Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-learning na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - doświadczenia i zamierzenia

945 views

Published on

Prezentacja wygłoszona na konferencji Wirtualny Uniwersytet 2011. Autorzy: Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-learning na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - doświadczenia i zamierzenia

 1. 1. E-LEARNINGNA WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZNEJI INFORMATYKI- DOŚWIADCZENIA I ZAMIERZENIA Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 2. 2. 1.09.2008 - 30.09.2010 Moduł III E-learning2 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 3. 3. Etapy projektu:  Pozyskiwanie wiedzy Uzyskanie wiedzy na temat stosowanych rozwiązań.  Organizowanie wiedzy Szkolenie pracowników, opracowanie wymagań.  Wykorzystanie wiedzy Scenariusze i treści kursów, zapis kursów.  Przekazywanie wiedzy Ewaluacja kursów.3 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 4. 4. Dokumenty:  Sylabus przedmiotu wraz z wykazem zagadnień realizowanych w formie e-learningu.  Karty tematu WIEDZA.  Karty tematu INTERAKCJA.  Scenariusz kursu.4 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 5. 5. 5 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 6. 6. 6 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 7. 7.  8.04.2010 r. Rektor Politechniki Częstochowskiej powołuje Uczelniany Zespół ds. e-learningu.  30.06.2010 r. Uchwała Senatu nr 195/2009/2010 dopuszczająca prowadzenie e-zajęć. „Liczba godzin realizowanych w roku akademickim w trybie e-learningu nie może przekroczyć 60 na kierunku studiów.”  29.06.2011 r. Posiedzenie Senatu …8 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 8. 8. Uczelniany Zespół ds. e-learningu  kierowanie pracami związanymi z e-learningiem, w tym organizuje szkolenia z zakresu e-learningu, opracowuje zasady przygotowania i dopuszczania e-materiałów oraz harmonogramy prac związanych z e-learningiem.  opracowanie dokumentów określających postać e-learningu w P.Cz. - www.oko.pcz.pl.  przygotowania do utworzenia struktury: Ośrodek Kształcenia na Odległość w Politechnice Częstochowskiej - OKO PCz.9 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 9. 9. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej http://wimii.pcz.czest.pl Kierunki studiów:  energetyka,  informatyka,  inżynieria biomedyczna,  matematyka,  mechanika i budowa maszyn,  mechatronika. 6 kierunków x 60 godz. = 360 godz. w formie e-learningu10 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 10. 10. Struktura wydziałowa:  Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu,  Koordynatorzy kierunków. Aktualne działania Pełnomocnika:  współudział w przygotowaniu uczelnianych standardów kształcenia on-line,  organizowanie e-edukacji na wydziale,  działania promocyjne na wydziale,  szkolenia wydziałowe.11 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 11. 11. Pracownicy Wydziału, którzy ukończyli szkolenia:  „e-nauczanie dla Zielonych” 2009/2010 9 osób;  „e-nauczanie w praktyce szkoły wyższej” 20010/2011 17 osób + 24 w trakcie. *** ~25% pracowników Wydziału12 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 12. 12. Być albo nie być … e-learningu Być na bieżąco Poznajemy nowe e-technologie. Być e-lepszym Warsztaty metodyczne. Być z innymi Szkolenia i spotkania.13 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek
 13. 13. Dziękujemy za uwagę. Zapraszam na spotkanie MoodleMoot 2011, Częstochowa, 3-4 listopada 2011 Więcej informacji na http://moodlemoot.pl14 Zygmunt Kucharczyk, Tomasz A. Walasek

×