Presentatie workshop acw fh 20111126

710 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie workshop acw fh 20111126

 1. 1. Mieke Vandorpe Directeur Zorgregio Leuven 26/11/2011 Thuiszorg vzw Familiehulp workshop ACW
 2. 2. Voorstelling thuiszorg en evoluties in thuiszorg Adhv voorbeeld van Familiehulp
 3. 3. Situering Familiehulp <ul><li>Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg in Vlaanderen & in Brussels Hoofdstedelijk Gewest </li></ul><ul><li>Autonome vzw binnen de Christelijke werknemersorganisatie ACW </li></ul><ul><li>Meer dan 12 000 medewerkers </li></ul><ul><li>Meer dan 80 000 cliënten </li></ul><ul><li>Meer dan 60 jaar ervaring (sinds 1949) </li></ul>
 4. 4. Aanbod <ul><li>Zorgverlening Dienstverlening </li></ul><ul><li>Nood Comfort </li></ul>
 5. 5. Zorgverlening Familiehulp
 6. 6.
 7. 7. Actief in Vlaanderen en Brussel
 8. 8. Zorg op maat <ul><li>Er gebeurt een intake om de zorgbehoefte in te schatten. </li></ul><ul><li>Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt steeds samen met de cliënt het “pakket zorg” bekeken. </li></ul><ul><li>Aantal uren zorg en het moment van de zorg wordt afgestemd op de zorgbehoefte. </li></ul><ul><li>Afhankelijk van de specifieke noden van de cliënt wordt de meest geschikte basiswerker ingezet. </li></ul>
 9. 9. Ons zorgverleningaanbod <ul><li>Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg </li></ul><ul><ul><li>Gezinszorg </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gezinszorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kraamzorg (Aparte kraamzorgequipe met specifiek opgeleide kraamverzorgenden) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nachtzorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opvang Ziek Kind (voor Skoebidoe CM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvullende Thuiszorg </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poetsdienst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oppas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Karwei </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Ons zorgverleningaanbod <ul><ul><li>Kinderdagverblijven (Turnhout, Herentals, Antwerpen en Oostende) </li></ul></ul><ul><ul><li>LDE (Lokale Diensten Economie) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oppas in samenwerking met IN_Z (vroegere Isis) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Karwei in samenwerking met Alternatief </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opleidingscentra </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>5 centra verspreid over Brussel en Vlaanderen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opleidingen tot polyvalent verzorgende of zorgkundige </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In samenwerking met de VDAB </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Dienst voor gezinszorg <ul><li>Doelgroepen </li></ul><ul><ul><li>Gezinnen en ouderen waar een zorgbehoefte is </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifieke doelgroepen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijv. kraamzorg, personen met dementie, personen met psychische problemen, kansarmen, personen in een palliatief stadium, personen met een handicap, … </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Aanbod gezinszorg <ul><li>Verzorgende taken </li></ul><ul><ul><ul><li>Lichaamsverzorging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Haar- en baardverzorging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voet- en nagelverzorging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hulp bij verplaatsing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hulp bij eten en drinken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteuning van de fysieke veiligheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verlenen comfortzorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijstand bij nemen van medicatie, … </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Aanbod gezinszorg <ul><li>Psychosociale ondersteuning </li></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteuning sociale contacten, ontspanning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteuning draagkracht zorgvragers en mantelzorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteuning sociale vaardigheden, … </li></ul></ul></ul><ul><li>Algemene huishoudelijke taken </li></ul><ul><ul><ul><li>Bereiding (dieet)maaltijden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Was en strijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Boodschappen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beperkt onderhoud van de bewoonde ruimtes, … (max. helft van de tijd) </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Aanvullende Thuiszorg <ul><li>Poetsdienst </li></ul><ul><ul><li>Wekelijks onderhoud van bewoonde ruimtes van de woning </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkte huishoudelijke taken: was, strijk, opwarmen maaltijd. </li></ul></ul>
 15. 15. Aanvullende Thuiszorg <ul><li>Oppas </li></ul><ul><ul><li>Gezelschap en toezicht bij een zorgbehoevende </li></ul></ul><ul><li>Karwei </li></ul><ul><ul><li>Basiscomfort en veiligheid voor cliënten en medewerkers </li></ul></ul>
 16. 16.
 17. 17. Zorgverlening aanvragen <ul><li>Contactopname met zorgregio voor afspraak: telefonisch contact of via www.familiehulp.be </li></ul><ul><li>Huisbezoek door sectorverantwoordelijke / intaker (opmaak dossier, afspraken) </li></ul><ul><li>Opstart van de zorgverlening </li></ul>
 18. 18. Dienstverlening Familiehulp
 19. 19. Dienstverlening <ul><li>PIT: Professioneel In Thuisondersteuning </li></ul><ul><li>Vanuit comfort (geen zorgnood) </li></ul><ul><ul><li>Wekelijks onderhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Was en strijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkt maaltijden bereiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Klein verstelwerk </li></ul></ul><ul><li>Dienstencheques als betaalmiddel </li></ul>
 20. 20.
 21. 21. Dienstverlening aanvragen <ul><li>Inschrijven bij Sodexo </li></ul><ul><ul><li>www.dienstencheques-rva.be </li></ul></ul><ul><li>Inschrijven bij Familiehulp </li></ul><ul><ul><li>www.familiehulp.be </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefonisch: 078/15 00 45 </li></ul></ul><ul><li>Zodra dienstverlening kan starten wordt u telefonisch verwittigd. </li></ul>
 22. 22. Voorbeelden van samenwerking ter inspiratie Ontschotting, multidisciplinaire zorg, meer aandacht voor WELZIJN
 23. 23. <ul><li>Project zinvolle tijdsbesteding ism WZC O.L.V. Ster der Zee </li></ul><ul><li>Nachtzorg Vlaams-Brabant en Zorgcirkels Bertem </li></ul><ul><li>Samenwerkingen in kader van ‘wellnesszorg’ </li></ul><ul><li>Samenwerkingen met woonzorgcentra ikv ‘naadloze overgang’ </li></ul><ul><li>Project Monitoring en Meldcentrale </li></ul><ul><li>Project PIOT (psychotherapeutische interventies bij ouderen thuis) </li></ul><ul><li>Project ism Huize Eigen Haard in Aarschot </li></ul><ul><li>Project Beeldtelefonie </li></ul><ul><li>Overleg “Centrum van Diensten” </li></ul><ul><li>Meewerken lokaal sociaal beleidsplan van de gemeente </li></ul><ul><li>Samenwerking regionaal dienstencentrum en karwei ikv woningaanpassing </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 24. 24. Wat heeft Familiehulp te bieden? <ul><li>Ruime aanwezigheid in elke gemeente </li></ul><ul><li>Jarenlange know-how gezinszorg en dienstverlening </li></ul><ul><li>Participatie aan lokale en bovenlokale niveaus </li></ul><ul><li>Beschikbare gegevens via jaarverslag </li></ul><ul><ul><li>Aantal cliënten </li></ul></ul><ul><ul><li>Gepresteerde uren </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorgbehoevendheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal aanvragen/ aantal geholpenen en niet-geholpenen en reden hulpverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking andere professionele en niet-professionele hulpverleners ,… </li></ul></ul><ul><li>… </li></ul>

×