สถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนมกราปี 56

3,897 views

Published on

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนมกราปี 56

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,897
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,055
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนมกราปี 56

 1. 1. บทสรุปสําหรับผู้บริหารเดือนมกราคมปี 2556มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน2,241,184คนเพิ่มขึ้น249,026คนหรือคิดเป็นร้อยละ12.50จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดคือแอฟริกา(+42.87%)รองลงมาได้แก่ เอเชียใต้(+26.96%)เอเชียตะวันออก(+20.06%)อเมริกา(+7.24%)โอเชียเนีย(+3.12%)ยุโรป(+2.85%)ตะวันออกกลาง(+2.19%)ตามลําดับจากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของไทยในเดือนมกราคม 2556 ที่มีจํานวนสูงกว่า 2 ล้านคนต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับจากเดือนพฤศจิกายน 2555 จากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค สําหรับนักท่องเที่ยวตลาดหลักที่ขยายตัวสูง เช่น จีน (+38.57%) ญี่ปุ่น (+35.60%) เกาหลี (+32.35%) อินเดีย (+31.46%)ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกสําหรับตลาดที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด10อันดับแรกประกอบด้วยจีนมาเลเซียรัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย สหราชอาณาจักร อเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนี ตามลําดับ(ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์)รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวรักษาราชการแทน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว5 กุมภาพันธ์ 2556หมายเหตุ: สามารถ Download เอกสารฉบับนี้ได้จาก www. tourism.go.th-1-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 2. 2. -2-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตารางที่ 1จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2551 – 2556 (มกราคม)เดือน 2552 2553 2554 2555p 2556p %56/55*มกราคม 1,269,978 1,605,505 1,805,947 1,992,158 2,241,184 +12.50กุมภาพันธ์ 1,138,220 1,614,844 1,802,476 1,853,736 - -มีนาคม 1,237,132 1,439,401 1,702,233 1,895,560 - -เมษายน 1,085,293 1,108,209 1,552,337 1,686,268 - -พฤษภาคม 923,918 826,610 1,407,407 1,546,888 - -มิถุนายน 954,772 964,959 1,484,708 1,644,733 - -กรกฎาคม 1,094,658 1,275,766 1,719,538 1,815,714 - -สิงหาคม 1,149,288 1,270,883 1,726,559 1,926,929 - -กันยายน 1,040,538 1,214,810 1,486,333 1,611,754 - -ตุลาคม 1,209,473 1,316,806 1,422,210 1,801,148 - -พฤศจิกายน 1,361,574 1,478,856 1,291,548 2,143,550 - -ธันวาคม 1,684,997 1,819,751 1,829,174 2,384,627 - -รวม 14,149,841 15,936,400 19,230,470 22,303,065 2,241,184 +12.50ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการท่องเที่ยวหมายเหตุ :Pข้อมูลเดือนธันวาคม ปี 2555 และมกราคม 2556 เป็นข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย* อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 3. 3. -3-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตารางที่2จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย รวมทุกด่าน เดือนมกราคม2556 จําแนกตามสัญชาติCountry of 2013 2012 Δ(%)Nationality Number % Share Number % Share 13/12East Asia 1,136,141 50.69 946,302 47.50 +20.06ASEAN 490,280 21.88 462,048 23.19 +6.11Brunei 1,163 0.05 578 0.03 +101.21Cambodia 25,623 1.14 30,576 1.53 -16.20Indonesia 42,829 1.91 29,557 1.48 +44.90Laos 59,991 2.68 71,701 3.60 -16.33Malaysia 211,813 9.45 216,644 10.87 -2.23Myanmar 12,158 0.54 9,249 0.46 +31.45Philippines 21,869 0.98 19,850 1.00 +10.17Singapore 78,943 3.52 52,284 2.62 +50.99Vietnam 35,891 1.60 31,609 1.59 +13.55China 308,697 13.77 222,773 11.18 +38.57Hong Kong 31,064 1.39 31,368 1.57 -0.97Japan 137,409 6.13 101,337 5.09 +35.60Korea 132,617 5.92 100,202 5.03 +32.35Taiwan 31,554 1.41 25,360 1.27 +24.42Others 4,520 0.20 3,214 0.16 +40.63Europe 729,121 32.53 708,937 35.59 +2.85Austria 12,731 0.57 13,182 0.66 -3.42Belgium 9,313 0.42 8,617 0.43 +8.08Denmark 22,993 1.03 28,844 1.45 -20.28Finland 26,557 1.18 32,536 1.63 -18.38France 64,026 2.86 64,071 3.22 -0.07Germany 79,277 3.54 75,377 3.78 +5.17Ireland 6,107 0.27 5,354 0.27 +14.06Italy 24,564 1.10 28,384 1.42 -13.46Netherlands 21,564 0.96 21,075 1.06 +2.32Norway 20,679 0.92 21,850 1.10 -5.36Russia 200,505 8.95 175,597 8.81 +14.18Spain 6,797 0.30 6,915 0.35 -1.71Sweden 64,275 2.87 72,239 3.63 -11.02Switzerland 22,239 0.99 22,013 1.10 +1.03United Kingdom 83,437 3.72 78,220 3.93 +6.67East Europe 49,721 2.22 41,249 2.07 +20.54Others 14,336 0.64 13,414 0.67 +6.87The Americas 116,836 5.21 108,953 5.47 +7.24Argentina 2,860 0.13 2,739 0.14 +4.42Brazil 3,717 0.17 3,202 0.16 +16.08Canada 24,905 1.11 24,784 1.24 +0.49USA 81,384 3.63 74,801 3.75 +8.80Others 3,970 0.18 3,427 0.17 +15.84South Asia 107,807 4.81 84,917 4.26 +26.96Bangladesh 6,380 0.28 5,944 0.30 +7.34India 86,215 3.85 65,583 3.29 +31.46Nepal 2,321 0.10 2,069 0.10 +12.18Pakistan 5,504 0.25 5,375 0.27 +2.40Sri Lanka 4,458 0.20 3,122 0.16 +42.79Others 2,929 0.13 2,824 0.14 +3.72Oceania 90,272 4.03 87,540 4.39 +3.12Australia 80,651 3.60 79,239 3.98 +1.78New Zealand 9,457 0.42 8,161 0.41 +15.88Others 164 0.01 140 0.01 +17.14Middle East 45,964 2.05 44,980 2.26 +2.19Egypt 1,633 0.07 1,240 0.06 +31.69Israel 14,730 0.66 13,899 0.70 +5.98Kuwait 4,640 0.21 5,250 0.26 -11.62Saudi Arabia 1,278 0.06 981 0.05 +30.28U.A.E. 6,110 0.27 5,658 0.28 +7.99Others 17,573 0.78 17,952 0.90 -2.11Africa 15,043 0.67 10,529 0.53 +42.87South Africa 7,883 0.35 4,943 0.25 +59.48Others 7,160 0.32 5,586 0.28 +28.18Grand Total 2,241,184 100.00 1,992,158 100.00 +12.50
 4. 4. -4-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตารางที่3จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เดือนมกราคม2556จําแนกตามสัญชาติCountry of 2013 2012 Δ(%)Nationality Number % Share Number % Share 13/12*East Asia 709,016 46.38 492,817 39.87 +43.87ASEAN 176,020 11.51 132,722 10.74 +32.62Brunei 998 0.07 513 0.04 +94.54Cambodia 4,270 0.28 3,845 0.31 +11.05Indonesia 30,679 2.01 17,824 1.44 +72.12Laos 2,715 0.18 1,969 0.16 +37.89Malaysia 44,344 2.90 32,221 2.61 +37.62Myanmar 11,631 0.76 8,766 0.71 +32.68Philippines 16,739 1.10 14,751 1.19 +13.48Singapore 47,950 3.14 35,286 2.85 +35.89Vietnam 16,694 1.09 17,547 1.42 -4.86China 246,037 16.10 146,685 11.87 +67.73Hong Kong 23,820 1.56 25,824 2.09 -7.76Japan 128,204 8.39 93,374 7.55 +37.30Korea 102,765 6.72 69,922 5.66 +46.97Taiwan 28,379 1.86 21,527 1.74 +31.83Others 3,791 0.25 2,763 0.22 +37.21Europe 511,501 33.46 470,717 38.08 +8.66Austria 11,075 0.72 10,894 0.88 +1.66Belgium 7,035 0.46 6,575 0.53 +7.00Denmark 16,969 1.11 16,997 1.38 -0.16Finland 12,673 0.83 12,832 1.04 -1.24France 52,107 3.41 50,409 4.08 +3.37Germany 60,147 3.93 56,620 4.58 +6.23Ireland 4,572 0.30 4,310 0.35 +6.08Italy 19,441 1.27 21,022 1.70 -7.52Netherlands 18,128 1.19 17,037 1.38 +6.40Norway 15,203 0.99 15,840 1.28 -4.02Russia 127,830 8.36 97,225 7.87 +31.48Spain 5,496 0.36 5,597 0.45 -1.80Sweden 30,654 2.01 35,556 2.88 -13.79Switzerland 16,985 1.11 16,314 1.32 +4.11United Kingdom 64,348 4.21 62,293 5.04 +3.30East Europe 37,336 2.44 34,487 2.79 +8.26Others 11,502 0.75 6,709 0.54 +71.44The Americas 93,633 6.13 86,408 6.99 +8.36Argentina 2,528 0.17 2,016 0.16 +25.40Brazil 2,932 0.19 2,479 0.20 +18.27Canada 19,548 1.28 19,060 1.54 +2.56USA 65,578 4.29 60,153 4.87 +9.02Others 3,047 0.20 2,700 0.22 +12.85South Asia 100,245 6.56 79,951 6.47 +25.38Bangladesh 6,227 0.41 5,544 0.45 +12.32India 79,348 5.19 61,471 4.97 +29.08Nepal 2,220 0.15 2,004 0.16 +10.78Pakistan 5,191 0.34 5,077 0.41 +2.25Sri Lanka 4,350 0.28 3,062 0.25 +42.06Others 2,909 0.19 2,793 0.23 +4.15Oceania 61,971 4.05 55,334 4.48 +11.99Australia 54,784 3.58 49,464 4.00 +10.76New Zealand 7,058 0.46 5,755 0.47 +22.64Others 129 0.01 115 0.01 +12.17Middle East 42,846 2.80 42,335 3.43 +1.21Egypt 1,319 0.09 1,149 0.09 +14.80Israel 14,115 0.92 13,075 1.06 +7.95Kuwait 4,249 0.28 4,899 0.40 -13.27Saudi Arabia 1,172 0.08 884 0.07 +32.58U.A.E. 5,482 0.36 5,613 0.45 -2.33Others 16,509 1.08 16,715 1.35 -1.23Africa 9,421 0.62 8,456 0.68 +11.41South Africa 3,784 0.25 3,476 0.28 +8.86Others 5,637 0.37 4,980 0.40 +13.19Grand Total 1,528,633 100.00 1,236,018 100.00 +23.67*เปรียบเทียบกับจํานวนนักท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิในปีก่อนหน้า
 5. 5. -5-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตารางที่4จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย เดือนมกราคม2556 จําแนกตามด่านตรวจคนเข้าเมืองลําดับ ด่าน 2556P2555 %∆2556/25551 สุวรรณภูมิ 1,366,553 1,236,018 +10.562 ดอนเมือง 162,080 - -3 อู่ตะเภา 5,459 16,541 -67.004 เชียงใหม่ 30,629 22,711 +34.865 หาดใหญ่ 7,073 6,703 +5.526 กระบี่ 27,934 23,650 +18.117 ภูเก็ต 289,939 284,948 +1.758 สมุย 14,386 9,408 +52.919 ท่าเรือกรุงเทพ 836 1,152 -27.4310 ท่าเรือสมุทรปราการ - 20 -11 ท่าเรือคลองใหญ่ 8,058 7,085 +13.7312 ท่าเรือศรีราชา 9,143 5,414 +68.8813 ท่าเรือนครพนม 9,706 4,466 +117.3314 ท่าเรือเชียงของ 7,798 7,245 +7.6315 ท่าเรือเชียงแสน 1,573 174 +804.0216 ท่าเรือกระบี่ 71 - -17 ท่าเรือภูเก็ต 19,714 12,899 +52.8318 ท่าเรือสตูล 7,867 6,148 +27.9619 ท่าเรือสงขลา 188 433 -56.5820 ท่าเรือตากใบ 2,650 4,081 -35.0621 อรัญประเทศ 43,537 69,049 -36.9522 กาบเชิง 2,470 1,310 +88.5523 มุกดาหาร 21,411 2,510 +753.0324 หนองคาย 39,051 68,804 -43.2425 พิบูลมังสาหาร 4,016 11,322 -64.5326 เบตง 14,736 21,307 -30.8427 ควนโดน 9,964 9,224 +8.0228 ปาดังเบซาร์ 12,235 17,828 -31.3729 สะเดา 104,451 125,362 -16.6830 สุไหงโก-ลก 17,656 16,346 +8.01รวม 2,241,184 1,992,158 +12.50ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการท่องเที่ยวหมายเหตุ: Pข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย
 6. 6. -6-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตารางที่5จํานวนผู้เดินทางคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ เดือนมกราคม2556 จําแนกตามด่านตรวจคนเข้าเมืองลําดับ ด่าน 2556P25555 %∆2556/25551 สุวรรณภูมิ 209,915 201,351 +4.252 ดอนเมือง 50,610 - -3 อู่ตะเภา 1 3 -66.674 เชียงใหม่ 3,186 3,710 -14.125 หาดใหญ่ 1,650 1,381 +19.486 กระบี่ 259 - -7 ภูเก็ต 6,457 3,700 +74.518 สมุย 194 135 +43.709 ท่าเรือกรุงเทพ 1 3 -66.6710 ท่าเรือสมุทรปราการ 1 - -11 ท่าเรือคลองใหญ่ 6,771 6,417 +5.5212 ท่าเรือศรีราชา 10 5 +100.0013 ท่าเรือนครพนม 4,597 4,153 +10.6914 ท่าเรือเชียงของ 6,601 4,662 +41.5915 ท่าเรือเชียงแสน 311 330 -5.7616 ท่าเรือกระบี่ 21 186 -88.7117 ท่าเรือภูเก็ต 225 82 +174.3918 ท่าเรือสตูล 2,961 2,609 +13.4919 ท่าเรือสงขลา 352 363 -3.0320 ท่าเรือตากใบ 11,090 14,514 -23.5921 อรัญประเทศ 123,435 117,708 +4.8722 กาบเชิง 21,887 20,529 +6.6223 มุกดาหาร 15,251 22,092 -30.9724 หนองคาย 49,662 37,261 +33.2825 พิบูลมังสาหาร 7,869 10,706 -26.5026 เบตง 13,671 16,297 -16.1127 ควนโดน 6,905 4,818 +43.3228 ปาดังเบซาร์ 16,747 11,950 +40.1429 สะเดา 52,294 42,124 +24.1430 สุไหงโก-ลก 32,716 21,084 +55.17รวม 645,650 548,173 +17.78ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยวหมายเหตุ : Pข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย
 7. 7. -7-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแผนภาพที่ 1 จํานวนผู้เดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เดือนมกราคม ปี 2555 และ 2556แผนภาพที่ 2 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2552 – 2556 (มกราคม)
 8. 8. แผนภาพที่3สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดือนมกราคม2555และ2556จําแนกตามภูมิภาคปี 2555 ปี 2556-8-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแผนภาพที่ 4 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือนมกราคม 2556 สูงสุด 10 อันดับแรก
 9. 9. -9-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม2555ต่างชาติแห่เที่ยวไทยทะลัก โกยรายได้รวม 1.46 ล้านล้านบาท : นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้รับรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งปี 55จากกรมการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งสิ้น22.3 ล้านคน สร้างรายได้ 960,000 ล้านบาท คนไทยเที่ยวไทย 112 ล้านคนครั้ง (1 คน อาจเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง)สร้างรายได้ 500,000 ล้านบาท ส่งผลให้ไทยมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 1.46 ล้านล้านบาท ส่วนปีนี้ หากสถานการณ์เป็นปกติเหมือนกับปีที่ผ่านมามั่นใจว่าการท่องเที่ยวน่าจะเติบโตได้13%และหากเป็นเช่นนี้ไปจนถึงปี 58คาดว่าจะผลักดันรายได้ท่องเที่ยวโดยรวมถึง 2 ล้านล้านบาท ตามเป้ าหมายรัฐบาลได้แน่นอน (เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)ฉบับวันที่5มกราคมพ.ศ.2556)กรุงเทพฯ ผงาดสุดยอดในเอเชีย นิตยสารท่องเที่ยวมะกันโหวต “ภูเก็ต-สมุย” ตามแห่ติดอันดับ : นายสุรพลเศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า นิตยสาร Conde Nast ฉบับเดือน พ.ย. 2555ได้เสนอบทความผลสํารวจดัชนีชี้วัดสถานที่ท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรมและรีสอร์ตน่าท่องเที่ยวยอดนิยมจากทั่วโลก ประจําปี 2555 ผลจากการจัดอันดับปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 1 ของเมืองที่น่าเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในทวีปเอเชีย ตามด้วยฮ่องกงและเกียวโต ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวประเภทหมู่เกาะปรากฏว่า เกาะภูเก็ตติดอันดับ 2 เป็นรองจากเกาะบาหลี และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ยังติดอันดับ 5 สําหรับการจัดอันดับสุดยอดที่พักประเภทรีสอร์ตในทวีปเอเชียปรากฏว่า Four Seasons Resort จ.เชียงใหม่ Anantara Phuket Villas จ.ภูเก็ต FourSeasons Tented Camp Golden Triangle จ.เชียงราย และ JW Marriot Phuket Resort & Spa จ.ภูเก็ต ได้รับการโหวตให้ติดอันดับ 5, 7, 11 และ 15 ตามลําดับ สําหรับในหมวดของสุดยอดโรงแรมและรีสอร์ตที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกปรากฏว่า โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 41 และโรงแรมเดอะเพนนินซูล่าและเซนต์รีจิส กรุงเทพมหานคร ได้รับอันดับที่ 88 ทั้งคู่ (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556)กทม.ติดอันดับ 3 น่าเที่ยวสุดในโลก : นิตยสารฟอร์บส์ เปิดเผยรายงานของบริษัทมาสเตอร์การ์ด บริษัทบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ของโลก จัดอันดับ 20 เมือง ที่มีผู้นิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประจําปี 2012 โดยกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย รั้งอันดับ 3 และครองแชมป์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่อันดับ 1 ได้แก่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รั้งอันดับ 2 ส่วนสิงคโปร์ และกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกีอยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลําดับ นอกจากนี้ นิตยสารฟอร์บส์ยังยกให้วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นจุดที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวระบุว่า แม้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจะยังมีความชะงักงัน แต่จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556)
 10. 10. -10-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม2556กระทรวงการท่องเที่ยวฯ บูม “เรือสําราญ” ประสานตรวจคนเข้าเมืองแก้ปัญหาล่าช้า : นายสุวัตร สิทธิหล่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ผลสรุปจากการประชุมแผนบริหารจัดการและอํานวยความสะดวกการท่องเที่ยวทางเรือสําราญ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากเกิดปัญหาความแออัด และล่าช้าของกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองบริเวณท่าเรือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่และสถานที่ไม่เพียงพอ จึงมีข้อสรุปให้ผู้ประกอบการเรือสําราญ ประสานงานสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า เพื่อส่งรายชื่อนักท่องเที่ยว และรายละเอียดการเดินทาง โดยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจลงตราบนเรือระหว่างที่กําลังแล่นก่อนเข้าเทียบท่า ทั้งนี้ เนื่องจากเรือสําราญจากภูมิภาคยุโรปมีแนวโน้มเดินทางมาท่องเที่ยวในแถบเอเชียมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้เดินทางท่องเทียวโดยเรือสําราญทั่วโลกมีกว่า 19 ล้านคน และเอเชียครองส่วนแบ่งตลาดราว 2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 15% ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ประมาณ 3 แสนคนก่อให้เกิดรายได้กว่า 3 พันล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังการดําเนินการดังกล่าว คาดว่า ปีนี้ตลาดดังกล่าว จะเติบโต 25%หรือ ราว 5 แสนคน นับเป็นการช่วยขับเคลื่อนรายได้ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีนี้ เพราะเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าทั่วไป โดยอยู่ที่ 5,000 บาท/คน/วัน (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556)โรงแรมกทม.ติดอันดับ 16 ชื่อเสียงดีสุด : เว็บไซต์ทริเวโก ผู้ให้บริการด้านการจองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ในเยอรมนี เผยผลการจัดอันดับโรงแรมที่มีชื่อเสียงดีที่สุดใน100เมืองทั่วโลกผลปรากฏว่าโรงแรมในกรุงเทพมหานครของไทยติดอันดับที่ 16 โดยมีคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการถึง 80.74% โรงแรมในเมืองเดรสเดนของเยอรมนี ครองแชมป์ ที่ 1 ด้วยคะแนน 83.08% อันดับที่ 2 โรงแรมในกรุงฮานอยของเวียดนามและอันดับที่ 3โรงแรมในเมืองพอร์ตแลนด์ของสหรัฐ นอกจากนี้ หากเทียบเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) พบว่า โรงแรมในกรุงฮานอยของเวียดนามมีชื่อเสียงดีที่สุดในภูมิภาค ตามด้วยไทย ขณะที่สิงคโปร์ติดอันดับ 75 แต่ชาติสมาชิกอาเซียนที่เหลือไม่ติดอันดับเลย (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556)นักท่องเที่ยวพุ่งสวนกระแสเศรษฐกิจนิยมมา“เอเชีย” : องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (ดับเบิลยูทีโอ)เปิดเผยรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกประจําปี 2555ที่ระบุว่าจํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในปีที่แล้วอยู่ที่ 1,035ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัว 4.0% เมื่อเทียบกับสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวในปี 2554 ที่อยู่ในระดับ 996 ล้านคนตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีที่แล้วที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความไร้เสถียรภาพของเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศยูโรโซน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี 2556นั้นดับเบิลยูทีโอคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระหว่าง3-4%เมื่อเทียบกับสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวในปี 2555และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นจุดหมายการเดินทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่อไปอีกเช่นเดิม(คมชัดลึกฉบับวันที่ 30มกราคมพ.ศ.2556)
 11. 11. คณะทํางานว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ประธานคณะทํางาน-11-กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1.รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว2. นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน รองประธานคณะทํางานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์นายมงคล วิมลรัตน์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชํานาญการ คณะทํางาน3.4. นางสาวศันสนีย์ นิ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะทํางาน5. นางสาวนุสรา ขันตรี เจ้าหน้าที่สถิติ คณะทํางานนางสาวกิตติยา ต่วนตาด เจ้าหน้าที่สถิติ คณะทํางาน6.นางสาวนฤมล สุมาร เจ้าหน้าที่สถิติ คณะทํางาน7.นางสาวรุวัยดา เด่นยิ่งโยชน์ เจ้าหน้าที่สถิติ คณะทํางาน8.โทรศัพท์ : 02-2194010-7 ต่อ 443, 703โทรสาร : 02-2191925E-mail : databox04@gmail.comพลตํารวจโท ภานุ เกิดลาภผล ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมการท่องเที่ยว สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ปรึกษา (บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด) 1.1. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการผู้จัดการ คณะทํางาน2. นายอุเทน นันทเสน หัวหน้านักวิจัย คณะทํางาน

×