Presentatie resoc acw studiedag 25-11-2011

670 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie resoc acw studiedag 25-11-2011

 1. 1. Werksessie: Werk en sociale economie Jan Creten RESOC Halle-Vilvoorde ACW studiedag 26 november 2011
 2. 2. Inhoud <ul><li>Algemene situatieschets van de werkloosheid </li></ul><ul><li>De sociale economie in Vlaams-Brabant </li></ul><ul><li>De rol van de lokale overheid in het tewerkstellingsbeleid </li></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>
 3. 3. 1. Algemene situatieschets van de werkloosheid De werkloosheidsgraad
 4. 4. 1. Algemene situatieschets van de werkloosheid <ul><li>Evolutie aantal werkzoekenden </li></ul>Aantal werkzoekenden (sept.) 2008 2009 2010 2011 Leuven 10.834 13.005 12.681 12.215 Halle-Vilvoorde 13.334 16.399 16.612 16.142
 5. 5. 1. Algemene situatieschets van de werkloosheid <ul><li>Aantal werkzoekenden per gemeente in Halle-Vilvoorde </li></ul>
 6. 6. 1. Algemene situatieschets van de werkloosheid <ul><li>Aantal werkzoekenden per gemeente in regio Leuven </li></ul>
 7. 7. 1. Algemene situatieschets van de werkloosheid <ul><li>Profiel van de werkzoekenden in Halle-Vilvoorde, Leuven & Vlaanderen </li></ul>
 8. 8. 1. Algemene situatieschets van de werkloosheid <ul><li>Conclusie </li></ul><ul><li>Relatief lage werkloosheid in beide regio’s </li></ul><ul><li>Werkloosheid concentreert zich in regio Leuven in stad Leuven, Tienen en in mindere mate Aarschot </li></ul><ul><li>Werkloosheid in regio Halle-Vilvoorde is meer verspreid over verschillende gemeenten in de rand rond Brussel </li></ul><ul><li>Werkloosheid daalt lichtjes, maar nog lang niet op het niveau van 2008 </li></ul><ul><li>Bijna 70% vd werkzoekenden behoort tot een kansengroep. </li></ul><ul><li>In Halle-Vilvoorde is er een groot aandeel allochtonen en anderstaligen </li></ul><ul><li>In regio Leuven is er een groot aandeel arbeidsgehandicapten </li></ul><ul><li>Ca. 4/10 is laaggeschoold en ¼ is meer dan 2 jaar werkzoekend </li></ul>
 9. 9. 2. De sociale economie in Vlaams-Brabant <ul><ul><li>Definitie sociale economie </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelgroep: langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden </li></ul></ul><ul><ul><li>Begeleide tewerkstelling op maat van de doelgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Belang van de sociale economie in Vlaams-Brabant: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aantal langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden: 3.155 of 11,6% vd werkzoekendenpopulatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>11 beschutte werkplaatsen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ca. 4.108 werknemers in Vlaams-Brabant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>regio Leuven: 2512 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>regio Halle-Vilvoorde: 1.596 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschutte werkplaatsen hoogste aantal werknemers: 2.895 werknemers </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende werkvormen en doelgroepen </li></ul></ul>
 10. 10. Overzicht werkvormen Sociale Economie               LDE Sociale Werkplaats Beschutte Werkplaats Invoeg Werkloosheidsduur             van geen belang     X     = 1 jaar X     X   = 2 jaar           = 5 jaar   X     Scholingsgraad             van geen belang     X     max.laaggeschoold   X       max. middengeschoold X     X Arbeidsmogelijkheden             van geen belang X         (mentale) arbeidshandicap     X X   andere problemen   X     Leeftijd             van geen belang X X X     < 50 jaar       X   > = 50jaar       X
 11. 11. 2. De sociale economie in Vlaams-Brabant <ul><li>Spreiding aantal sociale werkplaatsen in de regio Halle-Vilvoorde </li></ul>
 12. 12. 2. De sociale economie in Vlaams-Brabant <ul><li>Spreiding Beschutte werkplaatsen in de regio Halle-Vilvoorde </li></ul>
 13. 13. 2. De sociale economie in Vlaams-Brabant <ul><li>Spreiding Sociale en Beschutte werkplaatsen in de regio Leuven </li></ul>
 14. 14. 2. De sociale economie in Vlaams-Brabant <ul><li>Spreiding plaatsen binnen LDE-initiatieven in de regio Halle-Vilvoorde </li></ul>
 15. 15. 2. De sociale economie in Vlaams-Brabant <ul><li>Spreiding LDE-initiatieven in de regio Leuven </li></ul>
 16. 16. 2. De sociale economie in Vlaams-Brabant <ul><li>Gemiddeld is de sociale economie in Vlaams-Brabant sterk aanwezig in de provincie </li></ul><ul><li>Groot verschil tussen Halle-Vilvoorde en Leuven </li></ul><ul><li>In regio Leuven meer OCMW’s die zelf lokale diensten hebben opgezet via sociale tekwerkstelling </li></ul><ul><li>Nood aan bijkomende terwerkstellingsplaatsen blijft hoog! </li></ul>
 17. 17. 3. De rol van de lokale overheid <ul><li>Lokale besturen hebben de regierol lokale diensteneconomie: </li></ul><ul><ul><li>Ondersteunen van (sociale) tewerkstelling in de gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijkomende collectieve of individuele dienstverlening creëren voor de inwoners van de gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>Kijken welke noden er nog zijn in de gemeenten en het aanbod aan diensten monitoren </li></ul></ul><ul><li>Concreet 4 soorten rollen : </li></ul><ul><ul><li>de gemeente zet de beleidslijnen uit </li></ul></ul><ul><ul><li>de gemeente als actor </li></ul></ul><ul><ul><li>de gemeente als klant/cofinancierder </li></ul></ul><ul><ul><li>de gemeente creëert de randvoorwaarden voor bijkomende tewerkstelling </li></ul></ul>
 18. 18. 3. De rol van de lokale overheid <ul><li>De gemeente zet de beleidslijnen uit: vastleggen van beleidsprioriteiten, concrete doelstellingen en dit vertalen naar acties en middelen: </li></ul><ul><ul><li>Het lokaal bestuur heeft een duidelijk beeld van haar rol </li></ul></ul><ul><ul><li>Het lokale bestuur en OCMW maken een taakverdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Het lokaal bestuur heeft een duidelijk beeld van de noden en behoeften op vlak van tewerkstelling en dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Er wordt nagegaan of er partnerschappen kunnen/ moeten aangegaan worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Er wordt iemand aangesteld die zich kan toeleggen op het beleid </li></ul></ul>
 19. 19. 3. De rol van de lokale overheid <ul><li>De gemeente zet de beleidslijnen uit: </li></ul><ul><ul><li>OCMW Grimbergen en de samenwerking met de sociale economie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RMI-wet: meer aandacht voor tewerkstelling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oprichting van een tewerkstellingscel en gespecialiseerde TB’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitbreiding contingent art. 60’ers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking zoeken met sociale economie-organisaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overleg en afsprakenn met sociale economie rond arbeidsrechtelijke zaken en evaluatie/opvolging </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stad Leuven en de samenwerking met de sociale economie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eigen tewerkstellingsambtenaar die samenwerking met sociale economie moet vorm geven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veel sociale economie bedrijven in oude gebouwen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vraag om samenwerking tussen sociale economie te stimuleren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stad Leuven heeft veilingsite gekocht om sociale economie-organisaties te clusteren </li></ul></ul></ul>
 20. 20. 3. De rol van de lokale overheid <ul><li>De gemeente als actor: </li></ul><ul><ul><li>Het lokaal bestuur als werkgever </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aangepast personeelsbeleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diversiteitsplan opstellen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zelf tewerkstellingsmaatregelen optimaal benutten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aandacht voor reguliere tewerkstelling maar ook voor tewerkstelling voor kansengroepen, brugprojecten, werkervaring, stages,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Het lokaal bestuur als initiator </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organiseren van opleidingsinitiatieven en projecten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opzetten projecten sociale economie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- Lokale behoeften en werkloosheidscijfers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Zoeken van een geschikte partnerorganisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PWA/ PWA DCO </li></ul></ul></ul>
 21. 21. 3. De rol van de lokale overheid <ul><li>De gemeente als actor: </li></ul><ul><ul><li>Gemeente Tielt-winge: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opstart van een eigen poets- en klusdienst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opstart van een eigen sociaal restaurant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opstart van een eigen minder mobielevervoerdienst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Allen via sociale economie-projecten met duurzame tewerkstelling van laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stad Vilvoorde: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opstart Vilvoords Zilverpunt: aanpassingen van woningen voor ouderen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opstart sociale werkplaats De Strijkwinkel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Steeds via sociale tewerkstelling en in samenwerking met de omliggende gemeenten </li></ul></ul></ul>
 22. 22. 3. De rol van de lokale overheid <ul><li>De gemeente als cofinancierder/klant </li></ul><ul><ul><li>De gemeente als klant </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sociaal aanbestedelingsbeleid via duurzame overheidsopdrachten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaste aankoop van producten via sociale economie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitbesteding van reguliere of occasionele gemeentetaken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>De gemeente als cofinancierder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oprichting van een subsidiefonds sociale economie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Éénmalige bijdrage via investering in gebouwen/gronden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijdrage via PWA-middelen (voor opleiding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijdrage aan klaverbladfinanciering </li></ul></ul></ul>
 23. 23. 3. De rol van de lokale overheid <ul><li>De gemeente als cofinancierder/klant </li></ul><ul><ul><li>Stad Diest: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wensen fietspunt aan het station </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking met Vélo opgezet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijdrage stad Diest aan klaverbladfinanciering LDE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijdrage PWA Diest voor opstart van het fietspunt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gemeente Kampenhout </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opstart van dorpsrestaurants in de verschillende buurgemeenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mikstorant (sociaal economie-project) levert 2x per maand maaltijden voor 100tal personen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lage kostprijs/ gemeente draagt enkel bij voor mindergegoeden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Voordeel lage kost voor de gemeente voor goede dienstverlening </li></ul></ul></ul>
 24. 24. 3. De rol van de lokale overheid <ul><li>De gemeente faciliteert het tewerkstellingsbeleid </li></ul><ul><ul><li>Het bestaande aanbod aan sociale diensten in kaart brengen </li></ul></ul><ul><ul><li>Partners uit het werkveld samenbrengen </li></ul></ul><ul><ul><li>Overleg organiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Informeren van burgers/werkzoekenden/ondernemers rond tewerkstellingsmaatregelen/subsidies </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimuleren van nieuwe initiatieven bij andere partners (vb. via jobbeurzen/informatiesessies voor werkgevers, …) </li></ul></ul>
 25. 25. 3. De rol van de lokale overheid <ul><li>De gemeente faciliteert het tewerkstellingsbeleid </li></ul><ul><ul><li>Gemeente Overijse en OCMW Meise </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trekker van het Forum lokale werkgelegenheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partners uit middenveld, VDAB, RESOC, lokale overheden worden samengebracht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informatie uitwisseling over de noden ogv tewerkstelling/begeleiding van kansengroepen/werkzoekenden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afspraken maken rond prioriteiten en zoeken naar mogelijke initiatieven om hier op in te spelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vb: oprichting nieuw opleidingsaanbod Nederlands voor werkzoekenden in de gemeente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vb. nieuwe opleiding poetshulp in de gemeente voor OCMW-cliënteel en werkzoekenden (invulling knelpuntvacatures) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vb. afspraken tussen de OCMW’s rond de begeleiding van art. 60’ers </li></ul></ul></ul>
 26. 26. 4. conclusie <ul><li>Grote nood aan aangepaste tewerkstelling voor bepaalde groepen werkzoekenden met minder kansen </li></ul><ul><li>Reeds veel initiatieven, maar nog onvoldoende om aan nood te voldoen </li></ul><ul><li>Gemeentebesturen kunnen op zeer veel verschillende manieren hiertoe bijdragen naargelang draagkracht en beleidsprioriteiten </li></ul><ul><li>Vlaamse overheid moet nog meer echte beslissingsbevoegheid toekennen aan de lokale besturen en hier voldoende middelen voor voorzien </li></ul>
 27. 27. Contactgegevens <ul><li>Famke Soenen </li></ul><ul><li>RESOC Leuven </li></ul><ul><li>016 26 74 48 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Jan Creten </li></ul><ul><li>RESOC Halle-Vilvoorde </li></ul><ul><li>02 255 92 76 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×