Integrale bekostiging
           &
Prestatie indicatoren integrale zorg
 De Meern

 3 december 2009
Programma

• Opening

• Landelijke ontwikkelingen

 •  Integrale bekostiging

 •  Huisartsenbekostiging 2010

• Project ...
LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN


• Integrale bekostiging chronische aandoeningen

• Huisartsenbekostiging 2010
Met ingang van 1 januari 2010 is
 integrale bekostiging een feit voor

• Diabetes (zelfstandige beleidsregel
m.i.v. 2010)...
Wat is integrale bekostiging?
•Een prijs voor de zorgprestaties t.b.v. de aandoening zoals
door de NZa per aandoening omsc...
Richtlijnen/uitgangspunten Achmea bij
 inkoop keten

•Achmea gaat uit van zorgstandaarden ontwikkeld door
beroepsverenigin...
Registreren en rapporteren uitkomsten
chronische zorg in de keten

•VWS heeft richtlijnen opgesteld om (proces) indicatore...
Huisartsenbekostiging 2010/2011•Herhaalreceptuur in inschrijftarief

•Korting op inschrijftarief als renteloos voorsch...
PROJECT PRESTATIE INDICATOREN

 • Aanleiding en doel project
  Corry Steensma

 • De indicatoren
  Peter Kamsteeg & Huib...
Aanleiding en doel project

• Doel: ontwikkelen van een bekostigingssystematiek o.b.v.
 prestatie indicatoren om de meerw...
• De indicatoren worden samen met het zorgveld geselecteerd.
 Achmea heeft hiervoor een Landelijke werkgroep opgericht.

...
De indicatoren

• Zorginhoudelijk

  • Diabetes

  • COPD

  • CVRM

  • GGZ

• Doelmatigheid

• Registratie & ICT

• ...
Diabetes type II indicatoren • Risicoprofiel

 • (Statines/Metformine) à in voorschrijfindicator (DGV)

 • Ziekenhuiso...
COPD indicatoren• Risicoprofiel

• Gold classificatie + functiestatus (CCQ/MRC)

• Ziekenhuisopnames Gold 1/2

• Hoofd...
CVR indicatoren

• Risicoprofiel

 - Roken

 - Familieanamnese

 - Voeding

 - Beweging

 - Alcohol

 - BMI

 - mid...
GGZ indicatoren

• Nog in ontwikkeling ism GC Randweg

• Effectiviteit

  • Bereik preventie

  • Verandering ernst sy...
….mogelijke indicatoren GGZ:


•  Proces Voorlichting/zelfmanagement

-  % behandeld volgens zorgtraject/protocol

   ...
Doelmatigheidsindicatoren

• Voorschrijven DGV (huisarts+apotheker)

• Generiek voorschrijven multiscource geneesmiddelen
...
Registratie & ICT


• Registreren, uitgangspunt is dat centra zélf de data aanleveren

• HIS < -- > Ketenzorgprogramma

• ...
Service & patiëntgerichtheid indicatoren


Eerstelijnszorg door Cliënten Bekeken (ECB) speelt belangrijke rol:

• Structuu...
Dataverzameling en -verwerking

• Uitgangspunt is dat de centra zoveel mogelijk gegevens zelf
 aanleveren.

• Voor de geg...
Planning & vervolgstappen

Doel: vanaf 1 januari 2011 bekostigen op basis van prestatie
indicatoren.


Planning:

• Eind 2...
Planning Landelijke werkgroep:

• Definities indicatoren          (december 2009)

• Welke data nodig & wie lever...
Vragen of nabranders?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pig Achmea Ghc

1,303 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pig Achmea Ghc

 1. 1. Integrale bekostiging & Prestatie indicatoren integrale zorg De Meern 3 december 2009
 2. 2. Programma • Opening • Landelijke ontwikkelingen • Integrale bekostiging • Huisartsenbekostiging 2010 • Project Prestatie indicatoren • De indicatoren • Dataverzameling en -verwerking • Planning en vervolgstappen • Discussie met panel
 3. 3. LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN • Integrale bekostiging chronische aandoeningen • Huisartsenbekostiging 2010
 4. 4. Met ingang van 1 januari 2010 is integrale bekostiging een feit voor • Diabetes (zelfstandige beleidsregel m.i.v. 2010) • CVR (zelfstandige beleidsregel m.i.v. 2010) • COPD (met ingang van 1 juli 2010?) • Module GEZ blijft in 2010 (Er komt een overgangsregeling van 3 jaar. Zowel aanbieders als verzekeraars zijn niet verplicht om de keten in te kopen, danwel te leveren)
 5. 5. Wat is integrale bekostiging? •Een prijs voor de zorgprestaties t.b.v. de aandoening zoals door de NZa per aandoening omschreven + organisatie, samenwerking en infrastructurele kosten. •De hoofdcontractant (zorggroep) onderhandelt met de onderaannemers en declareert de keten in één tarief aan de verzekeraar. • Acute zorgvragen en ANW-uren vallen niet onder de integrale prijs. •Farmaceutische zorg, diagnostiek zijn voor 2010 uitgesloten van het integrale tarief, dit wordt als aparte verrichting gedeclareerd. AV wordt als losse verrichting gedeclareerd(soms als aparte module).
 6. 6. Richtlijnen/uitgangspunten Achmea bij inkoop keten •Achmea gaat uit van zorgstandaarden ontwikkeld door beroepsverenigingen samen met patiëntenorganisaties, landelijk erkend en vastgesteld. (Diabetes en CVRM zijn gereed, COPD naar verwachting per 1-7-2010.) •Achmea koopt in o.b.v. de landelijke zorgstandaard en volgens de NZa richtlijnen bij zorggroepen en/of GHC. •De keten bevat alleen onderdelen uit de BV. AV is wel onderdeel van het protocol maar wordt apart gedeclareerd. •Dat wat in de overeenkomst is vastgelegd krijgt Achmea eenmaal per jaar d.m.v. een jaarverslag op geaggregeerd niveau aangeleverd. •Voor 2010 koopt Achmea alleen de keten DM in. CVR & COPD alleen op basis van pilots.
 7. 7. Registreren en rapporteren uitkomsten chronische zorg in de keten •VWS heeft richtlijnen opgesteld om (proces) indicatoren vast te leggen; de zgn. Minimale Data Set. •Rapportage is verplicht via de NZa beleidsregel. •Voorkomt wildgroei in rapportage eisen. •In 2010 verplicht registreren. •In 2011verplicht rapporteren over 2010. •Achmea heeft in haar inkoopcriteria ketenzorg opgenomen dat de gegevens worden aangeleverd bij het Kenniscentrum Zwolle.
 8. 8. Huisartsenbekostiging 2010/2011 •Herhaalreceptuur in inschrijftarief •Korting op inschrijftarief als renteloos voorschot aan VWS. Wordt zonder voorwaarde in 2011 weer teruggegeven •2011 gaat er veel veranderen. Op dit moment nog te veel onduidelijkheden om daar echt uitspraken over te doen.
 9. 9. PROJECT PRESTATIE INDICATOREN • Aanleiding en doel project Corry Steensma • De indicatoren Peter Kamsteeg & Huib Hoogendijk • Dataverzameling en –verwerking Paul Wagenaar • Planning en vervolgstappen Rosalie Spiering
 10. 10. Aanleiding en doel project • Doel: ontwikkelen van een bekostigingssystematiek o.b.v. prestatie indicatoren om de meerwaarde van geïntegreerde eerstelijn te belonen. • PIG-project (2007-2010) was de eerste stap. Door landelijke ontwikkelingen (o.a. integrale bekostiging, afbouw module GEZ) en de komst van landelijke indicatorensets (o.a. Landelijke basisset ZN/Plexus, MDS Zichtbare Zorg) wil Achmea PIG vanaf 2011 anders insteken. • Verschillen met PIG: • uitbreiding van indicatoren op andere thema’s, • loskoppeling van de beloning van het oude subsidiebedrag dat de afgelopen jaren is verdeeld over de gezondheidscentra.
 11. 11. • De indicatoren worden samen met het zorgveld geselecteerd. Achmea heeft hiervoor een Landelijke werkgroep opgericht. • Hierin participeren vertegenwoordigers van gezondheidscentra, Zorgbelang, LVG, ZONhn, Agis en Achmea. • De leden van de Landelijke werkgroep houden hun achterban op de hoogte van de voortgang. • Uitgangspunten bij selecteren van indicatoren: • Beperkt aantal zinvolle, duidelijke en algemeen geaccepteerde indicatoren. • De indicatoren zijn goed uit systemen (vd centra of Achmea) te halen. • We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande indicatorensets.
 12. 12. De indicatoren • Zorginhoudelijk • Diabetes • COPD • CVRM • GGZ • Doelmatigheid • Registratie & ICT • Service & patiëntgerichtheid
 13. 13. Diabetes type II indicatoren • Risicoprofiel • (Statines/Metformine) à in voorschrijfindicator (DGV) • Ziekenhuisopnames • Hoofdbehandelaar 1e/2e lijn Diabetes beter
 14. 14. COPD indicatoren • Risicoprofiel • Gold classificatie + functiestatus (CCQ/MRC) • Ziekenhuisopnames Gold 1/2 • Hoofdbehandelaar 1e/2e lijn Snijdende lijnen/kroonluchter
 15. 15. CVR indicatoren • Risicoprofiel - Roken - Familieanamnese - Voeding - Beweging - Alcohol - BMI - middelomtrek Niped/Vitale Vaten
 16. 16. GGZ indicatoren • Nog in ontwikkeling ism GC Randweg • Effectiviteit • Bereik preventie • Verandering ernst symptomen • Verandering functioneren/QOL • Veiligheid: suïcides • Patiëntgerichtheid • Wachttijden/Toegang tot effectieve zorg • Keuzes • Bejegening/informatieverstrekking
 17. 17. ….mogelijke indicatoren GGZ: • Proces Voorlichting/zelfmanagement - % behandeld volgens zorgtraject/protocol - Behandeld met medicatie volgens protocol gedurende 6-12 mnd - Behandeld met PT volgens protocol gedurende 12-16 sessies - Begeleid door case-manager gedurende behandeling en daarna (?) • Verwijzing naar tweede lijn + wachttijden • follow-up (bv met 4DKL, BDI a 6 wkn) • Inzet POH-GGZ
 18. 18. Doelmatigheidsindicatoren • Voorschrijven DGV (huisarts+apotheker) • Generiek voorschrijven multiscource geneesmiddelen • Verwijzingen à 2e lijn • HAP- & SEH-bezoek
 19. 19. Registratie & ICT • Registreren, uitgangspunt is dat centra zélf de data aanleveren • HIS < -- > Ketenzorgprogramma • GBZ
 20. 20. Service & patiëntgerichtheid indicatoren Eerstelijnszorg door Cliënten Bekeken (ECB) speelt belangrijke rol: • Structuurindicatoren: deelname & transparantie uitkomsten en verbeterplan. • Uitkomstindicatoren: uitkomsten op enkele vragen uit de ECB worden gekoppeld aan indicatoren (telefonische) bereikbaarheid. Indicatoren: • Praktijk aaneengesloten open van 8.00 - 17.00 uur • Telefonische bereikbaarheid tussen 8.00 - 17.00 uur • Deelname aan ECB • Verbeterplan nav ECB • Medicatie Check
 21. 21. Dataverzameling en -verwerking • Uitgangspunt is dat de centra zoveel mogelijk gegevens zelf aanleveren. • Voor de gegevens die niet uit de systemen van centra gehaald kunnen worden, wordt gebruik gemaakt van de Achmea database. • De gegevens die uit verschillende bronnen afkomstig zijn moeten worden gekoppeld. • Om de indicatoren betrouwbaar te kunnen berekenen en voor de case mix correctie moet de data op persoonsniveau aangeleverd kunnen worden. • Hiervoor wordt een ‘third trusted party’ (ZorgTTP) ingeschakeld. Door pseudonomisering kan ZorgTTP de data koppelen zonder dat gegevens herleidbaar zijn naar personen. Door pseudonomisering is immers niet langer sprake is van persoonsgegevens.
 22. 22. Planning & vervolgstappen Doel: vanaf 1 januari 2011 bekostigen op basis van prestatie indicatoren. Planning: • Eind 2010 de indicatoren berekenen. • 1 juli 2010 worden de data voor de indicatoren aangeleverd. • Vanaf 1 januari 2010 registreren. • In december communiceren naar de ghc welke data geregistreerd moet worden.
 23. 23. Planning Landelijke werkgroep: • Definities indicatoren (december 2009) • Welke data nodig & wie levert data aan (december 2009) • Normering indicatoren (maart 2010) • Rekenmethodiek: koppelen norm aan (maart 2010) financiële beloning
 24. 24. Vragen of nabranders?

×