Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Litania do św. Wincentego

420 views

Published on

Prezentacja przygotowana przez Siostry Miłosierdzia z okazji Roku Jubileuszowego 350 rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Litania do św. Wincentego

 1. 1. Litaniado św. Wincentego
 2. 2. Panie, zmiłuj się nad nami.
 3. 3. Panie, zmiłuj się nad nami.Chryste, zmiłuj się nad nami.
 4. 4. Panie, zmiłuj się nad nami.Chryste, zmiłuj się nad nami.Panie, zmiłuj się nad nami.
 5. 5. Święty Wincenty,od swej młodościpełen litości i współczucia
 6. 6. Święty Wincenty,któryś z prostego pastuszka stał się prawodawcą i pasterzem ludu Bożego
 7. 7. Święty Wincenty,sprawiedliwy, z wiary żyjący
 8. 8. Święty Wincenty,zapalony ogniemdoskonałej miłości
 9. 9. Święty Wincenty,żyjący w prostocie i bojaźni Bożej
 10. 10. Święty Wincenty,naśladowco Chrystusa cichego i pokornego
 11. 11. Święty Wincenty, ożywionyduchem Naszego Pana
 12. 12. Święty Wincenty,troskliwy o chwałę Bożą
 13. 13. Święty Wincenty,skało niewzruszona wobecwzburzonego morza świata
 14. 14. Święty Wincenty, któryś w chrześcijańskim ubóstwieodnalazł drogocenną perłę i ewangeliczny skarb
 15. 15. Święty Wincenty,wzorzeanielskiej czystości
 16. 16. Święty Wincenty,zwyciężający posłuszeństwemw słowie i czynie
 17. 17. Święty Wincenty,cierpliwyw przeciwnościach losui przebaczający bliźniemu
 18. 18. Święty Wincenty,przeznaczonyprzez Opatrznośćdo głoszenia Ewangelii Ubogim
 19. 19. Święty Wincenty,z wrażliwościąodpowiadającyna potrzeby Ubogich
 20. 20. Święty Wincenty,gorliwy w modlitwie i w posłudze Słowa
 21. 21. Święty Wincenty, podziwu godnyw naśladowaniu życia i cnót Jezusa Chrystusa
 22. 22. Święty Wincenty, którego życie i śmierćbyły cenne przed Bogiem
 23. 23. Święty Wincenty,pełen roztropnościw założeniuZgromadzenia Misji
 24. 24. Święty Wincenty,pełen mądrościw ustanowieniuZgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
 25. 25. Święty Wincenty,Patronie wszystkich,którzy praktykujączynną miłość bliźniego
 26. 26. Pan prowadziłczłowieka sprawiedliwego po drogach prostych…
 27. 27. … i ukazał muBoże królestwo (por. Mdr 10,10 )

×