Successfully reported this slideshow.

2013 03-04-us economy-jan_feb_2013

329 views

Published on

American Economy Jan-Feb 2013 - in Czech

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2013 03-04-us economy-jan_feb_2013

  1. 1. Leden – Únor 2013 Americká ekonomika Tomáš Hart, Stanislav Beneš Leden –Únor 2013Hlavní zprávy: Co FED čeká v tomto roce RŮST KOLEM 3 %, PŘÍŠTÍ ROK 3,5 % Jaký bude letošek Americká ekonomika má letos nemůže Amerika asi dříve než FED posunul svůj inflační práh na Problém ve studentských vzrůst o 2,5 % a příští rok už v roce 2015 čekat ani náhodou. 2,5 %, což by mělo umožnit inflaci půjčkách o 3,5 %, řekl představitel FED vyrůst občas nad dlouhodobě Zelená pro ropovod? z Chicaga Charles Evans. S tím Evans stál za loni vyhlášenou cílená dvě procenta, ale by zároveň měla postupně politikou FEDu, že další ekonomika by se neměla ani klesat nezaměstnanost, letos na monetární kroky se budou s touto inflací začít přehřívat, jak 7,4 %, a pokud se ekonomika realizovat podle předem občas varují kritici kroků FEDu.Další: bude dobře vyvíjet, měla by za definovaných ekonomických Ekonomika by letos měla vzrůst rok spadnout pod 7 %, poprvé kritérií, takže podnikatelé by o 2,3 – 3 %, pro rok 2014 se zatím za dlouhou dobu. „Kdyby se měli včas vědět, zda nějakým cílí na 3,0 – 3,5 %.Jak na video služby nám podařilo několik měsíců po způsobem do ekonomiky FEDŠance pro stážisty sobě vytvořit měsíčně více než zasáhne či ne. Politika tohoto Průmyslová výroba za prosinecJediný výrobce obuvi 200.000 pracovních míst, byla „monetárního přizpůsobení“ by poskočila z listopadových 0,8 %James A. Buchanan by to velká úleva“, řekl Evans měla především reagovat na na 1,3 %. Oživení ve stavebnictví, podnikatelům na Asian vývoj inflace, protože úrokové automobilové výrobě a investice Financial Forum v Hong Kongu. sazby jsou již prakticky na nule a do výroby by měly být největšími Vytvořit za několik měsíců FED se zavázal držet je takto přispěvateli k hospodářskému celkem milion pracovních míst nízko po dobu, která bude růstu v letošním roce. by nezaměstnanost dokázalo nezbytná, aby se ekonomika navést na další snižování počtu znovu vzchopila. lidí bez práce, ale hodnoty kolem 6 – 6,5 % lidí bez práce Jediný dluh, který roste MAJÍ STUDENTI ZADĚLÁNO NA PROBLÉMY? Jedním z průvodních jevů 35 % studentů již nyní Na konci loňského roku americké Velké recese nezvládá splácet své bylo 17 % půjček více než bylo a zůstává snižování závazky nebo jim to 90 dní po splatnosti. dluhu, který mají v brzké době hrozí. Od Většinu ekonomů toto americké domácnosti roku 2004 se celková výše varování nepřekvapuje, i firmy. Ani nízké úrokové studentských úvěrů protože studenti jsou už sazby nepovzbudily ztrojnásobila a dosáhla několik let označováni jako Američany k většímu $966 miliard. To je více možná brzda rychlejší utrácení a naopak se rok než výše dluhu na zotavení americké od roku procento kreditních kartách nebo ekonomiky. Problém se zadluženosti U. S. půjček na nová auta, více očividně stal už tak domácností už několik let je rozpůjčováno jen na závažným, že mu pozornost trvale snižuje. hypotékách. věnuje i centrální banka, která pečlivě sleduje vývoj Jedině zadluženost S takovouto výší dluhů v jednotlivých částech mladých lidí, kteří si na bude mít velká část americké ekonomiky. Na svá studia musí brát mladých lidí získat svoji grafu je nárůst studentské půjčky, trvale první hypotéku a nástupu studentských půjček narůstá a mnoha z nich do prvního zaměstnání. znázorněn zeleně. způsobuje problémy už To velice znepokojuje nyní. To dokazuje stavaře, pro které jsou poslední výzkum mladí lidé obvyklým newyorské pobočky FED. zdrojem poptávky po novém bydlení. Stránka 1
  2. 2. Leden – Únor 2013 Netflix: ‚gallery‘, ne ‚library‘ DIVÁCI MAJÍ ZÁJEM O VIDEO NA OBJEDNÁVKU Netflix, který poskytuje video Současný úspěch se vysvětluje znamenat, že američtí diváci přes Internet podle přání jako potvrzení toho, že přechází na jiný přístup ke jednotlivých zákazníků (video zákazníci si chtějí svůj program sledování pořadů. Bylo by to on-demand), překvapil sestavovat individuálně, vůbec poprvé, kdy si v posledním čtvrtletí minulého protože úspěch slaví internetové médium nechalo roku analytiky a investory, když i konkurenční programy Hulu na objednávku vyrobit televizní výrazně zvýšil počet svých nebo Redbox. CEO firmy Reed program a diváci tuto změnu zákazníků. Těch je nyní už přes Hastings napjatě očekává, jestli přijali. Diváci by tak přešli od 27 milionů. Rychlejší než uspěje s novým seriálem modelu ‚knihovna‘ k modelu očekávaný růst (mnozí House of Cards, který je vůbec ‚galerie‘, protože by dostali očekávali spíše odchod klientů) prvním pořadem, který vznikl obsah, který je jedinečný a kvartální zisk $7.9 mil. přímo na objednávku Netflixu, a který jinde neuvidí. Růst pomohly firmě dát o sobě po který do jeho výroby investoval počtu klientů je pro Netflix delší době zase pozitivně $100 mil. a nebude k vidění na zásadní podmínkou úspěchu, vědět. Většina zákazníků měla žádném jiném kanále nebo protože jej v nejbližších letech ještě v živé paměti zpackaný médiu. čekají miliardové platby přechod z jednoho na dva majitelům vysílacích práv, tedy tarify v létě 2011, který firmu a Bude-li mít tento model, který hlavně hollywoodským její PR na dlouho silně měl premiéru 1. února, úspěch, studiím, od nichž Netflix filmy poškodil. může to a seriály přebírá. Ropovod z Kanady napříč USA INVESTOŘI I POLITICI UŽ CHTĚJÍ STAVĚT Jen nedávno převzal funkci povolení ke stavbě napříč projekt za $7 mld. pro životní ministra zahraničí USA a už se velkou částí USA. Podle prostředí neškodný. To ale jeho rozhodnutí ovlivňuje odpůrců importů kanadské Kerryho MZV neříká, ani zahraniční a obchodní politiku. ropy z písků ale tato ropa nedává prezidentovi jasné John Kerry, nový ministr vytváří o 14-20 % skleníkových doporučení, jestli má projekt v Obamově vládě, potvrdil plynů než běžná ropa schválit nebo zamítnout. nález svého ministerstva, že z amerických zdrojů. Vláda toto Zatímco podnikatelé, politici stavba nového ropovodu tvrzení nezpochybňuje, říká i zástupci odborů vyzývají Keystone XL z Kanady na jih ale, že by se kanadská ropa do Obamu, aby projekt co USA k ropným rafineriím amerických rafinerií dostala nejdříve povolil, ochránci nebude mít negativní dopad na stejně, po železnici nebo přes životního prostředí se ještě životní prostředí, Toto další, nově budované nevzdávají. Připomínají stanovisko dává víceméně ropovody. Obamovi jeho závazky ke zelenou prezidentovi, že Stavbu plynovodu snižování globálního projekt, ve kterém jde jednoznačně podporují oteplování a říkají, že o miliardy dolarů a proti podnikatelé, podle prohlášení prezident má šanci v praxi kterému se silně staví ochránci americké Hospodářské komory ukázat, jak je připraven životního prostředí, může ministerstvo zahraničí opět naplňovat své sliby v praxi.(The schválit a dát potvrdilo, že je investiční State) Větší počty stážistů svědčí o optimizmu FIRMY OPĚT NAJÍMAJÍ STUDENTY NA PRAXI Jedním z průvodních jevů potíží jsou zaměstnavatelé jen zřídka kteří se mají věnovat hlavně americké ekonomiky bylo ochotni domlouvat si studenty nákupu a prodeji. Stejným v posledních letech stále na příští rok, i když podle způsobem si hledá klesající množství studentů, statistik až 47 % těchto perspektivní nové které si firmy v rámci praxe „internů“ získává první zaměstnance i množství (‚internship‘) najímají zdarma profesionální zkušenosti státních organizací, jednou nebo za minimální mzdu a zdarma, bez nároku na mzdu. z nich je např. pobočka z nichž si potom vybírají ty, Lepší vyhlídky U. S. ekonomiky logistické sekce ministerstva kterým po škole nabídnou vedly mnoho firem k tomu, že obrany ve Philadelphii, která zaměstnání. Firmy se totiž musí si v loňském roce dohodly více by ráda našla 20-25 lidí, co by se studenty o praxi domluvit již studentů na letošek. chtěli zahájit pracovní kariéru v létě před jejich posledním V nedávných letech tento ve vládních službách. ročníkem, což znamená, že si trend klesal, protože si mnoho zhruba tři čtvrtě roku předem firem často ani nebylo jistých, Z pohledu amerických musejí být jisté, že pro mladé že za rok budou ještě existovat. zaměstnavatelů je najímají Stránka 2
  3. 3. Leden – Únor 2013 studenty budou mít dost Výrobce polévek Campbell mladých lidí na zkoušku práce, až na jaře příštího roku Soup hledá 75 lidí do výhodné, podle dostupných skončí školu. marketingu, výroby a financí, statistik se totiž až 60 % kalifornský prodejce oděvů studentů během praxe natolik Chybí-li ale v průmyslu Ross Stores zase plánuje osvědčí, že potom u firmy a obchodě pozitivní očekávání doplnit svoji newyorskou nastoupí na plný kancelář o 95 studentů, úvazek.(Philly.com) Oživení přeje mužům MÉNĚ NEŽ TŘETINA NOVÝCH MÍST JE PRO ŽENY Oživení americké ekonomiky Změna oproti předkrizové než jiné věkové skupiny. přineslo tolik vzývanou tvorbu době je tak výrazná, že nových pracovních míst, ukazatel podílu žen na Ian Shepherdson z firmy kterých od prosince 2009 pracovní síle, který se v USA Pantheon Macroeconomic přibylo úctyhodných 5,3 mil. I měří od roku 1948, poklesl na Advisors, soudí, že pro zjištění když se nezaměstnanost 46,6 %. V roce 1948 byla toto příčiny, proč je tak málo míst v brzké dobé nesníží na hodnota na 28 % a od té doby je obsazováno ženami, je předkrizovou úroveň, jsou trvale rostla, s jedinou třeba se podívat na složení američtí statistici rádi za každé výjimkou, kterou byla doba po firem, které nabírají lidi. Ženy častěji než muži pracují nové místo. konci korejské války v letech Výzkum mezi výrobci zboží 1952-53, kdy do práce ukázal, že členové Asociace v menších firmách a ve Už menší radost ale experti na nastoupilo hodně z války se výrobních firem najímají ve službách pracovní trh mají z toho, že navrátivších mužů. Procento větší míře než např. členské značná většina nových žen nad 20 let, které pracovaly subjekty Národní federace pracovních míst vzniká na v lednu 2013, je 54,6 %, což je nezávislých podnikatelů. „“, pozicích, které jsou především nejméně od roku 1993. Nejvíce říká Shepherdson. Čísla zaplňována muži. Na ženy „postiženy“ jsou ženy mezi 20- z pracovního trhu také připadá jen zhruba 30 % 24 lety, které jako nové osoby naznačují, že muži i ženy obsazených nových míst. na pracovním trhu hledají častěji než dříve odkládají uplatnění s většími potížemi, odchod do penze na později. Co se musí změnit ve zdravotnictví OD NEMOCÍ K PACIENTŮM Již nějaký čas je zřejmé, že se Ale pojistné a finanční plány A posledním problémem, na moderní zdravotnictví vyvíjí pojišťoven na to nemyslí, kterém se experti shodli při směrem než doposud: od a jakmile je mimo nemocnici, diskuzi na setkání TedMed modelu, kdy se zajímá hlavně o náklady na jeho péči se Great Challenges, je propojení to, jakou nemocí člověk trpí, ke nehradí“. Meier přiznává, že jednotlivých článků celého komplexní péči o celého zatím takovéto, někdy zdravotního systému. Dnes je člověka, v jaké situaci se i banálně vypadající problémy, americký systém takový, že nachází a jak mu co nejlépe americký systém řešit zatím pacienti se musejí sami starat pomoci v závislosti na jeho neumí. o to, aby se informace o nich jedinečné situaci. V rámci dostali k dalším doktorům, se diskuze amerických Platby za vykonané služby jsou kterými přicházejí do styku. zdravotních odborníků dalším problematickým uzlem, Jako vzor je proto často dávána zaznívají velice často hlavně tři protože doktory nevede pojišťovna Kaiser, jejíž systém věci, které je potřeba k tomu, aby s jedním vede k tomu, že doktor v systému americké zdravotní pacientem strávili dostatek s pomocí dalších aktivně péče změnit, a to čím dříve, času, třeba i na úkor čekajících oslovuje pacienty s rizikem tím lépe. Dr. Diane Meier v ordinaci. Proto se jen trochu propuknutí nemoci ještě před upozorňuje na to, že při péči složitěji vypadající případy co jejím začátkem nebo o pacienta se musí dozvědět co nejrychleji posílají k dražším lékárnami, které mu dají avízo, nejvíce nejen o jeho zdraví, ale specialistům, ke kterým se tak když si pacient nevyzvedne i to, z jakého společenského či často dostávají i lidé, jejichž předepsané léky. „Pacienti sociální prostředí pochází. problém by šlo vyřešit u jejich musí vědět, že celý systém „Když si někoho objednávám lékaře, kdyby ti na ně měli více pracuje pro jejich dobro a mezi na kontrolu za dva týdny času. I to vede k tomu, že mezi lékaři existuje shoda na a potom zjistím, že nemůže vyspělými státy je zdravotní hlavním výsledku, kterého přijet, protože ve svém stavu péče v USA nejdražší na světě chceme dosáhnout“. Uvedená nemůže řídit a nikdo z rodiny a spotřebuje největší podíl na doporučení by američtí doktoři ho nemůže přivézt, je to ztráta HDP (kolem 15 %). chtěli do praxe zavést co času. nejrychleji.(MedCity News) Stránka 3
  4. 4. Leden – Únor 2013 Poslední americký obuvník NEW BALANCE SI POŘÁD DRŽÍ ČÁST VÝROBY V USA Americká výroba obuvi Výrobce sportovní obuvi New placeným dělníkům. New prakticky neexistuje, s 99%- Balance je jediným americkým Balance, kterou vlastní bývalý ním dovozem se o žádném domácím výrobcem sportovní maratonský běžec Jim Davis, domácím obuvnickém obuvi, který je díky flexibilitě se od roku 1972, kdy ji koupil, průmyslu vlastně nedá ani svých provozů jako jediný navíc rozrostla ze šesti lidí na více mluvit. Přesto existuje jedna schopen boty na zakázku než 4.000 zaměstnanců po firma, která je dlouhodobě vyrobit a dodat na 5 dnů. I když celém světě. Firma je známá úspěšná, cenově přijatelná jsou v průměru o 25-30 % tím, že neinvestuje miliony a čtvrtinu prodaného zboží dražší, zvládá firma v USA dolarů do reklamních kampaní přitom vyrábí v Americe ve zaměstnávat 1.200 lidí, kteří jako jiní konkurenti a přesto je svých pěti továrnách. s průměrným platem $20/hod. mezi zákazníky oblíbená.(WSJ) rozhodně nepatří ke špatně Pasažéři, připravte se MINISTRYNĚ VARUJE PŘED PRŮTAHY A ZPOŽDĚNÍMI Ministryně pro vnitřní úsporách ve státním sníží počet bezpečnost Janet rozpočtu. Tyto škrty sníží, bezpečnostního Napolitano varovala během období 1. března personálu na letištích. Již letecké cestující, aby se – 1. října, rozpočty teď jsou prý zpoždění na připravili na zpoždění federálních agentur některých letištích na a průtahy při o $85 mld. a byly 150 – 200 % své odbavování na dohodnuty již dříve jako průměrné úrovně a počet amerických letištích. pojistka, aby se politici těchto letišť má i nadále Důvodem jsou měli dobrý důvod se narůstat. automatické škrty ve dohodnout. To se Napolitano ale federálním rozpočtu, nepovedlo a nyní se tyto neupřesnila, o která které jsou označovány škrty začínají realizovat důležitá letiště se má jako „odluka“ v praxi. jednat, což vedlo ke (sequester), kvůli Ministryně upozornila kritice, že situace není ve politické situaci, kdy se cestující, že letištním skutečnosti tak špatná administrativa prezidenta pracovníkům se a že zbytečně šíří paniku, Obamy a republikáni přestanou proplácet aby si řekla o více peněz nedokázali před přesčasy a místo pro svůj rezort. začátkem března přesčasů budou Ministryně to dohodnout na dalších necháváni doma, což odmítá.(Reuters) Stránka 4
  5. 5. Leden – Únor 2013 Americké hlavy: James A. BUCHANAN Politika bez romantiky, tak a určují pravidla hry a druhá, dobře věděl, že socializmus označoval James A. Buchanan kdy aktéři, podle svých a „diktatura lidu“ nejsou teorii veřejné volby, u jejíhož ekonomických preferencí, řešením, protože na problémy zrodu stál ve druhé polovině vybírají pro sebe nejlepší demokracie je potřeba 20. století. Za svoji práci na strategii. Buchanan také vždy reagovat vždy pouze této teorii získal v roce 1986 varoval před tím si myslet, že demokratickými principy. Proto Nobelovu cenu za ekonomii stát, jen proto že je na „nereálnost jednoznačné a zařadil se tak byrokraticky řízen najatými shody“ nabízel, spolu k nejvýznamnějším ekonomům profesionály a je větší, je s G. Tullockem ze stejné minulého století. schopen přijmout lepší ekonomické školy, „přijatelnou rozhodnutí než jednotlivec. neshodu“. James A. Buchanan, který skonal v lednu t. r., se narodil ve státě Tennessee v roce 1919 a titul Ph.D. z ekonomie získal v roce 1948 na univerzitě v Chicagu. Svoje největší akademické úspěchy sbíral na univerzitě ve Virginii, kde založil Virginskou školu politické ekonomie. Už od Nesmazatelným přínosem mládí se profesionálně zaměřil k teorii ekonomické vědy je na dluh a veřejné rozpočty, fakt, že zpochybnil rozšířenou Buchanan nikdy nepatřil volební preferemce, myšlenku, že tržní selhání je k mainstreamovým makroekonomii a vztahy důvodem pro zásah vlády. ekonomům, navíc se svými institucí. Právě proto, že vláda tématy nikdy nestál v centru a byrokrati mají své vlastní pozornosti americké zájmy, které prosazují díky ekonomické nebo politické svému politickému postavení, scény. Nejvíce jeho slovům je podle B. nanejvýš sporné, že o tendenci vlád se rozšiřovat by vláda byla schopna řešit bez schopnosti se omezit problémy lépe než do naslouchala Reaganova zájmových skupin sdružená administrativa, což časově veřejnost. Dokazoval, že kvůli ladila s dobou, kdy B. získal potřebě politiků být znovu Nobelovu cenu. V teori veřejné volby Buchanan zvolení se často volí špatné cíle zdůrazňoval, že je vždy třeba a dosažené úspěchy jsou rozdělovat mezi dvěma částmi pouze krátkodobé. Jako politického procesu: prvního, protržní ekonom ale Buchanan kdy se vybírá veřejná politika Stránka 5
  6. 6. Leden – Únor 2013 Americká Tomáš Hart byl obchodně-ekonomickým konzulem ČR v New Yorku v letech ekonomika 2007-2011. Jako diplomat působil i pět let jako obchodně-ekonomický tajemník na velvyslanectví ČR v Bělehradě (2005-2006). V období 2006-2007 Leden – únor pracoval jako poradce náměstka ministra průmyslu a obchodu, v období září 2011-duben 2012 byl poradcem generálního ředitele agentury CzechTrade. 2013 Před nástupem do státní správy pracoval jako Marketing a Sales Manager švédské společnosti GCE Autogen v Chotěboři. Od června 2012 je tajemníkem ekonomické sekce ministerstva zahraničí. Pro kontakt a komentáře používejte email Stanislav Beneš je obchodně-ekonomickým konzulem ČR v New Yorku od hart.tomas@gmail.com srpna 2011. Jako ekonomický diplomat působil na generálním konzulátu ČR v Ottavě a Sydney. Před odjezdem do New Yorku byl zástupcem ředitele odboru dvoustranných ekonomických vztahů na ministerstvu zahraničí v Praze. Před nástupem do státní správy pracoval v mezinárodním obchodě s potravinami. Stránka 6

×