Cameleon & KBC - Klassikaal leren

653 views

Published on

Gaan klassikaal leren en natuurlijk leren hand in hand?
Vanuit een case bij KBC bespraken we dit op het symposium 'Ven e-learning tot bedrijfstheater'.
Centraal staan volgende vragen:
- Is klassikaal leren de manier waarop men het best leert?
- Draagt de sociale omgeving bij tot het leren?
- Bestaat er één pakket van vaardigheden en kennis dat iedereen moet beheersen?
Houden we best rekening met verschillen in competentieniveaus van deelnemers?

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cameleon & KBC - Klassikaal leren

 1. 1. 1
 2. 2. KBC was, zoals in 2006, ook in 2011 winnaar van de Award voor LifelongLearning. Klassikaal leren 2
 3. 3. Stap 1: kaderKennismaken met het theoretisch model, achtergronden, basiskennis of -vaardigheden. Dit kan in een klassikale omgeving, maar kan ook doorvooropdrachten, e-learning, observaties, zelfstudie, …Het grote voordeel is door dit vooraf te doen, zodat in de volgende stap (klassikaal)de focus veel meer op het oefenmoment kan gelegd worden.Stap 2: klassikaalKlassikaal moment met maximale focus op het oefenen en onmiddellijke feedbackop de oefeningen, herhalingen, coaching, …Incl. voordelen van de interactie en intervisie met de collega’s / gelijkgestemden inde klassikale omgeving = voordelen van deze sociale omgeving.Stap 3: WerkpleklerenHoe gaat de medewerker met het geleerde aan de slag in zijn werkomgeving. De rolvan coach of mentor wordt opgenomen door de leidinggevende of een ervarencollega (mentor).Voorwaarde is dat de rol van mentor een erkende rol is op de werkvloer, zodat ervoldoende tijd kan en mag gespendeerd worden aan het mentorschap.Stap 4: vaardigheid / kennis = eigenDe volgende stap is dat de kennis of de vaardigheid eigen is bij de medewerker. Ineen aantal gevallen wordt dit gecontroleerd door kennis- of vaardigheidsproeven.Voor KBC is permanente ontwikkeling en vorming van haar medewerkers eenbelangrijk uitgangspunt. In die zin kan stap 4 weer een aanleiding zijn om nieuweuitdagingen of horizonten te gaan verkennen. Zo wordt E2E-leren een circulairebeweging. Klassikaal leren 3
 4. 4. GeleidelijkheidVoor klassikaal leren gaat KBC uit van het principe van geleidelijkheid.Dit wil zeggen dat we volgende stappen respecteren.1. Vertrekken vanuit voorbeelden en modellen.2. Werken met authentieke situaties en dichtbij de realiteit van de betrokken medewerker.3. Op die manier zorgen voor een grotere taakspanning.4. Werken vanuit de sterkten van de deelnemers.5. Met voldoende waarde aan een goed voorbeeld: werkt drempelverlagend (“Nu zie ik het”).Om die geleidelijkheid voor de hele groep te kunnen respecteren kiest KBC ersoms voor om voor iedereen “éénzelfde pakket” aan te bieden. Daarbinnenspelen ook andere factoren een rol:• Verplicht vs niet verplicht• Homogene groepen• Gedifferentieerde aanpak Klassikaal leren 4
 5. 5. Klassikaal leren alleen als:• Het voldoende beantwoordt als methodiek aan de te behalen doelstelling.• Er voldoende complexiteit in de “leerstof” of aan te leren vaardigheid zit.• Men maximaal gebruik wil maken van de oefenmogelijkheid. Klassikaal leren 5
 6. 6. Klassikaal leren 6
 7. 7. Efficiënt:• Het meeste resultaat binnen een afgebakende tijd.• Gemakkelijk te organiseren (KBC heeft volledige opleidingsinfrastructuur en -organisatie “in the house”).• Hoge efficiëntie door maximaal gebruik te maken van oefenmomenten.Functiegebonden:= verplichte trajecten om een bepaalde functie te mogen uitvoeren, bv.adviseur Sparen & Beleggen, adviseur Verzekeringen, Starters bij KBC, …________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Klassikaal leren 7
 8. 8. Sociale omgeving:• Gaat over de groepsdynamica in de klassikale sessies• Op de werkvloer (vervolg op klassikaal): collega’s & klantenOndersteunend:• Met die vraag zit ik eigenlijk ook• Collega’s in dezelfde situatie• Uitwisselen van tips en tricks om met nieuwe situaties om te gaanVersterkend:Overtuigingen en ervaringen kunnen in groepsdynamica versterkend werken.(Kan ook in negatieve zin werken…)Trainer wordt facilitator en moderator!________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Klassikaal leren 8
 9. 9. In functiegebonden trainingen gaan we uit van (op zijn minst) vergelijkbarebeginsituaties en identieke te bereiken einddoelstellingen.Vandaar dat we vaak vertrekken van één pakket aan kennis en vaardighedendie in de verschillende trainingen doorlopen moeten worden.Bijvoorbeeld: commerciële trainingen doorlopen steeds dezelfde stappen vanhet KBC-koopmodel (het achterliggend theoretisch model), maar deinhoudelijke achtergrond wordt aangepast aan de betrokken materie: bv.verzekeringen, betaalverkeer, …Bijgevolg kan het zijn dat de noden/vragen van een cursist niet meteenbeantwoord worden, maar dat hij eerst een aantal andere fasen moetdoorlopen voor hij concreet antwoord krijgt op zijn specifieke opleidingsnood.Anderzijds is het perfect mogelijk dat diezelfde deelnemer door deverschillende stappen te zetten zelf tot een goede oplossing komt voor zijnnood, wat dan weer sterker werkt.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Klassikaal leren 9
 10. 10. Vast kader:Een terechte bezorgdheid rond het werken met “één pakket” is dat hetmoeilijker wordt om in te gaan op verschillende verwachtingen, competentiesen leerstijlen van de deelnemers.Dit is echter gedeeltelijk waar omdat we binnen dat kader toch maximaalruimte kunnen geven aan die verschillen door:• Bij het begin van de training de verwachtingen van de deelnemers op te vragen en tijdens de training regelmatig met hen af te checken of ze al een antwoord op hun vraag ontvangen hebben.• De deelnemers verschillende rollen toekennen in de training: zo kan iemand die qua kennis en vaardigheden al verder staan een soort van klankbordfunctie te geven. In de meeste gevallen worden die situaties wel vermeden door bij de instroom rekening te houden met bv. ervaring, loopbaan, enz …• Tijdens de training gebruiken we verschillende methodieken zodat elke leerstijl aan bod kan komen: vb. actief deelnemen aan rollenspelen of rol als observator toekennen. Daarin helpen we deelnemers om voor zichzelf ook de lat wat hoger te leggen.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Klassikaal leren 10
 11. 11. Klassikaal leren 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14

×