Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PIJAVICE

8,924 views

Published on

Biologija - 2 razr gimn

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PIJAVICE

  1. 1. PIJAVICE
  2. 2. • Pijavice(Hirudinea) su člankoviti crvi adaptirani na parazitski način života.Pretežno žive u slatkim vodama ali ih ima i na kopnu i u morima.Vedinom su ektoparaziti i hrane se krvlju kičmenjaka za čije se telo pričvršduju.
  3. 3. • Imaju dve mišidne pijavke – jedna okružuje usni otvor, a druga je na zadnjem kraju tela.Telo im je izgrađeno od stalnog broja segmenata,tj. uvek se sastoji od 33 segmenta. U njihovim pljuvačnim žlezdama nalazi se hirudin,koji sprečava zgrušavanje krvi domadina.
  4. 4. • Crevo je prostrano i može da ima izraštaje - divertikulume – u kojima se sakuplja krv (tako mogu da se hrane npr. samo dva puta godišnje).Crevni sistem je adaptiran načinu ishrane.Neke vrste su paraziti koji se hrane krvlju kičmenjaka, a ima i onih koji su grabljivice.
  5. 5. • Postoje vrste koje u ustima imaju tri čeljusti,nazubljenja zadebljanja kojima probijaju kožu domadina, tako da se stvara karakteristična rana u obliku grčkog slova Y. Kod drugih ždrelo se može izbaciti u vidu relice koja probija kožu domadina.
  6. 6. • U slatkim vodama Srbije je vrlo česta medicinska pijavica (Hirudo medicinalis) koja se ranije koristila za lečenje krvnog pritiska kod ljudi.Osim nje u stajadim vodama se često nalazi i konjska pijavica (Haemopsis sanguisuga), koja se prikači za ždrelo i nosnu duplju konja i goveda.

×