Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tolmács a hídon - VIADUKT Konferencia előadás

1,679 views

Published on

A társadalmi kommunikáció tudatos szervezése - előadás a
VIADUKT Konferencián Budapest 2009.05.23.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tolmács a hídon - VIADUKT Konferencia előadás

 1. 1. Chief Communication Officers A Kommunikációs Szakemberek Hírportálja A hír értékűvé formált üzenet Az üzenet „ Tolmács a hídon” A társadalmi kommunikáció tudatos szervezése Barát Tamás Főiskolai tanár, a MÚOSZ Etikai Bizottság tagja, a Viadukt Alapítvány tiszteletbeli Elnöke, a CCO Magazin Főszerkesztője pu blic r elations Kibocsátó Befogadó visszacsatolás
 2. 2. Chief Communication Officers A Kommunikációs Szakemberek Hírportálja A hír értékűvé formált üzenet Az üzenet <ul><li>Társadalmi kommunikáció </li></ul><ul><li>A public relations szerepe a civil társadalom életében </li></ul><ul><li>A jövő médiája, a média jövője </li></ul>pu blic r elations Kibocsátó Befogadó visszacsatolás
 3. 3. COMMUNICARE NECESSE EST “Létezik a világon egy dolog, ami nem létezik: nem kommunikálni nem lehet!” Motto 1 A Társadalmi Kommunikáció
 4. 4. A demokrácia feltételezi a public relationst A public relations feltételezi a demokráciát Motto 2 A Társadalmi Kommunikáció
 5. 5. A Társadalmi Kommunikáció A társadalom egésze, illetve csoportjai által, a társadalom egésze, vagy valamely részterülete számára a társadalomban megjelen ő információk cseréje. A társadalmi célú kommunikáció, mint tevékenység, tervszer ű és tartós er ő feszítés azért, hogy a közösség és annak csoportjai között a vélemény és a viselkedés befolyásolásával kölcsönös megértést, jóakaratot és együttm ű ködést építsen és tartson fenn.
 6. 6. A Társadalmi Kommunikáció A társadalom tagjaival folytatott kommunikáció feladata, hogy a társadalom egészében, illetve annak csoportjaiban felmerül ő döntési alternatívákat vagy várható attit ű dváltozásokat elõkészítse, el ő segítse, el ő mozdítsa, befolyásolja, a közvélekedést formálja az üzenetet kibocsátó szervezet és a társadalom egésze, vagy része érdekében. MÚOSZ ajánlás
 7. 7. Társadalmi közeg Egészség Társadalmi biztonság Környezet A Társadalmi Kommunikáció területei
 8. 8. A Társadalmi Kommunikáció területei Társadalmi problémák, értékek Társadalmi közeg Szocializáció Szociális biztonságunk Művelődés
 9. 9. A Társadalmi Kommunikáció területei Egészséges életmód Egészség Egészség védelem Egészségügy Biztosítás M egelőzés , család-,nő-, ellátó rendszerek Egészségpénztárak Sport gyermek- és TB, OEP, Nyugdíjbiztosítás ifjúságvédelem, mentők dohányzás alkohol, drog, stb.
 10. 10. A Társadalmi Kommunikáció területei Élet Társadalmi biztonság Vagyon Közbiztonság Baleset elhárítás Rendőrség, közlekedés, tűzoltóság
 11. 11. A Társadalmi Kommunikáció területei Környezet- védelem Környezet Természet- védelem Energia felhasználás Fogyasztó- védelem T akarékosság
 12. 12. A fogalmak tisztázása TCK Megértetés Kétirányú kommunikáció A TCK feladata: a társadalom bizalmának kialakítása, megtartása TCR Meggyőzés Egyirányú kommunikáció A TCR feladata: az „eszme eladása”
 13. 13. A fogalmak tisztázása Public relations Úgy gondolkodj, úgy érezz, ahogyan én. De! Magad juss el ahhoz a cselekvéshez, ahogyan érzel! Reklám, propaganda Úgy leszünk egy akaraton, hogy Te azt akard Önmagadtól, amit én akarok!
 14. 14. A fogalmak tisztázása <ul><li>Public relations = </li></ul><ul><li>A szervezetek kommunikációjának tudatos szervezése </li></ul><ul><li>A public relations feladata: </li></ul><ul><ul><ul><li>A kölcsönös megértés és a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok létrehozása a szervezetek és a közvélemény, valamint környezetük között, a kétirányú kommunikáció útján. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CERP </li></ul></ul></ul>
 15. 15. A fogalmak tisztázása Public relations = <ul><li>Informálódás, informálás - tájékoztatás </li></ul><ul><li>Megértetés </li></ul><ul><li>A szervezet és a közvélemény, a közvélemény és a </li></ul><ul><li>szervezet közötti magatartás koordinálása, </li></ul><ul><li>hogy létrejöjjön </li></ul><ul><li>az ismertség, az elismertség, az elfogadottság, a megbecsültség, a pozitív reputáció, amelynek eredménye a támogatás, az együttműködés, a kölcsönös megértés a cégek és a közönségük között, azaz végső soron a bizalom. </li></ul>
 16. 16. Társadalom Üzleti- verseny-, A public relations helye a társadalomban non-profit-, civil-, közéleti szféra egyéni szféra
 17. 17. Az emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. Cikkelye „ Minden személynek joga van a v é l e m é n y és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen h í r e k e t és e s z m é k e t bármilyen kifejezési módon.” Elfogadta az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése 1948. December 10.-én. Kommunikáció a társadalomban
 18. 18. A public relations eszközei
 19. 19. Új fogalom a pr-világában Az e-pr a kommunikáció mindazon formáit magában foglalja, ahol a kommunikációban résztvevők elektronikus úton, interaktívan kommunikálnak egymással, akár a szervezeten kívüli, akár a szervezeten belüli környezetükkel teszik ezt, az Internet, vagy az Intranet segítségével.
 20. 20. Új fogalom a pr-világában Az „ePR” által közvetített, hírértékűvé formált üzenet 1.   a közvélemény számára tájékoztatást nyújt, 2.   a közvéleménnyel megérteti az üzenet tartalmát és célját, 3.   a szervezet és a közvélemény, illetve a közvélemény és a szervezet közötti magatartás koordinálására szolgál. Csak akkor nevezhetjük az internetet e-pr eszköznek, ha egyidejűleg felel meg e három kritériumnak
 21. 21. e-pr WEB PR NET PR ON-LINE PR Új fogalom a pr-világában
 22. 22. Új fogalom a pr-világában e-pr I. web-pr Interaktív honlap Web konferenciák Web prezentációk
 23. 23. Új fogalom a pr-világában Példák a WEB-PR használatára Statikus és dinamikus Interaktív honlapok, portálok minimum FAQ - GYÍK szolgáltatás Web press-room - Sajtófigyelés publikálása , Web Konferenciák , Web kiállítások , Web aukciók , stb.
 24. 24. Új fogalom a pr-világában Statikus és dinamikus Interaktív honlapok, portálok Példa egy statikus interaktív honlapra
 25. 25. Új fogalom a pr-világában Statikus és dinamikus Interaktív honlapok, portálok Példa egy statikus interaktív honlapra
 26. 26. Új fogalom a pr-világában Példa a WEB-PR használatára
 27. 27. Új fogalom a pr-világában Példa a WEB-PRESS ROOM használatára
 28. 28. Új fogalom a pr-világában Példa a sajtófigyelés publikálására
 29. 29. Új fogalom a pr-világában Példa a web kiállításra
 30. 30. Új fogalom a pr-világában e-pr II. net-pr E-mail Net press release Net lista Chat room Virtuális szervezetek, intranet
 31. 31. Új fogalom a pr-világában Példák a NET-PR használatára E-mail - Net Press Release, Net Video- press release, Net - B-roll , Net - levelezőlisták, Chat - rooms, „Job” Bankok - Job finders, Virtuális szervezetek, etc. Net Humán kapcsolatok: Intranet
 32. 32. Új fogalom a pr-világában Példa a NET – B-roll használatára
 33. 33. Új fogalom a pr-világában Példák a levelezőlisták alkalmazására
 34. 34. Új fogalom a pr-világában e-pr III. online-pr On-line média off-line - on-line On-line média on-line - on-line On-line adatbázis, távoktatás, stb.
 35. 35. Új fogalom a pr-világában Példák a ONLINE-PR használatára Off-line on-line: Papír alapú újságok, magazinok , TV és Rádió állomások on-line megjelenése On-line on-line: On-line magazinok, On-line - videó sajtókonferenciák, On-line Fórumok - on-line közvélemény-kutatás, On-line banki szolgáltatások, stb. On-line Adatbázis: Szervezetek adatbázisai, On-line szervezeti könyvtárak, On-line távoktató programok, Web-Sajtó-Radar, Sajtófigyelés , WEB Monitoring, sajtóadatbázis, stb.
 36. 36. Új fogalom a pr-világában Példák az online-pr alkalmazására
 37. 37. Új fogalom a pr-világában Példa az online – sajtóadatbázis alkalmazására
 38. 38. Chief Communication Officers A Kommunikációs Szakemberek Hírportálja “ Az igazi lehetőség mindig a trendek konvergenciájából ered .” Peter Drucker „ Az Internet forradalmasítani fogja a tévénézést: a televízió és a PC egyre közelebb kerül egymáshoz, így öt év múlva jó eséllyel online sugárzott műsorokat nézünk majd.” Bill Gates Davos 2007 január Forrás: Photomax prezentáció Internet Digit ális tartalom Digit ális kamerák Digit á l is tártechnológia Otthoni szórakoztatás Mobil technológia
 39. 39. Chief Communication Officers A Kommunikációs Szakemberek Hírportálja és a történet folytatódik ... Az előadás ábraanyaga ( power point prezentáció) ide kattintva letölthető
 40. 40. Chief Communication Officers A Kommunikációs Szakemberek Hírportálja További információk: www.fibraco.hu/epr.htm
 41. 41. Chief Communication Officers A Kommunikációs Szakemberek Hírportálja Jó tolmácsolást kívánok! Barát Tamás

×