Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wikipediakurs Trondheim, 25.10.2012, del 2

411 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wikipediakurs Trondheim, 25.10.2012, del 2

  1. 1. Wikipedia:Strategier og tipsSør-Trøndelag Fylkesbibliotek, Trondheim25.10.2012
  2. 2. Mål│Ta i bruk Wikipedia som kanal│Bruke Wikipedia som inngangsport til nettsider ogfellesløsninger│Invitere fagpersoner og entusiaster til dugnaden│Øke omfanget av innhold│Kople sammen der det lar seg gjøre
  3. 3. Flere mål│Artikler om institusjoner, foreninger, bedrifter og lag│Artikler om steder, bygninger, områder│Artikler om samlinger, samlingsgrupper, tidsperioder│Artikler om fotosamlinger, fotografer, fotohistorie
  4. 4. Grunnleggende tips│Henvis til kilder│Skriv fra et nøytralt ståsted│Unngå promotering og markedsføringsspråk│Unngå original forskning, bruk referanser│Respekter opphavsretten
  5. 5. Praktiske tips for oppbygging av en artikkel│Få med tilknytning, historie, oppdrag, organisering│Bruk bilder│Ingressfelt│Infoboks│Kartfesting│Lenker, internt og eksternt│Kilder og referanser│Kategorisering og malbokser
  6. 6. Delta i diskusjonen│Merk artikler for å følge redigeringshistorikken│Spør om hjelp og råd│Diskusjon på artikkelsiden│Diskusjon på torget, dersom generelle spørsmål│Brukersiden for direkte henvendelser

×