Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ju fler kockar desto bättre soppa

1,694 views

Published on

Presen

Published in: Technology, Design

Ju fler kockar desto bättre soppa

 1. 1. Tomas Wennström tomas@vackertvader.se
 2. 2. Tänk om
 3. 3. det var
 4. 4. ap-enkelt
 5. 5. Tänk om
 6. 6. det fungerade
 7. 7. så här…
 8. 8. http://www.lantmateriverket.se/query? address=Norra Bantorget
 9. 9. http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json? address=Norra Bantorget &sensor=false http://www.lantmateriverket.se/query? address=Norra Bantorget
 10. 10. Lat: 37.82297 Long: -122.37031
 11. 11. http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json ?latlng=37.82297,-122.37031 &sensor=false
 12. 12. AP-enkelt!
 13. 13. Fri dataaccess för vem som helst med en webbläsare!
 14. 14. Fri dataaccess för vem som helst med (typ) en webbläsare!
 15. 15. API = AP-inkelt
 16. 16. API = AP-enkelt Interface (Application Programmable Interface)
 17. 17. All myndigheter borde ha ett API!
 18. 18. Vad händer då?
 19. 19. Många fler kan innovera!
 20. 20. Den långa svansen
 21. 21. Innovationsresurser Innovativa företag
 22. 22. Innovationsresurser Innovativa företag Priset på data
 23. 23. Innovationsresurser Innovativa företag Priset på data få innovatörer
 24. 24. Innovationsresurser Innovativa företag Priset på data några innovatörer
 25. 25. Innovationsresurser Innovativa företag Ju fler kockar, desto större chans att någon lagar en god soppa. många innovatörer Stora muskler, lite hjärna Små muskler, mycket hjärna
 26. 26. 1 juli PSI-lagen
 27. 27. Avslag!
 28. 28. ”PSI-lagen ger inte någon rätt att få tillgång till handlingar, eller någon rätt att få handlingar gratis” ” Det finns inte heller någon annan lagstadgad skyldighet för Lantmäteriet att tillhandahålla information i elektronisk form” - Lantmäteriverket
 29. 29. Svenskt väder. Norsk data.
 30. 30. Summering!
 31. 31. Tomas Wennström tomas@vackertvader.se @tomaswennstrom 0739-464202

×