Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surat setuju terima tawaran perlantikan dg41

format surat setuju terima tawaran spp dg32 ke dg41 2012

  • Be the first to comment

Surat setuju terima tawaran perlantikan dg41

  1. 1. SURAT SETUJU-TERIMA TAWARAN PELANTIKANSetiausahaSuruhanjaya Perkhidmatan PelajaranAras 1-4, Blok B3Kompleks Jabatan Perdana MenteriPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62526 W.P PUTRAJAYAMALAYSIA.(U.P.: Bahagian Pengambilan Guru)Melalui:(Ketua Jabatan)………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..Tuan,Saya ……………………………………………………….. ..No. K.P: ………………………………………..bersetuju menerima tawaran pelantikan sebagai ……………………………………………………………mengikutsyarat-syarat yang terkandung di dalam surat tuan rujukan SPP……………………………………………………bertarikh …………………………….2. Saya akan memegang jawatan yang ditawarkan itu mulai daripada3. Bersama-sama ini disertakan dokumen asal Surat Akuan Sumpah, Surat Aku Janji dan BorangPemeriksaan Perubatan Untuk Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam yang telah disempurnakan.Sekian, terima kasih.……………………….................….(Tandatangan)Tarikh :Alamat tempat bertugas :…………………………………….…………………………………………………………………………. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia

×