Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

220508 Presentatie P.Vanden Hombergh Lhv

597 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

220508 Presentatie P.Vanden Hombergh Lhv

 1. 1. De LHV en JGZ Een duidelijke zaak!! Pieter van den Hombergh Beleidsadviseur LHV
 2. 2. Historisch besef <ul><li>Ooit deed de huisarts CB </li></ul><ul><li>De JGZ /de jeugdarts deden aan preventie </li></ul><ul><li>CURE en GGD is water en olie (mengt niet) </li></ul><ul><li>Preventie en behandeling gescheiden </li></ul><ul><li>Nieuwe zorgwet, nieuwe kansen? </li></ul><ul><li>Ooit deed de huisarts CB </li></ul><ul><li>De JGZ /de jeugdarts deden aan preventie </li></ul><ul><li>CURE en GGD is water en olie (mengt niet) </li></ul><ul><li>Preventie en behandeling gescheiden </li></ul><ul><li>Nieuwe zorgwet, nieuwe kansen? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Vroege signalering = preventie (pesten, ADHD) </li></ul><ul><li>Preventie en behandeling beter in één hand? </li></ul><ul><li>Scheelzien, heupjes, stotteren bedplassen, etc. </li></ul><ul><li>Organisaties met eigen professionals en een eigen profiel werken slecht samen. </li></ul><ul><li>Patiënt is uitgangspunt, staat centraal </li></ul>Het moet anders, maar hoe?
 4. 4. Aanbod huisartsenzorg Generalistisch Persoonsgericht Toegankelijk Continue Bij- zonder Aanvullend aanbod Basisaanbod
 5. 5. Breed, goed aanbod huisartsenzorg aangepast aan de lokale behoefte <ul><li>De huisartsvoorziening biedt: </li></ul><ul><li>Basis-huisartsenzorg </li></ul><ul><li>Chronische ziekten </li></ul><ul><li>Diagnostiek (Echo/ECG/Spiro) </li></ul><ul><li>Behandeling ( M&I) </li></ul><ul><li>Preventie </li></ul><ul><li>Gezondheidsbevordering? </li></ul><ul><li>Jeugd/ Ouderenzorg? </li></ul><ul><li>Arbocuratieve zorg (ACS)? </li></ul>
 6. 6. Mag de huisarts zonder dat de pati ë nt erom vraagt beginnen over preventie? (NHG-jubileumonderzoek 2006) TNS/NIPO en NIVEL. De huisarts-patiëntrelatie anno 2006. http://nhg.artsennet.nl
 7. 7. Clinical effectiveness <ul><li>= de som van </li></ul><ul><li>Kwaliteitsbeleid </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Accountibility </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Medical leadership </li></ul>
 8. 8. Clinical effectiveness & JGZ <ul><li>De beste signalering van problemen </li></ul><ul><li>De beste respons van de ouders </li></ul><ul><li>De beste compliance aan de behandeling </li></ul><ul><li>De beste communicatie rond het kind (ICT) </li></ul><ul><li>De beste behandeling </li></ul><ul><li>De beste gezamenlijke verslaglegging </li></ul><ul><li>De beste research </li></ul><ul><li>Dat willen Centra voor Jeugd en Gezin </li></ul><ul><li>en dat ambieert huisartsgeneeskunde </li></ul>
 9. 9. Wat vindt de cure? <ul><li>Centra voor Jeugd en Gezin horen dicht tegen de cure aan te zitten. </li></ul><ul><li>Samenwerken met instanties die een sterk eigen profiel ambieren is moeizaam. </li></ul><ul><li>Cure is een goede ingang </li></ul><ul><li>De bestaande relatie met de cure vergroot de kans op succes. </li></ul><ul><li>Dat vinden </li></ul><ul><li>Thuiszorg (Actiz), AJN, LVG en LHV </li></ul>
 10. 10. Vanuit een voorziening, maar welke? Voorziening Huisartsenzorg Voorziening Huisartsenzorg PVK FT JGZ DA Logo pedie ACS BA Dietiste Logo pedie ACS BA PVK Dietiste GGZ SPV GGZ SPV JGZ
 11. 11. Nieuw bij de LHV <ul><li>Huisarts regisseur zorg in 1e lijn </li></ul><ul><li>Programmatische aanpak kunnen we beter </li></ul><ul><li>Met praktijkondersteuning winnen we de oorlog </li></ul><ul><ul><li>Generalist die meerdere chronisch ziekten aanpakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Support door gespecialiseerd verpleegkundige (DM-vk) </li></ul></ul><ul><ul><li>GGZ met de POH-GGZ (SPV </li></ul></ul><ul><ul><li>Ouderenzorg met POH en SPV </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeugd met jeugd-POH </li></ul></ul><ul><li>Financiering via outcome (DBC, M&I, programma) </li></ul>
 12. 12. Nieuw bij de LHV <ul><li>Handreiking JGZ is in ontwikkeling (juni2008?) </li></ul><ul><li>NHG komt met standpunt JGZ </li></ul><ul><li>NHG congres JGZ in november </li></ul><ul><li>Samenwerking met AJN intensiever </li></ul>
 13. 13. Vragen? <ul><li>Waarom geen nauwere samenwerking met cure door organisatorische en fysieke samenwerking? </li></ul><ul><li>Hoe is dit aan kind en ouders uit te leggen? </li></ul><ul><li>Samenwerking met scholen beter door een loket? </li></ul><ul><li>Wie (welke belangen) denken dat zelfstandig opererende CJG succesvol zouden zijn? </li></ul><ul><li>Wat is de evidence voor deze voorstellen? </li></ul>
 14. 14. Spiegel informatie Transparantie Accountability Erkenning Clinical governance

×