Web 2.0 ve vzdělávání

1,723 views

Published on

Služby Web 2.0, vhodné použití, metodika

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web 2.0 ve vzdělávání

 1. 1. Web 2.0 ve vzdělávání Tomáš Pitner Fakulta informatiky, Masaryk ova u niver zita Fakultät für Informatik, Universität Wien [email_address]
 2. 2. M o t t o Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>&quot; The idea is to someway end the separation between learning and living „ </li></ul><ul><li>Stephen Downes in Rwall's Blog , 23 . srpna 2005 </li></ul><ul><li>(Smyslem je překonat bariéru mezi učením a životem…) </li></ul>
 3. 3. Co je Web 2.0 Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Především „buzzword“, módní označení trendů soudobého internetu. </li></ul><ul><li>Zavedl Tim O ’Reilly (nakladatelství O ’Reilly Publishers ) </li></ul><ul><li>Ve sv ětě vzdělávání jako „ E-learning 2.0 “ poprvé zmínil Stephen Downes </li></ul><ul><li>Reálný obsah? </li></ul>
 4. 4. Reálný obsah Webu 2.0 Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Služby na síti ( NE aplikace ! NE bez sítě! ) </li></ul><ul><li>Neustálý vývoj (nehotové, stále „beta“) </li></ul><ul><li>Silná stránka sociálních interakcí („social software“) </li></ul><ul><li>Uživatel = spolutvůrce (read/write web) </li></ul><ul><li>Jednoduchost a interaktivita </li></ul><ul><li>„ Lehké “ programové modely </li></ul><ul><li>Služby lze integrovat </li></ul>
 5. 5. Reálný obsah Webu 2.0 Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Další charakteristiky (Wikipedia, Web 2.0): </li></ul><ul><li>Nový způsob sdílení aplikací – přes web! </li></ul><ul><li>Obsah vzniká distribuovaně , otevřenou komunikací, bez centrální autority ; je znovupoužitelný . </li></ul><ul><li>Obsah je vysoce organizovaný a kategorizovaný . </li></ul><ul><li>… a fungují jiné obchodní modely (než na Webu 1.0)… </li></ul>
 6. 6. Příklady Web 2.0 aplikací Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Aplikace Google : </li></ul><ul><ul><li>Vyhledávání (s „našeptáváním“, ale i samotný page-rank je založen na principech „social software“) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapy – snadno integrovatelné a často využívané v jiných službách + uživatelé přidávají hodnotu vkládáním vlastních popisných dat (míst) </li></ul></ul><ul><ul><li>GMail – integrované s dalšími službami (G.Talk, Calendar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Calendar – možnost vystavovat a sdílet kalendáře! </li></ul></ul>
 7. 7. Příklady Web 2.0 aplikací Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Aplikace Seznam : </li></ul><ul><ul><li>Vyhledávání (s našeptáváním) </li></ul></ul><ul><ul><li>Slovník (s našeptáváním) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapy </li></ul></ul>
 8. 8. Svět se mění, proč ne i vzdělávání! Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Změny „zezdola“: </li></ul><ul><ul><li>Do škol vstupuje tzv. Net Generation </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet a mobilní technologie dostupné </li></ul></ul><ul><ul><li>Přirozená součást života </li></ul></ul><ul><ul><li>Neformálnost , jednoduchost vyjadřování („SMS Generation“) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rychlost a všudypřítomnost komunikace </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontakty mezi lidmi se neztrácejí, naopak! </li></ul></ul>
 9. 9. Svět se mění, proč ne i vzdělávání! Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Změny „zezdola“: </li></ul><ul><ul><li>Žáci a studenti sebevědomější a cílevědomější </li></ul></ul><ul><ul><li>Řada z nich si uvědomuje a cení vzdělávání; sleduje vlastní růst (vzdělávací „ e-portfolia “) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pro zaměstnavatele jsou právě tito cenní! </li></ul></ul><ul><ul><li>Od školy všichni čekají, že jim v tom pomůže </li></ul></ul>
 10. 10. Svět se mění, proč ne i vzdělávání! Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Don Tapscott: Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation </li></ul><ul><ul><li>Vzniká „Generation Lap“ (oproti očekávané „gap“) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ve Finsku učí 5000 mladých své učitele práci s IT </li></ul></ul>
 11. 11. Co charakterizuje N-Generation? Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Nezávislost </li></ul><ul><li>Emoční a intelektuální otevřenost </li></ul><ul><li>Inkluze </li></ul><ul><li>Silné názory a svobodné vyjadřování </li></ul><ul><li>Inovace </li></ul><ul><li>Předsudky o vyspělosti </li></ul><ul><li>Zkoumání </li></ul><ul><li>Bezprostřednost </li></ul><ul><li>Citlivost ke kolektivním zájmům </li></ul><ul><li>Autenticita a důvěra </li></ul>
 12. 12. Svět se mění, proč ne i vzdělávání! Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Co se čeká od školy? </li></ul><ul><ul><li>Důraz na kompetence : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nejen odborné , ale i transverzální </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kompetence nejsou jen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>znalosti a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dovednosti , ale i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>postoje </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nejde o vytlačení znalostí, ale jejich vyvážení a zužitkování (funkční gramotnost) </li></ul></ul><ul><ul><li>Přístup zaměřený na člověka </li></ul></ul>
 13. 13. Svět se mění, proč ne i vzdělávání! Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Jak se prolíná s Web 2.0, co mají společné? Cíle! </li></ul><ul><ul><li>Zvládnutí informačního zahlcení </li></ul></ul><ul><ul><li>Posilování sociálních kontaktů </li></ul></ul><ul><ul><li>Odbourání bariér škola / realita </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nejen plynulý přechod škola – absolvent – praxe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a ve škole (podíl studujících na výuce, integrace handicapovaných, kontakty mezi školami…), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ale i dennodenní škola – „reálný život“ </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Co přináší Web 2.0 do vzdělávání Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Boří bariéry mezi „reálným světem“ a školou </li></ul><ul><li>Vzdělávání je plynulý, stále probíhající proces </li></ul><ul><li>Používají se podobné nástroje a služby </li></ul><ul><li>Komunity se prolínají </li></ul>
 15. 15. Následky pro e-learning Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Monolitické LMS systémy nestačí , svět vzdělávání nesmí být omezován </li></ul><ul><li>Obsah spolutvoří a hodnotí studující </li></ul><ul><li>Důraz na komunikaci a posilování transverzálních kompetencí vůbec </li></ul><ul><li>Ideální, existuje-li elektronická podpora postavená na konkrétní pedagogické metodice </li></ul><ul><ul><li>Měřitelnost, srovnatelnost, vyhodnocování… </li></ul></ul>
 16. 16. Web 2.0 ve vzdělávání - řešení Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Web 2.0 ve vzdělávání – generický postup </li></ul><ul><ul><li>Volba metodiky </li></ul></ul><ul><ul><li>Nástrojů </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementace </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyhodnocení </li></ul></ul><ul><ul><li>Závěry, kontinuální zlepšování </li></ul></ul>
 17. 17. Web 2.0 ve vzdělávání - rizika Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Obava z přílišné otevřenosti, neschopnost komunikaci kontrolovat: </li></ul><ul><ul><li>Deleting Online Predators Act (2006) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Školy přijímající státní podporu nesmějí ve výuce dětí bez dozoru dospělých používat „Commercial Social Networking Websites“ and „Chat Rooms“. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Škola musí být schopna zákaz uvolnit při použití pod dozorem nebo dospělými </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Kdy a kde Web 2.0 ve výuce nasadit? Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Kdy a kde Web 2.0 nasadit? </li></ul><ul><ul><li>Není to učení, ale vzdělávání se </li></ul></ul><ul><ul><li>tj. řízeno spíše studujícím než učitelem </li></ul></ul><ul><ul><li>má trvalý charakter – „lifelong learning“ </li></ul></ul><ul><ul><li>je otevřené, inherentně provázané s „vnějším světem“ – komunitami vně školy </li></ul></ul>
 19. 19. Kdy a kde Web 2.0 ve výuce nasadit? Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Anotační systémy </li></ul><ul><ul><li>Příklad: http://www.diigo.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Plug-in pro Firefox </li></ul></ul><ul><ul><li>Označit část textu na webu </li></ul></ul><ul><ul><li>Přes pravé tlačítko –> diigo –> vybrat operaci (přidat poznámku, do blogu) </li></ul></ul>
 20. 20. Kdy a kde Web 2.0 ve výuce nasadit? Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007 <ul><li>Pokročilé systémy správy odkazů </li></ul><ul><ul><li>http://del.icio.us (ideový vzor všech…) </li></ul></ul>
 21. 21. Web 2.0 ve vzdělávání - rizika Web 2.0 ve vzdělávání – současnost a vize [ 2 / 12 ] Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007
 22. 22. D o t a z y ? Web 2.0 ve vzdělávání [ 1 2 / 12 ] <ul><li>Díky za spolupráci! </li></ul><ul><li>Další dotazy pos í lejte a vyhodnocení hledejte na: </li></ul><ul><ul><ul><li>Tom áš Pitner </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Web: http://www.fi.muni.cz/ ~tomp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-mail: tomp @fi.muni.cz </li></ul></ul></ul>Tom áš Pitner, Workshop POŠKOLE , Sedmihorky, 27. dubna 2007

×