Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Propozycje wprowadzenia ulic jednokierunkowych w Oliwie

1,907 views

Published on

Wielkie malowanie linii wyznaczających miejsca do parkowania czeka nas wiosną w Oliwie. Aby uporządkować parkowanie w dzielnicy i by nie ubyło miejsc postojowych, pojawił się pomysł wprowadzenia ulic jednokierunkowych. Do marca Zarząd Dróg i Zieleni oraz Rada Oliwy czekająna opinie mieszkańców w tej sprawie. http://staraoliwa.pl/aktualnosci/item/3322-ulice-w-oliwie-jednokierunkowe.html

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×