Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smalltalk prakticky [CZ]

1,497 views

Published on

Prezentace o praktickém použití programovacího jazyka Smalltalk na FIT ČVUT z 10.12.2012.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Smalltalk prakticky [CZ]

 1. 1. Smalltalk prakticky Tomáš Kukoltomas.kukol@gmail.com
 2. 2. Agenda• Představení• Co je Smalltalk (aneb trocha teorie neuškodí)• Smalltalk prakticky• Diskuse?
 3. 3. Představení• Od roku 2003 pracuji v ČSOB jako vývojář SW• Od roku 2008 jsem Certified Scrum Master• Programuji v C#, Java a Smalltalk – Agilní vývoj pomocí metodiky Scrum – Webové projekty – Pokusy o Test Driven Development (TDD) • NUnit, JUnit, SUnit • WebWalker
 4. 4. Malá upozornění• Jsem fanoušek Smalltalk  – Seznámení se Smalltalk na vysoké škole u doc. Merunky v roce 1993• Prezentace může být subjektivní – Jsem fanoušek Smalltalk• Prezentace nemusí být úplně seriozní – Jsem člověk z praxe
 5. 5. Co je Smalltalk• Programovací jazyk – Jednoduchý a mocný objektový jazyk (všechno jsou objekty ) – Má pouze několik pravidel a je jednoduché se ho naučit – Velmi stabilní syntaxe (platí od roku 1980)• Objektová databáze (a také aplikační platforma!) – Ukládá kompletní objekty a jejich vazby – Aplikační kód je uložen současně s objekty – Všechno se programuje v jediném programovacím jazyce Smalltalk• Velmi produktivní vývojové prostředí – Obsahuje všechny nástroje pro rychlý vývoj aplikací – Ideální pro webové a mobilní aplikace, REST webové služby, backendové databáze pro mobilní aplikace
 6. 6. Otázky do diskuse• Co má Smalltalk navíc oproti jazykům C# a Java (dále jen „ostatní“)?• Co ostatní jazyky nemají?• Co naopak nemá Smalltalk?
 7. 7. Méně je někdy více• Žádné konstruktory• Žádné definice typů• Žádná rozhraní (interfaces)• Žádné jmenné prostory/private/protected• Žádné šablony (templates)• Žádný boxing/unboxing
 8. 8. Ostatní (zatím) nemají• Posílání zpráv – Objekt zprávě rozumí a vyvolá příslušnou metodu – Objekt zprávě nerozumí a zavolá metodu „zprávě nerozumím“• Metody „become“ – Všechny instance určitého objektu lze jednoduše vyměnit za jiný objekt• Persistenci objektů v rámci jazyka – Viz Pharo Smalltalk nebo GemStone Smalltalk
 9. 9. Přejděme k praktickým věcem• Prototypový projekt pro FT ČSOB (zkouší obchodní a technologické inovace) – Nativní mobilní aplikace pro Android a iPad – HTML5 mobilní aplikace pro všechny platformy – V rámci technologických inovací byl mimo jiné zvolen Smalltalk • Backend pro nativní mobilní aplikace (objektová databáze, REST webové služby), webová aplikace pro správu aplikačních dat, HTML5 mobilní aplikace
 10. 10. Jak to vypadá? Co jsme udělali?
 11. 11. Použité technologie na backendu• Linux• Apache – Proxy, load balancing, URL rewriting, obsluha statických souborů (obrázky, JS, CSS, HTML stránky)• Pharo Smalltalk 1.4 – REST webové služby, HTML5 mobilní aplikace• Pharo Smalltalk 1.3 – Objektová databáze Magma
 12. 12. Co je Pharo Smalltalk?• Nová moderní implementace Smalltalku vycházející ze Squeaku orientovaná na vývoj a provoz webových a mobilních aplikací• Dostupná pod licencí MIT• Běží na Mac, Linux, Android, iOS, Windows• Skvělá aktivní komunita• Rychlý průběžný vývoj• Spousty skvělých knihoven a nástrojů• Dostupná a připravena na komerční provoz!
 13. 13. Použité frameworky v rámci Pharo• Seaside 3.0 • Fuel (součást• Magritte 3 Marea)• Seaside-REST • Magma (klient a server)• NeoCSV • Monticello• Seaside-JQuery • Metacello• JQueryMobile • FileTree• Zinc • Gitocello
 14. 14. Seaside• Webový framework naprogramovaný ve Smalltalku (vývoj probíhá přímo ve Pharo) – Umožňuje psaní webových aplikací v desktopovém stylu díky call:/answer: nebo show:/answer: přístupu – Používá continuations (struktura, která obsahuje běžící – Řeší problém tlačítka „Zpět“• Nepoužívá šablony jako ASP.NET MVC nebo JSP, ale komponenty (což jsou běžné třídy/objekty) – Je možné je dědit, skládat a testovat v kódu – Každá komponenta má vlastní stav a díky tomu nezávislé flow – Metoda renderContentOn: slouží pro kreslení na HTML canvas• Třídy mají prefix WA (Web Aubergine)• Obsahuje podporu pro Javascript a integruje JQuery – Snadno se rozšiřuje o další Javascriptové frameworky (Scriptaculous, JQueryMobile, Dojo Toolkit)
 15. 15. Seaside – důležité třídy• WAComponent – Vizuální komponenta – Je třeba přepsat metodu renderContentOn:• WATask – Nevizuální komponenta určená pro psaní workflow (programu) – Je třeba přepsat metodu go, do které se píše workflow, což může být klidně komunikace vizuálních komponent – Metoda renderContentOn: se nepoužívá• WASession – Obsahuje session state pro každého uživatele – Obvykle se dědí a tvoří na míru aplikace
 16. 16. Seaside – kreslení na HTML canvas1. SAWebPage>>renderContentOn: html2.     self isEmbedded3.         ifTrue: [ self renderWrappedMainOn: html ]4.         ifFalse: [5.             self renderWrappedPageOn: html.6.             self showDefaultRefresher7.                 ifTrue: [ self renderDefaultRefresherOn: html ] ]8. SAWebPage>>renderWrappedMainOn: html9.     html div10.         jqmContent;11.         with: [ self renderMainOn: html ]12. SAListPage>>renderMainOn: html13.     self renderListTitleOn: html.14.     self renderListOn: html.15.     self renderButtonsOn: html16. SAListPage>>renderListTitleOn: html17.     self showListTitle18.         ifTrue: [19.             html div20.                 jqmHeader;21.                 jqmTheme: a;22.                 class: sa-bar-header-title;23.                 with: [ self renderListTitleDetailOn: html ] ]
 17. 17. Seaside – ošetření události (callback)1. SAContactDetailPage>>renderButtonsOn: html2.     self isEmployee3.         ifTrue: [4.             html div5.                 with: [6.                     html anchor7.                         jqmButton;8.                         jqmTheme: a;9.                         callback: [ self showContact: self model ];10.                         with: Detail kontaktu.11.                     html anchor12.                         jqmButton;13.                         jqmTheme: e;14.                         callback: [ self editContact: self model ];15.                         with: Editovat kontakt.16.                     html anchor17.                         jqmButton;18.                         callback: [ self deleteContact: self model ];19.                         with: Smazat kontakt ] ]20. SAContactDetailPage>>editContact: contact21.     self call: (SAEditPage withModel: contact)22. SAContactDetailPage>>showContact: contact23.     self call: (SADetailPage withModel: contact)
 18. 18. Seaside – stav v komponentě1. SAWebPage>>isEmployee2.     ^ self isUserLogged3.         ifTrue: [ self user isEmployee ]4.         ifFalse: [ false ]5. SABaseComponentPage>>isUserLogged6.     ^ [ self user isNil not ]7.         on: Error8.         do: [ false ]9. SABaseComponentPage>>user10.     ^ self session user11. SALoginPage>>login: user12.     | userFromDb |13.     user isNil not14.         ifTrue: [15.             userFromDb := self database getUserWith: user login and: user password.16.             self session user: userFromDb.17.             self database chat loginUser: userFromDb.18.             self answer: userFromDb ]19.         ifFalse: [ self answer: nil ]
 19. 19. Magritte• Meta framework, který popisuje objekty a jejich vazby pomocí tzv. „MADescriptions“. Díky tomu máme: – Automaticky validované webové (Magritte-Seaside) a desktopové formuláře (Magritte-Morphic) • Díky tomu aplikace obsahuje pouze dvě componenty pro GUI – SAEditPage a SADetailPage – Automaticky validovaný vstup a výstup (import a export) • JSON, XML, CSV• Umožňuje bohaté rozšiřování Magritte – Popisky, vizuální komponenty, import a export – Obvykle Visitor pattern
 20. 20. Magritte – příklad popisu objektu1. SAArticle>>descriptionCreatedAt2.     <magritteDescription>3.     ^ SADateAndTimeDescription new4.         accessor: #createdAt;5.         label: Datum a čas publikace;6.         priority: 10;7.         beRequired;8.         yourself9. SAArticle>>descriptionTitle10.     <magritteDescription>11.     ^ MAStringDescription new12.         accessor: #title;13.         label: Titulek;14.         priority: 20;15.         beRequired;16.         yourself17. SAArticle>>descriptionText18.     <magritteDescription>19.     ^ MAMemoDescription new20.         accessor: #text;21.         label: Text komentáře;22.         priority: 40;23.         beRequired;24.         yourself
 21. 21. Magritte – tvorba webového formuláře1. SAEditPage>>buildComponent2.     | container newComponent |3.     newComponent := self model asComponent4.         readonly: false;5.         addValidation;6.         addDecoration: (SAMessageDecoration withMessage: Editace záznamu);7.         addDecoration: (SAFormDecoration buttons: self buttons);8.         yourself.9.     newComponent10.         onAnswer: [ :answer |11.             self saveItem: answer.12.             self answer: answer ].13.     ^ newComponent14. SAModel>>asComponent15.     ^ self asContainer asComponentOn: self16. SAModel>>asContainer17.     ^ self magritteDescription18.         componentRenderer: SAJQMRenderer;19.         validator: SAChildParentValidatorVisitor
 22. 22. Seaside-REST• Umožňuje tvorbu REST webových služeb• Postavené na HTTP a JSON• Snadno se používají – Podpora v C#, Java, Javascript• Snadno se ladí – Podpora ve Firefoxu (Firebug) a Chrome (nástroj pro vývojáře)
 23. 23. Seaside-REST – příklady použití1. SARestfulFilter>>getMessagesFor: aClientSessionId of: ofCsi2.     <get>3.     <path: /api/chat/messagesof?csi={aClientSessionId}&ofcsi={ofCsi}>4.     <produces: text/json>5.     | uuid ofUuid |6.     (self simplePing: aClientSessionId)7.         ifFalse: [ ^ nil asJson ].8.     uuid := SATool tryParseUUIDFrom: aClientSessionId.9.     ofUuid := SATool tryParseUUIDFrom: ofCsi.10.     ^ (self database chat getMessagesFor: uuid of: ofUuid) asJson11. SARestfulFilter>>updateFxRates12.     <post>13.     <path: /api/fxrates>14.     | isOk |15.     isOk := self updateFxRates: self requestContext request rawBody.16.     self requestContext17.         respond: [ :response |18.             isOk19.                 ifTrue: [20.                     response21.                         status: WAResponse statusOk;22.                         contentType: WAMimeType textPlain;23.                         nextPutAll: OK ]24.                 ifFalse: [25.                     response26.                         status: WAResponse statusNotFound;27.                         contentType: WAMimeType textPlain;28.                         nextPutAll: KO ] ]
 24. 24. NeoCSV – práce s CSV soubory• Umožňuje jednoduše importovat a exportovat CSV soubory• Podporuje validaci a přímé načítání do aplikačních objektů
 25. 25. NeoCSV – příklady použití1. SADatabase>>fillForecastsFromStream: aStream2.     self forecasts addAll: (self getForecastsFromStream: aStream)3. SADatabase>>getForecastsFromStream: aStream4.     | reader array |5.     reader := NeoCSVReader on: aStream.6.     reader next.    "skip first line with headers"7.     reader8.         recordClass: SAForecast;9.         addField: #indicator:;10.         addField: #time:;11.         addField: #source:;12.         addField: #numberAsString:;13.         addField: #country:;14.         addField: #unit:;15.         addField: #period:;16.         addField: #type:;17.         addField: #descriptionCZ:.18.     array := reader upToEnd.19.     array do: [ :each | each initializeId ].20.     ^ arrayPříklad CSV souboruIndicator,Time,Source,Value,Country,Unit,Period,Type,DescriptionCZGDP yoy,2011Q2,Bloomberg,2.1,CZ,%,Q,chng,Reálný HDPGDP yoy,2011Q1,Bloomberg,2.8,CZ,%,Q,chng,Reálný HDPGDP yoy,2010Q4,Bloomberg,2.7,CZ,%,Q,chng,Reálný HDP
 26. 26. JQueryMobile• Umožňuje tvorbu HTML webových aplikací, které vypadají jako mobilní aplikace• Samozřejmě, že se programuje ve Smalltalku a ne v Javascriptu• Přehledný návod pro Seaside je zde: http://jquerymobile.seasidehosting.st/
 27. 27. JQueryMobile – příklady použití1. SAGridPage>>renderGridInJqmDivsOn: html2.     html div3.         jqmContainerTwoColumn;4.         with: [5.                     html div6.                         jqmColumnOne;7.                         with: [ html render: (pages at: 1) ].8.                     html div9.                         jqmColumnTwo;10.                         with: [ html render: (pages at: 2) ] ].11.     html div12.         jqmContainerTwoColumn;13.         with: [14.                     html div15.                         jqmColumnOne;16.                         with: [ html render: (pages at: 3) ].17.                     html div18.                         jqmColumnTwo;19.                         with: [ html render: (pages at: 4) ] ]
 28. 28. Zinc• Moderní implementace HTTP klienta a serveru ve Smalltalku• Součástí je i Zinc Web Server
 29. 29. Fuel• Velmi rychlá serializace a deserializace objektového grafu do streamu (paměť, disk, ZIP stream)• Součást frameworku Marea
 30. 30. Fuel – příklady použití1. SADatabase>>simpleBackupToFileNamed: aFilename2.     FLSerializer serialize: self default toFileNamed: aFilename3. SADatabase>>simpleRestoreFromFileNamed: aFilename4.     ^ (FLMaterializer materializationFromFileNamed: aFilename) root5. SADatabase>>simpleBackupWithValidation6.     | newFilename hiddenFilename fd |7.     newFilename := SADatabase fileNameOfDefault.8.     hiddenFilename := . , newFilename.9.     fd := FileDirectory default.10.     (fd fileExists: hiddenFilename)11.         ifTrue: [ fd deleteFileNamed: hiddenFilename ].12.     self simpleBackupToFileNamed: hiddenFilename.13.     (self isBackupValidOfFileNamed: hiddenFilename)14.         ifTrue: [15.             fd copyFileWithoutOverwriteConfirmationNamed: hiddenFilename toFileNamed: newFilename.16.             (fd fileExists: hiddenFilename)17.                 ifTrue: [ fd deleteFileNamed: hiddenFilename ] ]18.         ifFalse: [ self error: Nepodařilo se ověřit zálohu. ]
 31. 31. Monticello• Balíčkovací systém pro Smalltalk• Podobné jako DPKG nebo RPM na Linuxu• Balíčky se tvoří na základě kategorií tříd• Již Monticello umožňuje snadné verzování zdrojového kódu
 32. 32. Metacello• Nadstavba nad Monticello, která přináší hlídání závislostí a podmíněné nahrávání balíčků• Podobné jako apt-get (Synaptic) nebo yum na Linuxu• Používají se tzv. „ConfigurationOfXyz“ – Nahráním jediného Metacello balíčku můžeme nahrát desítky závislých balíčků
 33. 33. Diskuse?

×