Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 32 Sol Ixent Impressió De Claude Monet

2,000 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unitat 32 Sol Ixent Impressió De Claude Monet

  1. 1. Bloc 4. L'art del Realisme i l'Impressionisme. UNITA 32: Sol ixent. Impressió de Claude Monet T Unitat 3 2 . S ol ixent. Impre s sió de Claude Monet 1. La vida de Oscar Claude Monet: · París, 14-11-1840. · 1845: Família instal·lada a Le Havre (Normandia). · Molt talent amb el dibuix --> Començà venent caricatures de personatges coneguts o de qui se les encarregava. · 1858: Retorn a París. Boudin l'introdueix a la pintura a l'aire lliure. · Per pintar “Les Catedrals de Rouen” lloga una casa enfront la catedral i des de la finestra pinta les diverses escenes a diverses hores del dia. · 1890: Comprà una casa a Giberny (instal·là pont japonès al jardí sobre un estanc amb nenúfars que pintarà fins els seus últims anys. · 1908: Viatjà a Venècia on pintà quadres sobre els seus edificis, canals,... 2. Documentació general: A) Catalogació: - Autor: Oscar Claude Monet. - Cronologia: 1872 - Localització: Musée Marmottant (París) - Estil: Impressionisme B) Anàlisi material: - Dimen sion s : 48 x 63 cm. - Suport: Tela - Tècnica: Oli 3. Anàlisi formal: A) Elements plàstics: • Negació del dibuix. •Inten s e s tonalitats blave s , violete s , gris e s i vermell ataronjade s . •Predomini fo s c or. •Pinzellada s olta (taques de color, efectes subtils de llum). •Els reflexo s e s van s eparant i apropant-s e a l' e sp e ctador. •Efecte d' e sbó s . 21 B) Composició:
  2. 2. Bloc 4. L'art del Realisme i l'Impressionisme. UNITA 32: Sol ixent. Impressió de Claude Monet T · Boira matinal. · Instal·lació portuària (xemeneies fumejants, pals, vaixells mercants). · Tres bot s de rems navegu en per le s aigüe s tranquil·le s (disposats en diagonal --> millor perspectiva (sensació de profunditat) i trenquen el ritme horitzontal). · Reflexo s del s ol a l'aigua. · S ol entre la broma de l'albada, c olor inten s . 4. Interpretació: · Primera expo sició impre s sionista al taller de Nadar (1874). · Rebuig i crítica (quadre considerat esbosat i esquemàtic). · El nom del quadre “...Impre s sió” dona nom al c orrent. · No volia fer una repre s entació acurada (topogràfica) sino pintar el que veia de s d' on era i en el moment que era. No intere s sa el c ontingut, sino el s canvis lumínic s a la natura. · Pintor americà Whistler: pintura havia d'existir per ella mateixa, sense portar idees literàries i morals (coincidia amb l'impressionisme). · S ol ixent. Impres sió: Nom del moviment i símbol (per la seva execució). 5. Estil (Models i influències): · Impres sioniste s volien c omprovar el s e studis de c olor amb pinzellade s petite s i pure s que unide s a s s olien la tonalitat volguda (si espectador estava a la distància 22 adeqüada) → Aquest efecte s'aconseguia pintant a llum natural (aire lliure).
  3. 3. Bloc 4. L'art del Realisme i l'Impressionisme. UNITA 32: Sol ixent. Impressió de Claude Monet T Models : Delacroix (descobreix maneres de no usar el clarobscur tradicional) i romàntics anglesos (Turner i Constable). Influèncie s : Monet fou considerat pare de l'impressionisme, per tant, influencià a tots els impressionistes d'una manera o altre. 23

×