Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 min responstijd Presentatie Reanimatieraad

1,213 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15 min responstijd Presentatie Reanimatieraad

 1. 1. de patiënt centraal ! 1 1 Ambulance A1 Spoedritten: Wat is de relatie tussen responstijd en gezondheidswinst? T. H. van de Belt [email_address]
 2. 2. IQ Healthcare - Acute Zorgregio Oost <ul><li>Dr. Paul Giesen </li></ul><ul><li>Tom van de Belt, MSc </li></ul><ul><li>Drs. Rob Malschaert </li></ul>
 3. 3. Aanleiding <ul><li>Verzoek Ministerie van VWS </li></ul><ul><li>Weinig inzicht in onderbouwing responstijd </li></ul><ul><li>Relatie responstijd en gezondheidswinst onduidelijk </li></ul>
 4. 4. Hoofdvraag: <ul><li>Bestaat er wetenschappelijke onderbouwing van de 15 min norm? </li></ul><ul><li>NEE, er is op basis van literatuuronderzoek GEEN wetenschappelijke onderbouwing voor de 15 minuten norm. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Bestaat er een relatie tussen responstijd en gezondheidswinst? </li></ul><ul><li>Er is GEEN eenduidig beeld tussen responstijd en gezondheidswinst. </li></ul>
 6. 6. Systematisch Literatuuronderzoek <ul><li>Databases: Medline, Embase, Cochrane Library. </li></ul><ul><li>Search String Query: Emergency Medical Services [MESH] and Response Time NOT Air Ambulances </li></ul>
 7. 7. Resultaten <ul><li>12 artikelen voldeden aan criteria </li></ul><ul><li>8 van 12 studies tav acute cardiologie </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2 studies uit eerste categorie 1 : </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bonnin et al: geen relatie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Vukmir et al: hogere overleving (P, 0,002) bij afname responstijd van 9,49 tot 7,29 min </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>7 artikelen uit tweede categorie: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tegenstrijdige resultaten: 4 studies hogere overleving, 3 studies niet </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tegenstrhijdige resultaten. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>4 artikelen vonden relatie </li></ul>1 Level of Evidene volgens Oxfort methode
 9. 9. Discussie <ul><li>Geen eenduidig beeld literatuur </li></ul><ul><li>Lage level of evidence </li></ul><ul><li>Slechts gekeken naar overleving als uitkomstmaat </li></ul>
 10. 10. en toen? kwalitatief onderzoek? <ul><li>Internationale oriëntatie </li></ul><ul><li>Interviewen experts </li></ul>
 11. 11. Onderzoeksvragen: <ul><li>Relatie responstijd en gezondheidswinst? </li></ul><ul><li>Responstijden andere landen? </li></ul><ul><li>Andere organisatorische maatregelen in andere landen? </li></ul>
 12. 12. Methode Web-based enquête <ul><li>Online enquête </li></ul><ul><li>Gesloten en open vragen </li></ul><ul><li>Respondenten: Nationale ambulancekoepels </li></ul>
 13. 13. Methode Diepte-interviews <ul><li>Semigestructureerd, max 2 uur </li></ul><ul><li>Geluidsopname voor analyse </li></ul><ul><li>Participanten: </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Ambulancechauffeur </li></ul><ul><li>Ambulanceverpleegkundige </li></ul><ul><li>Centralist </li></ul><ul><li>First responder (brandweer) </li></ul><ul><li>Huisarts </li></ul><ul><li>Medisch Manager Ambulance </li></ul><ul><li>Arts Medisch Mobiel Team </li></ul>
 15. 15. Resultaten <ul><li>Respons uit 8 landen: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Australië & Canada: 9 min* </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Luxemburg, Oostenrijk: 15 min </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verenigde Staten: 12 min* </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zweden: 20 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Finland, Portugal: GEEN </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Zw </li></ul><ul><li>Zwed </li></ul>* Regionale Norm
 16. 16. <ul><li>Geen wetenschappelijke onderbouwing norm </li></ul><ul><li>Relatie responstijd en redden levens verwacht </li></ul><ul><li>Verlaging responstijd 15 naar 8 min: kosten +300% </li></ul><ul><li>Daling Exposure -> kwaliteit zorgverlening daalt </li></ul>Resultaten
 17. 17. <ul><li>Snel ter plaatse zijn is cruciaal bij acute acute cardiologie (< 6 min) en ernstige bloedingen </li></ul><ul><li>15 min of 8 min is te lang -> inzet additionele hulpverlening zoals: firstresponders (brandweer, huisartsen, getrainde burgers, politie met AED, sms alerts) </li></ul>Experts:
 18. 18. <ul><li>Efficiëntere inzet: Triage op Meldkamer Ambulance optimaliseren door middel van Adequate urgentie bepaling en telefonische instructie </li></ul>Edwards M. Triage. Lancet 2009 May 2;373(9674):1515
 19. 19. Discussie <ul><li>Responstijden verschillen per land -> Vergelijken moeilijk </li></ul><ul><li>Internationaal en nationaal geen duidelijke definitie van gezondheidswinst. </li></ul><ul><li>kwalitief onderzoek </li></ul>
 20. 20. Aanbevelingen <ul><li>1: Gedegen onderzoek naar complexe palet aan determinanten die gezondheidswinst bepalen </li></ul><ul><li>2: Definieer gezondheidswinst want: Gezondheidswinst ≠ Overleving </li></ul><ul><li>3: Onderzoek naar gebruik AED door additionele hulpverleners en onderzoek andere mogelijkheden </li></ul>
 21. 21. www.acutezorg.nl
 22. 22. Vragen?

×