100104 Presentatie Anneke Venema

722 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Beeldmerk van het programma Op één lijn
 • Zorg dicht bij huis Eerstelijn als functionele term Verbindingen met preventie PH, welzijn, arbocuratief en tweede lijn Naast aandacht voor individuele patient ook populatiegerichte aandacht. Welke bevolkingsgroepen zijn er, en wat betekent dat voor de lokale zorgvraag? Aanbod daar gezamenlijk meer specifiek op inrichten. Speciale aandacht voor chronisch zieken, ouderen en diagnoses die een sterke relatie hebben met arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid: psychische aandoeningen en klachten van het bewegingsapparaat. En waarbij de zorgvraag liefst zo min mogelijk inbreuk maakt op het levensritme en de agenda van de patient/client
 • Solo-voorstellingen zijn vaak mooi en goed…
 • Maar voor veel zorgvragersgroepen is een ander soort optreden nodig.
 • En dat levert het volgende visuele programmamodel op Toelichten.
 • Even een doorkijkje naar concrete deelnamemogelijkheden Planning onder voorbehoud. Keuzes in programmacommissie, keuzes in procedures en voorbereiding/brede bekendmaking in het veld. Ondersteuning gevraagd aan de ROS’en. Zij werken een voorstel uit voor werkwijze daarbij.
 • Procedures van ZonMw - uitleg
 • Rol ROS adviseurs: communiceren / De handen in één slaan om de eerstelijnszorgverlener te bereiken Willen we het programma laten slagen – dan moeten we de handen in één slaan….
 • 100104 Presentatie Anneke Venema

  1. 2. Op één lijn meer gezondheid en participatie door sterke organisatie van zorg dicht bij huis
  2. 3. Op één lijn
  3. 4. Op één lijn <ul><li>Aanleiding / vraagstukken zorg NL: </li></ul><ul><li>Omvang zorgvraag neemt toe </li></ul><ul><li>Complexiteit zorgvraag neemt toe </li></ul><ul><li>Kwaliteit van zorg varieert </li></ul><ul><li>Service/patiëntgerichtheid varieert </li></ul><ul><li>Arbeidscapaciteit staat onder druk </li></ul>
  4. 5. Op één lijn <ul><li>VWS-beleid </li></ul><ul><li>- Kwaliteit & transparantie </li></ul><ul><li>- Capaciteit </li></ul><ul><li>- Kosten </li></ul><ul><li>Pati ë ntgerichtheid </li></ul><ul><li>Juiste zorg, juiste kwaliteit, juiste plaats </li></ul><ul><li>-> Versterking (brede) eerstelijnszorg! </li></ul>
  5. 6. Op één lijn <ul><li>Versterking eerstelijnszorg? </li></ul><ul><li>Stelling: </li></ul><ul><li>Alleen mogelijk door inhoudelijke samenwerking </li></ul><ul><li>Hypothese: </li></ul><ul><li>Beter mogelijk wanneer ingebed in organisatiestructuur </li></ul>
  6. 7. Op één lijn <ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>Proces van organisatieontwikkeling </li></ul><ul><li>Vorm van organisaties / organisatiestructuren </li></ul><ul><li>Effecten van georganiseerde samenwerking </li></ul><ul><ul><li>voor cliënten </li></ul></ul><ul><ul><li>voor professie(s) </li></ul></ul><ul><ul><li>op efficiëntie </li></ul></ul>
  7. 8. Op één lijn <ul><li>ZonMw-programma </li></ul><ul><li>Looptijd 2009 – 2013 </li></ul><ul><li>Budget € 18,65 miljoen </li></ul><ul><li>Stimulering georganiseerde samenwerking (lokaal/regionaal en/of in ketens) </li></ul><ul><li>Kennis opbouwen over proces, vormen en effecten </li></ul><ul><li>Kennis breed toegankelijk maken </li></ul>
  8. 9. Op één lijn <ul><li>Opbouw in programmalijnen </li></ul><ul><li>Projectsubsidies voor samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>(met begeleidend onderzoek) </li></ul><ul><li>Ontwikkelen implementatie-instrumentarium </li></ul><ul><li>Onderzoek op fundamentele vragen </li></ul>
  9. 10. subsidies voor samenwerkingsprojecten begeleidend actie-onderzoek ‘ opwarmen’ van het veld inventariseren successen en mislukkingen opsporen succes- en faalfactoren bij implementatie ontwikkelen business- cases onderzoek opstellen onderzoeksagenda bundelen en overdragen van programma- resultaten informatieve producten implementatietools adviserende ondersteuning INVENTARISEREN & LEREN VERDIEPEN VAN KENNIS OPSCHALING IN ACTIE BORGEN & AFRONDEN 2009 2010 2011 2012 2013 ONDERSTEUNEN VAN SAMENWERKINGS-VERBANDEN INSTRUMENTEN VOOR OVERDRACHT & IMPLEMENTATIE ONDERZOEK
  10. 11. Op één lijn 2010 <ul><li>Projectsubsidies voor samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>calls voor projectideeën gericht op: </li></ul><ul><li>Verbeteren van de organisatiestructuur van bestaande samenwerking </li></ul><ul><li>Inrichten van nieuwe samenwerkingsstructuren </li></ul><ul><li>Beschikbaar budget € 1.000.000,- (1e call) </li></ul><ul><li>€ 2.000.000,- (2e call) </li></ul>
  11. 12. Op één lijn 2010
  12. 13. Op één lijn 2010 <ul><li>Procedure call </li></ul><ul><li>Indienen Projectidee: projectaanvrager </li></ul><ul><li>Selectie op relevantie: programmacommissie </li></ul><ul><li>Uitwerken projectvoorstel: projectaanvrager </li></ul><ul><li>beoordelen op kwaliteit: referenten </li></ul><ul><li>Indienen wederhoor: projectaanvrager </li></ul><ul><li>Besluit: programmacommissie </li></ul><ul><li>Start project: projectaanvrager </li></ul>
  13. 14. Op één lijn 2010 <ul><li>Tijdpad 1 ste call </li></ul><ul><li>Indienen Projectidee: 18 januari – 25 februari 2010 </li></ul><ul><li>Selectie op relevantie: maart 2010 </li></ul><ul><li>Uitwerken projectvoorstel: 5 april – 27 mei 2010 </li></ul><ul><li>Selectie op kwaliteit: medio juni 2010 </li></ul><ul><li>Indienen wederhoor: medio juni 2010 </li></ul><ul><li>Besluit: begin juli 2010 </li></ul><ul><li>Uiterlijke startdatum: 2 november 2010 </li></ul>
  14. 15. Op één lijn 2010 <ul><li>Tijdpad 2 ste call </li></ul><ul><li>Indienen Projectidee: 12 april – 20 mei 2010 </li></ul>
  15. 16. Op één lijn 2010 <ul><li>Randvoorwaarden </li></ul><ul><li>Projectidee ë n kunnen ingediend worden door zorgverleners of samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>Indieners mogen ondersteuning inschakelen bij het ontwerpen van projecten en het schrijven van voorstellen </li></ul><ul><li>Projectbudget in overeenstemming met omvang en ambitieniveau van betreffende project </li></ul><ul><li>Maximaal toegestane looptijd projecten is 3 jaar </li></ul>
  16. 17. Op één lijn <ul><li>Inhoudelijke relevantiecriteria </li></ul><ul><li>Multi-disciplinaire samenwerking gericht op cre ë ren van meerwaarde voor pati ë nten </li></ul><ul><li>Analyse van de bevolkingsopbouw/pati ë ntendoelgroep </li></ul><ul><li>Gericht op duurzame samenwerking </li></ul><ul><li>Verkenning van financieringsmogelijkheden voor lange termijn </li></ul><ul><li>Deelnemers hebben of ontwikkelen gezamenlijke visie op zorg </li></ul><ul><li>Aandacht voor inhoud, structuur en proces van samenwerken en de rol van verschillende achtergronden en competenties </li></ul><ul><li>Analyse van beschikbaar zorgaanbod en beargumenteerde keuze voor samenwerkingspartners </li></ul>
  17. 18. Op één lijn <ul><li>Procedurele criteria </li></ul><ul><li>Alleen zorgverleners of zorgverlenende organisaties kunnen subsidie aanvragen </li></ul><ul><li>Projectidee (3 A4) geen bijlagen </li></ul><ul><li>Gevraagde budget in definitieve subsidievoorstel wijkt < 15% af van geschatte budget in projectidee </li></ul><ul><li>Participeren in begeleidend onderzoek </li></ul><ul><li>Projectidee ë n / projectvoorstellen voldoen aan ZonMw-subsidievoorwaarden </li></ul><ul><li>Financi ë le verantwoording in paragraaf jaarrekening </li></ul>
  18. 19. Op één lijn 2010 <ul><li>Subsidiebesteding </li></ul><ul><li>JA: </li></ul><ul><li>Projectmanagement </li></ul><ul><li>Compensatie inzet deelnemers </li></ul><ul><li>Advisering / expertise </li></ul><ul><li>Analyses </li></ul><ul><li>Ontwikkelen beleid </li></ul><ul><li>NEE: </li></ul><ul><li>(Bedrijfs)kosten en –investeringen </li></ul><ul><li>Zorg </li></ul>
  19. 20. Op één lijn 2010 <ul><li>Parallel openstaande calls </li></ul><ul><li>Begeleidend onderzoek </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van een businesscasemodel voor samenwerking in zorg dicht bij huis </li></ul><ul><li>2 e call voor projectsubsidies </li></ul><ul><li>2 e call voor projectideeën: 12 april – 20 mei 2010 </li></ul><ul><li>Uitwerken projectvoorstel: 15 juli – 14 oktober 2010 </li></ul><ul><li>Beschikbaar budget € 2.000.000,- </li></ul>
  20. 21. Op één lijn <ul><li>ProjectNet </li></ul><ul><li>ProjectNet = electronisch projectensysteem </li></ul><ul><li>Projectidee ë n / Subsidieaanvragen worden via ProjectNet ingediend </li></ul><ul><li>Nieuwe gebruikers maken eerst een account aan (handleiding toegevoegd bij call) </li></ul><ul><li>Handleiding voor in te vullen velden in ProjectNet toegevoegd bij call </li></ul>
  21. 22. Op één lijn
  22. 23. Op één lijn <ul><li>Rol ROS adviseurs </li></ul><ul><li>Bevindingen uit veld terugkoppelen aan ZonMw </li></ul><ul><li>Communiceren via reguliere communicatiekanalen </li></ul><ul><li>Regionaal bijeenkomsten organiseren </li></ul><ul><li>Vragen t.a.v. programma beantwoorden </li></ul><ul><li>Stimuleren tot het indienen van projectideeën </li></ul><ul><li>Adviseren bij het indienen van projectaanvragen </li></ul>
  23. 24. Op één lijn <ul><li>Inhoudelijke vragen </li></ul><ul><li>www.zonmw.nl/opeenlijn </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>070 – 359 53 24 </li></ul><ul><li>Technische vragen (ProjectNet) </li></ul><ul><li>Helpdesk: 070 – 349 51 78 (08.00-17.00 uur) </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
  24. 25. Op één lijn

  ×