Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

US Economy - March 2014 - in Czech

237 views

Published on

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

US Economy - March 2014 - in Czech

  1. 1. - Ú Stránka 1 Březen 2014 Březen 2014 Hlavní zprávy:  Prezidentovy odhady růstu  Šéfka FED poprvé veřejně vystoupila  Hromadná doprava v oblibě Další: Papírny se vyrovnávají s digitální revolucí Nedostatek komerčních pilotů Investice do solární energie znovu v kurzu Americká ekonomika Tomáš Hart Snižování deficitu: když to půjde, tak to půjde CO SE MUSÍ STÁT, ABY BYL MENŠÍ SCHODEK JISTOTOU Už je to téměř tradice: podle předpovědí ekonomů momentálního prezidenta se podaří vybrat více daní, ekonomika poroste rychleji, do infrastruktury se investuje více a vládní deficity budou nižší. Protože ale většina předpovědí nevyjde a hodně věcí se nepodaří politicky prosadit, nakonec z toho není skoro nic. Např. prezident Bush se ve svém rozpočtu na rok 2009, který byl poznamenaný velkým propadem ekonomiky a finanční krizí, zmýlil o celých trilion dolarů. Deficit hospodaření vlády tenkrát přesáhl 10 %, což byla největší „sekyra“ od 2. světové války. Totéž se děje i prezidentovi Obamovi, kterých za léta ve funkci již nasbíral i svoji historii nesplněných prognóz a odhadů. Loni jeho vláda hospodařila se schodkem $680 miliard, tedy 4,1 % HDP. Obamovy plány počítají s dalším poklesem zadlužování, do roku 2018 na 1,9 % a k roku 2024 na 1,6 % HDP. Prezidentův odhad je optimističtější než propočty nepolitické Rozpočtové kanceláře Kongresu, která počítá s tím, že po roce 2015 se deficity budou spíše zvyšovat. Hlavním důvodem jsou očekávané vyšší nároky na tzv. nárokové platby z rozpočtu, především Medicare. Bílý dům svá pozitivní očekávání zakládá hlavně na vyšším růstu, který by se měl nyní dostat na největší hodnoty od začátku krize v roce 2007. „Ekonomický růst byl silnější bez ohledu na nepříznivé následky krize v eurozóně domácího sebepoškozo vání jako loňské škrty, odstávka vlády a nejistota ohledně vládního dluhu“, napsal ve zprávě Bílý dům. Ekonomové sice věří v pokračování růstu, raději ale chtějí ještě chvíli vyčkat, než potvrdí silnější růst než průměrná dvě procenta, kterými USA rostly v pokrizových letech. 2 % jsou na Spojené státy málo. Přes deset milionů Američanů má svoje penzijní úspory v penzijním fondu, který spravuje příspěvky zaměstnanců z více firem. Co se stane, když ale jedna účastnická firma zkrachuje a není schopna do fondu dále přispívat? Když roce 2012 zkrachovala firma Hostess Brands, výrobce potravin, začala se nervozita šířit i mezi zaměstnanci rodinné pekárny Ottenberg’s Bakery. Stovky řidičů z Hostess si nárokovali právo na výplatu penzí, i když peníze ve fondu chyběly. Naštěstí se do řešení problému vložila Obamova administrativa, konkrétně Pension Benefit Guaranty Corp., málo známá federální agentura, která byla založena v roce 1974. Vstoupila do krachujícího fondu, rozdělila ho, vyplatila lidi z Hostess Brands a zdravé jádro z Ottenberg’s sloučila s jiným fungujícím fondem. Svého druhu pojišťovna vkladů získává peníze z 26.000 individuálních a skupinových penzijních plánů, které do něj odvádí malou část svých úspor. Protože se problém, kdy nároky na výplatu penzí převyšují našetřené prostředky na účtech, bude muset řešit, objevují se už návrhy řešení, z nichž nejvíce emocí samozřejmě vzbuzují myšlenky na snížení vyplácených penzí. To by byla obrovská změna, protože zatím se podle zákona penze snižovat nesmí. Množí se hlasy, že pokud správci fondů nebudou mít flexibilitu s výší výplaty hýbat, místo hledání řešení povedou svěřené fondy k bankrotu. Ekonomové ale upozorňují, že pokud tuto možnost dostanou správci společných fondů více zaměstnavatelů, bude platit i pro individuální účty a zajištěná úroveň vyplácené penze se může stát minulostí. To domácnosti i jednotlivce uvrhne do problémů a bude špatné pro celou ekonomiku. Dvě nedávné recese a stárnoucí populace způsobily, že odbrorově organizovaným Američanům v těchto fondech chybí $400 miliard (!), což je rozdíl mezi tím, jaké povinnosti se na ně v brzké době valí a kolik peněz v nich ve skutečnosti je. Na penzijní frontě neklid PROBLÉMY PŘI KRACHU FIREMNÍCH ÚČASTNÍKŮ
  2. 2. - Ú Stránka 2 Březen 2014 Janet Yellen poprvé NOVÁ ŠÉFKA FEDU K EKONOMICE J. Yellen: rosteme, ale s prací máme problémy Poprvé od uvedení do funkce měla nová guvernérka FEDu Janet Yellen možnost veřejně vystoupit a nastínit tak nejbližší směřování federální banky pod jejím vedením. Yellen byla ve vedení FED již před nástupem do funkce guvernérky a trhy napjatě očekávaly, jestli potvrdí svoje pozice z dob, kdy ještě neměla takovou odpovědnost. Yellen se plně postavila za minulou politiku FEDu, tj. hlavně za dlouhodobé držení úrokových sazeb prakticky na nule a objemné nákupy cenných papírů, pro které se vžilo označení kvantitavní uvolňování. FED bude v této politice pokračovat i po zbytek roku. Hlavním důvodem je podle guvernérky neutěšená situace na pracovním trhu, kde i přes dílčí zlepšení vidí několik přetrvájících problémů: „v určité míře je situace na trhu práce tvrdší než v dřívějších recesích“, byla její přesná slova. Tady je pět faktů, které její tvrzení potvrzují: 1/ sedm milionů lidí, kteří mají práci na částečný úvazek, i když by chtěli pracovat na plný úvazek; 2/ lidé se více bojí o tu práci, kterou mají a jen neradi se vystavují riziku, že novou práci jen tak nenajdou: jen 1,3 % zaměstnanců dobrovolně opustí svoje povolání. Přitom v dobrých časech bývají 2 – 2,2 % těch, kteří dají výpověď a začnou si hledat novou práci; 3/ mzdy rostou jen o dvě procenta ročně, což je málo ve srovnání s předkrizovými 3 – 4 %. Je to trh zaměstnavatelů, ne zaměstnanců; 4/ dlouhodobá nezaměstnanost: přes 20 % nezaměstnaných je bez práce déle než 52 týdnů (tedy prakticky 1 rok) a 5/ participace na pracovním trhu mezi těmi, kteří jsou v produktivním věku. Dnešních 63 % je stejná hodnota jako v roce 1978, kdy participace především žen byla daleko menší než nyní. Index Dow Jones Industrial Average na vystoupení Yellen reagoval ihned a to pozitivně. Hodnota 16.457 bodů patří mezi nejvyšší úrovně indexu v historii. Paper revival aneb papírny se jen tak nevzdají AMERIČTÍ VÝROBCI PAPÍRU SE MUSÍ VYPOŘÁDAT S NOVÝMI TRENDY Mohawk Fine Papers (http://bit.ly/1eHaKYW) ze státu New York je soukromá papírna, kterou vede už třetí generace rodiny O’Connorů a která patří mezi ty, na které v posledních letech dopadl pokles zájmu o denní tisk, menší objem soukromé i firemní korespondence a zrušení povinnosti veřejně obchodovaných firem, aby každému akcinářů dodaly vytištěnou výroční zprávu. Nepřetržitý provoz se napřed zkrátil na pětitýdenní pracovní týden a potom jen na čtyři dny výroby papíru v týdnu. Mohawk, stejně jako menší papírny po celých Spojených státech, které nepatří do nějaké obří průmyslové skupiny, zkouší různé strategie, jak nahradit ztracené obchody. Thomas O’Connor Jr. (57) již v roce 2004 udělal neobvyklý tah: místo toho, aby v době digitální revoluce a klesající poptávky po papíru snížil zadlužení firmy, si naopak půjčil miliony dolarů na riskantní investici do výrobu balícího a jiného „lepšího“ papíru. Původně si starší a zkušenejší lidé v průmyslu mysleli, že se zbláznil. Jak ale nově vznikající firmy jako Shutterfly, Minted nebo Moo.com začaly nabízet personalizované služby jako tisk knih s rodinnými fotografiemi nebo luxusní vizitky, začala se investice vyplácet a stoletá papírna se pevně uchytila v 21. století. Digitální byznys teď tvoří výrazný podíl tržeb Mohawku, kolem 40 %. Příběh tiskárny ukazuje, jak papírenský průmysl v Americe nezachytil rychlost, s jakou klesla cena osobních počítačů a jak rychle kvůli tomu lidé přestali vyžadovat věci v papírové podobě. V 90. letech ještě manažeři tiskáren tvrdili, že počítače jsou jen pro bohaté a „normální“ lidi budou stále spotřebovávat velké množství obyčejného papíru. Změna v chování spotřebitelů ale přišla tak rychle, že velká část průmyslu se ocitla na hraně bankrotu. Situaci neulehčil ani fakt, že papírny jsou většinou největší zaměstnavatel v oblasti, která je často vzdálená od velkých měst a kde se jen těžko shání jiná práce. Věci jsou ale poněkud složitější, protože se zatím úplně nepotvrzuje tvrzení, že digitální svět vyhlásil tomu papírové válku. Moleskine, výrobce kvalitních zápisníků a bloků, totiž ve výzkumu zjistil, že uživatelé jejich sešitů jsou v průměru aktivnější uživatelé digitálních aplikací a služeb. Ne všichni ale vítají papírenské zmrtvýchstání. Ekologové kritizují, že papírny spotřebovávají příliš energie, vody a patří mezi hlavní znečišťovatele ovzduší. Firma IP, jedna z největších papírenských skupin se ale brání, že 75 % jejich energie pochází z obnovitelných zdrojů a že papírny v Americe ročně vysadí přes 1,7 milionu stromů, více než spotřebují. Příběh amerických papíren ukazuje potřebu neustálých inovací, odklon od hromadné k více individualizované výrobě a hledání zákazníků i tam, kde by to dříve nikoho ani nepadlo. Obyčejného papíru méně, toho lepšího více
  3. 3. - Ú Stránka 3 Březen 2014 Software a průmysl si rozumějí MICROSOFT MÁ NOVOU TAKTIKU NA NELEGÁLNÍ SOFTWARE Se softwarem mají Američané v Číně problém Microsoft a jiní američtí výrobci počítačových programů dlouhá léta frustrovaně sledovali, jak se v Číně a jinde v Asii nelegálně používá jejich software, aniž by z toho viděli jediný dolar. Situace došla tak daleko, že příjmy Microsoftu z celé Číny se ani nevyrovnaly tržbám, které firma získávala v Nizozemí. Žaloby přes federální úřady většinou nikam nevedly, přetížené úřady na většinu případů neměly čas a vyšetřované firmy si z toho dělaly pramálo starostí. Výrobci softwaru ale našli nové spojence: vyšetřovatele v různých státech USA, které přesvědčily, že nelegální používání amerického softwaru cizími firmami vede k nekalé konkurenci. Americké průmyslové firmy mají kvůli tomu přicházet o práci a rušit pracovní místa v Americe, protože jejich konkurence na rozdíl od nich za software neplatí. Podle Wall Street Journalu se Microsoftu podařilo s pomocí Národní asociace výrobců rozšířit mezi americkými firmami povědomí o tom, že jim může pomoct se zahraniční konkurencí. A pravděpodobně od nich zároveň dostává tipy, na které firmy se má v cizině zaměřit. Třeba výrobce ventilů Balon Corp. z Oklahomy Microsoft nedávno navedl na svého čínského konkurenta, firmu Neway Valve. Vyšetřující prokurátor z Lousiany zase z výrobce zahradních grilů Guangdong pod hrozbou zákazu dovozu do tohoto státu mimosoudně získal $250 tis. a souhlas se příští rok podrobit auditu, aby se situace neopakovala. Čtvrt milionu dolarů si nechali dodavatelé softwaru a stát Lousiana může tvrdit, že chrání pracovní místa ve svém státě. Ostatní softwarové firmy tento model rychle okoukaly a už tlačí na vyšetřovatele ve většině svých domovských US států, aby příklad Microsoftu následovali. Kde brát piloty a nekrást? AMERIKU TRÁPÍ ODCHODY DO DŮCHODU Že budou mít americké aerolinky potíže s nedostatkem pilotů, se vědělo již před mnoha lety. Co se ale nevědělo, bylo to, že začnou být nedostatkovým zbožím tak rychle. Kombinace dlouho očekávané vlny odchodů starších pilotů do důchodu (povinně v 65 letech) a nedávno zavedené přísnější požadavky na počet nalétaných hodin před usedením do kokpitu dálkového letadla (zvýšeno z 250 na 1.500 hodin) způsobily, že některé menší aerolinky, které platí malé výplaty a obsluhují regionální města, již některé lety úplně zrušily. Lidé z branže upozorňují hlavně na dlouhou, kterou piloti po kurzech musejí strávit na tréninku, než mohou začít pilotovat velká letadla. „Studenti, co právě dokončili letecké školy, musejí létat pořád dokola, aby nalétali potřebných 1.500 hodin“, říká Roger Cohen, prezident Regional Airline Association. Konzultant Kit Darby připomíná, že se o problému ví již dlouhá léta, ale pokles poptávky po leteckém cestování po teroristických útocích v roce 2001 a během finanční krize 2008-9 propuknutí problému na několik let zpomalilo. Darby odhaduje, že problém se bude časem ještě zhoršovat: k roku 2020 by do penze mělo ročně odcházet přes 2.600 pilotů ročně, loni to bylo jenom kolem 600. Letecké společnosti už začaly povolávat zpět piloty, které odstavily během krize. American Airlines oznámily, že během příštích pěti let potřebují nabrat 1.500 nových pilotů, jen aby udržely provoz na současné úrovni. Piloti, kteří za vyškolení musí zaplatit $75- 150 tis., se také příliš nehrnou do práce k malým aerolinkám, které většinou nabízejí mzdy kolem $20-30 tis. ročně. Prorože se ale většina pilotů k vysněné pozici u některé velké společnosti dostane právě přes práci u malé regionální firmy, mají problémy i velké firmy, kterým chybí přísun nových lidí s leteckou praxí. Insideři z leteckého průmyslu také přiznávají, že některé firmy už musely zmírnit přísnost požadavků, se kterou prověřují zájemce o práci. Nedostatek pilotů je prostě takový, že hodně pilotů, kteří by dříve práci jen tak nesehnali, ji dnes dostane prakticky ihned. Pilotů je stále méně
  4. 4. - Ú Stránka 4 Březen 2014 Pasažérů přibývá POČET CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU DOPRAVOU ROSTE Rekord: v roce 2013 se veřejnou dopravou v Americe svezl největší počet lidí v historii. Americká asociace veřejné dopravy spočítala počet cestujících v loňském roce na 10,7 mld. cestujících. Jde o již o osm let trvající trend, kdy počet cestujících v daném roce převýšil deset miliard. Železniční doprava v růstu poráží autobusovou: několik oblastí zaznamenalo dvouciferný procentní nárůst, zatímco největší nárůst byl u autobusové dopravy 3,45 % (v hlavním městě Washingtonu). Za rostoucí popularitou veřejné dopravy, která to v Americe, ovládané osobními automobily, neměla nikdy jednoduché, stojí především masivní investice v některých velkých aglomeracích: Miami, New Orleans nebo Salt Lake City v posledních letech rozšířily pokrytí veřejnou dopravou a zvýšily počet vozidel. Souběžně s tím v Americe také pořád roste počet alternativních možností cestování, především sdílení aut a kol. (ride-share a bike- share).(The Atlantic) Zelená linka v Salt Lake City, Utah Ušetřit a nepoškodit PENTAGON ŠETŘÍ, ALE NEZAPOMÍNÁ NA FIRMY GE do výroby motorů investovala i v ČR, když koupila Walter Pentagon musí šetřit, což ale neznamená, že by zapomínal na své dodavatele, kteří investovali obrovské peníze do vývoje výrobků pro armádní použití. V poslední době armádní stratégové přišli s návrhem investovat do pokračování vývoje nového leteckého motoru, který by měl ušetřit 25 % spotřeby paliva budoucích bitevních letounů a bomabardérů. To by, na rozdíl od velkých firem jako General Electric nebo United Technologies, pomohlo hlavně menším dodavatelům, pro které škrty v armádních výdajích mohou představovat citelnou ztrátu tržeb. GE a UL mají knihy objednávek dostatečně plné, takže se jich úspory dotknou méně. Podle Dana Stohra z Aerospace Industries Association se až 70 % peněz z Pentagonu dostane k menším firmám, dodavatelům hlavních výrobců motorů. Vojáci ale činí i další kroky, které mají v dobách úspor firmám ulehčit. Dávají totiž dohromady seznam firem, pro které by výpadek tržeb pro US armádu mohl být kritický a které by ve spolupráci s velkými firmami mohly obdržet pomoc. Pentagon by jim např. mohl za dodávky zaplatit řást peněz dopředu. Vojenská letadla, která na rozdíl od běžných aerolinek častěji mění výšku a směr a také létají rychleji, představují velký objem peněz jen na nákup paliva. Americká armáda jen za různé druhy paliva ročně utratí přes $20 miliard. Letadla nesou víc než tanky PŘÍJMY Z GULFSTREAMU UTĚŠENĚ ROSTOU Tanky M1 Abrams nebo jaderné ponorky, které nosily střely Trident, to byly po desítky nejdůležitější výrobky firmy General Dynamics. Ta tak „bojovala“ v každé válce, kterou Američané za posledních sto let svedli. Zbraň na boj se škrty obranných výdajů ale pochází z úplně jiného oboru: luxusní letadla pro firemní klientelu. Na stroj G650 od divize firmy Gulfstream, který pohání motory Rolls Royce, se i při vysoké ceně - $64,5 milionů – čeká dlouhá fronta. Průměrná doba od objednávky do dodání jsou čtyři roky a hodnota současné knihy objednávek je $14 miliard. Komerční aerobyznys má k roku 2016 zajistit polovinu příjmů General Dynamics, oproti pětině v roce 2011. Investoři, kterým se v roce 1999 nákup Gulfstreamu tehdejším vedením General Dynamics moc nelíbil, jsou také spokojeni. G650 se rychle stal symbolem statutu a „toto letadlo prostře musíte mít, jestli chcete být špička mezi majiteli letadel“, říká Steve Varsano, který za posledních několik měsíců prodal dvě GG650. ExxonMobil, Walmart, Qualcomm nebo Wynn Resorts, ti všichni mají letadlo od Gulfstreamu.G650 navíc prakticky nemá konkurenci, protože Bombardier má svoji odpověď Global 7000 uvést na trh až v roce 2016. Gulfstream se stará i ziskovost letadla, když snížil oproti G550 používá o 50 % méně součástek a kvůli efektivitě se vyrábí v samostaném provozu. Od M1 Abrams k G650
  5. 5. - Ú Stránka 5 Březen 2014 Ve Slunce stále věříme INVESTOŘI ZNOVU OBJEVUJÍ SOLÁRNÍ INVESTICE Soláru se zase věří Investice do akcií solárních firem patří v Americe mezi ty rizikovější. Po bankrotu Solyndry, která si od federální vlády půjčila přes $500 milionů a dalších neúspěšných projektech solárních investic se zdá, že investoři se silnějším žaludkem se na sektor začínají dívat zase pozitivně. Vyčištění trhu od slabých hráčů, klesající náklady na výrobu a růst počtu instalací v USA ženou ceny akcií solárních firem nahoru. Že ale není důvěra v tento typ byznysu mezi investory úplně obnovena, ukazují akcie firmy First Solar. Firma z Arizony, která vyrábí solární panely a realizuje velké projekty, měla nejvíce proměnlivou cenu akcií z indexu S&P 500 za poslední dva roky. Někteří investoři se proto těchto akcií nedotknou ani za nic. „Spotřebuji celou svoji mozkovou kapacitu na to zjistit, kdo dlouhodobě přežije a kdo svůj byznys postavil na dotacích. Je to horké téma, kde principy normálního podnikání často neplatí“, vysvětluje Kim Forrest, proč se fond Fort Pitt Capital, který spravuje asi $1,5 miliardy, solárním akciím vyhýbá. Většina analytiků si to ale nemyslí: „potenciál růstu je pro solární byznys neomezený. Dokud bude vycházet slunce, jsem ohledně budoucnosti těchto firem optimista“, je názor Toma O’Hallorana z Lord Abbett. Ekonomické ukazatele 28.02. 31.03. +/- Dow Jones Industrial Average 16.321 16.458 Nasdaq 4.308 4.199 USD/EUR 1,38 1,38 - CZK/USD 19,79 19,90 10-let. dluhopis USA 2,66 % 2,72 %
  6. 6. - Ú Stránka 6 Březen 2014 Americká ekonomika Březen 2014 Tomáš Hart je od srpna 2013 obchodním radou na velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Pro kontakt a komentáře používejte email hart.tomas@gmail.com

×