Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Escola Del Mar

1,350 views

Published on

Published in: Travel, Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Escola Del Mar

  1. 1. ESCOLA DEL MAR<br />SÍLVIA SALA <br />MARTA DELGADO<br />
  2. 2. OBJECTIUS :<br />Elsobjectius de l’Escola del Mar són donar a conèixer la biologia i l’ecologia del mar Mediterrani i activar, a través del coneixement, actituds de respecte envers el mar, a més de recuperar, mantenir i divulgar la memòriahistòrica de Badalona com a ciutatambtradició marinera: la pesca, la corderia, la navegació i el lleure a la platja en sónalgunsexemples<br />
  3. 3. OFERTA EDUCATIVA<br />Oferta educativa per a grupsd’infantil i primària<br />Visita a l’aquàrium de Badalona <br />Elsanimalsmarins<br />
  4. 4. AQUARIUM :<br />
  5. 5. ANIMALS MARINS :<br />
  6. 6. L’ESCOLA A L’ESCOLA DEL MAR:<br /><ul><li>Apropament al fons marí
  7. 7. Experimentació tàctil i visual
  8. 8. regalet de la visita</li>

×