Labovoorbereiding - titratie HCl met NaOH

6,309 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Labovoorbereiding - titratie HCl met NaOH

 1. 1. Titratie van HClonb met NaOH Standaardisatie van NaOH met KHftalaat NaOH / HCl / KHftalaat sterke base sterk zuur zwak zuurPrincipe van een titratie Voorbeeld 36,45 g 40,0 g Equivalentiepunt: aantal val HCl = aantal val NaOH aantal val zuur = aantal val baseLabo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 2. 2. Werkwijzea) Bereiding van 250 ml NaOH 0,1 NDe NaOH van de tafels is ± 2,5 N.Bereid 250 ml NaOH 0,1 N in een maatkolf of erlenmeyer van 250 ml.Verdunde oplossing 2,5 M = 2,5 NCconc ∙ Vconc = Cverd ∙ Vverd2,5 N NaOH-O ∙ Vconc = 250 ml ∙ 0,1 N NaOH–OVconc = 10,00 mlWe nemen 10,00 ml NaOHconc met behulp van een volumetrische pipet en voegen dit toe aan 100 ml H2OADin een maatkolf van 250 ml. Vervolgens aanlengen tot 250 ml. 250 ml NaOH 0,1 N Stift meebrengen om te merken!Labo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 3. 3. Werkwijzeb) Standaardisatie van de NaOH-oplossing 0,1 N met KHftalaat zwak zuur sterke base zout × 1 val/mol × 1 val/mol × 1 val/mol × 1 val/mol 204,1 g 40,0 g De pH op het equivalentiepunt ~ 9,2. Fenolftaleïne (omslaggebied 8 – 9,6) = geschikte indicatorLabo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 4. 4. Werkwijzeb) Standaardisatie van de NaOH-oplossing 0,1 N met KHftalaatTweede methodei. Bereiding van de oplossingOp de analytische balans in een klein, zuiver en droog bekertje 3 à 4 maal een hoeveelheid KHftalaat afwegen equivalentmet 20 ml 0,1 N NaOH-oplossing. 20 ml 0,1 N NaOH-oplossing = 2,00 mval × 204,1 g/val Hoeveelheid wegen (of in de buurt ervan) op een analytische balans en in een klein, zuiver 408,2 mg en droog maatbekertje! Oplossen in H2OAD, eventueel bij verwarmen en na afkoelen kwantitatief overbrengen in een erlenmeyer van 250 ml.Labo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 5. 5. Werkwijzeb) Standaardisatie van de NaOH-oplossing 0,1 N met KHftalaatTweede methode 0ii. Titratie 10Na afspuiten van de erlenmeyerwand en toevoegen van 4 dr FF als 20indicator, de ftalaat-oplossing titreren met NaOH 0,1 N tot men eenlichtroze tint bekomt die 30” blijft bestaan. 30 40 50Labo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 6. 6. Werkwijzeb) Standaardisatie van de NaOH-oplossing 0,1 N met KHftalaatTweede methodeiii. Berekening ÷ 204,1 g/val mgKHftalaat mvalKHftalaat mvalNaOH mlNaOH NNaOH 1. 407,8 1,998 = 1,998 ÷ 19,11 = 0,1046 2. 3. 4. KHftalaat 1. (ml) 2. (ml) 3. (ml) 4. (ml) E.V. NaOH 19,37 B.V. NaOH 0,26 T.V. NaOH 19,11Labo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 7. 7. Werkwijzeb) Standaardisatie van de NaOH-oplossing 0,1 N met KHftalaatTweede methodeiii. Berekening De N van de NaOH berekenen uit minstens 3 normaliteiten die maximaal 1 % verschillen!iv. Recuperatie reagentia en verwerking afval Bewaar de NaOH-O voor de zuur-base titratie en giet alle titratieresten in de pompbak.Labo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 8. 8. Werkwijzec) Titratie van een onbekende HCl-oplossing 0,1 N met de gestandaardiseerde NaOH-oplossing 0 10 20 36,5 g 40,0 g 30 40 Neem exact 10,00 ml HClonb met de volpipet en breng dit kwantitatief over in een 50 erlenmeyer van 250 ml. De wanden afspuiten met een weinig A.D., 3 dr. FFT toevoegen en titreren met NaOH tot lichtroos. Deze titratie enkele keren op 20,00 ml oplossing hernemen.Labo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 9. 9. Werkwijzed) Berekeningen en resultaten HCl 10,00 ml 20,00 ml 20,00 ml 20,00 ml E.V. NaOH 10,95 ml 19,44 ml 19,18 ml 19,27 ml B.V. NaOH 1,30 ml 0,31 ml 0,22 ml 0,25 ml T.V. NaOH 9,65 ml 19,13 ml 18,96 ml 19,02 ml Controle Gemiddeld volume NaOH: 19,04 mlLabo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 10. 10. Werkwijzed) Berekeningen en resultaten Stel de N van de NaOH = 0,1046 N × 1 val/mol × 1 val/mol # mval HCl = # mval NaOH VHCl ∙ NHCl = VNaOH ∙ NNaOH 20,00 ml ∙ NHCl = 19,04 ml ∙ 0,1046 N NHCl = 0,1099 val/l CHCl = 0,1099 mol/l 0,1099 mol HCl O.S in 1000 ml O 0,01099 mol HCl O.S in 100 ml O 400,6 mg HCl O.S in 100 ml O INDIENEN!!!!Labo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven
 11. 11. Werkwijzee) Verwerking afvalGiet alle zuur-, base- en titratieresten in de pompbak.Labo analytische chemie 1 Chemie Vakgroep Chemie Departement G&T/KHLeuven

×