Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja MCKZ lipiec 2017

303 views

Published on

Podsumowanie działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku po ubiegłotygodniowych opadach deszczu

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja MCKZ lipiec 2017

 1. 1. Biuro Prasowe Podsumowanie działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku 26 – 28 lipca 2017 r.
 2. 2. Zwołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego • Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku zebrał się po raz pierwszy w środę 26 lipca o godz. o godz.13.00 • Uczestniczyli w nim przedstawiciele służb: Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, Gdańskie Wody, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Saur Neptun Gdańsk, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego i pozostałe służby • Łącznie w biurze MCZK i terenie pracowało 500 osób
 3. 3. Działania spółki Gdańskie Wody Pracownicy: W akcji wzięło udział: - około 100 pracowników Spółki, Działania Spółki Gdańskie Wody trwały nieprzerwanie przez około 144 godziny (od 26 do 31 lipca). Sprzęt: - 3 samochody ciężarowe typu wywrotka z HDSem, - 16 samochodów dostawczych, - 10 samochodów specjalistycznych do wypompowywania wody,
 4. 4. Działania spółki Gdańskie Wody  Obsłużono około 60 zgłoszeń dotyczących dostarczenia worków z piaskiem.  Wydano i zużyto około 8 500 worków z piaskiem.  Wykorzystano około 145 ton piasku.  Podczas akcji rozstawiono około 1 500 m zapór przeciwpowodziowych – we współpracy ze Strażą Pożarną.  Interweniowano kilkadziesiąt razy. Samych interwencji dotyczących konieczności pompowania rozlewisk wody zanotowano ponad 25.  Stale udrażniano system odwodnieniowy: usuwano zatory na potokach, przepustach, kratach na budowlach piętrząco-upustowych, Kanale Raduni. Czyszczono wpusty uliczne.  Monitorowano poziom wody na zbiornikach retencyjnych i kontrolowano spływ wody.  Ograniczano dopływ wody ze zbiorników górnego tarasu do potoku Strzyża.  Monitorowano pracę przepompowni odwadniających.  Doszło do podmycia przepustu na potoku Oruńskim powyżej Parku Oruńskiego i lokalnych zamuleń spowodowanych naniesieniem piasku przez płynącą wodę. Do tej pory nie stwierdzono jednak istotnych uszkodzeń na infrastrukturze odwodnieniowej.
 5. 5. Podsumowania opadów - Gdańskie Wody • Parametry opadu: • Maksymalna suma opadu wynosiła 140 mm (st. Osowa) i była ona wyższa od sumy opadu zarejestrowanego w 2001 roku o ponad 10 mm. Łączna suma opadu została odnotowana w największej wysokości na stacjach: - Osowa – ok. 140 mm, - Oliwa – ok. 130 mm, -Szadółki Jasień Matemblewo – ok. 120 mm. • Czas trwania opadu na wszystkich stacjach zbliżony – około 48 godzin
 6. 6. Działania Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Policji Ze strony Policji działania wpierało 84 policjantów i 33 radiowozy Straż Pożarna – 55 osób stale w działaniach pomocniczych Straż Miejska w Gdańsku skierowała do działań następujące siły i środki: - 75 patroli zmotoryzowanych, - 230 strażników, - utrzymywano 40 strażników w gotowości do natychmiastowego stawiennictwa. Od wczesnych godzin porannych w czwartek, 27 lipca patrole SM poprzez megafony informowały mieszkańców o zagrożeniu powodziowym, a następnie realizowały zadania (56 zgłoszeń) związane z lokalnymi podtopieniami. Partole monitorowały sytuację w rejonach zbiorników oraz cieków wodnych i przekazywały informacje do Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl
 7. 7. Działania wydziałów i spółek miejskich  Ze strony Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych prace poszczególnych służb wspierało 100 pracowników  W Saur Neptun Gdańsk pracowało: 30 osób, 10 wozów ascenizacyjnych, 1 pompa o wydajności 380 m 3 /godzina (pompy używano na Srebrnikach), usunięto 30 zatorów na kanalizacji. Oczyszczalnia przyjęła dodatkowo 320 000 m 3 wód opadowych (3 x dobowa wydajność oczyszczalni norma ok. 95 000 m 3 na dobę)  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska obecnie prowadzi 43 inwestycje kubaturowe oraz 53 inwestycji liniowych w placówkach szkolnych. Na tych obiektach nie stwierdzono szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu. Na 221 placówek oświatowych stwierdzono 24 obiekty, w których wystąpiły skutki ulewnych deszczy.
 8. 8. Działania wydziałów i spółek miejskich
 9. 9. Działania Zakładu Utylizacyjnego
 10. 10. Prognozy pogody na najbliższe dni PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ od godz. 07:30 dnia 31.07.2017 do godz. 07:30 dnia 01.08.2017 Zjawisko/stopień zagrożenia - burze z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 35. Możliwy grad. Porywy wiatru do 85 km/h PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ od godz. 07:30 dnia 01.08.2017 do godz. 07:30 dnia 02.08.2017 Zjawisko/stopień zagrożenia - Burze z gradem/1 Przebieg - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do około 15 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu. PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ od godz. 07:30 dnia 02.08.2017 do godz. 07:30 dnia 03.08.2017 Zjawisko/stopień zagrożenia - Burze z gradem/1 Przebieg - Prognozuje się wystąpienie burz z porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.
 11. 11. Planowane działania inwestycyjne – gospodarowanie wodami opadowymi Zestawienie zadań Projektu unijnego : Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Zlewnia rzeki Strzelenki Zadanie nr 1 Kanalizacja deszczowa w dz. Osowa: 1.1 Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, zadanie w trakcie realizacji (zakończenie 2017 r.) 1.2 Zbiornik Osowa II 1.3 Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Koziorożca do ul. Zeusa) 1.4 Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa 1.5 Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca Zadanie nr 2 Regulacja rowu M-4 Zadanie nr 3 Odwodnienie dzielnicy Kokoszki: 3.1 Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II 3.2 Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II Zlewnia potoku Strzyża Zadanie nr 4 Zbiornik Jaśkowa Dolina Zadanie nr 5 Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża: 5.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego, etap III, zadanie wykonane w latach 2015-2016 5.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego, etap IV, zadanie w trakcie realizacji (zakończenie 2017 r.)
 12. 12. Planowane działania inwestycyjne – gospodarowanie wodami opadowymi Zlewnia kolektora Kołobrzeska Zadanie nr 6 Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera Zlewnia potoku Siedlickiego Zadanie nr 7 Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka Przygotowujemy również inwestycje: Przebudowa rowu R-3, dopływu Potoku Oruńskiego Budowa zbiornika retencyjnego Nr 3 wraz z przebudową Potoku Oruńskiego, km 2+132 - 3+332 Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn na Potoku Strzyża Budowa zbiornika retencyjnego Dolny Młyn na Potoku Strzyża Budowa zbiornika retencyjnego K-2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową Potoku Kowalskiego Budowa kanału ulgi na Potoku Strzyża etap II Przebudowa Potoku Strzelniczka poniżej zbiornika Strzelniczka II Przebudowa układu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego Odbudowa zbiornika Subisława na Potoku Oliwskim

×