Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eü pr konf_2012

881 views

Published on

,,Marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia
Budapest, 2012. február 16-17.
A FELELŐSSÉG – TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS című előadás a public relations és a CSR kapcsolatára fókuszál. Az előadás absztraktja megjelent a www.cco.hu -n, a Kommunikációs Szakemberek portálján.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eü pr konf_2012

 1. 1. CSR Felelősség – Társadalmi felelősségvállalás Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin Főszerkesztője ,,Marketing, public relations és reklám az egészségügyben''  XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17.
 2. 2. Mi fán terem a CSR? <ul><li>Vállalati felelősségvállalás </li></ul><ul><li>Vállalatok társadalmi felelősségvállalása </li></ul><ul><li>Vállalati társadalmi felelősségvállalás </li></ul><ul><li>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY = </li></ul><ul><li>SZERVEZETEK TÁRSADALMI FELELŐSÉGVÁLLALÁSA </li></ul>
 3. 3. Mi fán terem a CSR? Nem marketing – reklám Nem adományozás Nem szponzoráció Nem környezetvédelmi aktivitás Nem ………. Stb. A CSR legáltalánosabb hazai értelmezése = támogatás, adományozás Mi, igen?
 4. 4. Mi fán terem a CSR? “ A vállalatok társadalmi felelősségvállalása egy olyan fogalom, mely szerint a vállalatok a társadalmi és környezeti megfontolásokat önkéntes alapon beépítik üzleti tevékenységükbe és a tevékenységükben érdekeltekkel fenntartott kapcsolataikba.” EU Bizottság
 5. 5. Felelősség <ul><li>Felelős az, aki nem hárítja át másra, </li></ul><ul><li>aki tudatosan vállalja, elveiből, </li></ul><ul><li>erkölcsi felfogásából fakadó </li></ul><ul><li>döntése, ítélete, cselekedete, tette, </li></ul><ul><li>magatartása, viselkedése </li></ul><ul><li>következményét </li></ul>
 6. 6. Társadalmi felelősségvállalás <ul><li>a társadalomban elfoglalt helyzetük alapján elkülönült embercsoportok </li></ul><ul><li>tudatosan vállalják fel </li></ul><ul><li>döntéseik, cselekedeteik </li></ul><ul><li>következményeit </li></ul>
 7. 7. CSR kutatás <ul><li>A 100 legnagyobb árbevételű magyarországi cég vizsgálatának néhány eredménye: </li></ul><ul><li>(A 100 legnagyobb cégből 80 cég vizsgálatára került sor) </li></ul><ul><li>16 nem rendelkezik magyar nyelvű honlappal </li></ul><ul><li>Összesen 11 honlapon volt letölthető CSR tartalom </li></ul><ul><li>20 esetben nincs semmilyen CSR-re utaló tartalom </li></ul><ul><li>Összesen 2 oldalon van gyengén-látó verzió! </li></ul><ul><li>Egyetlen honlap sem interaktív! </li></ul><ul><li>Összesen 47 honlapon volt feltüntetve e-mail cím, telefonszám </li></ul><ul><li> Volt olyan honlap ahol semmilyen elérhetőség nem volt feltüntetve! </li></ul>Forrás: TerraIdea kutatás 2006 www.terra-idea.com A kutatás egy részét az AVF „epr” csoportjának hallgatói 2008-ban megismételték és hasonló következtetések születtek
 8. 8. A CSR néhány kiemelt területe <ul><li>A szervezet belső élete, Humánerőforrás-menedzsment </li></ul><ul><li>Emberi jogok </li></ul><ul><li>A munkajogok és munkavédelem </li></ul><ul><li>Üzleti etika </li></ul><ul><li>Tisztességes verseny </li></ul><ul><li>Korrupció kiküszöbölése </li></ul><ul><li>Átláthatóság </li></ul><ul><li>A környezet tudatos alakítása </li></ul><ul><li>Helyi közösségek, non-profit, civil szféra segítése, támogatása </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 9. 9. A CSR, mint támogatás Filantrópia <ul><li>Az adományozó szemtől szembe ad a rászorulónak, </li></ul><ul><li>Az adományozó tudja, hogy kinek ad, de a rászoruló nem tudja kitől kapta az adományt, </li></ul><ul><li>A rászoruló tudja, hogy az adomány kitől érkezett, de az adományozó nem tudja, hogy kinek adta adományát, </li></ul><ul><li>Egy közvetítő lép az adományozó és az adományozott közé, ily módon az adakozó és a rászoruló nem is ismerik egymást. </li></ul><ul><li>Forrás: Ótestamentum </li></ul>Adakozási módok:
 10. 10. Filantrópia - emberbarátság <ul><li>A jótékonyságnak az Ótestamentumban 16 szabálya* ismert </li></ul><ul><li>Minden ember köteles cedáká adományt adni, amennyit tud, még a szegény is, ki könyöradományból él, …. mert egy kevés tőle becsesebb, mint a sok a gazdagtól. </li></ul><ul><li>Aki másokat rábír arra, hogy … adományt adjanak és jót műveltet velök, nagyobb lészen a jutalma, mint annak, aki adja, … és lészen a jótett műve – béke.&quot; </li></ul><ul><li>Igyekezni kell arra, hogy az adományt, amennyire csak lehetséges, titokban adják… semmi esetre se dicsekedjék az ember azzal az adománnyal, melyet ad. De ha valamely tárgyat szentel adománynak, szabad ráírnia a nevét, hogy emlékére szolgáljon, sőt helyes így cselekednie.” </li></ul><ul><li>* Kiemelés: a téma szempontjából legfontosabb három szabály </li></ul>
 11. 11. Szervezetek társadalmi felelősségvállalása <ul><li>„ a szervezetek olyan önkéntes, </li></ul><ul><li>tudatos és folyamatos </li></ul><ul><li>gondolkodás- és szemléletmódja, </li></ul><ul><li>valamint erőfeszítése és tevékenysége, </li></ul><ul><li>ahol a szervezet felismeri, hogy </li></ul><ul><li>minden döntése, cselekedete </li></ul><ul><li>hatással lehet a társadalom minden tagjára, és ezért minden tettéért a társadalom minden tagjának felelősséggel tartozik.” </li></ul>MÚOSZ ajánlás
 12. 12. A CSR kommunikációja <ul><li>A public relations = a szervezetek kommunikációjának tudatos szervezése </li></ul><ul><li>A public relations menedzsmenti tevékenység </li></ul><ul><li>A kölcsönös megértés és </li></ul><ul><li>a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok létrehozása </li></ul><ul><li>a szervezetek és a közvélemény, </li></ul><ul><li>valamint környezetük között, </li></ul><ul><li>a kétirányú kommunikáció útján </li></ul>CERP
 13. 13. A CSR kommunikációja <ul><li>„ a (belső és külső) public relations funkció részeként, a szervezetek belső és külső környezetével, a társadalom minden tagjával folytatott tudatos kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek célja, hogy valóra váljon egyrészt a szervezet kedvező megítélésének erősödése, másrészt a társadalom fejlődése. </li></ul>MÚOSZ ajánlás
 14. 14. A CSR kommunikációja <ul><li>feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és </li></ul><ul><li>a belső és külső környezetét alakító társadalmi tényezők között.” </li></ul>MÚOSZ ajánlás
 15. 15. Mit jelent a CSR a szervezetek gyakorlatában? <ul><li>Szemlélet-, gondolkodásmód </li></ul><ul><li>Magatartásforma </li></ul><ul><li>Tevékenység </li></ul><ul><li>Kommunikáció </li></ul>
 16. 16. Szervezetek társadalmi felelősségvállalása <ul><li>A CSR a szervezetektől megköveteli </li></ul><ul><ul><li>az etikus viselkedést, az etikus üzletmenet kialakítását, </li></ul></ul><ul><ul><li>az átláthatóságot, </li></ul></ul><ul><ul><li>a különböző érdekcsoportok érdekeinek figyelembevételét. </li></ul></ul>
 17. 17. Szervezetek társadalmi felelősségvállalása <ul><li>tudatos pr-tevékenység, </li></ul><ul><li>kétirányú kommunikáció , </li></ul><ul><li>amelynek révén </li></ul><ul><li>kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat </li></ul><ul><li>jön létre, a szervezet és </li></ul><ul><li>a belső és külső környezetét alakító </li></ul><ul><li>társadalmi tényezők között. </li></ul>
 18. 18. Szervezetek társadalmi felelősségvállalása <ul><li>Felelősség - Társadalmi felelősségvállalás </li></ul><ul><li>Az előadás szövegének szerkesztett változata </li></ul><ul><li>a CCO Magazin, a www.cco.hu </li></ul><ul><li>– a kommunikációs szakemberek portálján megtalálható. </li></ul>

×