Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iss

269 views

Published on

Published in: Technology, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Iss

  1. 1. Tom Van Outryve & Franco Vanhees
  2. 2.  Wat is een autonoom voertuig?  Geschiedenis  Voordelen versus nadelen  Road train  Bronvermelding
  3. 3.  Zonder menselijke ingreep  Geprogrammeerd van punt A naar punt B  Volledig of semi-autonoom (vb. cruise control)  Technologie: ◦ Begrijpen van zijn omgeving (sensoren) ◦ Navigatie ◦ Traject in verkeer bepalen ◦ Mechaniek van een autobesturing
  4. 4. •1933: idee (Norman Bel Geddes -> Futurama •1977: eerste autonome voertuig (Tsukuba Mechanical Engineering, Japan) • 1994: > 1000 km > 130 km/h Semi-autonoom in verkeer • Project General Motors (2008): met als doel 2018 •Momenteel: VN zet zwaar in
  5. 5. Voordelen • Betere routeplanning • Minder files • Minder ongevallen • Minder CO2 uitstoot • Goedkoper Nadelen • Niet meer zelf rijden • Werkgelegenheid
  6. 6. • rij auto’s • Invoegen/uitvoegen naar keuze • ‘follow the leader’ – principe • Interactie via draadloze sensoren • Voordelen:  minder brandstofverbuik  hogere rijcomfort  minder ongevallen  kortere reistijd
  7. 7.  http://www.slideshare.net/ClineSmekens/aut onoom-voertuig  http://www.slideshare.net/JSoethoudt/auton ome-voertuigen-5777680  http://en.wikipedia.org/wiki/Driverless_car  http://google.be

×