Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personal branding flevoland

576 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Personal branding flevoland

 1. 1. Jonge Ambtenaren Provincie Flevoland 31 mei 2010 Tom Scholte Als je vandaag toch aan het werk bent… … werk dan ook gelijk aan je personal branding !
 2. 2. … van betekenis zijn … gevraagd worden voor de dingen waarvoor je gevraagd wilt worden personal branding
 3. 3. Wat vinden mensen als ze mij zoeken?
 4. 4. Dit proces offline en online beinvloeden.
 5. 5. Interessanter is: met welke zoekwoorden moeten mensen bij jou uitkomen?
 6. 6. Alec Brownstein Op zoek naar een baan. Hij weet dat mensen Google gebruiken. Maar niet om hem te zoeken.
 7. 7. Maar… het wordt ‘ social ’
 8. 8. actieve gebruikers in 2010 10 miljoen
 9. 9. actieve gebruikers in 2010 65 miljoen
 10. 10. Google zet ‘sociale netwerksites’ hoog.
 11. 17. actieve gebruikers in 2010 75 miljoen
 12. 18. actieve gebruikers in 2010 400 miljoen
 13. 19. actief, gemiddeld per dag per gebruiker 55 minuten
 14. 20. ‘ social ’
 15. 21. een belofte een gevoel (kwaliteits)beleving vertrouwen herkenbaarheid zekerheid onderscheidend eigenheid merkwaarde wat is een merk? identiteit imago
 16. 22. merkwaarde: mate waarin het merk een rol speelt bij de keuze voor het product
 17. 23. who else? personal branding Voor welke vraag ben jij het enige antwoord?
 18. 24. keuzes maken wat ik doe wel wat ik vertel wel personal branding strategie =
 19. 30. Iedereen zijn eigen billboard.
 20. 31. nu = 0 meting - hoe word ik waargenomen? - hoe komt het dat ik zo wordt waargenomen? - wat vind ik hiervan? template = toekomst - hoe wil ik waargenomen worden? - wat is mijn belofte? - wat is mijn ambitie? activiteiten - communicatie - hoe zorg ik ervoor dat ik zo wordt waargenomen? - wat moet ik hiervoor doen? - wat moet ik communiceren? personal brand assessment personal brand template personal branding strategie agenda personalbrandassessment.nl personalbrandtemplate.nl personalbrandingstrategie.nl
 21. 32. I .aardig II. verrassen III. versterken netwerk IV. communiceren VII. innoveren VI. omgevingsbewust V. ondernemen functioneel wat je doet kenmerken - eigenschappen wie je bent gevoel welke belofte maak je waar?
 22. 33. Zelfde functie andere persoonlijke invulling
 23. 34. opdracht Interview een collega die je niet kent. Interview hem/haar over een topproject. de interviewer schrijft 3 producten/diensten en 3 activiteiten/ werkzaamheden op na 5 minuten gaat de ander interviewen activiteiten 1________ 2________ 3________ producten/diensten 1________ 2________ 3________ topproject ________________________
 24. 35. Top project <ul><li>waar je trots op bent </li></ul><ul><li>wat je nog een keer wilt doen </li></ul><ul><li>wat een resultaat heeft </li></ul>
 25. 36. Voorstellen => loop rond => in 2 minuten <ul><li>naam </li></ul><ul><li>functie </li></ul><ul><li>wat je leuk vindt om te doen </li></ul><ul><ul><li>activiteiten (goed in bent/beter in wilt worden) </li></ul></ul><ul><li>resultaat - project </li></ul>Functioneel, zichtbaar en meetbaar.
 26. 37. functioneel wat je doet kenmerken - eigenschappen wie je bent gevoel welke belofte maak je waar?
 27. 38. opdracht eigenschappen – vaardigheden - waarden maak een lijst van jouw 7 kwaliteiten kies de woorden die voor jou belangrijk zijn (misschien nog niet door iedereen gezien)
 28. 39. invullen 7 kwaliteiten
 29. 40. vat de sterke eigenschappen samen
 30. 41. invullen 7 kwaliteiten ga verder dan aardig, betrouwbaar en enthousiast
 31. 42. wat betekenen die woorden voor jou en voor de mensen in jouw omgeving
 32. 43. <ul><li>toelichting: - situaties ontrafelen tot de kern - analyseren van het functioneren van mensen op de werkvloer - anderen aanzetten tot zelf onderzoek • voorbeeld - Professional die meer anticiperend wilde worden. Door werksituaties te bespreken met haar in kaart brengen van de vraag. Heb haar andere invalshoeken gegeven. Om inzicht te verschaffen in dingen. Om haar zelf inzichten te verschaffen in hoe dingen anders kunnen </li></ul>analytisch
 33. 44. <ul><li>toelichting: - out of the box - ander mans ideeën verder brengen - presentatie van de inhoud op een ‘creatieve’ manier - creatieve werkvormen bedenken om mensen bewust te maken en betrekken. • voorbeeld: - quiz georganiseerd rondom de uitslagen van een onderzoek naar diversiteit binnen eigen organisatie. Creëren van bewustzijn en vervolgens de discussie. </li></ul>creatief
 34. 45. <ul><li>toelichting - als ik werk op me neem ga ik daarvoor en zorg ik dat het opgelost wordt - betrouwbaar – ik kom mijn afspraken na • voorbeeld: - Afspraak om binnen een paar dagen eerste versie van een complexe website op te zetten. En dit ook gerealiseerd, samen met Erik. </li></ul>toegewijd
 35. 46. betekenis
 36. 47. betekenis <ul><li>vul de 7 kwaliteiten in in de eerste kolom van werkblad </li></ul><ul><li>geef je map aan collega en laat die, voor 1 kwaliteit de toelichting en een voorbeeld situatie beschrijven </li></ul>opdracht na 10 minuten wissel je
 37. 48. Belofte
 38. 49. nu = 0 meting - hoe word ik waargenomen? - hoe komt het dat ik zo wordt waargenomen? - wat vind ik hiervan? template = toekomst - hoe wil ik waargenomen worden? - wat is mijn belofte? - wat is mijn ambitie? activiteiten - communicatie - hoe zorg ik ervoor dat ik zo wordt waargenomen? - wat moet ik hiervoor doen? - wat moet ik communiceren? personal brand assessment personal brand template personal branding strategie agenda
 39. 50. functioneel wat je doet kenmerken - eigenschappen wie je bent gevoel welke belofte maak je waar?
 40. 51. benoem je belofte … . ….. (naam) is een … … … (eigenschappen, vaardigheden) …. …. (functie/rol), die er voor zorgt dat de mensen in zijn/haar omgeving …. …. …. …. …. …. …. …. Wat kunnen mensen ALTIJD van jou verwachten?
 41. 52. Erik is een toegewijde, creatieve en nauwkeurige software ontwikkelaar die er voor zorgt dat de mensen in zijn omgeving het gevoel krijgen dat wat Erik zegt en toezegt, kan en een duurzame oplossing is. Rob is een kritische, analytische en motiverende coach die er voor zorgt dat de mensen in zijn omgeving zien wat ze wel kunnen en zich daar op gaan richten. benoem je belofte…
 42. 53. Evert is een analytisch sterke, communicatieve en goed georganiseerde collega (beleidsmedewerker) die er voor zorgt dat mensen in zijn omgeving gemotiveerd en geïnspireerd raken en tot een gezamenlijk doel komen. Marieke is een hulpvaardig, betrouwbaar en analytisch sterke beleidsmedewerker die er onder andere ervoor zorgt dat de mensen in haar omgeving goede medewerking verleend wordt om tot een goed resultaat te komen.
 43. 54. carrousel
 44. 55. strategie – wat vertel je wel
 45. 56. ambitie
 46. 57. ambitie ik wil me de komende jaren ontwikkelen tot……. ik wil graag projecten doen met/voor/in/over/om……… Wat kunnen mensen ALTIJD van jou verwachten?
 47. 58. want/ omdat…. <ul><li>dingen kunnen altijd beter </li></ul><ul><li>het glas is altijd half vol </li></ul><ul><li>de sfeer in de groep is belangrijk </li></ul><ul><li>ik altijd voor een 10 </li></ul><ul><li>samen kunnen voor een echte verandering zorgen </li></ul><ul><li>de organisatie kan efficiënter </li></ul><ul><li>samen weten we meer </li></ul><ul><li>de weg is belangrijker dan het doel </li></ul><ul><li>…… </li></ul><ul><li>…… </li></ul>
 48. 59. want/ omdat….
 49. 60. deel je ambitie <ul><li>iemand in de groep deelt zijn/haar ambitie, met een of enkele want/omdat argumenten </li></ul><ul><li>alle leden van de groep reageren met vraag (vanuit kwaliteit): </li></ul><ul><li>met wil wil je dat doen? </li></ul><ul><li>heb je al gedacht aan… </li></ul><ul><li>en/ of tip/advies </li></ul><ul><li>dan moet je eens gaan praten met… </li></ul><ul><li>ik ken wel iemand die… </li></ul><ul><li>ken je het boek… </li></ul><ul><li>heb je als eens gekeken op … </li></ul>
 50. 61. Tips geloofwaardige en effectieve personal branding <ul><li>bespreek de uitkomsten met je leidinggevende </li></ul><ul><li>maak een LinkedIn profiel zet de uitkomst van vandaag erop </li></ul><ul><li>voeg de deelnemers van vandaag toe aan je online netwerk </li></ul><ul><li>stel vragen en geef advies vanuit je kwaliteiten </li></ul><ul><li>leg uit wat je doet en wilt doen en waarom je dit doet en wilt </li></ul>
 51. 62. www.linkedin.com/in/tomscholte www.twitter.com/tomscholte www.tomscholte.com www.facebook.com/tomscholte Tom is te volgen/vinden via: www.slideshare.net/tomtom www.youtube.com/tomscholte

×