Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosialisme i praksis

Foredrag om hva sosiale medier, hvordan de virker og hvorfor vi skal bry oss om dem. Avholdt første gang 13. okt 2011, for Norsk Tolleforbund

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosialisme i praksis

 1. 1. Sosialismeipraksis<br />Sosialemedier, hvahvorforoghvordan<br />
 2. 2. 2<br />Hva er Sosiale Medier<br />
 3. 3. 3<br />Hva er Sosiale Medier<br />Et overordnet begrep som bygger på sosial interaksjon, deling og teknologi<br />Det er å bygge Relasjoner<br /><ul><li>Tilrettelegge for dialog
 4. 4. Brukergenerert innhold</li></li></ul><li>4<br />Hva er Sosiale Medier<br />Et overordnet begrep som bygger på sosial interaksjon, deling og teknologi<br />Det er å Treffe mennesker der de er<br />
 5. 5. 5<br />Hva er Sosiale Medier<br />Et overordnet begrep som bygger på sosial interaksjon, deling og teknologi<br />Det er å bruke ny Teknologi<br /><ul><li> Lett tilgjengelig
 6. 6. Gratis
 7. 7. Enkel å bruke</li></li></ul><li>6<br />Hva er Sosiale Medier<br />Et overordnet begrep som bygger på sosial interaksjon, deling og teknologi<br />Det er å Dele<br /><ul><li> Tekst
 8. 8. Lyd
 9. 9. Bilde
 10. 10. Tilstedeværelse
 11. 11. Film</li></li></ul><li>Hvorfor brukes sosiale medier<br />7<br />Sosiale medier handler om å få andre til å fortelle våre historier<br />på sitt eget stammespråk<br />gjennom et format som gjør det interessant<br />for deres venner og bekjente<br />å lytte, se eller lese budskapet,<br />og fortelle det videre til sine.<br />
 12. 12. Hvorfor brukes sosiale medier<br />8<br />Sosiale medier er med andre ord markedsføring<br />ogPR<br />Andre om meg = PR<br />Jeg om meg = markedsføring<br />
 13. 13. Hvorfor brukes sosiale medier<br />9<br />Markedsføring og PR skal hjelpe oss å bygge opp vår merkevareverdi.<br />
 14. 14. Hvorfor brukes sosiale medier<br />10<br />En gryende bruk av sosiale medier i 2009…<br />
 15. 15. Hvorfor brukes sosiale medier<br />11<br />En kraftig økning i 2010…<br />
 16. 16. Hvorfor brukes sosiale medier<br />En forventet enda større utvikling i 2011…<br />12<br />
 17. 17. Hvorfor brukes sosiale medier<br />13<br />Hva trigger brukerne<br />Personer<br /><ul><li> Bygge og forsterke egen identitet
 18. 18. Nettverksbygging – relasjoner
 19. 19. Underholdning
 20. 20. Deltakelse
 21. 21. Ytringsbehov</li></ul>Bedrifter<br /><ul><li>Internkommunikasjon i organisasjonen
 22. 22. Involvere målgruppen
 23. 23. Påvirke målgruppen
 24. 24. Direkte kanal uten redaksjonelt filter</li></ul>Utfordringer for bedrifter<br /><ul><li> Det tar tid å bygge opp et nettverk
 25. 25. Kommersielle budskap er upopulære
 26. 26. Tunggrodde rutiner må endres
 27. 27. Ingen ”kontroll” over info</li></li></ul><li>Hvordan virker sosiale medier<br />14<br />Nettverk<br />Nettsamfunn<br />Blogger<br />Bannere<br />Epost<br />Søk<br />Mer involvering<br />TV<br />Trykksaker<br />Radio<br />Utendørs<br /><ul><li> Dialog
 28. 28. Interaktiv
 29. 29. Uformell
 30. 30. Menneskeavhengig
 31. 31. Teknologiavhengig
 32. 32. Nisjekommunikasjon
 33. 33. Push
 34. 34. Interaktiv
 35. 35. Automatisert
 36. 36. Teknologiavhengig
 37. 37. Massekommunikasjon
 38. 38. Nisjekommunikasjon
 39. 39. Push
 40. 40. Monolog
 41. 41. Budskapsorientert
 42. 42. Formell
 43. 43. Autoritær
 44. 44. Massekommunikasjon</li></ul>Mindre involvering<br />
 45. 45. Hvordan virker sosiale medier<br />15<br />Den store forskjellen, da og nå<br />EN til MANGE<br />
 46. 46. Hvordan virker sosiale medier<br />16<br />Den store forskjellen, da og nå<br />EN til MANGE<br />NT<br />
 47. 47. Hvordan virker sosiale medier<br />17<br />Den store forskjellen, da og nå<br />Mange til MANGE<br />
 48. 48. Hvordan virker sosiale medier<br />18<br />Den store forskjellen, da og nå<br />Mange til MANGE<br />NT<br />
 49. 49. Hvor virker sosiale medier<br />19<br />
 50. 50. 20<br />
 51. 51. 21<br />
 52. 52. 22<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />
 53. 53. 23<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Stolper med diverse medietyper<br />Liste opp noen for hver gruppe<br />Linke til side for hvert medie med forklaring<br />WIKI´s<br />Blogger<br />Mediadeling<br />Virtuelle verdner<br />Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Flickr, MySpace, Gowalla, GoSupermodel, Spillforum, BiiP ++++++ <br />Sosiale nettverk<br />Sosiale bokmerker<br />
 54. 54. 24<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Facebook<br />Personlige sider - <br />Hjemmesiden<br />Personlige sider - <br />Veggen<br />
 55. 55. 25<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Sider – for organisasjoner, bedrifter, fanpages, mm<br />
 56. 56. 26<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />
 57. 57. 27<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />
 58. 58. 28<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />
 59. 59. 29<br />Mai 2011<br />
 60. 60. 30<br />22. Juli 2011<br />
 61. 61. 31<br />Oktober 2011<br />
 62. 62. 32<br />”Fan-page”<br />Oktober 2011<br />
 63. 63. 33<br />Non-Like?<br />Upersonlig<br />
 64. 64. 34<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Grupper<br />OM hva som helst<br />– for medlemmer eller offentlig<br />
 65. 65. 35<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Arrangement<br />Invitasjoner til arrangementer gjennom facebook kan sørge for flere deltakere…<br />
 66. 66. 36<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Arrangement<br />…men det kan være greit å huske å huke av for ”privat arrangement”!<br />
 67. 67. 37<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Sider på FB<br />DU lager, DU eier sidene – her skal DU ha kontroll<br />Grupper<br />La andre lage disse for deg<br />
 68. 68. 38<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Twitter<br />Mikroblogg<br /> - Korte nyhetsmeldinger<br />
 69. 69. 39<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Dagsaktuelt….<br />
 70. 70. 40<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Mikroblogg<br /> - Korte nyhetsmeldinger<br />
 71. 71. 41<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />På topp i Norge<br />25.867<br />33.386<br />29.253<br />33.677<br />26.998<br />
 72. 72. 42<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Stor tilhengerskare, men fikk mye tyn etter at oppdateringene sluttet å komme etter at han vant forrige valg – er i gang igjen nå…<br />
 73. 73. 43<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />
 74. 74. 44<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Største ”ikke-person” på Twitter i Norge<br />
 75. 75. 45<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Hva skaper blest på Twitter?<br />Nakenhet selger også her – massivt mediaoppslag og forsider i VG og Dagbladet.<br />Auli fikk mye kritikk for å være spekulativ.<br />
 76. 76. 46<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />NRK-journalisten fikk derimot skryt for at hun satte fokus på kvinnekropp i sosiale medier. Hun har kun lagt ut EN twittermelding, og ble en av de mest spredte Twittersakene i 2010 – i tillegg til Jens Stoltenberg som tvitret seg gjennom Europa mens han var askefast.<br />
 77. 77. 47<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Man kan også lage lister i Twitter.<br />Lett å følge alle på en liste, eller sortere tweets etter forskjellige lister<br />
 78. 78. 48<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Hvem skal tvitre?<br /><ul><li> Interesseorganisasjoner
 79. 79. Politikere
 80. 80. Medier
 81. 81. Kjendiser
 82. 82. Den som ønsker en posisjon innen et fagfelt, og har mange i fagfeltet på Twitter</li></li></ul><li>49<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Bør DU ha en Twitter-konto?<br /><ul><li> Ja, hvis du er opptatt av kommunikasjon
 83. 83. Du trenger ikke nødvendigvis å si noe selv
 84. 84. Bruk litt tid til å ”søke rundt”
 85. 85. Følg personer du mener ar noe spennende å komme med</li></ul>LinkedIn og Facebook er bedre til å bygge nettverk for de fleste av oss<br /><ul><li> Husk at andre ser hvem du følger…</li></li></ul><li>50<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Ett nettverk for arbeidstakere og bedrifter – verdens største samling av CV`er<br />435.558 brukere i Norge<br />120.000.000 på verdensbasis<br />
 86. 86. 51<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Bedrifter og organisasjoner med flere profiler får sin egen side på LinkedIN - firmaprofil<br />
 87. 87. 52<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Hvorfor bør DU på LinkedIN?<br /><ul><li> En fin måte å få et avansert visittkort lett tilgjengelig
 88. 88. En enkel måte å spare på forretningsforbindelser
 89. 89. Et godt verktøy i møteforberedelser
 90. 90. Aktuelle faglige grupper
 91. 91. Lenker fra LinkedIN er verdifulle for nettsidene våre
 92. 92. En anbefaling er verdifull attest
 93. 93. Organisasjonen får verdifull eksponering</li></li></ul><li>53<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Vil bli største konkurrent til Facebook, er nå åpen for alle.<br />
 94. 94. 54<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br /><ul><li> Er verdens største søkemotor (Google)
 95. 95. Egen nettleser (Chrome)
 96. 96. Analyseprogram av nettrafikk (Analytics)
 97. 97. Internettkatalog (Google Places)
 98. 98. Karttjeneste (GoogleMaps)
 99. 99. Kalender
 100. 100. Dokumentdeling og online office-pakke.</li></li></ul><li>55<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />
 101. 101. Deling av media – video<br />Nest største søkemotor på nettet, etter Google<br />56<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />
 102. 102. 57<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Det største billedgalleriet på nett<br />
 103. 103. 58<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br /><ul><li> ”Narvesen” på nett
 104. 104. En bladkiosk hvor man kan lese tusenvis av magasiner, abonnere på bladet man leser ofte.
 105. 105. En rekke internasjonale og norske aviser
 106. 106. Mange nisjemagasiner</li></li></ul><li>59<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br /><ul><li> En samling av presentasjoner på nett – som en Youtube for Powerpoint og PDF.
 107. 107. Presentasjoner kommer høyt opp på treff på Google
 108. 108. Veldig enkelt å laste opp presentasjoner
 109. 109. Presentasjoner kan være offentlige eller private
 110. 110. En utømmelig kilde til å lære av hva andre har lært bort tidligere</li></li></ul><li>60<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br /><ul><li> Sjansen er stor for at det DU skal lære bort, har andre laget Powerpoint på før deg
 111. 111. Lett å kopiere presentasjoner på egen nettside
 112. 112. Mange gode tips, lærdom og ikke minst TID å spare.
 113. 113. Kan lag Slidecast hvor man kan legge til lyd
 114. 114. Lett å dele på Facebook og Twitter</li></li></ul><li>61<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />
 115. 115. 62<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Kjeder du deg på nett?<br />Få opp vilkårlige sider basert på dine interesser<br />Som å Zappe på TV`n<br />Andre tilsvarende:<br />Digg<br />Delicious<br />
 116. 116. 63<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />”Alle lager leksikon på nett<br />Er ikke det nok, kan du lage egne leksikon<br />
 117. 117. 64<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Lev et helt annet liv på siden av ditt eget<br />
 118. 118. 65<br />Hvor kan jeg bli sosial?<br />Verdens største rollespill<br />– til enhver tid over 12 millioner spillere<br />
 119. 119. Hot i 2012<br />66<br />Bærbare enheter – smarttelefoner og Nettbrett<br />10% av allesøk fortas på mobile enheter.<br />Forventet å øke med 700% i løpet av de neste fem årene<br />
 120. 120. Hot i 2012<br />67<br />Bærbare enheter – smarttelefoner og Nettbrett<br /><ul><li> De fleste av oss har – eller kommer til å kjøpe – en SmartTelefon
 121. 121. Telefonen brukes i stor grad til mer enn bare å snakke med
 122. 122. Vi er online på telefonen vår mesteparten av en normal dag
 123. 123. Den mobile Internett-trafikken vil øke dramatisk i årene fremover
 124. 124. Annonsemarkedet på mobile enheter vil vokse kraftig
 125. 125. Vi kommer til å laste ned milliarder av apps fremover (økt fra 7mrd i fjor til 50 mrd nedlastninger i 2012.
 126. 126. Vi ønsker å handle med mobilen vår og vi ønsker å betale med den
 127. 127. E r du ikke tilgjengelig på mobilen er du rett og slett ikke tilgjengelig!</li></li></ul><li>Hot i 2012<br />68<br />Gowalla<br />Man ”sjekker” inn via mobil<br />QR-Koder<br />Strekkodelesing på mobilen –sender deg til videre info<br />Foursquare<br />Innsjekkingstjeneste – får tilbud fra nærområdet<br />
 128. 128. Hot i 2012<br />69<br />Sosiale medier integreres stadig tettere med hverandre<br />Facebook, Google og Twitter knytter det meste<br />sammen<br />
 129. 129. Hot i 2012<br />Fordeler ved lokasjonsbaserte tjenester:<br />70<br />
 130. 130. 71<br />
 131. 131. Påtvunget “sosialisme”<br />Hvorforskal VI bryoss<br />13. Okt – LSM 2/2011 SteinarM Knutsen – Nettredaktør NT Nett<br />
 132. 132. Hvorfor skal VI bry oss?<br />73<br />
 133. 133. 74<br />Hvorfor skal VI bry oss?<br />
 134. 134. Hvorfor skal VI bry oss?<br />75<br /><ul><li> Over 50% av verdens befolkning er under 30 år gamle
 135. 135. 96% av de født på 80-tallet eller senere er med i et sosialt nettverk
 136. 136. Facebook har mer trafikk enn Googles søkemotor
 137. 137. Sosiale medier har overtatt for porno som nettets mest utbredte aktivitet
 138. 138. 1 av 5 som gifter seg i USA har møtt hverandre gjennom sosiale medier (1 av 5 skillsmesser skylder på Facebook!)</li></li></ul><li>Hvorfor skal VI bry oss?<br />76<br /><ul><li> 80% av alle selskaper bruker sosiale medier i sin rekruttering (95% av disse bruker LinkedIn)
 139. 139. Whathappens in Vegas – stays in ….Youtube, Flickr, Twitter, Facebook…
 140. 140. Det raskest voksende segmentet på Facebook er kvinner i alderen 55-65 år
 141. 141. 78 % av brukere stoler på anbefalinger fra andre brukere
 142. 142. Bare 14 % stoler på annonsering</li></li></ul><li>Hvorfor skal VI bry oss?<br />77<br />Om Facebook var et land ville det vært 3. størst i verden<br /><ul><li> Det kommer 60 millioner statusoppdateringer på Facebook hver dag
 143. 143. Facebook har 750 millioner brukere
 144. 144. 2.432.000 Nordmenn har egen konto på Facebook
 145. 145. 61% av disse sjekker sin konto ukentlig</li></li></ul><li>Hvorfor skal VI bry oss?<br />78<br />Hvorfor skal VI bry oss?<br />Har passert 100 millioner totalt<br />Spørsmålet er ikke lenger OM vi skal delta i sosiale medier, men HVOR BRA vi skal gjøre det der<br />
 146. 146. 79<br />Hvorfor skal VI bry oss?<br />Brukernes adferd har endret seg<br /><ul><li> De leter etter informasjon
 147. 147. De treffes mer på sosiale kanaler
 148. 148. De kommenterer
 149. 149. De sprer budskapet
 150. 150. De påvirker hverandre
 151. 151. De markedsfører seg selv
 152. 152. De markedsfører din organisasjon</li></li></ul><li>80<br />Hvorfor skal VI bry oss?<br />Sosiale medier er blitt en del av hverdagen<br />92% av journalister bruker nett til å finne ideer<br />73% undersøker jevnlig pressemeldinger fra ulike firmaer<br />80% bruker Google<br />66% henter informasjonen gjennom søkemotorer<br />For ett år siden styrte 40 prosent av større norske bedrifter helt unna sosiale medier. Nå har den «usosiale» andelen skrumpet til 27 prosent<br />
 153. 153. 81<br />Hvorfor skal VI bry oss?<br />
 154. 154. 82<br />Hvorfor skal VI bry oss?<br />Bruk sosiale medier for å få maksimal synlighet hos Google<br />Litt kunnskap om Google kan øke effekten av sosiale medier kraftig<br />Ansatte kan med sosiale medier ”løfte” viktige nettsider til Google<br />
 155. 155. 83<br />Bruk sosiale medier for å få maksimal synlighet hos Google<br />Bygg ETT sterkt nettsted – ikke flere små<br />
 156. 156. 84<br />Bruk sosiale medier for å få maksimal synlighet hos Google<br />Legg inn mange gode lenker<br />
 157. 157. 85<br />Bruk sosiale medier for å få maksimal synlighet hos Google<br />Riktig lenketekst er helt avgjørende<br />
 158. 158. 86<br />Bruk sosiale medier for å få maksimal synlighet hos Google<br />Riktig lenketekst er helt avgjørende<br />Forskjellen på en dårlig og god lenketekst<br />Dårlig: All informasjon om Slottsfjellet finner du her<br />Bedre: Her finner du informasjon om Slottsfjellet<br />Best: Slottsfjellet i Tønsberg: Slottsfjelltårnet og ruinene<br />
 159. 159. 87<br />Bruk sosiale medier for å få maksimal synlighet hos Google<br />Viktige søkeord må brukes på riktig sted<br />
 160. 160. 88<br />Bruk sosiale medier for å få maksimal synlighet hos Google<br />Nytt kakestykke for de siste årene<br />
 161. 161. 89<br />
 162. 162. 90<br />Sosiale medier kan styre søkeresultatet<br />
 163. 163. 91<br />Hjemmesiden på TOPP<br />Sosiale medier<br />
 164. 164. 92<br />Sosiale medier<br />Satsingen på Sosiale medier har løftet oss markant på Google-rankingen<br />
 165. 165. 93<br />
 166. 166. Hvordan står det til med<br />Norsk Tollerforbund<br />
 167. 167. 95<br />Status så langtNT Nett<br />Totalt: 127.340 leste artikler<br />Totalt: 23.945 besøkende<br />
 168. 168. 96<br />Status så langtFacebook<br />Totalt: 14.347 leste artikler<br />Totalt: 105 Liker<br />
 169. 169. Status NT Nett og mediastrategi<br />Hvordan tenker vi<br />97<br />Avegility-prosjektmetode, en åpen kontinuerlig prosess som er reversibel<br />
 170. 170. Kommunikasjonsstrukturen i NT<br />98<br />Behov<br /><ul><li> Markedsføre NT
 171. 171. Være tilgjengelige for medlemmene
 172. 172. Nå ut til medlemmer og media med nyheter
 173. 173. Være synlige i samfunnsdebatten</li></ul>Velge teknologi , velge medier<br /><ul><li> Hvordan skal vi bruke applikasjonene
 174. 174. Synlighet på nett innebærer å være tilstede på nett
 175. 175. Hensikt med bruken – mål og mening
 176. 176. Hva publiseres hvor, når og med hvilket innhold</li></li></ul><li>Kommunikasjonsstrukturen i NT<br />99<br />GO LIVE (implementere og drifte)<br /><ul><li> Bruke applikasjonen
 177. 177. Samkjøre/integrere med andre medier
 178. 178. Markedsføre satsingen</li></ul>Evaluering (strategi)<br /><ul><li> Måle resultater (popularitet/synlighet)
 179. 179. Vurdere utbedringer, utvidelser
 180. 180. Ressursbruken
 181. 181. Endre, øke, avslutte</li></ul>Erik<br />Jon<br />Fredrik<br />
 182. 182. NTs kommunikasjonsnettverk<br />100<br />Interaktiv kommunikasjon<br />Profilering / merkevarebygging<br />Norsk Toll<br />blad<br />NT Nett<br />Aktiv distribusjon / varslingstjenester<br />Passiv distribusjon / innholdstjenester<br />
 183. 183. 101<br />Kommunikasjonsstrukturen i NT<br />Videre fremdrift / utviklingsoppgaver<br />Utarbeide en Media-strategi<br /><ul><li> Hvordan nå ut til media i viktige saker
 184. 184. Hvordan holde medlemmene informert
 185. 185. Nøkkelord Hurtighet (premissleverandør)</li></ul>Kraftsamling(flere ressurser samtidig – samme mål)<br />Ferdig planverk (Hvem gjør hva)<br />
 186. 186. 102<br />Kommunikasjonsstrukturen i NT<br />Videre fremdrift / utviklingsoppgaver<br />Utvikle videre de plattformer i bruker i dag<br />Øke den interne bruken av mediene– tillitsvalgte må delta!<br />Kampanjer<br />Fortløpende vurdere nye teknologiske plattformer<br />
 187. 187. Strategiutvikling – steg for steg<br />103<br />Mål<br />Få flere tilhengere på Facebook<br />Komme høyere opp på Google-rangeringen<br />Ha en god kommunikasjon med våre medlemmer <br />Bedre internkommunikasjon<br />Være premissleverandør for lokal og nasjonal presse<br />
 188. 188. Strategiutvikling – steg for steg<br />104<br />Hvordan skal vi gjøre det<br />Bruke de sosiale medier vi etablerer oss i.<br />Hyppigere sjekke innlegg og kommentarer<br />Følge med på hva andre bedrifter og personer sier og gjør på sosiale medier<br />Oppfordre til diskusjon, delta og kommunisere<br />Spørre leserne om deres meninger<br />Få ansatt/tillitsvalgte til å bidra på de sosiale plattformene<br />Ved respons fra tilhengere, er det viktig at det leses og svares på<br />Både negativ og positiv kritikk bør svares på<br />Bidra til videre diskusjon vha kommentarer<br />Samkjøre sosiale medier med medlemsfordeler<br />Informere om disse på sosiale medier<br />Bedre faktainformasjon fra leverandør av medlemsfordeler<br />Få tillitsvalgte inn i sosiale medier<br />Opprette egne facebook-grupperi lokal-foreningene<br />Vurdere alternativer til lokale nettsider<br />Bli mer aktive på nett<br />Få bedre kontakt med tilhengerne<br />Følge opp innlegg og kommentarer<br />Jobbe med mer målrettet markedsføring<br />av medlemsfordeler<br />Lokalforeningene er oppe og går<br />
 189. 189. Påstandkritiske suksessfaktorer<br />Organisasjoner henger etter resten av samfunnet og må utvikle seg fra enveiskommunikasjon til dialog <br />105<br />Skal man lykkes i sosiale medier – MÅ tillitsvalgte bruke sosiale medier<br /><ul><li> ”Alle” bør være på Facebook / følg oss på Twitter
 190. 190. Legg inn profil på LinkedIn
 191. 191. Vær en lokal ”markedsfører” for NTs medier</li></li></ul><li>Sannheter<br />106<br />For de aller fleste er sosiale medier fremdeles kun til pynt og moro, og i verste fall bare enda en reklameflate. Da har man ikke tatt innover seg hva sosiale medier egentlig handler om.<br />Det tok litt tid før alle skjønte hvor viktig internettvar. I dag er det vanskelig å forestille seg en arbeidshverdag uten, og slik vil vi tenke om sosiale medier om noen år.<br />Fire av fem bedrifter som har gjennomført sosiale medieprosjekter evaluerer at resultatene har vært vellykkede.<br />
 192. 192. Lokalforeninger og facebook<br />Opprett egen Facebook-profil<br />- LIK oss på Facebook<br />Oppfordre medlemmer til å LIKE oss på Facebook<br />Lag egen Facebook-GRUPPE i lokalforeningen, invitere deres medlemmer inn i denne<br />Kommuniser med hverandre over Facebook<br />
 193. 193. Tillitsvalgte og involvering<br />108<br />Hvordan bør lokalforeningsledelsen<br />(og AU i NT) bruke sosiale medier<br /><ul><li>Lytte: Se hvordan organisasjonen, medlemmer og konkurrenter kommuniser i sosiale medier
 194. 194. Gi anerkjennelse: Like og kommentere det andre kommuniserer
 195. 195. Bli lettere tilgjengelig: Bruke chat på Facebook?
 196. 196. Vise vei: For eksempel demonstrere egen venneliste for medlemmer
 197. 197. Informere: Bruke sosiale medier som et ekstra verktøy for intern kommunikasjon</li></li></ul><li>Tillitsvalgte og involvering<br />109<br />Hva bør lederen si når sosiale medier lanseres<br /><ul><li>Fortelle hvilke sosiale medier man bruker
 198. 198. Fortelle hvordan man bruker dem
 199. 199. Fortelle om holdning til å bli:</li></ul> - venn på facebook - medlem i gruppe - kontakt på LinkedIn<br /><ul><li>Enes om ”etiske” retningslinjer for bruken av mediene</li></li></ul><li>Tillitsvalgte og involvering<br />110<br />VI SKAL OMFAVNE SOSIALE MEDIER<br />De er et verdifullt verktøy for å bedre kommunikasjonen<br />-internt og eksternt<br />
 200. 200. 111<br />”Alle” finnes på Facebook<br />- enten de vil eller ikke<br />
 201. 201. 112<br />Del IV - <br />
 202. 202. Tips & Triks<br />113<br />
 203. 203. Alt er ikke like greit…<br />114<br />
 204. 204. Alt er ikke like greit…<br />115<br />
 205. 205. 116<br />Styr unna tabbene på Facebook<br />Ingenting blir borte fra Facebook – og andre SER deg og hva du sier og gjør<br />Det du ikke vil at mora (sjefen) di skal lese, legger du ikke ut på Facebook!<br />
 206. 206. 117<br />Styr unna tabbene på Facebook<br />Å skrive hvor mye du hater jobben dinVi alle har våre stunder vi ikke trives like godt på jobben. Det kan du si hjemme eller en fredagskveld til noen kompiser. Men å skrive det på Facebook er ikke lurt. Det hender kolleger og sjefer også befinner seg der.<br />Å posere på alkoholbilderEn lærer fikk fyken etter å ha publisert et bilde av seg selv med en øl på GuinessFactory. Generelt er drikkebilder ikke et sjakktrekk. Festbilder hører hjemme i lukkede album for de som var med på festen.<br />
 207. 207. 118<br />Styr unna tabbene på Facebook<br />Publisere nakenbilder av eks-enGreit nok at du er sint og skuffet etter et samlivsbrudd, men ikke ta hevn via Facebook. En mann på New Zealand fikk fire måneder i fengsel for å ha lagt ut nakenbilder av sin tidligere kjæreste. Legg ikke ut bilder vedkommende ikke ville delt selv – SPØR FØRST<br />Fortell ikke at du er på ferie!Denne her er «klassisk», til og med i Facebook-sammenheng. «Hurra, nå er vi på ferie, og først om tre uker kommer vi tilbake til vårt kjære hjem i Villaveien». Og når du kommer hjem etter en hyggelig reise, er huset tømt. Tyvene visste jo at du var borte!<br />
 208. 208. 119<br />Styr unna tabbene på Facebook<br />Å skryte av dyre innkjøpKjøpt en ny iPad? Hysj! Kjøpt en ny HTC Desire? Hysj! Kjøpt en ny Samsung LED-TV? Hysj!Selvsagt ønsker vi å fortelle våre venner om fine nye ting vi kjøper, men på Facebook er det ikke bare venner som lytter og ser. En oppramsing av alle de flotte gavene du har fått, kan utløse akkurat det du ikke ønsker: TYVER<br />Oppdatere Facebook-profilen din når du er syk<br />Har du ringt på jobb om morgenen og meldt deg syk? Da er det ikke lurt å oppdatere Facebook-profilen din fra minutt til minutt med hvordan du ligger på sofaen og spiser iskrem, spiller Playstation og ser dårlige serier på TV. Spesielt ikke hvis du har lagt til sjefen som Facebook-venn<br />
 209. 209. 120<br />Styr unna tabbene på Facebook<br />
 210. 210. 121<br />Styr unna tabbene på Facebook<br />Bruke noens vegg i stedet for privat kommunikasjon<br />”Hvordan gikk hemorroideoperasjonen din? God bedring!”. Den type kommentarer er ikke spesielt hyggelig å få klistret opp i all offentlighet. Har du noe å si av privat karakter – gjør det skjult og ikke på veggen hvor alle kan se det.<br />Syte i statusfeltet<br />”Ola er kjempetrist etter at dama slo opp, hjertet kjennes ut som det har blitt røsket ut med røttene, får ikke sove om nettene og alt er fælt, fælt, fælt.” Det er ikke alle av dine Facebook-venner som har lyst til å vite alt om ditt innerste sjeleliv hver gang de logger seg på fjesboka.<br />
 211. 211. 122<br />Styr unna tabbene på Facebook<br />Laste opp fyllebilder dagen derpå <br />Å poste bilder av kompisene dine dagen etter en lang tur på byen er ikke snilt. Lite trolig du og kameraet får delta på flere fester sammen med de.<br />Sende invitasjoner til alle slags grupper<br />Nei, jeg vil ikke være med i gruppen ”Vi som elsker RickAstley”, ”Nazister mot kebab” eller ”Gruppeklem til verden”. Tenk over hvem du sender invitasjoner til, det er ikke sikkert at kollegaene dine ønsker å vite at du er med i gruppa ”Sadomasochisme for nybegynnere”.<br />
 212. 212. 123<br />Styr unna tabbene på Facebook<br />Laste opp bilder til Facebook og slette originalene<br />Det er kjekt å kunne dele bilder fra ferien med alle som sitter hjemme i regnværet, men ikke slett originalene. Facebook komprimerer de flotte 12-megapikslers bildene dine til knøttestørrelse.<br />
 213. 213. 124<br />DU har fortsatt kontroll<br />Velg hvem som skal få lese hva<br />
 214. 214. 125<br />DU har fortsatt kontroll<br />Bruk liste-funskjonen for å sortere venner<br />– alle bør ikke få alt<br />
 215. 215. 126<br />DU har fortsatt kontroll<br /><ul><li> Inntil 100 lister
 216. 216. Inntil 1000 personer på hver liste
 217. 217. En venn kan være på mange vennelister
 218. 218. Du velger hva personene på ulike lister skal få tilgang til se på profilene din
 219. 219. Når du publiserer noe på veggen din kan du velge hvilke lister som skal:</li></ul>- få se<br />- innholdet skal skjules for<br />
 220. 220. 127<br />DU har fortsatt kontroll<br />Skal du kommunisere privat?<br />Bruk chatfunksjonen eller send privat melding<br />
 221. 221. 128<br />Få kontroll på sidene:<br />Lag et beskrivende sidenavn<br />NB det kan ikke byttes!<br />
 222. 222. 129<br />Lag noen enkel retningslinjer:<br />
 223. 223. 130<br />Lag noen enkel retningslinjer:<br />
 224. 224. 131<br />Lag noen enkel retningslinjer:<br />
 225. 225. 132<br />Lag noen enkel retningslinjer:<br />
 226. 226. 133<br />Lag noen enkel retningslinjer:<br />
 227. 227. Fallgruber<br />134<br />Man er der, men vet ikke hvorfor<br />Har ikke nok ressurser til å følge opp<br />Takler ikke åpenheten<br />Ildsjelen forsvinner<br />Høyrehånda vet ikke hva venstrehånda gjør<br />
 228. 228. Fortsatt forvirret?<br />135<br />
 229. 229. Oppsummering?<br />136<br /><ul><li> Lag deg en profil på Facebook
 230. 230. Lag en gruppe for lokalforeningen
 231. 231. Bruk sosiale medier - og ha med deg sunt folkevett
 232. 232. Dette er å snakke med mennesker – ikke verre enn det</li></li></ul><li>137<br />
 233. 233. Kontakt meg:<br />facebook.com/smknutsen<br />http://twitter.com/SMKnutsen<br />epost: tollblad@online.no<br />http://no.linkedin.com/in/steinarmyhreknutsen<br />NT på NETT<br />www.norsktollerforbund.no<br />www.facebook.com/NorskTollblad<br />http://www.flickr.com/photos/norsktollblad<br />http://twitter.com/NorskTollblad<br />http://www.slideshare.net/tollblad<br />

×