Mtü avf eu_komm_2012

793 views

Published on

SZÜNTESSÜK MEG A SZAKADÉKOT - Egyirányú - kétirányú kommunikáció Európában
Barát Tamás előadása a GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN – Magyarország lehetőségei tudományos konferencián, az Általános Vállalkozási Főiskolán 2012. november 8.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Mtü avf eu_komm_2012

 1. 1. SZÜNTESSÜK MEG A SZAKADÉKOTEgyirányú - kétirányú kommunikáció Európában GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN – Magyarország lehetőségei tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2012. november 8. Barát Tamás AVF Marketing és Kommunikáció Tanszék
 2. 2. SZÜNTESSÜK MEG A SZAKADÉKOT1. Az EU kommunikáció jellemzői Magyarország EU csatlakozása idején - egyirányú kommunikáció2. Magyarország és az EU között felmerült kommunikációs ellentét3. Az európai kommunikáció néhány fontos okmánya – Fehér könyv az európai kommunikációs politikáról, – Európa a polgárokért 2007–2013" program, – Digitális Agenda – Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1003.sz. (1993) Határozata az újságírás etikájáról
 3. 3. HungaryHungary, in 2004 member of the EU at the Gateway to the European Union Hungary in 2004 member of the EU !? 07.12.2002. Brussels Tamás Barát Vice-president CERP Hungary
 4. 4. Hungary, in 2004 member of the EU Eurobarometer survey - 2002
 5. 5. Kommunikációs elvárásokAz EU tanácsai:NE egyirányú kommunikációt!NE Propagandát!Kétirányú kommunikációt!
 6. 6. Néhány vita, nézeteltérés - példák• 2005. július: Magyarország számára különösen kényes – vitatott - kérdés a nem visszaigényelhető ÁFA támogathatósága• 2008. november: a szerzői jogok védelméről szóló Európai Uniós irányelv vitája (az előadóművészek és hanglemezgyártók jogainak védelmét 50 évről 95-re kívánták meghosszabbítani.)• 2009 február: A csökkentett ÁFA-kulcs vitája
 7. 7. Néhány vita, nézeteltérés - példák2011. január:• Daniel Cohn-Bendit és Orbán Viktor vitája a médiatörvény kapcsán az EU parlamentben, a magyar EU-elnökségi program ismertetésén http://www.youtube.com/watch?v=lnNo1J9bBzY2011 július:• Daniel Cohn-Bendit és Orbán Viktor 2. vitája http://www.youtube.com/watch?v=FgScDXYoQLE2012. Január• Daniel Cohn-Bendit és Orbán Viktor 3. vitája http://www.youtube.com/watch?v=UMNJRTEdays
 8. 8. Néhány vita, nézeteltérés - példák2012. február:• Neelie Kroes és Navracsics Tibor személyes vitája a Médiatörvény ügyében• Közmeghallgatás és vita az Európai Parlamentben a magyar jogalkotás folyamatáról (Az új alkotmány és a sarkalatos törvények mennyiben felelnek meg az európai demokratikus értékeknek?)
 9. 9. Kötelezettségszegési eljárások - példák2012 augusztus:• A hulladékgazdálkodás új rendszerének bevezetése miatt2012 október:• Bős: Uniós kötelezettségszegési eljárás a megállapodás halogatásáért• UPC: Az Európai Bizottság szerint az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) eljárása sérti a szabad szolgáltatásnyújtás uniós elvét, továbbá az EU telekommunikációs előírásait.
 10. 10. A viták – nézeteltérések legfőbb okai? Magyarország és az EU között a viták alapját nem a jobb – bal oldali nézetekből fakadó különbségek okozzákFeltételezések: Példák - tények:• Kulturális különbségek? • A mobilitás hiánya• Szemléletbeli különbségek? • Free market economy (pl. Consumer Relations)• Történelmi hagyományok? • A történelem megítélése - Múltbanézés • Az állam túlsúlya, a „Mindenható állam”
 11. 11. A viták – nézeteltérések legfőbb okai? Kommunikációs problémák• A hatalom megtartási törekvésekből kiinduló, tudatosan félrevezető, állami, kormányzati kommunikáció• Az egyirányú kommunikáció, az „agitációs propaganda szemléletének” újraéledése• A kommunikáció etikája tiszteletének hiánya (Pl. kiretusálási ügyek)
 12. 12. Kommunikáció Európában - ElvárásokNéhány fontosabb vonatkozó okmány:• Fehér könyv az európai kommunikációs politikáról 2006. február 1. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10105_hu.htm• Európa a polgárokért 2007–2013 program http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29015_hu.htm• Digitális Agenda http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1634• Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1003.sz. (1993) Határozata az újságírás etikájáról http://bestcco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Aaz-europa-parlament-hatarozata-az-ujsagiras- etikajarol&catid=55%3Anemzetkoezi-kodexek-szabalyzatok-ajanlasok&Itemid=59
 13. 13. Fehér könyv az európai kommunikációs politikárólKözös alapelvek:• „A tájékoztatáshoz való jog,• A véleménynyilvánítás szabadsága,• Valamennyi polgár bevonása a nyilvános vitákba, a sokféleség és a részvétel.”Fontos feladatok:• „Az európai polgári ismeretek oktatásának, valamint a polgárok és a közintézmények közötti kapcsolat javítása• Ösztönözni kell a polgárok és az EU közötti közvetlen, és közvetett kapcsolatok kiépítését (pl. internetes fórumok)• Az európai intézményeknek elérhetőbbé és átláthatóbbá kell válniuk”
 14. 14. Fehér könyv az európai kommunikációs politikáról A Bizottság az uniós polgárokkal való kapcsolattartás érdekében az alábbi területeken tesz lépéseket:• „az európai polgári ismeretekre vonatkozó, legjobb gyakorlatok cseréjének ösztönzése, közös oktatási eszközök kifejlesztése, valamint a polgári ismereteket tanító európai tanárok hálózatának kialakítása;• valamennyi európai könyvtár digitális összeköttetésének megteremtése;• új találkozóhelyek létrehozása az európai polgárok számára;• a programok kiterjesztése, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy látogatást tegyenek az uniós intézményeknél;• az EU honlapjainak online fórumokkal való kiegészítése;• a konzultációkra vonatkozó minimális normák felülvizsgálata az érdekcsoportok kiegyensúlyozottabb képviselete érdekében;• közös nyílt viták szervezése, amelyek során a három fő uniós intézmény válaszolna a közönség kérdéseire.”
 15. 15. Fehér könyv az európai kommunikációs politikárólEgyüttműködés• „a nemzeti és európai szintek között• a nyilvános kommunikációval foglalkozó nemzeti hatóságok között• az EU-nak a világban betöltött szerepéről folytatott intenzívebb kommunikáció• javítani kell az európai intézmények közötti, a polgárok tájékoztatására irányuló együttműködést• az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága• a politikai pártok ösztönzése arra, hogy aktívabbak legyenek az európai politikai kérdéseket illetően• a civil társadalmi szervezetek bátorítása arra, hogy célzott együttműködési projekteket dolgozzanak ki a nyilvános tájékoztatás területén”
 16. 16. Európa a polgárokért 2007–2013 program„A program célja, hogy a nyilvánosságnak az európai integrációs folyamatba történő aktív bevonásaérdekében ösztönözze a különböző országok polgárai és polgári szervezetei közötti együttműködést.”
 17. 17. Európa a polgárokért 2007–2013 programA program általános célkitűzései:• „annak lehetővé tétele, hogy a polgárok érintkezésbe lépjenek egymással és részt vegyenek egy mind szorosabban összefonódó, a világ felé nyitott, kulturális sokszínűségében egyesült és általa gazdagított Európa felépítésében;• az elismert közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítása az európai polgárok körében;• azon tudat kialakítása, hogy az Európai Uniót (EU-t) annak valamennyi polgára egyformán magáénak vallhatja;• az európai polgárok közötti tolerancia és kölcsönös megértés elősegítése, a kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartása és támogatása, valamint hozzájárulás a kultúrák közötti párbeszédhez.”
 18. 18. Digitális agendaCélja:„az információs és kommunikációs technológiák minél jobb kiaknázásával, a nagy sebességű és szupergyors internetre és összekapcsolható alkalmazásokra épülő egységes digitális piac létrehozásával segítse az európai gazdaság zavartalan működését és növekedését.”
 19. 19. Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1003.sz. (1993) Határozata az újságírás etikájáról„A sajtó feladata „közvetítés” és az információk szolgáltatása, az információ szabadságával kapcsolatos jogaik a megszólítottaktól, azaz az állampolgároktól függnek.”„Az információhoz való jog alapvető jog, … amelyet … az összes demokratikus alkotmány elismer.A jog birtokosa az állampolgár, akinek ezzel kapcsolatban még ahhoz is joga van, hogy megkövetelje, az újságírók a valóságnak megfelelő hírértékű információkkal, valamint becsületes véleményekkel lássák el anélkül, hogy a hatóságok vagy a magánszféra kívülről beleszólna a hírek és a vélemények közlésébe.”
 20. 20. Összefoglalás• „A tájékoztatáshoz való jog és a véleménynyilvánítás szabadsága az európai demokráciát működtető legfontosabb értékek.”• „Minden állampolgárnak biztosítani kell, hogy saját nyelvén férhessen hozzá a közügyekkel kapcsolatos információkhoz. Ez azt jelenti, hogy az információt széles körben, több csatornán keresztül kell elérhetővé tenni.”
 21. 21. Összefoglalás• A kétirányú kommunikáció feltételeinek megteremtése közös európai érdek. „Minden európai rendelkezzen számítógépes ismeretekkel és az online szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel”• Alapvető EU állampolgári jog a teljes körű tájékoztatáshoz való jog. Oka a szabad verseny és a demokrácia.
 22. 22. Összefoglalás A kommunikáció legyen kétirányú!SZÜNTESSÜK MEG A SZAKADÉKOT!
 23. 23. S a történetnek még nincsen vége… Köszönöm a figyelmet!
 24. 24. Felhasznált irodalom• Hungary at the Gateway to the European Union 07.12.2002. Brussels• Eurobarometer survey - 2002• Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése az újságírói etikáról szóló 1003/1993 sz. határozat• A szerzői jogok védelméről szóló Európai Uniós irányelv vitája• Az ÁFA-kulcs EU vitája• European Consumer Relations Charta• The IQPR Helsinki Charter• http://www.youtube.com/watch?v=lnNo1J9bBzY• http://www.youtube.com/watch?v=FgScDXYoQLE• http://www.youtube.com/watch?v=UMNJRTEdays• http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10105 _hu.htm• http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29015_hu.htm• http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1634• http://bestcco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Aaz-europa- parlament-hatarozata-az-ujsagiras-etikajarol&catid=55%3Anemzetkoezi-kodexek- szabalyzatok-ajanlasok&Itemid=59

×