Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moleculaire Architectuur - Inleiding

923 views

Published on

Deze presentatie wordt gebruikt tijdens het hoorcollege Moleculaire Architectuur gedoceerd aan het Departement Gezondheidszorg en Technologie van de Katholieke Hogeschool Leuven.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moleculaire Architectuur - Inleiding

 1. 1. Moleculaire Architectuur Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 1
 2. 2. Algemene richtlijnen en afspraken Bespreking studiewijzer Toledo! Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 2
 3. 3. Hoofdstuk 1Inleiding1.1 Het belang van symmetrie Symmetrie komt in alle takken van wetenschap, kunst en samenleving voor m Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 3
 4. 4. 1.1 Het belang van symmetrie De vlakverdelingen van M.C. Escher M.C. Escher (1898 – 1972) Alle werken van M.C. Escher © 2009 The M.C. Escher Company - Baarn - Holland. Alle rechten voorbehouden. www.mcescher.com Zie oefeningen Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 4
 5. 5. 1.1 Het belang van symmetrie “Waarnemen” van geluid met behulp van een oscilloscoop Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 5
 6. 6. 1.1 Het belang van symmetrie Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Die Kunst der Fuge – Contrapunctus 12, a 4 Rectus Inversus Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 6
 7. 7. 1.1 Het belang van symmetrie Sneeuwvlokken Hexagonale symmetrie Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 7
 8. 8. 1.1 Het belang van symmetrie Kristallen Chalcantiet Kwarts SiO4 m CuSO4∙5H2O Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 8
 9. 9. 1.2 Atomen en moleculen Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 9
 10. 10. 1.2 Atomen en moleculen Linus Pauling (1901-1994) Pasteltekening van Xenon Hydrate door Roger Hayward (1899-2007). The Architecture of Molecules, 1964. Roger Hayward (1899-2007) Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 10
 11. 11. 1.2 Atomen en moleculen Symmetrie leren herkennen in moleculen Moleculen in close-upThe Chemical Structure of a Molecule Resolved by Atomic Force Microscopy; Leo Gross, Fabian Mohn, Nikolaj Moll, Peter Liljeroth, GerhardMeyer; Science 325; p. 5944; (2009) Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 11
 12. 12. 1.2 Atomen en moleculen Betekenis van Röntgenanalyse Röntgenanalyse wordt gebruik om de regelmatige opbouw van stoffen te onderzoeken Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 12
 13. 13. 1.2 Atomen en moleculen Betekenis van Röntgenanalyse Inwendige orde van een kristal weerspiegelt de interne submicroscopische orde SEM-afbeelding van kwarts Bron: http://minerals.caltech.edu/ Kwarts (SiO4) Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 13
 14. 14. 1.2 Atomen en moleculenBelangrijke realisaties van de Röntgenanalyse Bewijs tetraëdrisch koolstofatoom Jacobus Henricus van t Hoff (1852-1911) Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 14
 15. 15. 1.2 Atomen en moleculenBelangrijke realisaties van de Röntgenanalyse Structuurbevestiging benzeenring Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 15
 16. 16. 1.2 Atomen en moleculenBelangrijke realisaties van de Röntgenanalyse Aantonen waterstofbrug Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 16
 17. 17. 1.2 Atomen en moleculenBelangrijke realisaties van de Röntgenanalyse Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 17
 18. 18. 1.2 Atomen en moleculenBelangrijke realisaties van de Röntgenanalyse α-helix en β-plaat in eiwitten α-helix β-plaat Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 18
 19. 19. Hoofdstuk 8Enkele Kristalstructuren Lezen Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 19
 20. 20. 8.1 Structuur van enkele metalen8.1.1 Dichtste bolstapelingen Lezen Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 20
 21. 21. 8.1.2 α-Polonium (pagina 112-113)Polonium is het enige element met een eenvoudig kubische kristalstructuur (zie verder).Een kubus van 8 Po atomen op de hoekpunten beschrijft de onderlinge samenhang van de atomenElk Po atoom is omringd door 6 andere Po atomen. Bron: http://www.aip.org/png/2007/280.htm Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 21
 22. 22. 8.1.3 Wolfraam (pagina 113)De kristalstructuur van Wolfraam wordt beschreven door een inwendig gecenterde kubus.Elk W atoom is omringd door 8 andere atomen. Elektronendiffractiepatroon van een Wolfraam kristalhttp://www.ipnl.in2p3.fr/cas/WCrystals.html Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 22
 23. 23. 8.1.4 Magnesium (pagina 114)Bij de Mg structuur worden hexagonale lagen zodanig gestapeld dat de tweede laag in de holtes van de eersteligt. Elke Mg is omringd door 12 atomen.Deze stapeling wordt de hexagonale dichtste bolstapeling genoemd. Deze structuur wordt o.a. teruggevondenbij Be, Cd, Cr en Zn. Bron: http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~gd/root_broschuere/quanthe_en.html Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 23
 24. 24. 8.1.5 Platina pagina 114)Pt kristalliseert in een kubische cel met Pt op de hoekpunten en in de middens van de zijvlakken.Samenvatting Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 24
 25. 25. 8.2 Enkele moleculaire structuren8.2.1 Diamant (pagina 115)Elk koolstofatoom is tetraëdrisch gebonden aan vier buuratomen (sp3-hybridisatie). De kubische eenheidscelbevat 8 C atomen. Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 25
 26. 26. 8.2.1 Grafiet (pagina 116)Grafiet is opgebouwd uit hexagonale lagen van sp2-gehybridiseerde C atomen die onderling zwak gebondenzijn (π-interacties). Bron: http://openlearn.open.ac.uk/ Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 26
 27. 27. 8.2.3 FullerenenDeze koolstofmoleculen bestaan uit gesloten netwerken van n koolstofatomen en zijn opgebouwd uit precies12 vijfhoeken en (n-20)/2 zeshoeken met koolstofatomen op alle hoekpunten. Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 27
 28. 28. 8.2.4 JodiumJodium is in de vaste stof aanwezig als moleculen I2.De onderlinge ligging vormt een zig-zag-patroon. Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 28
 29. 29. 8.2.5 ZwavelDe meest voorkomende vorm van zwavel is als moleculen S8. http://www-ssrl.slac.stanford.edu/science/sciencehighlights.html Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 29
 30. 30. 8.3 Enkele anorganische kristalstructuren8.3.1 MX verbindingen8.3.2 MX2 verbindingen Lezen Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 30
 31. 31. 8.3 Enkele anorganische kristalstructuren8.3.3 Enkele meer ingewikkelde anorganische structuren IJs (pagina 120) O-atomen zijn tetraëdrisch omringd en via H-bruggen met elkaar verbonden. Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 31
 32. 32. 8.4 Enkele organische kristalstructuren Lezen Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 32
 33. 33. 8.5 Biologische macromoleculen8.5.1 Eiwitten (pagina 124)The Protein Data Bank http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 33
 34. 34. 8.5.3 DNA (pagina 125) How X-rays cracked the structure of DNA http://vega.org.uk/video/programme/80 Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 34
 35. 35. 8.5.3 DNA X-stralen diffractiepatroon van B-DNA A-DNA and B-DNA: Comparing Their Historical X-ray Fiber Diffraction Images Amand A. Lucas, Journal of Chemical Education 85, 737-743, 2008 Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 35
 36. 36. 8.5.3 DNA DNA-model James Watson & Francis Crick Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 36
 37. 37. 8.5.3 DNA Nature 1953 Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 37
 38. 38. 8.5.3 DNA A-DNA B-DNA Z-DNA Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 38
 39. 39. Huiswerk: Veelvlakken bouwen Tom MortierMoleculaire 2 ChemieArchitectuur 39

×