Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Rozbudowa Ławicy - materiały informacyjne

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 42 Ad

Rozbudowa Ławicy - materiały informacyjne

Informacje nt. planowanej rozbudowy Ławicy dzięki uprzejmości Portu Lotniczego.

Informacje nt. planowanej rozbudowy Ławicy dzięki uprzejmości Portu Lotniczego.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Rozbudowa Ławicy - materiały informacyjne

 1. 1. Poznao, 27 października 2010
 2. 2. Strategiczne założenia projektu inwestycyjnego Rozbudowa Portu Lotniczego Poznao - Ławica
 3. 3. 3 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA DZISIAJ Infrastruktura Portu DROGA STARTOWA • długość 2 500 m, • liczba możliwych operacji 10 / h TERMINAL PASAŻERSKI • przepustowość do 1,5 mln pasażerów PŁASZCZYZNA POSTOJOWA SAMOLOTÓW • 14 stanowisk postojowych ( w tym 6 stanowisk dla samolotów kodu C (737/A319/320)
 4. 4. 4 3 terminale: • Pasażerski, cargo oraz general aviation Obecna przepustowość terminala: • 1,5 mln. rocznie Droga startowa: • RWY 29-11 • Wymiary: 2504x50m, ILS CAT I w kierunku RWY 29 System oświetlenia nawigacyjnego: • RWY29 precyzyjny system podejścia ALPA ATA, Cat. I światła lądowania z systemem świateł błyskowych PAPI na RWY 11 Pomoce nawigacyjne: • ILS, DME, DVOR/DME PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA DZISIAJ Infrastruktura Portu
 5. 5. Liczba pasażerów obsłużonych w PL Poznao – Ławica [tys. pasażerów] Wstęp. Pozycja rynkowa PL Poznao – Ławica % Źródło: Dane dotyczące PL Poznao – dane ze Spółki; pozostałe dane – ULC, czerwiec 2010 r. Wzrost liczy pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych 19% 34% 42% 30% 34% 24% 8% -8% 60%
 6. 6. ► Prognoza ruchu lotniczego została przygotowana przez niezależnego eksperta zewnętrznego, przy udziale portu. ► Średni roczny wzrost liczby pasażerów w latach 2010-2025 według prognozy będzie kształtował się na poziomie 6%. ► Założono, że najwyższy wzrost liczby pasażerów będzie miał miejsce w 2011 roku i wyniesie 13,4%. Liczba pasażerów w okresie 2010 – 2025 *tys. pasażerów+ Wstęp. Prognoza ruchu lotniczego 13% 12% 11 % 9% 7% 6% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2%
 7. 7. ► Średni roczny wzrost liczby operacji w latach 2010-2025 według prognozy będzie kształtował się na poziomie 4,4%. ► Założono, że najwyższy wzrost liczby operacji będzie miał miejsce w 2010 roku i wyniesie 9,0%. Liczba operacji lotniczych (PAX i cargo) w latach 2010-2025 Wstęp. Prognoza ruchu lotniczego 9% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1%
 8. 8. PL Warszawa 44% PL Kraków 14% PL Katowice 12% PL Gdańsk 10% PL Wrocław 7% PL Poznań 7% PL Łódź 2% PL Szczecin 1% Pozostałe 3% Pozycja Port lotniczy Liczba pasażerów 1 Warszawa 8 282 035 2 Kraków 2 661 294 3 Katowice 2 301 375 4 Gdaosk 1 890 925 5 Wrocław 1 324 483 6 Poznao 1 248 764 Pozostałe 1 236 981 SUMA 18 945 857 *Źródło: dane ULC na podstawie informacji uzyskanych od zarządzających lotniskami, styczeo 2010 r. Uwaga: dane nie uwzględniają pasażerów w ruchu tranzytowym oraz G.A. Pozycja PL Poznao – Ławica na tle innych portów w kraju Udział PL Poznao w polskim rynku lotniczych przewozów pasażerskich według liczby obsłużonych pasażerów w 2009 r.*
 9. 9. 9 Lp. Nazwa projektu Orientacyjny koszt projektu Szacunkowa kwota dofinansowania z UE Orientacyjny koszt razem 1 GDAOSK Port Lotniczy w Gdaosku – budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej 436,15 74,74 595,67 2 Port lotniczy w Gdaosku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside 159,52 58,21 3 KATOWICE Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej 416,24 89,84 593,62 4 Port lotniczy w Katowicach - budowa nowego terminalu pasażerskiego C wraz z niezbędną infrastrukturą – etap I 177,38 67,38 5 KRAKÓW Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego 384,35 92,08 711,92 6 Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa Istniejącej infrastruktury lotniskowej 327,57 87,68 7 RZESZÓW Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego 171,54 51,39 334,83 8 Port Lotniczy Rzeszów - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej 163,29 50,31 9 WARSZAWA Port Lotniczy Warszawa – modernizacja infrastruktury lotniskowej 555,1 114,99 555,1 10 SZCZECN Port Lotniczy Szczecin – Goleniów - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej 120,88 38,18 120,88 11 WROCŁAW Port Lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej 312,59 128,11 312,59 12 POZNAŃ Port lotniczy Poznao- Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej iportowej 311,05 88,04 311,05 NAKŁADY INWESTYCYJE W PORTACH LOTNICZYCH W RAMACH POIiŚ na lata 2007-2013
 10. 10. Cel projektu Rozbudowa Portu Lotniczego Poznao-Ławica Cel główny: Zapewnienie mieszkaocom Poznania i Wielkopolski dostępności komunikacyjnej, pozwalającej na stały wzrost rozwoju gospodarczego
 11. 11. Zakres inwestycji
 12. 12. 12 PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA JUTRO Programy Inwestycyjne w latach 2009-2013
 13. 13. 13 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA - ROZBUDOWA TERMINALU PASAŻERSKIEGO - ZAŁOŻENIA: -MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO TERMINALU - powierzchnia ~ 5 700 m2 -BUDOWA NOWEGO TERMINALU - powierzchnia ~ 14 000 m2 - standard wg ICAO: kategoria „C”
 14. 14. 14 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA ROZBUDOWA TERMINALU PASAŻERSKIEGO
 15. 15. 15 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA - ROZBUDOWA TERMINALU PASAŻERSKIEGO – ZAKRES
 16. 16. 16 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA - ROZBUDOWA TERMINALU PASAŻERSKIEGO – ETAPY I Etap ( zakończenie I kw. 2012r.): - budowa budynku hali przylotów, - budowa łącznika (hala check-in), - uruchomienie nowej sortowni bagażu w hali przylotów. II Etap ( rozpoczęcie III-IV kw. 2012r.) : - przebudowa i zmiana przeznaczenia powierzchni po przeniesieniu hali przylotów, hali bezpieczeństwa i salonu VIP, - przeniesienie dotychczasowych urządzeń sortowni bagażu.
 17. 17. PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA -Równoległa Droga Kołowania z Szybkimi Zejściami- Założenia: - powierzchnia: 113 408 m2 - szerokośd: 38 m (szerokośd RDK: 23 m + 2 x 7,5m (opaski) - 2 szybkie zejścia (speedway) - rodzaj nawierzchni: beton - nośnośd: 52 PCN R/A/W
 18. 18. Założenia: - powierzchnia: ~46 000 m2 - rodzaj nawierzchni: beton - nośnośd: PCN 52 R/A/X/T PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA -Rozbudowa Płyty Postojowej-
 19. 19. 19 PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA - MODERNIZACJA DROGI STARTOWEJ - PARAMETRY TECHNOLOGICZNE: - powierzchnia modernizowanej nawierzchni 150 240 m2 - frezowanie istniejącej nawierzchni na grubość 4 cm - nadbudowa nawierzchni asfaltowej 2x5cm - oświetlenie lampami zagłębionymi w osi DS - odwodnienie powierzchniowo liniowe - odtworzenie oznakowania poziomego -nośność nawierzchni : PCN 52 F/A/X/T
 20. 20. Uzasadnienie inwestycji
 21. 21. 1. Przepustowośd lotniska – stan obecny • Terminal Pasażerski: ok. 940 pax/h, • Droga Startowa (DS) bez Równoległej Drogi Kołowania: 10 operacji / h, • Płyty Postojowe Samolotów (PPS): 11 stanowisk w tym 6 stanowisk dla samolotów kodu C. • Duża kumulacja samolotów / brak możliwości rozkładu operacji w czasie 2. Osiągnięcie przepustowości granicznej – brak możliwości dalszego rozwoju lotniska. 3. Głównym celem projektu jest zwiększenie przepustowości godzinowej portu do 20 op/h Uzasadnienie inwestycji
 22. 22. 22 Przepustowość dzienna Terminal pasażerski – graniczna przepustowość dzienna 15 lipca 2009r. na Ławicy odprawiono największą jak dotychczas liczbę pasażerów w ciągu jednego dnia - 8 724 osób.
 23. 23. 23 Przepustowość dzienna c.d. Droga startowa wraz z drogami kołowania Brak możliwości realizacji operacji lądowania ze względu na brak RDK powoduje konieczność realizacji procedury „drugi krąg”. Tylko od 14 kwietnia do 03 października br. zarejestrowano 17 takich przypadków, które muszą być zgłaszane do PKBWL , ze względu na wpływ bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.
 24. 24. Konsekwencje braku realizacji inwestycji Wariant bezinwestycyjny (wg SW) 1. Przepustowośd obecnej infrastruktury – ok.1,5 mln pax / rok 2. Możliwośd przy zmianach organizacyjnych (rozkład lotów) oraz dzięki przebudowie istniejącej infrastruktury podnieśd przepustowośd o ok. 0,5 mln pax/rok. 3. Prognoza liczby pasażerów a) 2009 - 1,21 mln PAX b) 2010 - 1,37 mln PAX c) 2011 - 1,66 mln PAX d) 2012 - 1,74 mln PAX e) 2013 - 1,94 mln PAX f) 2014 - 2,00 mln PAX g) 2015 - 2,00 mln PAX h) …. i) 2034 - 2,00 mln PAX 4. Brak możliwości realizacji celu głównego Portu Lotniczego po roku 2014…
 25. 25. Rozbudowa lotniska Poznao Ławica w dokumentach planistycznych
 26. 26. 26 LOTNISKO w planach zagospodarowania przestrzennego – stan obecny
 27. 27. 27 LOTNISKO w planach zagospodarowania przestrzennego – plany
 28. 28. Rozwój lotniska wg Planu Generalnego 2001r.
 29. 29. Rozwój lotniska wg Planu Generalnego rok. 2010.
 30. 30. Rozwój lotniska wg Planu Generalnego rok. 2020.
 31. 31. Finansowanie Programu Inwestycyjnego
 32. 32. 9,1 4,8 3,0 27,0 60,4 26,6 62,9 117,3 Pozostałe inwestycje Zadania bieżące Pozostałe inwestycje priorytetowe Bezpieczeństwo ( POIiŚ8.4) Rozwój regionalnej infrastruktury ( WRPO2.6) Rozbudowa PPS ( POIiŚ6.3) Budowa równoległej drogi kołowania ( POIiŚ6.3) Budowa terminala pasażerskiego ( POIiŚ6.3) • Budowa terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz budowa równoległej drogi kołowania, które są zaplanowane do realizacji w latach 2010-2013 są największymi inwestycjami zaplanowanymi przez PL Poznao - Ławica w ramach programu inwestycyjnego. SUMA 311,1 mln PLN* Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013 [mln PLN] Program inwestycyjny na lata 2009-2013 * Bez wydatków na leasing, nakładów odtworzeniowych oraz kapitalizowanych kosztów finansowych.
 33. 33. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego ze środków funduszu spójności: ► I. POIiŚ 6.3-13 – PL Poznao – Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej (dofinansowanie na poziomie 88,04 mln PLN): o budowa równoległej drogi kołowania oraz rozbudowa płyty postoju samolotów, o budowa terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą. ► II. POIiŚ 8.4 – bezpieczeostwo i ochrona transportu lotniczego (dofinansowanie na poziomie 22,92 mln PLN): o pojazdy gaśnicze dla LSRG, o system detekcji wtargnięd, o zintegrowany zespół radarowo – kamerowy, o droga patrolowa. Fundusze unijne Finansowanie Planowana łączna wysokośd pomocy z POIiŚ wyniesie 110,96 mln PLN
 34. 34. Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: ► WRPO 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej (dofinansowanie na poziomie 34,09 mln PLN): o modernizacja drogi startowej, o przebudowa przewężenia PPS, o system zarządzania i ochrony obszaru lotniska, o przebudowa i rozdzielenie systemu kanalizacji, o rozbudowa i modernizacja stacji transformatorowych. Fundusze unijne Finansowanie
 35. 35. 35
 36. 36. Pozyskanie finansowania UE - konsekwencje
 37. 37. Przygotowane dokumenty i niezbędne działania w celu pozyskania dofinansowania Pozyskanie dofinansowania z funduszy UE ►Przygotowane dokumenty: ►Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko („ROOŚ”) ►Studium Wykonalności („SW”) ►Wniosek o dofinansowanie ►Inne załączniki do wniosku, w tym Rezultaty SW ►Procedura pozyskania dofinansowania: ►Opracowanie powyższych dokumentów ►Konsultacja dokumentów z przedstawicielami JASPERS ►Złożenie wniosku i pozostałych dokumentów do oceny przez CUP-T (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) ►Zgodnośd projektu z prawodawstwem wspólnotowym oraz wytycznymi UE – JASPERS, KE ►Zgodnośd projektu z prawodawstwem polskim oraz wszelkimi wytycznymi - CUPT, MRR, MI ►Brak możliwości przewymiarowania inwestycji - brak zgody, brak finansowania !!!
 38. 38. Ekonomiczne i społeczne efekty rozbudowy PL Poznao- Ławica do roku 2034.
 39. 39. Ekonomiczne i społeczne efekty rozbudowy PL Poznao-Ławica do roku 2034. Działalność portu lotniczego powoduje powstanie efektów dochodowych oraz efektów zatrudnienia. Efekty dochodowe i zatrudnienia mają charakter bezpośredni, pośredni, mnożnikowy oraz indukowany. Bezpośrednie efekty dochodowe to strumieo dochodów tworzonych przez wszystkie podmioty gospodarcze, łącznie z operatorem portu, funkcjonujące w ramach portu lotniczego. Pośrednie efekty dochodowe to wielkośd dochodów wydatkowanych przez pasażerów nierezydentów w czasie ich pobytu w mieście i regionie. Efekty bezpośrednie i pośrednie rozprzestrzeniają się dalej, tworząc kolejne strumienie dochodowe. Jest to efekt mnożnikowy lub indukowany. Efekty stymulowane związane są m.in. z pobudzaniem turystyki zagranicznej i kreacją dochodów z tym związanych. Całkowity efekt dochodowy = (efekt bezpośredni + efekt pośredni) x mnożnik + efekt stymulowany.
 40. 40. Ekonomiczne i społeczne efekty rozbudowy PL Poznao-Ławica do roku 2034. W 2007 roku PL Poznao-Ławica obsługując 900 000 pasażerów kreował efekt dochodowy (na podstawie opracowania AE Poznao) o wartości: - efekt bezpośredni 70 mln PLN - efekt pośredni 395 mln PLN * - efekt indukowany (70 mln + 395 mln)x 1,2 = 558 mln PLN - efekt stymulowany 40 mln PLN Efekt całkowity = 1 mld PLN Przeciętnie 1 pasażer kierował efekt o wartości ponad 2300 PLN. Biorąc pod uwagę prognozę ilości pasażerów do roku 2034 oraz wzrost cen i dochodów per capita obliczono całkowite efekty ekonomiczne kreowane przez PL Poznao-Ławica. Łącznie w okresie 2007-2034 PL Poznao-Ławica obsłuży ponad 70 milionów pasażerów kreując ponad 84 miliardy PLN strumieni dochodowych pozostających głównie w mieście Poznaniu i regionie Wielkopolski. * Z przeprowadzonych badao pasażerów wynika, iż przeciętny pasażer nierezydent pozostaje w Poznaniu i regionie około 3,2 dnia wydatkowując łącznie 2280 PLN.
 41. 41. Ekonomiczne i społeczne efekty rozbudowy PL Poznao-Ławica do roku 2034. Przyjmując dominację pasażerów korzystających z linii niskokosztowych w ogólnej liczbie pasażerów (w 2007 r. udział pasażerów linii niskokosztowych w całości ruchu pasażerskiego osiągnął około 70%) można przyjąd, iż wzrost liczby pasażerów o 1 mln tworzy ok.: - 700 miejsc pracy bezpośrednio w infrastrukturze portu lotniczego, - 500 miejsc pracy pośrednio w bliższym i dalszym otoczeniu portu lotniczego, - efekt mnożnikowy w wysokości 1,2. Uwzględniając prognozę wzrostu liczby pasażerów w PL Poznao-Ławica do roku 2034, wzrost miejsc pracy związany z działalnością PL wyniesie: •2011 – 2400 •2017 – 3800 •2034 – 5300 W latach 2009-2034 przyrost miejsc pracy głównie w mieście i regionie wyniesie ponad 5000.
 42. 42. Dziękuję za uwagę

×