Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 45. l'arquitectura del segle xx

915 views

Published on

  • Be the first to comment

Unitat 45. l'arquitectura del segle xx

  1. 1. Bloc 6. L'art de les Primeres Avantguardes. Unitat 45: L'arquitectura del segle XX Unitat 45: L'arquitectura del segle XX 1. L'arquitectura del segle XX: · Imposició de la funció davant de la ornamentació, és a dir, una casa ha d'ésser principalment habitable --> FUNCIONALISME. · Noves pautes arquitectòniques: ús dels resultats de la R.I. i planificació urbanística. · Aquest conjunt de canvis seran englobats en el Moviment Modern. 2. Racionalisme/Funcionalisme: · Simplicitat de formes. · Volums elementals (cub, cilindre, con i esfera) i lògica constructiva. · Gran auge en el període d'entreguerres. · Màxims exponents: Le Corbusier, Mies Van Der Rohe i Walter Gropius. 3. Le Corbusier: · Ús dels puntals per allunyar l'edifici del terra. · Terrasses jardí. · Finestres longitudinals i contínues. · Planta oberta i lliure (sistema de pilars i absència de murs de càrrega). · Façana lliure. 4. Arquitectura organicista: · Centre als EEUU (arquitectes fugen degut a la poca llibertat durant la II Guerra Mundial a Europa). · Edificis orgànics. Forma adequada a la funció, l'entorn i als materials. · Màxim exponent: Frank Lloyd Wright. 5. Arquitectura avantguardista: · Recreació de corrents pictòriques: 1.Neoplasticisme Holandès: Geometrisme i formes rectes, gamma de colors reduida a blancs i grisos en combinació amb plans i retocs primaris. Espais oberts amb plantes lliures. Màxim exponent: G. Rietveld. 2.Expressionisme alemany: Utopisme d'altres èpoques, obres amb alta dificultat i per això es quedaren obres sense realitzar. Màxims exponents: B. Taüt i E. Mendelsohn. 3.Futurisme: Obres irrealitzables. Màxim exponent: A. Sant'Elia.
  2. 2. Bloc 6. L'art de les Primeres Avantguardes. Unitat 45: L'arquitectura del segle XX 1

×