Schematom śmierć, strategia 2w1 gazeta ubezpieczeniowa

Tomasz Szczesny
Tomasz SzczesnyCEO at LearnPlace.pl

Artukuł zawiera opis Strategii 2w1

CZŁOWIEKZOKŁADKI
A
leksandra Wysocka-Zańko: – Pa-
na książka Strategia 2w1 jest
na rynku od ponad miesiąca.
Jak została przyjęta?
Tomasz Szczęsny: – Najlepszą reko-
mendacją będzie fakt, że w ciągu pierw-
szych czterech tygodni od momentu
ukazania się książki, aż trzy firmy roz-
poczęły wdrażanie nowych produktów
w oparciu o metodę „2w1”. To duża sa-
tysfakcja dla autora.
Kiedy zainteresował się Pan tematyką
innowacyjności?
– Siedem lat temu zaczęliśmy robić
w Forum Rozwoju Menedżerskiego
warsztaty w oparciu o Strategię Błękit-
nego Oceanu. Okazało się, że to wspa-
niała koncepcja do analizowania tego,
co się już wydarzyło, ale znacznie go-
rzej sprawdza się, kiedy chcemy zacząć
sami tworzyć nowe innowacje.
Pana książka oferuje prosty przepis
na szybkie generowanie nowych pomy-
słów.
– Chciałem stworzyć strategię, któ-
rą będzie można wykorzystać na każ-
dym poziomie zarządzania firmy.
Może jej użyć zarząd, zespół, mene-
dżer lub przedsiębiorca działający
na własny rachunek. Ten model opiera
się na oddaniu ludziom władzy nad in-
nowacją. Wykorzystując strategię
„2w1”, można w ciągu dwóch godzin
stworzyć innowację.
Proszę w kilku zdaniach wyjaśnić,
na czym polega metoda „2w1”.
– Istnieje stereotyp, że proces two-
rzenia innowacji wygląda mniej więcej
tak: siedzi sobie Newton pod drzewem,
spada mu na głowę jabłko i wtedy nagle
odkrywa prawo ciążenia. Innowacja jest
tu czymś, co się niejako przydarza bez
niczyjej kontroli. Przychodzi z ze-
wnątrz. W metodzie „2w1” mamy kon-
trolę nad innowacją. Wykorzystujemy
tutaj równanie ZNANE + ZNANE =
NOWE. Czasem nie trzeba tworzyć nic
nowego, żeby stworzyć nową jakość.
Wystarczy połączyć dwie rzeczy, które
już istnieją. Tak jak kawa „2w1”, która
łączy kawę rozpuszczalną z mlekiem.
Tak jak pakiet OC i AC w ubezpiecze-
niach?
– Lepszym przykładem będzie banc-
assurance, gdzie do jednej usługi doda-
jemy inną usługę, tworząc zupełnie no-
wą jakość.
Jak się zabrać do tworzenia innowacji
w modelu „2w1”?
– Jest kilka sposobów. Jeden z nich
polega na stworzeniu tak zwanego „łań-
cucha egzystencji”, czyli wszystkiego,
z czym się styka nasz produkt w ciągu
swojego cyklu życia. Ta lista powinna
mieć kilkadziesiąt pozycji. Potem
wybieramy dowolny punkt z listy i łą-
czymy z naszym produktem wyjścio-
wym w twórczy sposób. Tak właśnie po-
wstała kawa „2w1”. Z połączenia wody
mineralnej i witamin powstała woda
witaminizowana, za którą koncern
Coca-Cola zapłacił miliard dolarów...
Prosta innowacja może mieć ogromną
wartość.
Ubezpieczenie jest usługą niemate-
rialną, czy to nie jest jakieś utrudnienie
w wykorzystaniu tej metody?
– Wykorzystanie łańcucha egzysten-
cji jest jak najbardziej możliwe w przy-
padku usługi finansowej. Można też wy-
korzystać inne metody, na przykład me-
todę dodatkowej wartości.
Na czym ona polega?
– Bierzemy swój produkt taki, jaki
jest, i dodajemy do niego nową wartość,
której do tej pory nie oferowano.
Przykładem może być jogurt Actimel,
zawierający kultury bakterii wspierające
odporność. Przestaje więc być dla nas
zwykłym jogurtem, a staje się suplemen-
tem diety wspomagającym zdrowie.
Żeby wykorzystać tę metodę, należy spi-
sać kilkanaście lub kilkadziesiąt warto-
ści, które są ważne dla naszych
potencjalnych klientów. To może być
zdrowie, miłość, wolność, bezpieczeń-
stwo finansowe, radość, rodzina, szczę-
ście etc. Teraz zestawiamy nasz pro-
dukt z dodatkową wartością. W ubez-
pieczeniach wszyscy idą w stronę
bezpieczeństwa, co daje duże pole
do innowacyjności. Łatwo się wyróżnić
na tym jednolitym tle.
W książce pisze Pan również o inno-
wacjach polegających na nowych sposo-
bach sprzedaży.
– Wprowadzając nowy model
biznesowy do sprzedaży istniejącego
produktu, można osiągnąć wielką
zmianę. Podam przykład: w Niem-
czech mamy na lotniskach automaty
ze sztabkami złota.
Czemu nie ustawić automatów z poli-
sami turystycznymi?
– To niezły pomysł. W książce opisa-
łem kilkadziesiąt różnych modeli bizne-
sowych, a jest ich pewnie jeszcze wię-
cej. Warto się przyjrzeć, czy któryś nie
znajdzie zastosowania w naszym bizne-
sie. Przygotowuję teraz aplikację
na Facebooka, która będzie pomagać
w generowaniu nietypowych pomysłów
na rozwój i sprzedaż różnych produk-
tów. Sam również wykorzystuję strate-
gię „2w1” w mojej firmie oraz do pro-
mocji książki.
Od dawna prowadzi Pan warsztaty
twórczego myślenia dla menedżerów.
Co jest największą barierą dla innowa-
cyjności w firmach?
– Schematyczne myślenie. Podam
osobisty przykład. Od 20 lat razem
z ojcem jeździmy na ryby nad to samo
jezioro. Jakiś czas temu zaczęto w tym
akwenie odławiać ryby przy użyciu sie-
ci i niewiele zostawało dla nas. Coraz
trudniej było cokolwiek złowić. Pomi-
mo to, nie mogliśmy się zdecydować
na zmianę miejsca. W końcu podjęli-
śmy tę decyzję. I co się okazało? Kilka
kilometrów dalej płynie niewielka
rzeczka, na której złowiliśmy więcej
ryb niż kiedykolwiek wcześniej. I ona
cały czas płynęła tuż obok, tylko nam
nie przyszło do głowy tego sprawdzić.
Tak samo jest w biznesie. Wiele firm
czerpie zysk „z jednego jeziora”. Na-
wet gdy wyniki są coraz gorsze, bardzo
trudno im zacząć szukać nowych
akwenów...
Co można zrobić, żeby przestać
myśleć schematycznie?
– Najprostsze jest wykorzystanie lo-
sowości. Trzeba spróbować połączyć
nasz produkt z dowolnym przedmio-
tem czy zjawiskiem, które pozornie nie
ma z nim nic wspólnego. Tak napraw-
dę nie ma dwóch rzeczy, które w żaden
sposób się ze sobą nie łączą. Jeśli spró-
bujemy takich paradoksalnych połą-
czeń kilka razy z rzędu, to zawsze tra-
fimy w końcu na coś ciekawego i inspi-
rującego.
Kolejny duży problem polega na tym,
że nawet jeśli firma stworzy innowacyjne
rozwiązanie, to go nie wdraża.
– Opór organizacji jest czasem
zbyt duży. W dużej firmie niezbędne
jest rozdzielenie komórki tworzącej
innowacje od innych, bardziej konser-
watywnych pionów, które mogłyby
hamować zmiany.
Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra Wysocka-Zańko
Rozmowa
z Tomaszem
Szczęsnym,
przedsiębiorcą,
trenerem
i autorem
książki
Strategia
2w1
Schematom śmierćSchematom śmierć
Tomasz Szczęsny – założyciel 4 innowacyjnych firm. Trener Strategii
Błękitnego Oceanu (INSEAD, Francja). Członek kapituły sędziowskiej Polish
National Sales Awards. Uczestnik World Business Forum (Nowy Jork).
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Za każdym razem, kiedy widzę innowację, czuję dreszcz emocji.
Nieważne, czy jest to innowacyjny produkt czy też nowy model
biznesowy. Ci, którzy potrafią tworzyć innowacje, są artystami.
Ten sam akt twórczy, który wydobywa z marmuru Pietę,
tworzy później iPhone’a.

Recommended

Jak przygotować zadania do testów użyteczności? by
Jak przygotować zadania do testów użyteczności?Jak przygotować zadania do testów użyteczności?
Jak przygotować zadania do testów użyteczności?Project: People
792 views15 slides
Lean UX & Eksperymenty - Project: People by
Lean UX & Eksperymenty - Project: PeopleLean UX & Eksperymenty - Project: People
Lean UX & Eksperymenty - Project: PeopleProject: People
303 views27 slides
Podstawy zarządzania - wykład 10 (2021) by
Podstawy zarządzania - wykład 10 (2021)Podstawy zarządzania - wykład 10 (2021)
Podstawy zarządzania - wykład 10 (2021)Krzysztof Klincewicz
243 views73 slides
15 najgrozniejszych problemow niszczacych szanse na sukces by
15 najgrozniejszych problemow niszczacych szanse na sukces15 najgrozniejszych problemow niszczacych szanse na sukces
15 najgrozniejszych problemow niszczacych szanse na sukcesekademia
576 views19 slides
Prognozy dla innowacji 2014 by
Prognozy dla innowacji 2014Prognozy dla innowacji 2014
Prognozy dla innowacji 2014Wojciech Drewczyński
3.7K views35 slides

More Related Content

Similar to Schematom śmierć, strategia 2w1 gazeta ubezpieczeniowa

Skąd brać pomysły na startup by
Skąd brać pomysły na startupSkąd brać pomysły na startup
Skąd brać pomysły na startupAsen Gyczew
13.4K views25 slides
Jak Budować Kulturę Innowacji Booster of Innovation by
Jak Budować Kulturę Innowacji Booster of InnovationJak Budować Kulturę Innowacji Booster of Innovation
Jak Budować Kulturę Innowacji Booster of InnovationBooster_of_Innovation
202 views16 slides
Prezentacja na dni przedsiębiorczości final by
Prezentacja na dni przedsiębiorczości finalPrezentacja na dni przedsiębiorczości final
Prezentacja na dni przedsiębiorczości finalDarek Koncewicz
553 views22 slides
Od zera do entrepreneura, czyli co zrobić z naszym pomysłem na biznes? by
Od zera do entrepreneura, czyli co zrobić z naszym pomysłem na biznes?Od zera do entrepreneura, czyli co zrobić z naszym pomysłem na biznes?
Od zera do entrepreneura, czyli co zrobić z naszym pomysłem na biznes?Project: People
397 views74 slides
Ekologia w marketingu by
Ekologia w marketinguEkologia w marketingu
Ekologia w marketinguMarcin Małecki
4K views71 slides
11 zasad projektowania innowacji Booster of Innovation by
11 zasad projektowania innowacji Booster of Innovation11 zasad projektowania innowacji Booster of Innovation
11 zasad projektowania innowacji Booster of InnovationBooster_of_Innovation
934 views17 slides

Similar to Schematom śmierć, strategia 2w1 gazeta ubezpieczeniowa(20)

Skąd brać pomysły na startup by Asen Gyczew
Skąd brać pomysły na startupSkąd brać pomysły na startup
Skąd brać pomysły na startup
Asen Gyczew13.4K views
Prezentacja na dni przedsiębiorczości final by Darek Koncewicz
Prezentacja na dni przedsiębiorczości finalPrezentacja na dni przedsiębiorczości final
Prezentacja na dni przedsiębiorczości final
Darek Koncewicz553 views
Od zera do entrepreneura, czyli co zrobić z naszym pomysłem na biznes? by Project: People
Od zera do entrepreneura, czyli co zrobić z naszym pomysłem na biznes?Od zera do entrepreneura, czyli co zrobić z naszym pomysłem na biznes?
Od zera do entrepreneura, czyli co zrobić z naszym pomysłem na biznes?
Project: People397 views
Usevertising, czyli reklama spotyka Design Thinking i co z tego wynika. by Michal Owczarek
Usevertising, czyli reklama spotyka Design Thinking  i co z tego wynika.Usevertising, czyli reklama spotyka Design Thinking  i co z tego wynika.
Usevertising, czyli reklama spotyka Design Thinking i co z tego wynika.
Michal Owczarek585 views
"Daj Pan spokój z tą innowacją!" - ON OFF Kongres Liderów Marketingu 2016 by Dominik Komar
"Daj Pan spokój z tą innowacją!" - ON OFF Kongres Liderów Marketingu 2016"Daj Pan spokój z tą innowacją!" - ON OFF Kongres Liderów Marketingu 2016
"Daj Pan spokój z tą innowacją!" - ON OFF Kongres Liderów Marketingu 2016
Dominik Komar557 views
Tworzenie społeczności opartych na wiedzy by Tomasz Karwatka
Tworzenie społeczności opartych na wiedzyTworzenie społeczności opartych na wiedzy
Tworzenie społeczności opartych na wiedzy
Tomasz Karwatka472 views
Naturalnie o biznesie / Andrzej Kowalczyk by Darmowe Ebooki
Naturalnie o biznesie / Andrzej KowalczykNaturalnie o biznesie / Andrzej Kowalczyk
Naturalnie o biznesie / Andrzej Kowalczyk
Darmowe Ebooki28 views
Jak zaprząc lean startup do tworzenia nowych produktów by Bartek Janowicz
Jak zaprząc lean startup do tworzenia nowych produktówJak zaprząc lean startup do tworzenia nowych produktów
Jak zaprząc lean startup do tworzenia nowych produktów
Bartek Janowicz708 views
Wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych działań promocyjnych w firmach, Aneta... by Miritec
Wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych działań promocyjnych w firmach, Aneta...Wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych działań promocyjnych w firmach, Aneta...
Wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych działań promocyjnych w firmach, Aneta...
Miritec1.3K views
Metoda Lean Startup czyli zarządzanie projektem w startupie by Sebastian Kwiecien
Metoda Lean Startup czyli zarządzanie projektem w startupieMetoda Lean Startup czyli zarządzanie projektem w startupie
Metoda Lean Startup czyli zarządzanie projektem w startupie
Sebastian Kwiecien6.4K views
Doktorat, a własny startup ? Jak zacząć budować startup na uczelni w ujęciu l... by Łukasz Miądowicz
Doktorat, a własny startup ? Jak zacząć budować startup na uczelni w ujęciu l...Doktorat, a własny startup ? Jak zacząć budować startup na uczelni w ujęciu l...
Doktorat, a własny startup ? Jak zacząć budować startup na uczelni w ujęciu l...
Łukasz Miądowicz948 views
Skąd znaleźć pomysły na startupy? by Beneso
Skąd znaleźć pomysły na startupy?Skąd znaleźć pomysły na startupy?
Skąd znaleźć pomysły na startupy?
Beneso1.7K views
Szarlatani UX – o zgubnej roli projektantów by Uxeria
Szarlatani UX – o zgubnej roli projektantówSzarlatani UX – o zgubnej roli projektantów
Szarlatani UX – o zgubnej roli projektantów
Uxeria2.5K views
Historia jednego „startapu"... by Ideo Sp. z o.o.
Historia jednego „startapu"...Historia jednego „startapu"...
Historia jednego „startapu"...
Ideo Sp. z o.o.515 views
Jak wdrożyć wiki w firmie by Divante
Jak wdrożyć wiki w firmieJak wdrożyć wiki w firmie
Jak wdrożyć wiki w firmie
Divante2.2K views

Schematom śmierć, strategia 2w1 gazeta ubezpieczeniowa

  • 1. CZŁOWIEKZOKŁADKI A leksandra Wysocka-Zańko: – Pa- na książka Strategia 2w1 jest na rynku od ponad miesiąca. Jak została przyjęta? Tomasz Szczęsny: – Najlepszą reko- mendacją będzie fakt, że w ciągu pierw- szych czterech tygodni od momentu ukazania się książki, aż trzy firmy roz- poczęły wdrażanie nowych produktów w oparciu o metodę „2w1”. To duża sa- tysfakcja dla autora. Kiedy zainteresował się Pan tematyką innowacyjności? – Siedem lat temu zaczęliśmy robić w Forum Rozwoju Menedżerskiego warsztaty w oparciu o Strategię Błękit- nego Oceanu. Okazało się, że to wspa- niała koncepcja do analizowania tego, co się już wydarzyło, ale znacznie go- rzej sprawdza się, kiedy chcemy zacząć sami tworzyć nowe innowacje. Pana książka oferuje prosty przepis na szybkie generowanie nowych pomy- słów. – Chciałem stworzyć strategię, któ- rą będzie można wykorzystać na każ- dym poziomie zarządzania firmy. Może jej użyć zarząd, zespół, mene- dżer lub przedsiębiorca działający na własny rachunek. Ten model opiera się na oddaniu ludziom władzy nad in- nowacją. Wykorzystując strategię „2w1”, można w ciągu dwóch godzin stworzyć innowację. Proszę w kilku zdaniach wyjaśnić, na czym polega metoda „2w1”. – Istnieje stereotyp, że proces two- rzenia innowacji wygląda mniej więcej tak: siedzi sobie Newton pod drzewem, spada mu na głowę jabłko i wtedy nagle odkrywa prawo ciążenia. Innowacja jest tu czymś, co się niejako przydarza bez niczyjej kontroli. Przychodzi z ze- wnątrz. W metodzie „2w1” mamy kon- trolę nad innowacją. Wykorzystujemy tutaj równanie ZNANE + ZNANE = NOWE. Czasem nie trzeba tworzyć nic nowego, żeby stworzyć nową jakość. Wystarczy połączyć dwie rzeczy, które już istnieją. Tak jak kawa „2w1”, która łączy kawę rozpuszczalną z mlekiem. Tak jak pakiet OC i AC w ubezpiecze- niach? – Lepszym przykładem będzie banc- assurance, gdzie do jednej usługi doda- jemy inną usługę, tworząc zupełnie no- wą jakość. Jak się zabrać do tworzenia innowacji w modelu „2w1”? – Jest kilka sposobów. Jeden z nich polega na stworzeniu tak zwanego „łań- cucha egzystencji”, czyli wszystkiego, z czym się styka nasz produkt w ciągu swojego cyklu życia. Ta lista powinna mieć kilkadziesiąt pozycji. Potem wybieramy dowolny punkt z listy i łą- czymy z naszym produktem wyjścio- wym w twórczy sposób. Tak właśnie po- wstała kawa „2w1”. Z połączenia wody mineralnej i witamin powstała woda witaminizowana, za którą koncern Coca-Cola zapłacił miliard dolarów... Prosta innowacja może mieć ogromną wartość. Ubezpieczenie jest usługą niemate- rialną, czy to nie jest jakieś utrudnienie w wykorzystaniu tej metody? – Wykorzystanie łańcucha egzysten- cji jest jak najbardziej możliwe w przy- padku usługi finansowej. Można też wy- korzystać inne metody, na przykład me- todę dodatkowej wartości. Na czym ona polega? – Bierzemy swój produkt taki, jaki jest, i dodajemy do niego nową wartość, której do tej pory nie oferowano. Przykładem może być jogurt Actimel, zawierający kultury bakterii wspierające odporność. Przestaje więc być dla nas zwykłym jogurtem, a staje się suplemen- tem diety wspomagającym zdrowie. Żeby wykorzystać tę metodę, należy spi- sać kilkanaście lub kilkadziesiąt warto- ści, które są ważne dla naszych potencjalnych klientów. To może być zdrowie, miłość, wolność, bezpieczeń- stwo finansowe, radość, rodzina, szczę- ście etc. Teraz zestawiamy nasz pro- dukt z dodatkową wartością. W ubez- pieczeniach wszyscy idą w stronę bezpieczeństwa, co daje duże pole do innowacyjności. Łatwo się wyróżnić na tym jednolitym tle. W książce pisze Pan również o inno- wacjach polegających na nowych sposo- bach sprzedaży. – Wprowadzając nowy model biznesowy do sprzedaży istniejącego produktu, można osiągnąć wielką zmianę. Podam przykład: w Niem- czech mamy na lotniskach automaty ze sztabkami złota. Czemu nie ustawić automatów z poli- sami turystycznymi? – To niezły pomysł. W książce opisa- łem kilkadziesiąt różnych modeli bizne- sowych, a jest ich pewnie jeszcze wię- cej. Warto się przyjrzeć, czy któryś nie znajdzie zastosowania w naszym bizne- sie. Przygotowuję teraz aplikację na Facebooka, która będzie pomagać w generowaniu nietypowych pomysłów na rozwój i sprzedaż różnych produk- tów. Sam również wykorzystuję strate- gię „2w1” w mojej firmie oraz do pro- mocji książki. Od dawna prowadzi Pan warsztaty twórczego myślenia dla menedżerów. Co jest największą barierą dla innowa- cyjności w firmach? – Schematyczne myślenie. Podam osobisty przykład. Od 20 lat razem z ojcem jeździmy na ryby nad to samo jezioro. Jakiś czas temu zaczęto w tym akwenie odławiać ryby przy użyciu sie- ci i niewiele zostawało dla nas. Coraz trudniej było cokolwiek złowić. Pomi- mo to, nie mogliśmy się zdecydować na zmianę miejsca. W końcu podjęli- śmy tę decyzję. I co się okazało? Kilka kilometrów dalej płynie niewielka rzeczka, na której złowiliśmy więcej ryb niż kiedykolwiek wcześniej. I ona cały czas płynęła tuż obok, tylko nam nie przyszło do głowy tego sprawdzić. Tak samo jest w biznesie. Wiele firm czerpie zysk „z jednego jeziora”. Na- wet gdy wyniki są coraz gorsze, bardzo trudno im zacząć szukać nowych akwenów... Co można zrobić, żeby przestać myśleć schematycznie? – Najprostsze jest wykorzystanie lo- sowości. Trzeba spróbować połączyć nasz produkt z dowolnym przedmio- tem czy zjawiskiem, które pozornie nie ma z nim nic wspólnego. Tak napraw- dę nie ma dwóch rzeczy, które w żaden sposób się ze sobą nie łączą. Jeśli spró- bujemy takich paradoksalnych połą- czeń kilka razy z rzędu, to zawsze tra- fimy w końcu na coś ciekawego i inspi- rującego. Kolejny duży problem polega na tym, że nawet jeśli firma stworzy innowacyjne rozwiązanie, to go nie wdraża. – Opór organizacji jest czasem zbyt duży. W dużej firmie niezbędne jest rozdzielenie komórki tworzącej innowacje od innych, bardziej konser- watywnych pionów, które mogłyby hamować zmiany. Dziękuję za rozmowę. Aleksandra Wysocka-Zańko Rozmowa z Tomaszem Szczęsnym, przedsiębiorcą, trenerem i autorem książki Strategia 2w1 Schematom śmierćSchematom śmierć Tomasz Szczęsny – założyciel 4 innowacyjnych firm. Trener Strategii Błękitnego Oceanu (INSEAD, Francja). Członek kapituły sędziowskiej Polish National Sales Awards. Uczestnik World Business Forum (Nowy Jork). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Za każdym razem, kiedy widzę innowację, czuję dreszcz emocji. Nieważne, czy jest to innowacyjny produkt czy też nowy model biznesowy. Ci, którzy potrafią tworzyć innowacje, są artystami. Ten sam akt twórczy, który wydobywa z marmuru Pietę, tworzy później iPhone’a.