INPRO2010: Modeliranje (u)pravnih procesov: ko informatik sreča pravnika

1,885 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,885
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Inforatizacija organizacije: dokaj dobra (sicer ne bi mogli poslovati), vendar kot 'informacijski otoki'
 • INPRO2010: Modeliranje (u)pravnih procesov: ko informatik sreča pravnika

  1. 1. Modeliranje (u)pravnih procesov:  ko informatik sreča pravnika Informatika in pravo - INPRO 2010 , 16.6.2010, Maribor (C) dr. Tomislav Rozman   
  2. 2. Kazalo <ul><ul><li>Poslovni / (U)pravni procesi? </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Modeliranje procesov </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Projekt = kdo, kaj, kdaj, zakaj, kako, s čim </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Ovire, ki se dajo preskočiti </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Kaj smo dosegli? </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Neprecenljivo. </li></ul></ul>
  3. 3. Poslovni procesi <ul><li>Primeri: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Nabava </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Prodaja </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Zaposlitev novega zaposlenega </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Obravnava reklamacije </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Obravnava help-desk zahtevka stranke </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Sledenje dokumentacije </li></ul></ul>
  4. 4. Poslovni (U?)pravni procesi <ul><li>Primeri (u)pravnih procesov:  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Podelitev koncesije / soglasja </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Sklenitev pogodbe o služnosti </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Sklenitev pogodbe o najemu ali zakupu </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Prodaja / nakup nepremičnin </li></ul></ul>
  5. 5. Projekt popisa poslovnih procesov <ul><ul><li>Naročnik : javno podjetje  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Večina sodelujočih v projektu: pravniki </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Org. struktura projekta: </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Koordinator na strani naročnika: informatik </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Vir informacij: pravniki , vodje oddelkov </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>Izvajalec (LANCom d.o.o.) : vodja projekta, mediator, procesni analitik </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Projekt popisa poslovnih procesov - stanje na začetku <ul><ul><li>Obstoječe stanje:  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>dobra informatizacija / slaba integracija informacijskih sistemov </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><ul><li>način postopkov dela zapisani v obliki pravilnikov, sklepov, sistematizacije, org. sheme </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Cilj: popisati 10 ključnih procesnih področij </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Vizija: pripraviti dobro osnovo za informatizacijo </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Trajanje: 4 mesece (bruto) </li></ul></ul>
  7. 7. Rezultati projekta - 1 proces <ul><li>Opis enega poslovnega procesa obsega: </li></ul><ul><ul><li>1x diagram ' okolica procesa ', </li></ul></ul><ul><li>kdo ga izvaja, kateri dogodek ga sproži, vhodne/izhodne informacije in standarde, pravilnike, normative, ki določajo proces. </li></ul><ul><ul><li>1x ' top-level ' diagram, </li></ul></ul><ul><li>je razgrajen na več podrobnih diagramov, tipično 10. </li></ul><ul><ul><li>Podrobni opisi podprocesov iz 'top-level' diagrama.  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Vloge (org. enote, delovna mesta, inf. sist.), aktivnosti, </li></ul></ul><ul><li>vejitve, dogodki, poslovna pravila, informacijski objekti (dokumenti) in tokovi </li></ul>
  8. 8. Modeliranje procesov <ul><ul><li>skupni jezik za modeliranje  = Business Process Modelling Notation (BPMN) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>metodologija popisa: POEM (Process Oriented Enterprise Modeling) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>strukturirana grafična predstavitev  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>prvi vtis: &quot;Tega nihče ne bo razumel&quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>po eni uri: ... so udeleženci aktivno sodelovali </li></ul></ul>
  9. 9. Primer - najvišji nivo
  10. 10. Primer - 2 nivo - vsi podprocesi
  11. 11. Primer - podrobnosti podprocesa
  12. 12. Rezultati projekta - malo statistike <ul><li>Procesni modeli (opisi procesov / diagrami) za 10 proc. področij </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>100 podprocesov,  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>1000 aktivnosti </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>500 poslovnih dogodkov </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>500 vrst dokumentov/informacij </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>+vloge, inf. tokovi, vejitve, … </li></ul></ul><ul><li>Povprečno 2-3 nivoji podrobnosti (splošno-podrobno-bolj podrobno) </li></ul>
  13. 13. Dovolj tehnike zaenkrat...   ...kaj pa človeški vidik? <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Izziv: uskladiti jezik in razumevanje informatika (sistemskega analitika) in zaposlenih (večina pravnikov) </li></ul>
  14. 14. Začetek projekta: nekoč je živel...   <ul><ul><li>izvajalec ' pade v zatečeno stanje ' - seveda ni idealno </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna zgodovine organizacije </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna starih zamer </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna neformalnih centrov moči </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna političnih iger </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>izvajalec ne pozna interesov posameznikov </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  15. 15. Najpogostejše ovire pri popisu procesov <ul><ul><ul><li>Odpor do razkrivanja informacij </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sindrom nenadomestljivosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prezapleteno znanje za zapis v strukt. obliki </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Znanje = moja last </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avtomatizacija = nisem več potreben </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udobje v trenutnem stanju ( odpor do sprememb ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>' Svete vojne ' </li></ul></ul></ul>
  16. 16. Odpor do razkrivanja znanja <ul><ul><li>Sindrom - &quot;Jaz sem nenadomestljiv &quot; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>... če razkrijem znanje, me več ne bodo potrebovali ...  </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot;Moje znanje je prezapleteno , za zapis v strukturirani obliki&quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot;Moje znanje je moja last (čeprav sem bil -premalo- plačan, da sem ga pridobil v tej organizaciji) &quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot; Sram me je , ker ne delam tako, kot smo se dogovorili&quot;  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot;Nočem izpasti nesposoben &quot; </li></ul></ul>
  17. 17. Strah: Odpor do avtomatizacije procesov <ul><ul><li>Splošno mnenje: &quot; ... če avtomatizirajo moje delo, več ne bom potreben in bom odpuščen !&quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Motivacija: &quot;Uporabi svoj čas za ' pametno/inovativno ' delo !&quot; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>  Paradoks (izgovor): &quot;... zato pa nisem dovolj plačan !&quot; </li></ul></ul></ul>vir slike: wikipedia
  18. 18. Odpor do sprememb, inercija zaposlenih <ul><ul><li>Tihi (neizrečeni) proti-argument: &quot; Udobno mi je , ker svoje delo obvladam, četudi je monotono.&quot;  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Učenje / prilagajanje novemu načinu dela zahteva trud </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>&quot;...v pogodbi o zaposlitvi ta vrsta dela ni zapisana&quot; </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Vzrok odpora do sprememb: argumentum ad antiquitatem </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>oziroma </li></ul><ul><li>&quot; Vedno smo tako delali, zatorej je naš način dela pravilen &quot; </li></ul><ul><li>(pogosto, a napačno sklepanje) </li></ul>
  19. 19. 'Svete vojne' <ul><ul><li>nestrinjanje s potekom procesa (med zaposlenimi na istem nivoju, iz različnih oddelkov') </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>medsebojno obračunavanje in ' kazanje mišic ' na interaktivnih sestankih </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>vodja ima prav (ostali smo pa tiho) - zakaj? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ni seznanjen s podrobnostmi procesa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>proces vidi preveč idealizirano </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>predstavi proces, kakršen želi, da bi bil, ne kakšen je v resnici </li></ul></ul></ul>vir slike: wikipedia
  20. 20. Kaj smo dosegli? <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>PROCESI SO RAZUMLJIVI TUDI SODELAVCEM (NE-PRAVNIKOM) ! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>VODJA IMA BOLJŠI  VPOGLED V DELOVANJE ORGANIZACIJE! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>ODKRITJE NEDOREČENOSTI V PREDPISIH </li></ul><ul><li>PRIHRANEK PRI INFORMATIZACIJI! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  21. 21. Kje pa so pravniki? <ul><ul><li>Glej: najpogostejše ovire, še posebej: ' moje znanje je prezapleteno ' </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Specifično domensko znanje </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Poznavanje problemskega področja skozi primere </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Drugačen način razmišljanja o procesih </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Informatiki :  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>proces je algoritem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nagnjenost k posploševanju </li></ul></ul></ul>vir slike: wikipedia
  22. 22. Motivacija za modeliranje, prenovo in avtomatizacijo poslovnih procesov <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Zakaj bi modelirali in informatizirali PP (prenovljeno): </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>PODATKE NAJ PRELAGA RAČUNALNIK, LJUDJE NAJ ODLOČAJO IN DELAJO KREATIVNO! </li></ul>
  23. 23. Nekaj nasvetov za izvajalce <ul><li>Kaj reši izvajalca -  mediatorja / analitika poslovnih procesov? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Hitro učenje </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Branje med vrsticam i </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Empatija </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Izogibanje obsojanja ljudi in načina dela  </li></ul></ul>
  24. 24. Cena takšnega projekta <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Cena projekta: ... nekaj 10k € ... </li></ul><ul><li>Vrednost izboljšanega razumevanja med informatikom in pravnikom   = PRICELESS </li></ul>
  25. 25. Namesto zaključka: IT svetovalec, kakršnega ne želite! vir slike:http://itmanagement.earthweb.com (O. Widder)
  26. 26. Nadaljnje branje <ul><ul><li>Rozman Tomislav, Process Oriented Enterprise Modeling, Spletni vir: poem.itposter.net </li></ul></ul><ul><ul><li>OMG, Specifikacija BPMN  1.2, Spletni vir: http://www.omg.org/spec/BPMN/1.2/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Bregant Janez, Vezjak Boris, Napake in zmote v argumentaciji: vodič po slabi argumentaciji v družbenem vsakdanu, monografija, 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozman Tomislav, Metoda za modeliranje in predstavitev obsežnih delovnih procesov , doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, 2006  </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatura za OMG OCEB: http://www.omg.org/oceb/study-material.htm </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
  27. 27. Povzetek <ul><li>Namen prispevka je predstaviti izkušnje pri projektu modeliranja poslovnih procesov v javni organizaciji. Besedico ‘poslovni procesi’ lahko mirne duše zamenjamo s terminom ‘(u)pravni procesi’, ker se organizacija ukvarja predvsem s postopki, ki vključujejo zakonodajo in procesno pravo. Cilj projekta je bil pripraviti dobro osnovo za reorganizacijo in informatizacijo dela. Podajalci informacij o procesih so bili večinoma pravniki, ki niso imeli predhodnih izkušenj s predstavitvijo znanja na procesni način (BPMN). Rezultat tega srečanja dveh različnih svetov, inženirskega in pravniškega, je obetajoč: navkljub začetnim dvomom, da je sploh možno pravniško znanje modelirati v obliki procesa, nam je to uspelo. Tako so sicer zapleteni predpisi organizacije postali dostopni v bolj pregledni obliki in razumljivi tudi zaposlenim, ki niso pravniki. Stranski, vendar prav tako pomemben rezultat projekta, so bile odkrite ne-dorečenosti in sive lise v predpisih. </li></ul>

  ×