ประวัติความเป็นมา “ สามชุก เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ในอดีตสามชุกคือแหล่งที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทย จีน...
ประวัติความเป็นมา ตลาดสามชุก เป็นตลาดสำคัญในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในอดีต ตั้งแต่เมื่อ 100 กว่าปี แต่เมื...
กว่าจะเป็นสามชุกตลาด ๑๐๐ ปี <ul><li>ปี 2545 มูลนิธิชมุชนไท ได้ชวนชาวตลาดสามชุกเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอ...
กว่าจะเป็นสามชุกตลาด ๑๐๐ ปี <ul><li>     </li></ul><ul><li>ปี 2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองนำร่องโครงก...
กว่าจะเป็นสามชุกตลาด ๑๐๐ ปี <ul><li>ปี 2550 ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา </li></ul><u...
กว่าจะเป็นสามชุกตลาด ๑๐๐ ปี ปัญหาอุปสรรค       ความไม่เข้าใจกัน ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ ความคิดเห็นไม่ตรงกับระบบราชการ ...
แผนพัฒนาสามชุก ๑ .   แผนงานฟื้นฟูและพัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน    ๒ .   แผนงานประชาสัมพันธ์   ๓ .    แผนงา...
สามชุก ลมหายใจแห่งอดีต ตลาดสามชุกเจริญเติบโตมาโดยตลอด เป็นเสมือนอวัยวะสำคัญของชุมชนชาวอำเภอสามชุก มีความเป็นอยู่ในลักษณะผส...
การเดินทาง การเดินทางด้วยรถยนต์ การเดินทางด้วยรถยนต์ สู่ตลาดสามชุก จากกรุงเทพฯ ผ่าน อ . บางบัวทอง จ . นนทบุรี ไปจนถึงตัว อ...
แผนที่ตลาดสามชุก
ร้านค้าแนะนำ
ขุนจำนงจีนารักษ์ ท่านเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประกอบกับท่านเป็น คนดีมีเมตตา ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก จึงได้เป็นผู้นำชุมชน...
ศาลเจ้าพ่อเมืองสามชุก ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือทางขึ้นตลาดซอย 2 หน้าศาลเจ้า มีโคมไฟ ประจำศาลเจ้า เรียกว่า “ ที้ ต...
ร้านถ่ายภาพศิลป์ธรรมชาติ เลขที่ 393 หมู่ 2 ซอย 3 ร้าน ถ่ายรูป ชื่อ “ ร้านศิลป์ธรรมชาติ ” เป็นร้านถ่ายรูป เก่าแก่แห...
ในสมัยก่อน แต่ละวันจะมีเรือสินค้ามาจอดเทียบท่าตลาด สามชุกจำนวนมาก การค้าคึกคักอย่างเช่น เรือสินค้าของ บริษัทสุพรรณขนส่ง จำ...
กาแฟสดอุดมโชค ตำแหน่งที่ตั้ง : โรงแรมอุดมโชค ซอย 2           รายกาแฟสด : มีเครื่องดื่มหลายประเภท เช่น Expresso, Lat...
ร้านกาแฟท่าเรือส่ง เดิมมีร้านกาแฟอยู่ที่ท่าเรือส่ง ขายดี ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางเรือเลิกไป จึงมาเปิดขายที่ร้านของน้องชายคนท...
เรือล่องแม่น้ำสามชุก จากการที่สามชุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดเก่าริมแม่น้ำสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคทางน้ำ...
จำหน่าย ของเล่น สังกะสี ของเล่น โบราณ แสนน่ารัก หาซื้อได้ยาก มีทั้ง หุ่นยนต์สังกะสี หุ่นยนต์ตีกลอง มอเตอร์ไซด์สังกะสี รถยน...
ภาพบรรยากาศของสมาชิกในกลุ่ม
 
 
 
 
สมาชิกในกลุ่มที่ 55 นางสาวนิชาภัทร รุ่งรัตนเสถียร 05500474 นางสาวกมลนันท์ กระจาย 05500525 นายกันตพงศ์ มงคลหัตถี 095000...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตลาดสามชุก

3,519 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ตลาดสามชุก

 1. 2. ประวัติความเป็นมา “ สามชุก เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ในอดีตสามชุกคือแหล่งที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทย จีน มอญ ฯลฯ มีสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้า จนพัฒนาไปสู่ การลงหลักปักฐาน สร้างเมืองที่มั่นคงขึ้นมา ประวัติของเมืองสามชุก กล่าวไว้ว่า ตั้งขึ้นเมื่อ พ . ศ . 2437 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมชื่ออำเภอ “ นางบวช ” โดยมีขุนพรมสภา ( บุญรอด ) เป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมาในปี 2457 ต้นรัชกาลที่ 6 ได้ย้ายอำเภอมาตั้งที่บ้าน “ สำเพ็ง ” ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในสมัยนั้น จนกระทั่งปี 2481 สมัยรัชกาลที่ 8 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ อำเภอนางบวช ” มาเป็น “ อำเภอสามชุก ” และย้ายมาตั้ง อยู่ริมลำน้ำสุพรรณบุรี ( ท่าจีน ) ซึ่งแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผ่านคลอง มะขามเฒ่า
 2. 3. ประวัติความเป็นมา ตลาดสามชุก เป็นตลาดสำคัญในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในอดีต ตั้งแต่เมื่อ 100 กว่าปี แต่เมื่อถนนเข้ามาแทนที่การเดินทางทางน้ำ ทำให้คนหันหลังให้กับแม่น้ำท่าจีน ความสำคัญของตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าริมน้ำเริ่มลดลง การค้าขายในตลาดสามชุกเริ่มซบเซา จึงทำให้ชาวบ้านพ่อค้าที่อยู่ในตลาดสามชุก เห็นคุณค่าตลาดเก่า รวมตัวเป็นคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ระดมความคิด หาทางอนุรักษ์ตลาดและที่อยู่ของตนไว้ และหาทางฟื้นคืนชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้ตลาดสามชุกกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง และได้รับการขนานนามว่าตลาด 100 ปี พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
 3. 4. กว่าจะเป็นสามชุกตลาด ๑๐๐ ปี <ul><li>ปี 2545 มูลนิธิชมุชนไท ได้ชวนชาวตลาดสามชุกเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ โดยการสนับสนุนของ พอช . และ สสส . นำเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดำเนิน </li></ul><ul><li>ปี 2510 เรือโดยสารหมดไป ด้วยมีถนนเกิดขึ้น ตัดผ่านเข้าไปในทุกสถานที่ พอเศรษฐกิจตกต่ำถึงขีดสุดปี 2540 เกิดตลาดนัด รายรอบสามชุกทุกวันทุกชุมชน ตลาดสามชุกก็แทบสิ้นลมหายใจ นอนขายกันทีเดียว </li></ul><ul><li>ปี 2542 สุขาภิบาลยกระดับขึ้นเป็นเทศบาลทำให้เกิดแนวคิดของนายกเทศมนตรี ที่จะกระจายอำนาจการบริหารไปสู่ชุมชน ก่อตั้งชุมชนในเขตเทศบาลขึ้น และกรมธนารักษ์ </li></ul><ul><li>ปี 2543 จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาตลาดสามชุก </li></ul>
 4. 5. กว่าจะเป็นสามชุกตลาด ๑๐๐ ปี <ul><li>     </li></ul><ul><li>ปี 2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองนำร่องโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ด้านเมืองเก่า ด้วยการเข้ามาช่วยคณะกรรมการให้สามารถขับเคลื่อน </li></ul><ul><li>     </li></ul><ul><li>ปี 2547 จากการเปิดตัว โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ด้านการอนุรักษ์เมืองเก่า เราเริ่มเป็นที่รู้จักด้วยเรามีเมืองเครือข่ายทั่วประเทศ สื่อต่าง ๆ นักท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>ปี 2548 ความภาคภูมิใจที่เหนือความคาดหวังคือการได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ </li></ul><ul><li>ปี 2550 กรมศิลปากร &quot; ให้พื้นที่และอาคารในตลาดสามชุกเป็น โบราณสถานที่มีความสำคัญย่านประวัติศาสตร์ชุมชน &quot; อนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป </li></ul>
 5. 6. กว่าจะเป็นสามชุกตลาด ๑๐๐ ปี <ul><li>ปี 2550 ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา </li></ul><ul><li>ปี 2551   สำนักงานเลขาธิการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ยกย่องให้เป็น &quot; สังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ &quot; </li></ul><ul><li>ปี 2552 องค์การ ยูเนสโก ประกาศให้สามชุกตลาดร้อยปี &quot; เป็นองค์กรภาคประชาชนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเภท &quot; ดี &quot; ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก &quot; ที่ชุมชนเข็มแข็ง จนสามารถพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่วิถีชีวิต และเศรษฐกิจจนกลับคืนมาได้สำเร็จ </li></ul>
 6. 7. กว่าจะเป็นสามชุกตลาด ๑๐๐ ปี ปัญหาอุปสรรค       ความไม่เข้าใจกัน ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ ความคิดเห็นไม่ตรงกับระบบราชการ ปัญหาการเมืองบ้าง ส่วนราชการไม่ได้เข้ามาสนับสนุนบ้าง แต่ทุกปัญหาก็ผ่านไปได้ ผลที่ได้รับ      ทุกคนในชุมชนมีความสุข ลูกหลานกลับมาช่วยค้าขาย เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า เกิดความภาคภูมิใจกับการได้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมริมแม่น้ำ ผลเสียที่ตามมา      วิถีชีวิตของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงมีเวลาให้กันน้อยลง มองหาผลประโยชน์ บางคนไม่สนใจปฏิบัติตามกติกาชุมชน เห็นแก่ตัว ไม่สามารถทำกฎหมายมาใช้ได้ รถติดที่จอดรถไม่พอในวันเทศกาลต่าง ๆ ด้วยมีพื้นที่จำกัด
 7. 8. แผนพัฒนาสามชุก ๑ .   แผนงานฟื้นฟูและพัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน   ๒ .   แผนงานประชาสัมพันธ์   ๓ .   แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ๔ .   แผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ภายในท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง   ๕ .   แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖ .   แผนงานบริหารจัดการการท่องเที่ยว ( ด้านการให้บริการและเป็นเจ้า บ้านที่ดี )  
 8. 9. สามชุก ลมหายใจแห่งอดีต ตลาดสามชุกเจริญเติบโตมาโดยตลอด เป็นเสมือนอวัยวะสำคัญของชุมชนชาวอำเภอสามชุก มีความเป็นอยู่ในลักษณะผสมผสานระหว่าง ชาวไทยและชาวจีน ตัวตลาดมีลักษณะเป็นอาคาร แบบห้องแถวไม้เป็นส่วนใหญ่ มีทางเดินเป็นซอยอยู่ ระหว่างแถวอาคาร มีทั้งหมด 4 ซอย หัวซอยด้านริมแม่น้ำสุพรรณจะมีห้องแถวปลูกหันหลัง ให้แม่น้ำ มีซอยคั่นและมีช่องว่างเว้นเป็นทางลงไปยังแพท่าเทียบเรือเป็นระยะๆ
 9. 10. การเดินทาง การเดินทางด้วยรถยนต์ การเดินทางด้วยรถยนต์ สู่ตลาดสามชุก จากกรุงเทพฯ ผ่าน อ . บางบัวทอง จ . นนทบุรี ไปจนถึงตัว อ . เมือง จ . สุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 107 กม . จากนั้นไปตามหลวงหมายเลข 340 ผ่าน อ . ศรีประจันต์ การเดินทางด้วยรถตู้จากกรุงเทพ ท่ารถตู้จะอยู่ตรงแยกคอกวัวฝั่งตรงข้ามกับกองสลาก ซอยที่ 2 การเดินทางด้วยโดยสารประจำทาง ( รถทัวร์ ) จากกรุงเทพ รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ท่านสามารถขึ้นได้ทั้งที่ สถานีปรับอากาศสายใต้ และ หมอชิต โดยที่ท่านจะต้องขึ้นรถที่เขียนว่า กรุงเทพฯ - ท่าช้าง ทั้ง 2 สถานี
 10. 11. แผนที่ตลาดสามชุก
 11. 12. ร้านค้าแนะนำ
 12. 13. ขุนจำนงจีนารักษ์ ท่านเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประกอบกับท่านเป็น คนดีมีเมตตา ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก จึงได้เป็นผู้นำชุมชน คุณงามความดีของท่าน ทำให้ท่านได้รับบรรดาศักดิ์ เป็น ขุนจำนงจีนารักษ์ ตำแหน่งกรรมการพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี บ้านของท่านในส่วนของ คุณเคียวยี้ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนาย โต้วซ้ง จีนารักษ์ อนุญาตให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยใช้ชื่อ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนง จีนารักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บของโบราณ สำหรับผู้ที่สนใจเข้า ชมเพื่อศึกษาหาความรู้มาจนถึงปัจจุบันนี้
 13. 14. ศาลเจ้าพ่อเมืองสามชุก ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือทางขึ้นตลาดซอย 2 หน้าศาลเจ้า มีโคมไฟ ประจำศาลเจ้า เรียกว่า “ ที้ ตี่ เต็ง ” ใช้นำทางในขบวน ที่มีพิธีการแห่ ในศาลเจ้ายังมีเครื่องเสี่ยงทายและทำนายหลายอย่าง ได้แก่ ป่วยและกระบอกเสี่ยงเซียมซี ป่วย เป็นไม้ประกบคู่ ถ้าเป็นเรื่องดีป่วยจะแสดงคู่ตรงกันข้าม คือ คว่ำอัน หงายอัน กระบอกเสี่ยงเซียมซีเป็นเครื่องทำนายดวงชะตาตามความเชื่อของคนจีน
 14. 15. ร้านถ่ายภาพศิลป์ธรรมชาติ เลขที่ 393 หมู่ 2 ซอย 3 ร้าน ถ่ายรูป ชื่อ “ ร้านศิลป์ธรรมชาติ ” เป็นร้านถ่ายรูป เก่าแก่แห่งที่ 2 ของตลาดสามชุก เปิดบริการมาเป็นเวลา กว่า 54 ปี แล้ว ตั้งแต่ปี พ . ศ . 2493 ตั้งแต่สมัยคุณพ่อ เจ้าของร้านคือคุณสุรีย์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ อายุ 54 ปี
 15. 16. ในสมัยก่อน แต่ละวันจะมีเรือสินค้ามาจอดเทียบท่าตลาด สามชุกจำนวนมาก การค้าคึกคักอย่างเช่น เรือสินค้าของ บริษัทสุพรรณขนส่ง จำกัด แต่สมัยนั้นยังไม่มีที่พัก จึงมีการ ดัดแปลงบ้าน ห้องแถวเปิดเป็นโรงแรม มี “ โรงแรมสำราญรมย์ ” ของลุงสำราญ กลิ่นหอมหวล เป็น โรงแรมแห่งแรกของตลาดสามชุก ต่อมาก็มี “ โรงแรมอุดมโชค ” เป็นแห่งที่สอง
 16. 17. กาแฟสดอุดมโชค ตำแหน่งที่ตั้ง : โรงแรมอุดมโชค ซอย 2           รายกาแฟสด : มีเครื่องดื่มหลายประเภท เช่น Expresso, Latte, Mocha, Americano, ชาชัก , ชานม , โกโก้ , น้ำพันช์ , ชาดำเย็น , ชามะนาว และ ผิ้งซ่า ซึ่งทางร้านได้คิดสูตรขึ้นมาเอง คือ น้ำผึ่งป่าเดือน 5 ผสมน้ำมะนาวใส่โซดา และเมนูแนะนำตัวใหม่คือ Shock! Choke! ซึ่งเป็นกาแฟสด &quot; หวานน้อย - เข้มมาก &quot; และ &quot; America Honey - กาแฟดำนใส่น้ำผึ้ง &quot;
 17. 18. ร้านกาแฟท่าเรือส่ง เดิมมีร้านกาแฟอยู่ที่ท่าเรือส่ง ขายดี ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางเรือเลิกไป จึงมาเปิดขายที่ร้านของน้องชายคนที่ 3 ซึ่งเปิดร้านก่อสร้าง ชื่อศิวะนันต์พานิช ร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ พ . ศ .2508 สมัยนายอำเภอสมพร ในเดือนเดียวกับที่มีการเปิดใช้สะพาน พรประชา ขายตั้งแต่ราคาสามสตางค์ ห้าสตางค์ ตอนนี้ราคา 7-10 บาท ร้านเปิดตั้งแต่ 7 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น
 18. 19. เรือล่องแม่น้ำสามชุก จากการที่สามชุกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดเก่าริมแม่น้ำสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคทางน้ำแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าที่รุ่งเรืองในอดีตทำให้ผู้มาเยือนอยากรับบรรยากาศนั่งเรือชมแม่น้ำกันบ้าง โดยขึ้นเรือที่ท่าน้ำตลาดสามชุก เรือจะพาท่านชมภูมิทัศน์ทางเหนือ พบกับบ้านเรือนริมน้ำ ที่ยังมีร่องรอย ท่าลงสินค้า  ท่าถ่าน  ท่าข้าว โรงสี จนถึงเขื่อนชลมาร์ดพิจารณ์ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 20 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทำพิธีเปิดเมื่อ 20 กันยายน 2498 ประทับแรมที่นี้ 1 คืน พร้อมการเยี่ยมเยียนราษฎร์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืมของชาวสามชุก
 19. 20. จำหน่าย ของเล่น สังกะสี ของเล่น โบราณ แสนน่ารัก หาซื้อได้ยาก มีทั้ง หุ่นยนต์สังกะสี หุ่นยนต์ตีกลอง มอเตอร์ไซด์สังกะสี รถยนต์สังกะสีหลายแบบ เรือสังกะสี และอื่นๆ อีกมากมาย ร้าน “ไอ๊หยา” ของเล่น ซอย สอง
 20. 21. ภาพบรรยากาศของสมาชิกในกลุ่ม
 21. 26. สมาชิกในกลุ่มที่ 55 นางสาวนิชาภัทร รุ่งรัตนเสถียร 05500474 นางสาวกมลนันท์ กระจาย 05500525 นายกันตพงศ์ มงคลหัตถี 09500012 นางสาวพัชชญา วิเศษสมบัติ 09500162 นางสาวกอแก้ว นิติวดีลักขณา 09500655 นางสาวกุลนิษฐ์ ตรีวาณิชย์กุล 09500661 นางสาวนิชนันท์ สงแจ้ง 09511002 นางสาวพุทธิดา วงศ์เกษมจิตต์ 09511017 นางสาวสุทธิรักษ์ อยู่ไร 09511052 นายปริญญา ขำเลิศ 09510419

×