Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding titrimetrie

3,044 views

Published on

Deze presentatie wordt gebruikt tijdens het hoorcollege Niet Instrumentele Analytische Chemie zoals dit wordt gedoceerd aan het departement Gezondheidszorg en Technologie van de Katholieke Hogeschool Leuven.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Inleiding titrimetrie

  1. 1. DEEL III Kwantitatieve Analytische Chemie de Volumetrische Methoden Bron: Higson, S. P. J., Analytical Chemistry First Ed., Oxford University Press, 2003Analytische Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier
  2. 2. InleidingDe volumetrische methoden of de titrimetrieDe standaardoplossing of de bekende wordt met behulp van een buret toegevoegd! 0 Opmerking 10 Soms wordt er getitreerd wordt met de onbekende (het analiet is dan het titrans in de buret) waarbij de bekende zich in de erlenmeyer bevindt. 20 30 titrans Reacties 40 • zuur-base reactie • redoxreactie 50 • neerslagvormingsreactie • complexometrische reactie. het analiet of de onbekendeAnalytische Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier
  3. 3. Voorwaarden• Reactie moet stoichiometrisch zijn. Een gekende reactie moet optreden tussen het analiet en het titrans. Voorbeeld• Geen interfererende bestanddelen.• Kinetisch snelle reactie Het dynamisch evenwicht moet zich snel instellen.• Merkbare verandering bij het equivalentiepunt Het eindpunt is het experimenteel vastgesteld punt van equivalentie• Grote KevAnalytische Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier
  4. 4. De standaardoplossing• Primaire standaardoplossing Primaire standaardstof Exact gekende massa - Exact gekende formule - Zeer zuiver - Hoge molmassa - Zeer stabiel Voorbeelden Exact gekende concentratie Oxaalzuur As2O3 KIO3 Borax (Na2B4O7∙10H2O) Exact gekend • Secundaire standaardoplossing volume - Onvoldoende zuivere verbinding - Oplossing met § gekende concentratie Standaardiseren met primaire standaard - Oplossing met exact gekende concentratie Opmerking Exacte concentratie = vooropgestelde concentratie £ fAnalytische Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier
  5. 5. Berekeningena) Berekeningen met molariteit (M) De molariteit is het aantal mol per volume-eenheid. Eenheid: mol/lAnalytische Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier
  6. 6. a) Berekeningen met molariteit (M)i) 1:1 titratie Equivalentiepunt: # mmol analyt = # mmol titrans ? MA £ VA = MT £ VTAnalytische Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier
  7. 7. a) Berekeningen met molariteit (M)ii) a:t titratie Equivalentiepunt: t mmol T reageert met a mmol A 1 mmol T reageert met a/t mmol A Merk op! MA × VA ≠ MT ×VT Voorbeeld Titratie van zwavelzuur met natriumhydroxide als titrans Equivalentiepunt:Analytische Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier
  8. 8. b) Berekeningen met normaliteit (N) Voor een niet 1:1 stoechiometrie 1 N = 1 val/l = 1 gramequivalent/l a/t-factor valt weg valmassa Voorbeeld Titratie van zwavelzuur met natriumhydroxide als titrans 1 mol 2 mol z=2 z=1 2 val 2 val 1 val 1 val Equivalente massa’s 49 g 40 g 0,5 mol 1 molAnalytische Chemie 1 BLT – 1 Chemie Tom Mortier

×