Nieuwsbrief november 2008.pdf

552 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief november 2008.pdf

  1. 1. Terugkeer & Reïntegratie NUMMER 05-november 2008 Inhoud Partnerweek Partnerweek Van 8 tot 12 september ontving de cel Een sessie rond het psychologische aspect vrijwillige terugkeer en reïntegratie van van terugkeer, verzorgd door David Lowyck, Werkbezoek Minister Arena bij Caritas haar belangrijkste partners uit de voogd van minderjarigen bij Caritas België, Caritas & partners terugkeerlanden, en Europese stagiaires liet de deelnemers toe oog te hebben voor Mails van een succesvolle van het ERSO project. de moeilijkheid van het werken met vaak Nepalese gids gedestabiliseerde personen die nood ERSO stagiaires uit het Verenigd Koninkrijk, hebben aan specifieke bijstand. ERSO: een uitwisseling van Bulgarije, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en ervaringen Nederland konden luisteren naar de In de marge van deze belangrijke discussies ervaringen van de partners uit Armenië, hebben de partners van Caritas een vorming Vraag en antwoord: Armenië Brazilië, Servië, Kosovo, Oekraïne, Nepal, gekregen over het Belgische asielsysteem Mongolië, Togo en Sierra Leone. en zijn recente ontwikkelingen door Mathieu Beys, jurist van Caritas, en Anne Maes van De lokale partners vertegenwoordigden de BCHV. Daarnaast werd ook aandacht NGO’s waar Caritas mee samenwerkt voor besteed aan de opvang van asielzoekers: zo de reïntegratie van de migranten die op ons werd er woensdag 10 september, in beroep doen. Meestal gaat het om een samenwerking met het Rode Kruis, naar het lokale Caritas, soms zijn het andere NGO’s. Rode Kruis Centrum in Natoye getrokken, waar de verschillende modellen die er in De ERSO stagiaires vertegenwoordigden België bestaan (collectieve of individuele Europese NGOs die zich engageren binnen huisvesting op menselijke maat) uitgelegd het ERSO project, een project dat staat voor werden door Ludivine Pirson, regionaal de uitwisseling van praktijken rond vrijwillige verantwoordelijke bij Caritas. Daarnaast terugkeer in Europa met het oog op het kregen maatschappelijk werkers de kans verbeteren van de kwaliteit. De werkweek onze lokale partners te ontmoeten om meer had meerdere doelstellingen: de cel te weten te komen over hun werk en hun vrijwillige terugkeer wilde bijleren van zijn land. partners, en deze tegelijkertijd de kans geven om meer te weten te komen over het Fedasil organiseerde op 11 september een Belgische systeem. Rondetafel met als thema ‘vrijwillige terugkeer’. Anne Dussart heeft er de Een groot deel van de week werd gewijd aanbevelingen van de cel vrijwillige aan de vraag hoe het vrijwillige terugkeer en onze partners met het oog op terugkeerprogramma te verbeteren. Terwijl het verbeteren van het programma, alle partners het eens waren over de toegelicht. De slotzitting, in de lokalen van noodzaak van een dergelijk programma - in Caritas, werd bijgewoond door Mevrouw enkele landen (Mongolië, Armenië, Togo) Arena, Minister van Sociale Integratie, vaak het eerste programma van dit soort - Pensioenen en Grote Steden. Ze nam ruim benadrukten ze het feit dat de budgetten per de tijd om onze partners te ontmoeten en persoon niet aangepast zijn aan de naar hun indrukken en aanbevelingen te levenskost ter plaatse. luisteren. Ook de toegangscriteria van het programma Thomas Jézéquel moeten herzien worden om zo misbruik te voorkomen en te focussen op de personen die daadwerkelijk de hulp nodig hebben. Caritas International Cel Vrijwillige Terugkeer Liefdadigheidstraat 43 1210 Brussel Anne Dussart: +32 2 2293604 Bart Cosyns: +32 2 2293602 Annelieke Carlier: +32 2 2293586 Thomas Jézéquel: +32 2 2111052 Sofie De Mot: +32 2 2111059 & Rut Van Caudenberg. reintegration@caritasint.be www.caritas-int.be/reintegratie/
  2. 2. TERUGKEER & REÏNTEGRATIE-NUMMER 05-november 2008 2 Werkbezoek Minister Arena bij Caritas & partners Aanwezig: • Marie Arena, minister van Sociale Integratie, Pensioenen en Grote Steden. • Caritaspartners uit Armenië, Mongolië, Brazilië, Oekraïne, Servië, Kosovo, Togo, Nepal. • ERSO-interns van Caritas Essen, Raphaelswerk, Bulgarije, Oostenrijk, Spanje. • Gonzalo Dopchie, Anne Dussart, Sofie De Mot, Thomas Jézéquel, Rut Van Caudenberg, Annelieke Carlier, Joëlle Verriest. De slotbijeenkomst van onze partnerweek, op 12 september, vond plaats in aanwezigheid van Minister Arena. Een ideale gelegenheid voor de Minister om met onze internationale partners van gedachten te wisselen. Minister Arena sprak na het welkomstwoord van de directeur en het diensthoofd, meteen over een duurzame reïntegratie als één van haar prioriteiten. Als kind van migranten, staat ze positief tegenover migratie en beschouwt ze reïntegratie een belangrijk facet hiervan. Na deze inleiding was het aan Caritas Armenië, één van onze structurele partner inzake reïntegratie, vertegenwoordigd door Tigranuhi Tarakchkyan, om te spreken over reïntegratie in haar land. Tigranuhi vertelde hoe onzeker zij aan het project begonnen in 2006 en hoeveel zij ondertussen bijgeleerd hebben, hoe het project zich ontwikkeld heeft. Caritas Armenië is dankbaar voor de aangeboden hulp, zowel de sociale hulp ervaring. Caritas Mongolïe is een jonge partner en werd voor vertrek in België als de beschikbare budgetten in Armenië voor het eerst gecontacteerd in 2007. Ze hebben sinds kort die dankzij Fedasil en dus dankzij het ministerie van Sociale een contract met Caritas België voor samenwerking rond Integratie kunnen vrijgemaakt worden. Er zouden zo’n 3 reïntegratie. Er zijn meer en meer personen die vrijwillig miljoen Armeniërs in Armenië wonen en een 6 miljoen in het terugkeren naar Mongolië. Ook Nasaa staat zeer positief buitenland, dus vrijwillige terugkeer is een belangrijk thema tegenover het project. Minister Arena vroeg Nasaa waarom voor dit land. mensen terugkeren naar hun land van oorsprong. Nasaa zette uiteen dat mensen omwille van de hopeloze situatie in Minister Arena vroeg Tigranuhi of de regering in Armenië ook Europa (geen papieren) terugkeren naar Mongolië, maar betrokken was bij de reïntegratie (en de financiering ervan). ook wel eens om zieke familieleden terug te zien of om Tigranuhi moest dit ontkennen. Caritas Armenië krijgt fondsen andere persoonlijke redenen. van partnerorganisaties. De regering toont wel interesse voor hun activiteiten en is op de hoogte van wat ze doen. Na deze getuigenissen was het de beurt aan Christoph Graetz als vertegenwoordiger van de ERSO-partners Nasaa Jemma van Caritas Mongolië, kreeg als volgende (European Return Support Organisations, www.erso- partner het woord om te spreken over hun werking en project.eu ) om het woord te nemen. Hij concludeerde over de partnerweek dat het een zeer vruchtbare en leerrijke week was geweest, die bij elke Europese partner ongetwijfeld nieuwe ideeën en initiatieven had opgewekt. Annelieke Carlier
  3. 3. TERUGKEER & REÏNTEGRATIE-NUMMER 05-november 2008 3 Mails van een succesvolle Nepalese gids Rond Kerstmis 2007 ontmoette Caritas in Antwerpen de use a part [of the budget] for his treatment (…) We disbursed heer Krishna Dhakal, een Nepalese man, die ontmoedigd the first installment on 7th March '08. He has not contacted na negatieve asielprocedures, wilde terugkeren naar zijn me ever since because he knows that I would also want medi- land. Hij had een concrete vraag: hij wilde zijn vrouw en cal bills. After all I am responsible for submitting the bills kinderen terugzien en in de hoofdstad Kathmandu zijn to you and I cannot just disburse the amount without being oude ‘trekking company’ voor toeristen heropstarten. sure of his purpose of spending the money (14/05/2008) Hij bleek echter ook hartproblemen te hebben, waarvoor hij Uiteindelijk wist Caritas Nepal meneer Dhakal ervan te voor de rest van zijn leven (dure) medicatie zal moeten overtuigen het extra budget voor zijn medische verzorging te nemen. Een maand na deze eerste ontmoeting kon Krishna gebruiken: Dhakal vertrekken; er werd hem de steun van Caritas Nepal ter plaatse, en een klein budget om hem te helpen bij het Dear, Mr. Krishna Dhakal contacted me just now. I have heropstarten van zijn ‘trekking business’ beloofd. Gezien zijn clearly told him that the remaining amount should be used gezondheidstoestand behoorde hij tot een ‘kwetsbare groep’ exclusively for his treatment. He can buy medicines and then waardoor hij een extra budget kon krijgen om zijn medische submit bills, […]. He has agreed to do so. (15/5/2008) kosten gedeeltelijk te dragen. Een goed half jaar na meneer Dhakal’s terugkeer naar Nepal Vanaf het moment dat meneer Dhakal terug in Nepal was, liet hij ons weten dat het goed met hem ging en dat hij had hij regelmatig contact met Caritas omdat hij vertrouwd ondertussen voor 50% mede-eigenaar was geworden van was met internet en email. Een greep uit de mails: een ‘trekking business’. Wat hij nu nog nodig had, waren de toeristen die via zijn ‘trekking business’ ‘de top van de wereld’ Dear, good morning […]. I am safely arrived in nepal. i am willen bezoeken... very happy to meet my family. […] so i meet the lady who works in caritas in lalitpur. i talk about you. so plz sir convey about my all details to her. also tell her about my sickness for medical support for future. I am very much looking for your kind advise for joining my old trekking company so i need your support for this . […]. wherever you are please keep in touch do not go away. i always need your advise & support in coming days […]. (2/2/2008) Het duurt telkens een tijdje eer het geld voor de terugkeerders, gestort vanuit België, op de buitenlandse rekening verschijnt. Tot dan kunnen de lokale partners vaak weinig doen aangezien ze zelf geen financiële reserves hebben om het geld voor te schieten en de mensen zo al verder te helpen. Meneer Dhakal bleef ondertussen echter niet bij de pakken zitten, en begon terwijl hij op het geld wachtte reeds concrete plannen te maken omtrent zijn ‘trekking business’. Dear, thank you for your nice email. i am little bit busy with my Dear, first of all good morning & very warm wishes to you all old office partner about partnership in trekking business. we from roof of the world. how are you all? hope everything is ok are discussing about it. if he is not agree for this then i am there. here i am doing good, i have sattle in trekking business planning to have my own trekking company. i know i will have for 50% partnership. […] i got loan from bank but coming very good help & support from caritas. […]. (26/2/2008) days it will be harder to pay them back if business goes down. so i am wondering about that & i am very much hoping for Eens het geld op de rekening van de lokale partner staat, success in coming days. i am sure i need support from caritas betaalt deze de terugkeerder in verschillende delen uit. family. yesterday i meet Madanika (Caritas Nepal, nvdr) & i Ondertussen houden zij contact en zien zij hoe het geld request her to send to you for promote my trekking business. gespendeerd wordt. In het geval van meneer Dhakal werd er Here is my website: www.nepaltrekandtours.com (or) omwille van zijn hartproblemen een extra bedrag www.motherlandnepal.com Our trekking season will start from gereserveerd. Eénmaal ter plaatse wilde hij dit extra budget 1st week of september until december. so when you have echter ook in zijn zaak stoppen: vacancy please try to visit top of the world mount everest, or recommend many friends. our himalayas are very much wait- Dear, greetings from himalayan kingdom of nepal. how are ing to welcome you all. so finally say hello to everyone there you sir? i am doing good. i just join my previus trekking & wish you good luck & have a nice day. sincerely yours, agency. so i would like to request you please request for my Krishna Dhakal. (14/8/2008) full payment, I received 50 % amount. (11/03/2008) Annelieke Carlier / Rut Van Caudenberg Maar daarvoor was dit extra budget niet voorzien en Caritas Nepal drong dan ook aan op zijn medische verzorging: Dear, thanks for your mail. I am surprised to read the letter written by Krishna Dhakal. As far as I remember he was supposed to
  4. 4. TERUGKEER & REÏNTEGRATIE-NUMMER 05-november 2008 4 Een uitwisseling van ervaringen In het kader van het ERSO II-project (European verschillende landen van terugkeer. De landen van terugkeer Reintegration Support Organisations), hebben we, op 3-6 waarmee binnen het project wordt samengwerkt zijn “Armenië, september, deelgenomen aan de internationale conferentie Bolivië, Bosnië, Kosovo, Mongolië, Montenegro, Siërra Leone, in Wenen. Oekraïne.” De werking van de conferentie werd opgebouwd rond de “Open Space”-methode. Dit betekent dat er geen vaste agenda was vastgelegd en dat iedereen een thema kon aanbrengen waarover hij of zij een workshop wou geven. Tijdens de workshops werd er dieper ingegaan op de belangrijke rol van de lokale partners, realistische visie op terugkeer, enz. Eén van de conclusies is dat het belangrijk is voldoende aandacht te besteden aan de “precounseling” van de terugkeerder: “Wat zijn de noden van de terugkeerder, over welke vaardigheden, werkervaring of opleiding beschikt de terugkeerder? Zijn er psychosociale problemen? Enz.” Hoe kunnen we de terugkeerder voorbereiden op een zo waardig mogelijke terugkeer? Hierbij is het belangrijk dat er een realistisch beeld wordt Deze conferentie stond in het teken van “linking capacities”: het geschetst van wat de mogelijkheden zijn voor de terugkeerder uitwisselen van ervaringen en vaardigheden. Naast de in zijn land van herkomst. Samenwerking en voortdurend Europese partners hebben ook verschillende lokale partners overleg met de lokale partner zijn hier essentieel. Soms is er deelgenomen. Dit zorgde voor een rijk aanbod aan visies en echter te weinig tijd, zijn er te weinig mogelijkheden om dit kennis met betrekking tot vrijwillige terugkeer en reïntegratie. alles te realiseren. ERSO II heeft tot doel om via het Europese netwerk, de In het kader van het ERSO-project zullen we ook kunnen ondersteuning van migranten, tijdens hun vrijwillige terugkeer deelnemen aan verschillende stages bij de andere partners en reïntegratie in het land van terugkeer, te verbeteren. Deze waaronder Accem, Refugee Action en Caritas Essen en doelstelling wil men bereiken door (ook via ERSO) een Raphaels Werk. Ook hier staat het uitwisselen van kennis en functioneel netwerk van partnerorganisaties op te starten, in ervaringen centraal. Sofie De Mot ze illegaal oversteken of hun verblijf in België dat illegaal is. Vraag & antwoord Op die manier kunnen ze enkel problemen hebben met de Belgische politie. Er is geen reden voor de Armeense politie In elke nieuwsbrief publiceren we een vraag, die we of de grenswacht om terugkerende migranten lastig te vallen. ontvingen in verband met terugkeer en reïntegratie en Het verblijf in België (met Belgische stempel) kan hun geven we er een antwoord op. werkgelegenheidskansen noch hun algemeen verblijf in Armenië aantasten. Een Armeense man en zijn moeder hebben in België asiel aangevraagd maar wensen nu echter terug te keren naar hun Maar er is wel een delicaat aspect. Er zijn enkele functies bij herkomstland. Ze maken zich hierbij echter zorgen om de de politie, militaire diensten of Nationale Veiligheidsdienst die volgende vragen : informatie beheren die behoort tot de Staatsveiligheid. De personen die deze functies bekleden, ook na jaren weg te 1. De man en zijn moeder werkten voor de politie in zijn bij deze dienst, hebben geen recht om Armenië te Yerevan. Ze vrezen dat, als de autoriteiten zullen verlaten (de man in kwestie moet hiervan op de hoogte zijn). achterhalen dat ze in België geweest zijn als asielzoeker, We weten niet in welk departement de man werkte bij de ze minder kans op werk zullen hebben. Kan dat? politie en wat was zijn functie? Als de man geen regels heeft Een vluchtelingenstatus aanvragen, of een asielaanvraag geschonden of als hij een eerder ‘eenvoudige’ functie had bij indienen (buiten beschouwing gelaten of de beslissing de politie, dan is er geen enkel probleem. daarvan positief of negatief was, legaal of illegaal verblijf in België, en het al dan niet vrijwillig terugkeren van de persoon) 2. De moeder (1946) ontving een pensioen voordat ze wordt niet gezien als een strafbare daad in Armenië, naar België kwam (ze had 14 jaren gewerkt). Zal het aangezien deze daden niet gedefinieerd worden als een moeilijk zijn om na terugkeer dit pensioen opnieuw te misdaad of misdrijf door de RA wetgeving. Er zijn geen ontvangen? gerapporteerde gevallen van mensen die na terugkeer zouden Neen, het zal niet moeilijk zijn. Na de terugkeer moet ze een zijn gearresteerd, gestraft of vervolgd in Armenië enkel aanvraag indienen bij hetzelfde agentschap als voorheen, omwille van het feit dat ze asielzoeker waren in een ander met de nodige documenten. Volgens de wetgeving rond land. pensioenen in Armenië (State Pensions Act) Sectie 57 (1), Als Armeense migranten Armenië verlaten, passeren ze staat er : “niet ontvangen pensioenen worden uitbetaald voor normaal gezien de Armeense grens op een legale manier en een periode niet langer dan 3 jaar voor de datum van de via de lucht; het is eerder de grens met vreemde landen die aanvraag van de pensioengerechtigde.” Dus het pensioen voor de laatste 3 jaren kan ze ongetwijfeld ontvangen.

×