPTE, CARACTERÍSTIQUES I CLASSIFICACIÓ.
  2. 2. CONCEPTES BÀSICS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT <ul><li>ACTIVITAT FÍSICA </li></ul><ul><li>LÚDICA </li></ul><ul><li>RECREATIVA </li></ul><ul><li>COMPETITIVA </li></ul><ul><li>REHABILITADORA </li></ul><ul><li>TERAPÈUTICA </li></ul><ul><li>MANTENIMENT </li></ul><ul><li>EDUCATIVES </li></ul><ul><li>EMPRESARIALS </li></ul>
  3. 3. CONCEPTES BÀSICS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXERCIC FÍSIC Mobilitzacions dirigides a l‘augment de la capacitat articular per a ampliar els moviments. Forçat Passius Mobilitzacióde l‘articulació, partint d‘un estat de relaxació. Relaxat Precisa d‘una ajuda externa, graduada en funcióde l‘amplituddels moviments musculars. Ajudat­resistit Es precisa d‘una ajuda externa per a la realitzacióde l‘exercici. Ajudat Vèncer la resistència d‘una força externa (objecte,company...) Resistit S‘executa per a vèncer la resistència del propi cos, mitjançant les forces internes. Lliure Actius
  4. 4. CONCEPTES BÀSICS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT FORMA FÍSICA ESTAR EN FORMA QQ.FF.BB.
  5. 5. CONCEPTES BÀSICS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT FORMA FÍSICA FITNESS
  6. 6. CONCEPTES BÀSICS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT FORMA FÍSICA WELLNESS
  7. 7. CONCEPTES BÀSICS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT <ul><li>ESPORT </li></ul><ul><li>lògica interna de la situació motriu </li></ul><ul><li>el nivell d’incertesa </li></ul><ul><li>la intervenció pedagògica </li></ul>
  8. 8. CONCEPTES BÀSICS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT JOCS I ESPORTS Jocs i esports de locomoció. > Jocs i esports de llançament a distància. > Jocs i esports de llançament i precisió. > Jocs i esports de pilota i baló. > Jocs i esports de lluita. > Jocs i esports de força. > Jocs i esports nàutics i aquàtics. > Jocs i esports amb animals. > Jocs i esports d.habilitat en el treball. > Jocs i esports diversos no classificats

×