Upravljanje poslovnih procesov v podjetjih: principi, metode in človeški faktorji DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in ...
Kazalo <ul><ul><li>Principi in metode upravljanja poslovnih procesov  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Študi...
Principi, metode upravljanja poslovnih procesov <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Kaj ni upravljanje poslovnih procesov? </l...
Upravljanje poslovnih procesov – celotni cikel <ul><ul><li>Identifikacija procesov </li></ul></ul><ul><ul><li>Modeliranje ...
Poslovni procesi <ul><li>Primeri najpogostejših poslovnih procesov v podjetjih: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>...
Dokumentiranje, modeliranje, popis? <ul><ul><li>Popis = zajem trenutnega stanja procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Modelir...
Primer vsebine dokumenta Opis procesa v dokumentaciji, skladni z ISO <ul><ul><li>Splošni podatki o dokumentu  </li></ul>...
Kaj je model procesa? (primer)
Razlogi za opisovanje procesov (1/2) <ul><ul><li>Boljše razumevanje odgovornosti (kaj kdo počne) </li></ul></ul><ul><ul>...
Razlogi za opisovanje procesov (2/2) <ul><ul><li>Ker lahko opišemo organizacijo kot celoto </li></ul></ul><ul><ul><li>Usp...
Notacije za modeliranje poslovnih procesov <ul><ul><li>Grafične/tekstovne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ Slika’ procesa...
Zgodovina modeliranja procesov in BPMN <ul><ul><li>1946 - diagrami poteka (flowcharti) –– Goldstine, von Neumann </li></ul...
Notacija BPMN (Business Process Modeling Notation) <ul><ul><li>Organizacija BPMI (Business Process Management Initiative),...
Notacija BPMN Vloga pri razvoju IS <ul><ul><li>V fazi zbiranja zahtev </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opišemo obstoječe pro...
Od modela procesa do izvedbe… BPMN – načrtovanje grafičnega modela (procesni analitik) < process name =&quot; Diskusija &...
Osnovni pojmi, ki nastopajo v procesnih modelih <ul><ul><li>Procesi, aktivnosti (atomarne, kompleksne) </li></ul></ul><ul...
Notacija BPMN (Osnovni elementi) <ul><ul><li>Proces </li></ul></ul><ul><ul><li>Odločitev </li></ul></ul><ul><ul><li>Dogode...
Kako pristopiti k modeliranju procesov (vrstni red) <ul><ul><li>Identificiramo vloge (kdo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ide...
Primer 1: kuhanje kave, 3. način Podjetje, ki organizira seminarje, naroči kavo v bližnji kavarni. Ob naročanju kavarni po...
Didaktični pripomoček  BPMN poster http://www.itposter.net
Študija primera -  Projekt popisa poslovnih (upravnih) procesov <ul><ul><li>Naročnik : javno podjetje  </li></ul></ul><ul>...
Poslovni (U?)pravni procesi <ul><li>Primeri (u)pravnih procesov:  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Podelitev ko...
Projekt popisa poslovnih procesov - stanje na začetku <ul><ul><li>Obstoječe stanje:  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><u...
Rezultati projekta - 1 proces <ul><li>Opis enega poslovnega procesa obsega: </li></ul><ul><ul><li>1x diagram ' okolica pro...
Modeliranje procesov <ul><ul><li>skupni jezik za modeliranje  = Business Process Modelling Notation (BPMN) </li></ul></ul>...
Primer - najvišji nivo
Primer - 2 nivo - vsi podprocesi
Primer - podrobnosti podprocesa
Rezultati projekta - malo statistike <ul><li>Procesni modeli (opisi procesov / diagrami) za 10 proc. področij </li></ul><u...
Dovolj tehnike zaenkrat...   ...kaj pa človeški vidik? <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li...
Začetek projekta: nekoč je živel...   <ul><ul><li>izvajalec ' pade v zatečeno stanje ' - seveda ni idealno </li></ul></ul...
Najpogostejše ovire pri popisu procesov <ul><ul><ul><li>Odpor do razkrivanja informacij </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul>...
Odpor do razkrivanja znanja <ul><ul><li>Sindrom - &quot;Jaz sem nenadomestljiv &quot; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>... ...
Strah: Odpor do avtomatizacije procesov <ul><ul><li>Splošno mnenje: &quot; ... če avtomatizirajo moje delo, več ne bom pot...
Odpor do sprememb, inercija zaposlenih <ul><ul><li>Tihi (neizrečeni) proti-argument: &quot; Udobno mi je , ker svoje delo ...
'Svete vojne' <ul><ul><li>nestrinjanje s potekom procesa (med zaposlenimi na istem nivoju, iz različnih oddelkov') </li><...
Kaj smo dosegli? <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>PROCESI SO RAZUMLJIVI TUDI SODELAVCEM...
Kje pa so pravniki? <ul><ul><li>Glej: najpogostejše ovire, še posebej: ' moje znanje je prezapleteno ' </li></ul></ul><ul...
Motivacija za modeliranje, prenovo in avtomatizacijo poslovnih procesov <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Za...
Nekaj nasvetov za izvajalce <ul><li>Kaj reši izvajalca -  mediatorja / analitika poslovnih procesov? </li></ul><ul><li>  <...
Cena takšnega projekta <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Cena projekta: ... par 10k € ... </li></ul><ul><li>...
Namesto zaključka: IT svetovalec, kakršnega ne želite! vir slike:http://itmanagement.earthweb.com (O. Widder)
Zanimiva literatura <ul><ul><li>Rozman Tomislav, Process Oriented Enterprise Modeling, Spletni vir: poem.itposter.net </l...
Povzetek <ul><li>Namen predstavitve je predstaviti izkušnje pri projektu prenove poslovnih procesov v javni organizaciji. ...
Predstavitev predavatelja <ul><ul><li>dr. Tomislav Rozman </li></ul></ul><ul><ul><li>BICERO, Center za poslovno informatik...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nastopno predavanje (DOBA fakulteta): Upravljanje poslovnih procesov v podjetjih: principi, metode in človeški faktorji

2,020 views

Published on

Predstavitev iz nastopnega predavanja na fakulteti DOBA: Upravljanje poslovnih procesov v podjetjih: principi, metode in človeški faktorji.
3.9.2010

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nastopno predavanje (DOBA fakulteta): Upravljanje poslovnih procesov v podjetjih: principi, metode in človeški faktorji

 1. 1. Upravljanje poslovnih procesov v podjetjih: principi, metode in človeški faktorji DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor Nastopno predavanje za izvolitev v naziv docent 3.9.2010   (C) dr. Tomislav Rozman   
 2. 2. Kazalo <ul><ul><li>Principi in metode upravljanja poslovnih procesov  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Študija primera: Prenova (u)pravnih procesov v javnem podjetju </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poslovni / (U)pravni procesi? </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Modeliranje procesov </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Projekt = kdo, kaj, kdaj, zakaj, kako, s čim </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Človeški faktorji </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ovire, ki se dajo preskočiti </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Kaj smo dosegli? </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Neprecenljivo. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Principi, metode upravljanja poslovnih procesov <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Kaj ni upravljanje poslovnih procesov? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>specifično računalniško orodje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zadeva, ki se tiče samo vodstva </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Kaj je upravljanje poslovnih procesov? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>organiziran pristop k celotnemu življenjkemu cilku poslovnega procesa  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>od identifikacije do 'upokojitve' </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 4. 4. Upravljanje poslovnih procesov – celotni cikel <ul><ul><li>Identifikacija procesov </li></ul></ul><ul><ul><li>Modeliranje procesov </li></ul></ul><ul><ul><li>Ocenitev, presoja procesov </li></ul></ul><ul><ul><li>*Informatizacija procesov </li></ul></ul><ul><ul><li>Vpeljava procesov </li></ul></ul><ul><ul><li>Spremljanje procesov </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimizacija procesov </li></ul></ul><ul><ul><li>Opustitev procesov </li></ul></ul>
 5. 5. Poslovni procesi <ul><li>Primeri najpogostejših poslovnih procesov v podjetjih: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Nabava </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Prodaja </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Zaposlitev novega zaposlenega </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Obravnava reklamacije </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Obravnava help-desk zahtevka stranke </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Sledenje dokumentacije </li></ul></ul>
 6. 6. Dokumentiranje, modeliranje, popis? <ul><ul><li>Popis = zajem trenutnega stanja procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Modeliranje = načrtovanje procesa v grafični obliki </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentiranje = model procesa + dodatne informacije </li></ul></ul>
 7. 7. Primer vsebine dokumenta Opis procesa v dokumentaciji, skladni z ISO <ul><ul><li>Splošni podatki o dokumentu </li></ul></ul><ul><ul><li>identifikacija dokumenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Avtor </li></ul></ul><ul><ul><li>Odobril </li></ul></ul><ul><ul><li>datum odobritve </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzija </li></ul></ul><ul><ul><li>datum zadnje spremembe </li></ul></ul><ul><ul><li>vsebina spremembe) </li></ul></ul><ul><ul><li>Namen specifikacije procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Grafični prikaz procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Opis aktivnosti v procesu </li></ul></ul><ul><ul><li>Meritve učinkovitosti procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Referenčna tabela </li></ul></ul><ul><ul><li>povezave z drugimi opisi procesov in z </li></ul></ul><ul><li>drugimi dokumenti sistema vodenja kakovosti) </li></ul>
 8. 8. Kaj je model procesa? (primer)
 9. 9. Razlogi za opisovanje procesov (1/2) <ul><ul><li>Boljše razumevanje odgovornosti (kaj kdo počne) </li></ul></ul><ul><ul><li>Boljše razumevanje razporeditve virov (kdo kaj uporablja) </li></ul></ul><ul><ul><li>Boljše razumevanje odnosov (kdo s kom komunicira) </li></ul></ul><ul><ul><li>Boljše razumevanje poti informacij (kam gredo vsi ti dokumenti?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikacija “ ozkih grl ” (kje prihaja do zastojev) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prenova procesov , optimizacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Učinkovitejša izdelava podpornega informacijskega sistema (avtomatizacija procesov) </li></ul></ul>
 10. 10. Razlogi za opisovanje procesov (2/2) <ul><ul><li>Ker lahko opišemo organizacijo kot celoto </li></ul></ul><ul><ul><li>Uspešnejša vpeljava standardov kakovosti v organizacijo (ISO9001:2000), priprava na certifikacijo </li></ul></ul><ul><ul><li>Ker izboljšajo razumljivost poslovnika kakovosti z grafičnimi predstavitvami procesov </li></ul></ul><ul><ul><li>Hitrejša vpeljava zaposlenih (delovna navodila!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ker obstajajo primerna računalniška orodja in specifikacije (BPMN -Business Process Modeling Notation) </li></ul></ul>
 11. 11. Notacije za modeliranje poslovnih procesov <ul><ul><li>Grafične/tekstovne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ Slika’ procesa/ prosti opis, kombinacija! </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Formalne/neformaln e </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Matematično ozadje, stroge / intuitivne, ohlapne) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Izvršljive/neizvršljive </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(primerne za informatizacijo / dokumentiranje) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kombinacija? </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Zgodovina modeliranja procesov in BPMN <ul><ul><li>1946 - diagrami poteka (flowcharti) –– Goldstine, von Neumann </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Za razjasnitev programske kode </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1946 – 2000 – množica notacij </li></ul></ul><ul><ul><li>2000 – Nastanek BPMN (0.9, 1.0) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Business process management initiative: 0.9, 1.0 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2005 – pristop pod okrilje OMG (UML!) </li></ul></ul>
 13. 13. Notacija BPMN (Business Process Modeling Notation) <ul><ul><li>Organizacija BPMI (Business Process Management Initiative), OMG (Object Management Group) </li></ul></ul><ul><ul><li>Odprta specifikacija ( http://www.bpmn.org/ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Temelji na: EPC, diagramih pretoka (flow chart), UML-diagrami aktivnosti, Petrijeve mreže </li></ul></ul><ul><ul><li>Najbolj popolna izmed teh </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost samodejne informacijske podpore (specifikacija definira preslikavo) </li></ul></ul>
 14. 14. Notacija BPMN Vloga pri razvoju IS <ul><ul><li>V fazi zbiranja zahtev </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opišemo obstoječe procese (AS-IS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>V fazi prenove poslovanja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opišemo želene procese (TO-BE) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Simulacija procesov </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opazujemo dogajanje, zbiramo podatke in proces optimiziramo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>What-if analiza </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Samodejno izvajanje procesov </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programska logika več ni ‘zapečena’ in vnaprej prevedena v izvršljivo obliko! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grafični model procesa = izvršljivi model </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Definirani preslikavi v XML jezika: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>BPEL (Business Process Execution Language) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>XPDL (XML Process Definition Language) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Izvajanje na procesnem strežniku (Intalio, Savvion, Tibco, Oracle, BEA…) </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Od modela procesa do izvedbe… BPMN – načrtovanje grafičnega modela (procesni analitik) < process name =&quot; Diskusija &quot;> < sequence > < action name =&quot; ObjavaTemZaDiskusijo &quot; portType = &quot; tns:emailPort &quot; operation = &quot; sendDiscussionAnnouncement &quot;/> < all > < call process =&quot; VodenjeEDiskusije &quot;/> < sequence > < delay name = &quot; Cakaj6Dni &quot; duration = &quot; P6D &quot;/> < action name = &quot; PosljiPorociloOKoncu &quot; portType = &quot; tns:emailPort &quot; operation = &quot; sendDiscussionWarning &quot;/> </ sequence > < sequence > < action name =&quot; PreverjanjeKoledarja &quot; … > < output property = &quot; ConCall &quot; element = &quot; … &quot; /> </ action > < switch name = &quot; KonferencaVTemTednu &quot;> < case name =&quot; Yes &quot;> < condition > ConCall=true < condition /> < delay name =&quot; CakajDoCetrtka900 &quot; dateTime = &quot; P6DT9H &quot;/> < action name = &quot; VodenjeDiskusijeOKonferenci &quot; … /> < raise signal =&quot; NoCall &quot;/> </ case > < default name =&quot; Default &quot;> < raise signal =&quot; Call &quot;/> </ default > </ sequence > </ all > </ sequence > </ process > Pretvorba v izvedljiv model (BPEL, XPDL,…) Simulacija / izvajanje na procesnem strežniku Prikaz in uporaba (spletni portal) Udeleženci v procesu
 16. 16. Osnovni pojmi, ki nastopajo v procesnih modelih <ul><ul><li>Procesi, aktivnosti (atomarne, kompleksne) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>naloge, opravila, npr.: planiranje projekta, testiranje produkta, čiščenje tal, pošiljanje ponudbe,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dogodki (impulzi, notranji/zunanji) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Npr.: prejem reklamacije, v ponedeljek bo 8:00,.. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stanja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>v teku, v mirovanju, poslano, v obravnavi, zavrnjeno,.. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Odločitve in pogoji </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Npr.: ali je število udeležencev seminarja < 5 ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Informacijski objekti, vloge </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Npr.: dokumenti, računalniški zapisi, obrazci, navodila, standardi </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Notacija BPMN (Osnovni elementi) <ul><ul><li>Proces </li></ul></ul><ul><ul><li>Odločitev </li></ul></ul><ul><ul><li>Dogodek </li></ul></ul><ul><ul><li>Vloga </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokument, informacija </li></ul></ul>ali in
 18. 18. Kako pristopiti k modeliranju procesov (vrstni red) <ul><ul><li>Identificiramo vloge (kdo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificiramo aktivnosti (kaj) </li></ul></ul><ul><ul><li>Razporedimo aktivnosti (kdo-kaj) </li></ul></ul><ul><ul><li>Povežemo (vrstni red) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dodamo dogodke (kdaj) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dodamo dokumente, informacije (s čim) </li></ul></ul>
 19. 19. Primer 1: kuhanje kave, 3. način Podjetje, ki organizira seminarje, naroči kavo v bližnji kavarni. Ob naročanju kavarni pošljejo tudi naročilnico . Kavarna prejme naročilo in pripravi kavo. Najprej pomijejo skodelico, nato zavrejo vodo. Ko voda zavre, dodajo kavo in jo nalijejo v skodelico. Postopek ponovijo tolikokrat, kot je navedeno na naročilu. Kavo pošljejo v podjetje skupaj z računom . Udeleženci seminarja popijejo kavo. Podjetje plača račun .
 20. 20. Didaktični pripomoček  BPMN poster http://www.itposter.net
 21. 21. Študija primera -  Projekt popisa poslovnih (upravnih) procesov <ul><ul><li>Naročnik : javno podjetje  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Večina sodelujočih v projektu: pravniki </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Org. struktura projekta: </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Koordinator na strani naročnika: informatik </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Vir informacij: pravniki , vodje oddelkov </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Izvajalec (LANCom d.o.o.) : vodja projekta, mediator, procesni analitik </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Poslovni (U?)pravni procesi <ul><li>Primeri (u)pravnih procesov:  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Podelitev koncesije / soglasja </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Sklenitev pogodbe o služnosti </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Sklenitev pogodbe o najemu ali zakupu </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Prodaja / nakup nepremičnin  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Izvršba na podlagi verodostojne listine </li></ul></ul>(primeri iz realnih projektov)
 23. 23. Projekt popisa poslovnih procesov - stanje na začetku <ul><ul><li>Obstoječe stanje:  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>dobra informatizacija / slaba integracija informacijskih sistemov </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>način postopkov dela zapisani v obliki pravilnikov, sklepov, sistematizacije, org. sheme </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Cilj: popisati 10 ključnih procesnih področij </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Vizija: pripraviti dobro osnovo za informatizacijo </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Trajanje: 4 mesece (bruto) </li></ul></ul>
 24. 24. Rezultati projekta - 1 proces <ul><li>Opis enega poslovnega procesa obsega: </li></ul><ul><ul><li>1x diagram ' okolica procesa ', </li></ul></ul><ul><li>kdo ga izvaja, kateri dogodek ga sproži, vhodne/izhodne informacije in standarde, pravilnike, normative, ki določajo proces. </li></ul><ul><ul><li>1x ' top-level ' diagram, </li></ul></ul><ul><li>je razgrajen na več podrobnih diagramov, tipično 10. </li></ul><ul><ul><li>Podrobni opisi podprocesov iz 'top-level' diagrama.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Vloge (org. enote, delovna mesta, inf. sist.), aktivnosti, </li></ul></ul><ul><li>vejitve, dogodki, poslovna pravila, informacijski objekti (dokumenti) in tokovi </li></ul>
 25. 25. Modeliranje procesov <ul><ul><li>skupni jezik za modeliranje  = Business Process Modelling Notation (BPMN) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>metodologija popisa: POEM (Process Oriented Enterprise Modeling) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>strukturirana grafična predstavitev  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>prvi vtis: &quot;Tega nihče ne bo razumel&quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>po eni uri: ... so udeleženci aktivno sodelovali </li></ul></ul>
 26. 26. Primer - najvišji nivo
 27. 27. Primer - 2 nivo - vsi podprocesi
 28. 28. Primer - podrobnosti podprocesa
 29. 29. Rezultati projekta - malo statistike <ul><li>Procesni modeli (opisi procesov / diagrami) za 10 proc. področij </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>100 podprocesov,  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>1000 aktivnosti </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>500 poslovnih dogodkov </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>500 vrst dokumentov/informacij </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>+vloge, inf. tokovi, vejitve, … </li></ul></ul><ul><li>Povprečno 2-3 nivoji podrobnosti (splošno-podrobno-bolj podrobno) </li></ul>
 30. 30. Dovolj tehnike zaenkrat...   ...kaj pa človeški vidik? <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Izziv: uskladiti jezik in razumevanje informatika (sistemskega analitika) in zaposlenih (večina pravnikov) </li></ul>
 31. 31. Začetek projekta: nekoč je živel...   <ul><ul><li>izvajalec ' pade v zatečeno stanje ' - seveda ni idealno </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna zgodovine organizacije </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna starih zamer </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna neformalnih centrov moči </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna političnih iger </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna interesov posameznikov </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 32. 32. Najpogostejše ovire pri popisu procesov <ul><ul><ul><li>Odpor do razkrivanja informacij </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sindrom nenadomestljivosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prezapleteno znanje za zapis v strukt. obliki </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Znanje = moja last </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avtomatizacija = nisem več potreben </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udobje v trenutnem stanju ( odpor do sprememb ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>' Svete vojne ' </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Odpor do razkrivanja znanja <ul><ul><li>Sindrom - &quot;Jaz sem nenadomestljiv &quot; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>... če razkrijem znanje, me več ne bodo potrebovali ...  </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot;Moje znanje je prezapleteno , za zapis v strukturirani obliki&quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot;Moje znanje je moja last (čeprav sem bil -premalo- plačan, da sem ga pridobil v tej organizaciji) &quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot; Sram me je , ker ne delam tako, kot smo se dogovorili&quot;  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot;Nočem izpasti nesposoben &quot; </li></ul></ul>
 34. 34. Strah: Odpor do avtomatizacije procesov <ul><ul><li>Splošno mnenje: &quot; ... če avtomatizirajo moje delo, več ne bom potreben in bom odpuščen !&quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Motivacija: &quot;Uporabi svoj čas za ' pametno/inovativno ' delo !&quot; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>  Paradoks (izgovor): &quot;... zato pa nisem dovolj plačan !&quot; </li></ul></ul></ul>vir slike: wikipedia
 35. 35. Odpor do sprememb, inercija zaposlenih <ul><ul><li>Tihi (neizrečeni) proti-argument: &quot; Udobno mi je , ker svoje delo obvladam, četudi je monotono.&quot;  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Učenje / prilagajanje novemu načinu dela zahteva trud </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot;...v pogodbi o zaposlitvi ta vrsta dela ni zapisana&quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Vzrok odpora do sprememb: argumentum ad antiquitatem </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>oziroma </li></ul><ul><li>&quot; Vedno smo tako delali, zatorej je naš način dela pravilen &quot; </li></ul><ul><li>(pogosto, a napačno sklepanje) </li></ul>
 36. 36. 'Svete vojne' <ul><ul><li>nestrinjanje s potekom procesa (med zaposlenimi na istem nivoju, iz različnih oddelkov') </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>medsebojno obračunavanje in ' kazanje mišic ' na interaktivnih sestankih </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>vodja ima prav (ostali smo pa tiho) - zakaj? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ni seznanjen s podrobnostmi procesa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>proces vidi preveč idealizirano </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>predstavi proces, kakršen želi, da bi bil, ne kakšen je v resnici </li></ul></ul></ul>vir slike: wikipedia
 37. 37. Kaj smo dosegli? <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>PROCESI SO RAZUMLJIVI TUDI SODELAVCEM (NE-PRAVNIKOM) ! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>VODJA IMA BOLJŠI  VPOGLED V DELOVANJE ORGANIZACIJE! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ODKRITJE NEDOREČENOSTI V PREDPISIH </li></ul><ul><li>PRIHRANEK PRI INFORMATIZACIJI! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 38. 38. Kje pa so pravniki? <ul><ul><li>Glej: najpogostejše ovire, še posebej: ' moje znanje je prezapleteno ' </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Specifično domensko znanje </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Poznavanje problemskega področja skozi primere </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Drugačen način razmišljanja o procesih </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Informatiki :  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>proces je algoritem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nagnjenost k posploševanju </li></ul></ul></ul>vir slike: wikipedia
 39. 39. Motivacija za modeliranje, prenovo in avtomatizacijo poslovnih procesov <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Zakaj bi modelirali in informatizirali PP (prenovljeno): </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>PODATKE NAJ PRELAGA RAČUNALNIK, LJUDJE NAJ ODLOČAJO IN DELAJO KREATIVNO! </li></ul>
 40. 40. Nekaj nasvetov za izvajalce <ul><li>Kaj reši izvajalca -  mediatorja / analitika poslovnih procesov? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Hitro učenje </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Branje med vrsticam i </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Empatija </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Izogibanje obsojanja ljudi in načina dela  </li></ul></ul>
 41. 41. Cena takšnega projekta <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Cena projekta: ... par 10k € ... </li></ul><ul><li>Vrednost izboljšanega razumevanja med informatikom in pravnikom   = PRICELESS </li></ul>
 42. 42. Namesto zaključka: IT svetovalec, kakršnega ne želite! vir slike:http://itmanagement.earthweb.com (O. Widder)
 43. 43. Zanimiva literatura <ul><ul><li>Rozman Tomislav, Process Oriented Enterprise Modeling, Spletni vir: poem.itposter.net </li></ul></ul><ul><ul><li>ROZMAN, Tomislav, KUSERBANJ, Robi, MAJHEN, Aleksander, KOŠIR, Pavel . Projekt &quot;Popis poslovnih procesov na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije&quot; : projektno poročilo . Maribor: LANCom, cop. 2008. </li></ul></ul><ul><ul><li>OMG, Specifikacija BPMN  1.2, Spletni vir: http://www.omg.org/spec/BPMN/1.2/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Bregant Janez, Vezjak Boris, Napake in zmote v argumentaciji: vodič po slabi argumentaciji v družbenem vsakdanu, monografija, 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozman Tomislav, Metoda za modeliranje in predstavitev obsežnih delovnih procesov , doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, 2006 </li></ul></ul>
 44. 44. Povzetek <ul><li>Namen predstavitve je predstaviti izkušnje pri projektu prenove poslovnih procesov v javni organizaciji.  </li></ul><ul><li>Predstavitev študij primerov so zelo učinkovita didaktična tehnika. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Besedico ‘poslovni procesi’ lahko mirne duše zamenjamo s terminom ‘pravni procesi’, ker se organizacija ukvarja predvsem s postopki, ki vključujejo zakonodajo in procesno pravo. Cilj projekta je bil pripraviti dobro osnovo za reorganizacijo in informatizacijo dela. Podajalci informacij o procesih so bili večinoma pravniki, ki niso imeli predhodnih izkušenj s predstavitvijo znanja na procesni način (BPMN). Rezultat tega srečanja dveh različnih svetov, inženirskega in pravniškega, je obetajoč: navkljub začetnim dvomom, da je sploh možno pravniško znanje modelirati v obliki procesa, nam je to uspelo. Tako so sicer zapleteni predpisi organizacije postali dostopni v bolj pregledni obliki in razumljivi tudi zaposlenim, ki niso pravniki. Stranski, vendar prav tako pomemben rezultat projekta, so bile odkrite ne-dorečenosti in sive lise v predpisih. </li></ul>
 45. 45. Predstavitev predavatelja <ul><ul><li>dr. Tomislav Rozman </li></ul></ul><ul><ul><li>BICERO, Center za poslovno informatiko Rozman d.o.o. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zgodovina: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>LANCom d.o.o., vodja inženiringa IKT storitev in izobraževalnega centra. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inštitutu za informatiko, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dipl. in dr. s področja obvladovanja poslovnih procesov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avtor preko 90 znanstvenih in strokovnih člankov in sorodnih del, med drugim: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soavtor priročnika  Metodologija za vzpostavitev in vzdrževanje sistemov vodenja kakovosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soavtor knjige  2008-BPM and Workflow Handbook . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Projekti prenove informacijske infrastrukture in poslovnih procesov:  Slovenski Inštitut za Standardizacijo, Telekom d.d., Elektro Maribor d.d., Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, LANCom d.o.o., Vrhovno Sodišče RS. </li></ul></ul><ul><ul><li>Izobraževanja s področja obvladovanja poslovnih procesov: LANCom d.o.o. (v okviru izobraževalnega centra), 'in-company’: Elektro Maribor d.d., Telekom Slovenije d.d., Telekom Slovenije d.d. – Informatika, Slovenski inštitut za standardizacijo (več strank), Agenda d.o.o., Ministrstvo za NZ RS, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Intesa SanPaolo Card … </li></ul></ul>

×