Diner pensant strategisch netwerk eerstelijn zorg noord holland 16 juni 2010

805 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hier ingaan op de huidige dynamiek in de discussie over de toekomst van het zorgstellsel: Vooral een financiele discussie i.v.m. heroverwegingen Daarnaast een discussie over government of governance: waar moeten verantwoordelijkheden liggen: bij de overheid of bij de markt Maar er is nog een derde dimenisie: we hebben een zorgsysteem om tegemoet te komen aan een zorgvraag. Deze zorgvraag gaat veranderen, zowel medisch inhoudelijk als sociaal en cultureel: we krijgen meer chronische aandoeningen, maar mensen weten ook steeds beter wat er te koop is en willen zorg die is afgestemd op hun persoonlijke wensen en behoeften.
 • De RVZ heeft er voor gekozen om de adviesaanvraag in twee fasen te beantwoorden: allereerst heeft hij zelf een discussienotitie geschreven waarin een toekomstscenario wordt geschetst op basis van gedegen onderzoek. In de tweede fase gaat de RVZ aan de hand van deze discussienotitie het gesprek aan met mensen uit het veld: hulpverleners, zorggebruikers en verzekeraars; mensen uit de zorg en mensen uit het management. Hier uit zal een strategische beleidsagenda voortkomen die het pad beschrijft hoe wij in Nederland tot een zorgstelsel in 2020 kunnen komen, die een effectief antwoord kan geven op de toekomstige zorgvragen In de adviesaanvraag van VWS werd expliciet aandacht gevraagd voor de positie van de zorggebruiker in het zorgstelsel, zowel op individueel als collectief niveau. De RVZ is ook van mening dat dit onderwerp een apart advies behoeft, daarom presenteren wij vandaag ook het advies De patiënt als sturende kracht. In de gesprekken met het veld zal dit advies worden meegenomen en uiteindelijk zal het worden opgenomen in de strategische beleidsagenda.
 • Om op een goede manier tegemoet te komen aan de toekomstige zorgvraag, maar ook om een effectief en doelmatig zorgstelsel in de toekomst te garanderen moet er meer aandacht komen voor gedrag en gezondheid in plaats van zorg en ziekte. Burgers, maar ook patiënten willen zo gezond mogelijk blijven en ze willen meedoen in de samenleving. De heroverwegingen laten vooral een focus op verzekeraars en aanbieders zien, maar ook op de ziektelast in plaats van op het voorkomen en verminderen van de zorgvraag
 • Dit betekent dat er meer aandacht moet zijn voor preventie en zelfmanagement. Dit moet ook worden beloond De heroverwegingen spreken vooral over eigen betalingen, maar gezond gedrag en het oppakken van zelfmanagement moet ook worden beloond. Vanuit advies vraagzijde: Patiëntenorganisaties kunnen een rol spelen bij het stimuleren en ondersteunen van zelfmanagement. En ook in het verbeteren van de communicatie tussen hulpverlener en zorggebruiker
 • We hebben literatuur bestudeerd, veel gesprekken gevoerd en we hebben sterke aanwijzing dat het ongeveer zo zou kunnen lopen. De komende jaren gaan we dit model als uitgangspunt nemen. Beschrijving uit achtergrondstudie voor vraagzijde gebruiken.
 • Diner pensant strategisch netwerk eerstelijn zorg noord holland 16 juni 2010

  1. 1. Nieuwe ordeningen in de zorg Discussienota ‘Zorg voor je gezondheid’! Diner pensant Strategisch Netwerk eerstelijn zorg Noord-Holland-Noord. Pieter Vos, RVZ 16 juni 2010
  2. 2. Twee RVZ-publicaties <ul><li>Discussienota Zorg voor je gezondheid! </li></ul><ul><li>Advies Gezondheid 2.0 </li></ul><ul><li>NB: HO-rapporten VWS (andere opdracht) </li></ul><ul><li>Complementariteit van deze documenten: lange termijn en crisis </li></ul>
  3. 3. Een zorginhoudelijke visie op de toekomst.
  4. 4. Uitdagingen en mogelijkheden 2010-2020. <ul><li>Groeiende, maar vooral veranderende zorgvraag. </li></ul><ul><li>Meer medische mogelijkheden, meer kennis daarover </li></ul><ul><li>Kritische consument. Burger zoekt gezondheid. </li></ul><ul><li>Dubbele rem: arbeid en budget. </li></ul><ul><li>NB: de interactie </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Groeiende, maar vooral veranderende zorgvraag. </li></ul><ul><li>Expansie van ongezondheid. Chroniciteit is beeldbepalend. </li></ul><ul><li>Levenslange beperkingen. </li></ul><ul><li>Multimorbiditeit en multiproblematiek. </li></ul><ul><li>Relatie gezondheid en gedrag zichtbaarder. </li></ul>
  6. 6. Rangorde ziektelast in 2020   Rangorde Ziekte/doodsoorzaak Aantal 1 Coronaire hartziekten 413.000 2 Beroerte 276.000 3 Angststoornissen 216.000 4 Diabetes mellitus 210.000 5 Longkanker 200.000 6 COPD 193.000 7 Depressie 176.000 8 Artrose 157.000 9 Dementie 136.000 10 Privé-ongevallen 121.000 BRON: RIVM, 2010
  7. 7. <ul><li>Meer medische mogelijkheden, meer kennis daarover. </li></ul><ul><li>Betere en snellere diagnostiek, vroegdetectie, screening. </li></ul><ul><li>Nieuwe medicijnen. Personalized medicine. </li></ul><ul><li>Domotica, e-health en vooral Gezondheid 2.0. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Kritische consument. Burger zoekt gezondheid. </li></ul><ul><li>Hogere premies: veeleisender zorgconsument. </li></ul><ul><li>Internet maakt van de burger countervailing power. </li></ul><ul><li>De burger wil en kan verantwoordelijk zijn voor gezondheid. </li></ul><ul><li>Langer doorwerken, hogere arbeidsproductiviteit: gezonde werknemers. </li></ul><ul><li>NB: er is dus vraag naar preventie. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Dubbele rem: arbeid en budget. </li></ul><ul><li>Beide steeds schaarser. </li></ul><ul><li>Op zoek naar besparingen. </li></ul>
  10. 10. Stuurbaarheid uitdagingen en mogelijkheden. Autonoom Stuurbaar Overheid Veld 1. Zorgaanbod 1.1 Demografie 1.2 Leefstijl 1.3 Andere vraag X X X X 2. Medische mogelijkheden 2.1 Wetenschap/technologie 2.2 Screening en personalized medicine 2.3 Gezondheid 2.0 2.4 e health/domotica X x (X) (X) (X) X X 3. Kritische consument 3.1 Premie 3.2 Internet 3.3 Burgerschap 3.4 Arbo en healthy ageing X X X X 4. Arbeid en budget 4.1 Arbeid 4.2 Budget X X
  11. 11. Confrontatie 2010 met 2020. <ul><li>zorgvraag 2020 (gg) zorgaanbod 2010 (zz) </li></ul><ul><li>chronisch ziekenmodel curatieve zorg </li></ul><ul><li>persoonlijke dienstverlening groepsgerichte zorgverlening </li></ul><ul><li>aan huis en mobiel in instelling en statisch </li></ul><ul><li>levenslange beperkingen episodische ziekten </li></ul><ul><li>levensloop benadering fragmentarisch, leeftijdspecifiek </li></ul><ul><li>multimorbiditeit enkelvoudige aandoeningen </li></ul><ul><li>gedragsgerelateerde ongezondheid gedragsneutrale zorgverlening </li></ul><ul><li>relatie profijt-gedrag geen relatie profijt-gedrag </li></ul><ul><li>vroegtijdig interveniëren; afwachten, piepsysteem; interventionisme, aanvallend visit care, defensief </li></ul><ul><li>burger patiënt/consument </li></ul>
  12. 12. Dus op zoek naar nieuwe richting. <ul><li>Oriëntatie van de zorg: gedrag en gezondheid. </li></ul><ul><li>Locatie en situering van de zorg: thuis, wijk, 2.0. </li></ul><ul><li>Reikwijdte en focus: van mono- naar multimorbiditeit. </li></ul><ul><li>Aan de voordeur van de zorg: expertise en actie. </li></ul><ul><li>De achterdeur van de zorg: continuïteit. </li></ul>
  13. 13. Concrete suggesties RVZ: zorgaanbod. <ul><li>Gezondheid 2.0 moet traditionele zorg vervangen. Subtitutie! </li></ul><ul><li>Inloopcentra v óór de huisarts. Consultatiebureau/JenG. GG. </li></ul><ul><li>Aan de poort: huisarts, specialist, verpleegkundige in teams. </li></ul><ul><li>50 medisch-specialistische kennisnetwerken. Géén echelonnering. </li></ul><ul><li>Regionale en transmurale verpleegdiensten voor de nazorg. </li></ul>
  14. 14. Sturing, financiering, bekostiging <ul><li>Basispakket: kleiner (CVZ-advies). </li></ul><ul><li>Differentiatie in de Zorgverzekeringswet: polis/premie. </li></ul><ul><li>Beloon gemeenten, zorgverzekeraars, burgers voor gezond gedrag. Preventiebonus: allocatiemechanisme. </li></ul><ul><li>Nieuwe verzekeringsproducten (pensioen, zorg, hypotheek). WeWoZo. </li></ul><ul><li>Prestatiebekostiging (gezondheidswinst) zorgaanbieders. </li></ul><ul><li>Alleen sturen op kwaliteit (met wettelijke normen). Restrictief toezicht. </li></ul><ul><li>Zorginkoop/bekostiging vergaand dereguleren (uurtarief, dbc’s, zzp’s!). Idem steun- en beschermingsconstructies. </li></ul>
  15. 15. De RVZ heeft ook naar besparingen gekeken 1. richting/randvoorwaarden/kansen <ul><li>Inloopcentrum vóór huisarts (80% klachten huisarts niet medisch); financiering centra uit lopende middelen; preventiebonus voorkomt beroep op zorg. </li></ul><ul><li>40 ziekenhuisnetwerken; concentratie; rem op EHD; bouwstop; polikliniek/dagbehandeling in plaats van opname. </li></ul><ul><li>Taakherschikking en gedifferentieerde honoraria (situationeel belonen); verpleegkundige dbc’s. </li></ul><ul><li>Gezondheid 2.0 in plaats van traditionele zorg; substitutie zorgarbeid door zelfmanagement (financiële incentives). </li></ul>
  16. 16. De RVZ heeft ook naar besparingen gekeken 2. voorwaardenscheppend/comfortvernietiging <ul><li>Afschaffen ex post verevening; ex ante verevening koppelen aan ‘gg-gedrag’ zorgverzekeraar. </li></ul><ul><li>Prestatieloon: gezondheid in plaats van ziekte; resultaatverplichting zorgaanbieder; alleen zorg(-verlening en- inkoop) cf standaard vergoeden; doelmatigheid expliciet onderdeel kwaliteitsnorm. </li></ul><ul><li>Selectieve zorginkoop en bekostiging: richten op gezondheidswinst, niet op verrichting; degressief bekostigen van bijwerkingen, vermijdbare complicaties, recidive en klachten. </li></ul><ul><li>Hoog eigen risico; inschrijftarief huisarts en jaarlijkse APK voor eigen rekening. </li></ul><ul><li>Afschaffen uurtarief medisch specialist </li></ul>
  17. 17. Resultaat: ”van zz naar gg” <ul><li>Euro’s (H.O.) </li></ul><ul><li>Doelmatigheid op de werkvloer (veld) </li></ul><ul><li>Draagvlak, burgerschap, bestuur/toezicht (politiek) </li></ul>
  18. 18. De start van een brede discussie.
  19. 19. Van Zorg en Ziekte naar Gedrag en Gezondheid.
  20. 20. Meer aandacht voor preventie en zelfmanagement.
  21. 21. Hoe stelt u zich op als het gaat om uw gezondheid? Bron: Flycatcher Internet Research
  22. 23. Resultaat: Patiënt aan ‘t stuur!
  23. 24. Heroverwegingsvoorstellen en Verkiezingsprogramma’s. Coalitie-akkoord <ul><li>Algemeen: voorzichtige voortzetting geregul. markt. </li></ul><ul><li>Stringenter pakketbeheer op basis van: </li></ul><ul><li>Kwaliteit en transparantie: nationaal instituut. </li></ul><ul><li>Doelmatigheid vergroten. </li></ul><ul><li>Governance medisch specialisten en: </li></ul><ul><li>Netwerken van ziekenhuizen. Stratificatie. </li></ul><ul><li>Eigen risico. Hogere eigenbetalingen. </li></ul><ul><li>Toekomst AWBZ??? Scheiden wonen-zorg. Deel naar Wmo </li></ul><ul><li>Intensiveringen: miniem </li></ul>
  24. 25. De strategische zorgagenda 2010-2015 <ul><li>De publieke taak: kwaliteit en transparantie; herstructurering? </li></ul><ul><li>De route naar Gezondheid 2.0 en zelfmanagement </li></ul><ul><li>Langdurige zorg: alternatieve sturingsmodellen (financiering) </li></ul><ul><li>Duurzame financiering, geclausuleerde solidariteit. Eigen verantwoordelijkheid gezondheid </li></ul><ul><li>Sturen op kwaliteit/doelmatigheid i.p.v op productie </li></ul><ul><li>Herstructurering 1 e /2 e lijn (nieuwe ordeningen). Twee kabinetsperioden! </li></ul><ul><li>NB: aanval op de bestuurlijke complexiteit </li></ul>

  ×