Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from StaraOliwa.pl(20)

Advertisement

Muzeum Gdańska - prezentacja z 20 czerwca 2017

  1. MUZEUM GDAŃSKA NOWA WIZJA DZIAŁALNOŚCI 20.06.2017
  2. Gdańsk zasługuje na nowoczesne muzeum • Wzrastające zainteresowanie historią Gdańska • Potrzeba wystawy o 1000-letnim Gdańsku • Oddziały MHMG • zabytkowe budynki, • niewielka przestrzeń, • ograniczona dostępność, • Gdańsk potrzebuje nowoczesnego, wielofunkcyjnego Muzeum, które będzie: • partycypacyjne • reagować na współczesne wyzwania • miejscem, do którego chętnie się wraca
  3. Muzeum Gdańska - nowa marka - • Muzeum czerpiące z przeszłości • Muzeum otwierające się na współczesności i przyszłość • Muzeum kontynuujące nieskończoną opowieść o Gdańsku Wizja • Jedno z trzech najlepszych muzeów miejskich w Polsce, rozpoznawalne muzeum miejskie w rejonie Bałtyku oraz ulubione muzeum gdańszczan. Misja • Służymy społeczeństwu poprzez ochronę i promowanie dziedzictwa historycznego kulturowego miasta Gdańska oraz wzmacnianie tożsamości współczesnych gdańszczan.
  4. Muzeum Gdańska - nowa marka -
  5. Muzeum Gdańska - nowoczesna, atrakcyjna narracja o Gdańsku - • Tematyka wystawy stałej: • od św.Wojciecha po Solidarność • mieszkańcy tysiącletniegoGdańska na styku kulturWschodu i Zachodu • 1,5 godziny – tyle mogłoby potrwać zwiedzanie • Muzeum Gdańska: • centrum edukacyjne • pomieszczenia warsztatowe • sale wystaw czasowych • biblioteka
  6. Muzeum Gdańska - nowoczesna forma z poszanowaniem architektury miasta - • Możliwa lokalizacja: ul. Rycerska • Skansen Archeologiczny (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) • Działki: 364, 365, obręb 090 • Powierzchnia: 2828 m2 • Funkcje obiektu: • wystawiennicze • reprezentacyjne • edukacyjne
  7. Muzeum Gdańska - zarys kubatury przyszłego budynku -
  8. Muzeum Gdańska - jak może wyglądać ? -
  9. Muzeum Gdańska - przestrzeń - 4 kondygnacje – 3 naziemne; 1 podziemna Powierzchnia brutto - 10800 m2 Powierzchnia netto - 7000 m2, w tym: 1/ powierzchnie wystawowe, recepcja i gastronomia - 4000 m2 2/ audytorium - 800 m2 3/ zaplecze muzeum - 2200 m2, w tym: - warsztaty, magazyny, pracownie konserwatorsko-techniczne - 800 m2 - biblioteka i archiwum - 900 m2 - powierzchnie biurowe - 500 m2
  10. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Advertisement